ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*รีบร้อน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รีบร้อน, -รีบร้อน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รีบร้อน(adv) hurriedly, See also: hastily, in a hurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: อีเก้งสองตัวแม่ลูกพากันวิ่งผ่านหน้าไปเราอย่างรีบร้อน
รีบร้อน(v) hurry, See also: rush, hasten, make haste, scurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: รัฐบาลไม่ควรรีบร้อน และไม่ควรใช้เสียงข้างมากในสภาผ่านกฎหมายข้อนี้
รีบร้อน(adj) hurried, See also: hasty, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: การติดต่อส่งข่าวสารไปมาถึงกันของคนไทยในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องรีบร้อนสำคัญก็มักจะจัดให้คนถือไป แต่หากเป็นเรื่องธรรมดา ไม่เร่งร้อน ก็มักจะฝากไปกับพ่อค้า
ไม่รีบร้อน(adv) slowly, See also: unhurriedly, leisurely, tardily, Syn. เรื่อยๆ, ช้าๆ, ค่อยๆ, Example: เธอเดินเลือกซื้อของอย่างไม่รีบร้อน
ไม่รีบร้อน(v) do not hasten, See also: do not hurry, do not scurry, do not rush, do not dash, Syn. เรื่อยๆ, ช้าๆ, ค่อยๆ, Example: ผมไม่รีบร้อนหรอก จะมีก็แต่ผู้โดยสารคนอื่นๆ เท่านั้นที่มีอาการหงุดหงิดบ้าง
ความรีบร้อน(n) haste, See also: swiftness, speed, alacrity, dispatch, briskness, Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ, ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, ความชักช้า, Example: ประธานาธิบดีได้กล่าวว่าไม่มีความรีบร้อนในการทำสงครามภาคพื้นดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รีบร้อนก. กิริยาที่รีบทำอย่างลุกลน เช่น เขารีบร้อนไปทำงานจนลืมกระเป๋าสตางค์.
รีบร้อนว. อาการที่รีบลุกลน เช่น ถ้าทำอะไรรีบร้อนไป มักมีปัญหาตามมาภายหลัง.
กระตือรือร้นก. รีบร้อน, เร่งรีบ, ขมีขมัน, มีใจฝักใฝ่มาก, ใส่ใจอยากจะทำ.
กระผลีกระผลาม(-ผฺลี-ผฺลาม) ว. รีบร้อนเกินไปโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ.
กระหืดกระหอบว. มีอาการรีบร้อนอย่างเหนื่อยหอบ เช่น วิ่งกระหืดกระหอบ.
ขวิด ๑(ขฺวิด) ว. อาการที่เดินสะดุดขาตัวเองเพราะอายหรือรีบร้อน เรียกว่า เดินขาขวิด.
ขาขวิดว. อาการที่เดินสะดุดขาตัวเองเพราะอายหรือรีบร้อน เรียกว่า เดินขาขวิด.
ค่อย ๒, ค่อย ๆ ๒ว. ใช้นำหน้ากริยาหมายความว่า ไม่รีบร้อน, อย่างระมัดระวัง, ช้า ๆ, เช่น ค่อยคิด ค่อยทำ ค่อย ๆ เดิน.
ใจเย็นว. ใจหนักแน่นไม่ฉุนเฉียว, ไม่รีบร้อน.
ใจร้อนมีใจรีบร้อนอยากจะให้เสร็จเร็ว ๆ.
ฉะเฉื่อยว. เฉื่อย, ช้า, เรื่อย ๆ, ไม่รีบร้อน.
เฉื่อย ๑, เฉื่อย ๆว. เรื่อย ๆ, ช้า ๆ, เช่น ลมเฉื่อย ลมพัดเฉื่อย ๆ, ไม่รีบร้อน, อืดอาด, เช่น คนเฉื่อย ทำงานเฉื่อย ๆ.
เฉื่อยชาว. อืดอาด, ไม่รีบร้อน, แฉะแบะ.
แฉะไม่รีบร้อน, เฉื่อยชา, เช่น ทำงานแฉะ.
ตะลีตะลาน ๑ว. รีบร้อนลนลาน, ลุกลน.
ตาลีตาเหลือกว. อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว, ตาเหลือก ก็ว่า.
ตาเหลือก ๑ว. อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว, ตาลีตาเหลือก ก็ว่า.
ตามควายว. อย่างรีบร้อน ในสำนวนว่า เดินอย่างตามควาย.
เถลือกถลน(ถะเหฺลือกถะหฺลน) ว. ลุกลน, ลนลาน, รีบร้อนจนขาดความระมัดระวัง, ถลีถลำ ก็ว่า.
นอนใจก. วางใจ, ไม่รีบร้อน.
ปุบปับ, ปุ๊บปั๊บว. เสียงซึ่งเกิดจากอาการรีบร้อนลุกลนหรือเสียงที่แสดงอาการเช่นนั้น
ปุบปับ, ปุ๊บปั๊บอาการที่ทำโดยรีบร้อนทันทีทันใด, อาการที่เป็นไปโดยกะทันหัน เช่น ปุบปับก็ตาย.
ผลีผลาม(ผฺลีผฺลาม) ว. รีบร้อนเกินไปโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ.
เรื่อยเฉื่อยว. เอื่อย ๆ, ตามสบาย, ไม่กระตือรือร้น, ไม่รีบร้อน, เช่น เขาเป็นคนเรื่อยเฉื่อย.
ล่ก ๆว. อาการที่ทำอย่างรีบร้อนหรืออย่างลวก ๆ เช่น ทำงานล่ก ๆ เพื่อให้ทันเวลา ทำงานล่ก ๆ เอาดีไม่ได้.
ลน ๒ว. อาการที่รีบร้อนจนสับสนไม่เป็นระเบียบ เช่น ทำอะไรลนไปหมด พูดลนจนฟังไม่รู้เรื่อง.
ลนลานว. อาการที่กลัว ตกใจ หรือรีบร้อนเป็นต้นจนทำอะไรไม่ถูก เช่น ไฟไหม้ข้างบ้านเขาวิ่งหนีไฟลนลานเลยไม่ได้หยิบอะไรมา.
ละล่ำละลักก. อาการที่พูดไม่ได้เร็วอย่างใจกระอึกกระอักติด ๆ ขัด ๆ เพราะเหนื่อย ตกใจ ดีใจ หรือรีบร้อน เป็นต้น.
ลุกลนก. ทำโดยรีบร้อนไม่เป็นระเบียบ เช่น ทำอะไรอย่าลุกลนของจะหล่นแตก
วางอาการที่เคลื่อนไปโดยรีบร้อน เช่น ขี่ช้างวางวิ่ง.
วู่วามว. อาการที่พูดหรือทำอย่างรีบร้อนโดยไม่ใคร่ครวญให้ดีเสียก่อน, ขาดสติ, หุนหันพลันแล่น, เช่น อารมณ์วู่วาม ทำไปอย่างวู่วาม.
หวานเย็นว. ที่แล่นไปช้า ๆ อย่างไม่รีบร้อน (มักใช้แก่รถไฟ รถประจำทาง) เช่น รถไฟขบวนหวานเย็น.
หัวซุกหัวซุนว. อาการที่หลบหนีอย่างรีบร้อนโดยไม่หยุดยั้ง เช่น ผู้ร้ายหนีตำรวจหัวซุกหัวซุน.
แหกขี้ตาก. รีบร้อน เช่น แหกขี้ตามาแต่เช้า.
อัจเจกะรีบร้อน
อาราม ๓ว. มุ่งหมายอย่างรีบร้อน, พะวงที่จะทำการใด ๆ, ตั้งหน้าตั้งตา, ใช้นำหน้ากริยา เช่น อารามจะไปเลยลืมกระเป๋าสตางค์.
เอื่อย, เอื่อย ๆว. เรื่อย ๆ, เฉื่อย ๆ, เช่น ลมพัดเอื่อย นํ้าไหลเอื่อย ๆ, ตามสบายไม่รีบร้อน เช่น เดินเอื่อย ๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กระตือรือร้นรีบร้อน เร่งรีบ ขมีขมัน มีใจฝักใผ่ เร่งร้อน, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ กระตือรือล้น [คำที่มักเขียนผิด]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยรีบร้อน[dōi rīprøn] (adv) FR: en hâte ; avec hâte ; à la hâte ; en toute hâte
ความรีบร้อน[khwām rīprøn] (n) EN: haste  FR: hâte [f]
รีบร้อน[rīprøn] (v) EN: hurry ; rush ; hasten ; make haste ; scurrybe in a big ; hurry  FR: se dépêcher
รีบร้อน[rīprøn] (adj) EN: hurried ; hasty  FR: hâtif
รีบร้อน[rīprøn] (adv) EN: hurriedly ; hastily ; in a hurry  FR: à la hâte ; hâtivement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beetle(vi) ไปหรือมาอย่างรีบร้อน
briskness(n) ความรีบร้อน, See also: ความคึกคัก, ความเขม้นขะมัก, ความคล่องแคล่ว, ความว่องไว, Syn. nimbleness
haste(n) ความรีบเร่ง, See also: ความเร่งด่วน, ความรีบร้อน, ความตะลีตะลาน, Syn. quickness, rapidity, swiftness
hurried(adj) ที่รีบร้อน, See also: ที่ลนลาน, เร่งด่วน
hurriedly(adv) อย่างรีบร้อน, See also: อย่างขมีขมัน, อย่างกระวีกระวาด, อย่างตะลีตะลาน, อย่างรีบเร่ง, อย่างตาลีตาเหลือก
hurry(n) ความรีบร้อน, See also: ความรีบเร่ง
hurry(vi) รีบ, See also: รีบเร่ง, เร่งรีบ, รีบร้อน
leisurely(adj) ตามสบาย, See also: ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ, Syn. slow, unhurried, Ant. hurried
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน, See also: ไปเรื่อยๆ
linger(vt) ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไม่รีบร้อน, See also: เอ้อระเหย
precipitant(adj) ที่รีบร้อนจนเกินไป, Syn. early, rash
quick(adj) รีบร้อน, Syn. impetuous, mercurial
rush through(phrv) รีบร้อนให้ผ่าน, See also: ทำให้สมบูรณ์
scramble(vi) ทำอย่างรีบเร่ง, See also: กระทำอย่างรีบร้อน
scurry(vi) รีบเร่ง, See also: ลนลาน, รีบด่วน, รีบร้อน, Syn. hurry, rush, bustle
sedate(adj) ช้า, See also: ไม่รีบร้อน, ผ่อนคลาย, Syn. unhurried, slow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
hurried(เฮอ'รีด) adj. รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหุก,ด่วน., See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rushed
hurry(เฮอ'รี) vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้) รีบเร่ง,รีบร้อน,เร่งด่วน,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rush, hasten, move
hurry-scurry n.adv. (ความ) รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหก,ลุกลี้ลุกลน.
jerreed(จะรีด') {jerreeded,jerreeding,jerreeds} vt. สร้างอย่างถูก ๆ และบอบบาง,สร้างขึ้นอย่างรีบร้อนและลวก ๆ
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
leisured(ลี'เชิร์ด,เลช'เชิร์ด) adj. มีเวลาว่าง,สบาย ๆ ,ไม่รีบร้อน, Syn. leisurely
leisurely(ลี'เชิอลี,เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน,ไม่เร่งร้อน,สบาย ๆ, See also: leisureliness n.
pellmell(เพล'เมล') adj.,adv. ยุ่งเหยิง,สับสน,อลหม่าน,ฉุกละหุก,รีบร้อน
raring(เร'ริง) adj. รีบร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น, Syn. eager
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl, clamber, mix
slur(สเลอ) vt.,vi.,n. (การ) ทอดเสียงอย่างคลุมเครือ,ทอดเสียง,ร้องทอด,ออกเสียง,ทำอย่างรีบร้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปรอะเปื้อน,ใส่ร้าย,ปิดบังความผิด,รอยตัวหนังสือทาบทับกัน,การเขียนติดกัน, Syn. slight, skimp, mumble
snap(สแนพ) vt.,vi.,n. (การ) ขบฟัน,ดีดนิ้ว,หวดแส้,ปิดดัง,งับกัดอย่างแรง,ตะครุบ,ทำให้แตกอย่างฉับพลัน,ทำหัก,พูดตะคอก,พูดอย่างรีบร้อน,ถ่ายรูป,เป็นประกาย,ยิงรวดเร็ว,สับไกปืน,ชิง,ช่วงชิง,กระทำอย่างรวดเร็ว,หวดแส้,ปิดดัง,โอกาสที่จะรวยอย่างรวดเร็ว,ช่วงระยะเวลาอันสั้น
throw(โธร) vt.,vi.,n. (การ) ขว้าง,ปา,โยน,ทอด,เหวี่ยง,สาด,ยิง,พ่น,ส่อง,สาด,เหยียด,พุ่ง,สลัด,ผลัก,สวมอย่างรีบร้อน,แกล้ง,แพ้,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,การทอดลูกเต๋า,จำนวนครั้งที่ทอด (ลูกเต๋า) ,ระยะที่ขว้าง,ระยะตก -Phr. (throw a party จัดงานเลี้ยง)
trot(ทรอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (ม้า) วิ่งเหยาะย่าง,ไปอย่างรีบร้อน,วิ่งเรียบ,วิ่งช้า ๆ ,วิ่งพา,วิ่งนำ,วิ่งอวด,แนะนำ,เสียงฝีเท้าที่วิ่งเหยาะย่าง,ยายแก่,เด็กที่กำลังหัดเดินเตาะแตะ, -Phr. (the trots โรคบิด) -S .move briskly,jog,gait
tumble(ทัม'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) ล้ม,ล้มลง,ตกลง,หกคะเมน,ตีลังกา,ถลา,พังลง,กลิ้งไปมา,พลิกไปมา,ทำให้ยุ่งเหยิง,รีบเร่ง,กระทำอย่างรีบร้อน,เข้าใจข้อเท็จจริง n. การล้มลง,การตกลง,การพังลง,การแสดงกายกรรม,การหมดอำนาจ,ความสนใจ,ความยุ่งเหยิง,กองที่ซ้อนกันยุ่งเหยิง,ความสับสน

English-Thai: Nontri Dictionary
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
hastiness(n) ความเร่งรีบ,ความรีบร้อน,ความใจเร็ว,ความฉับไว
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้
hurriedly(adv) อย่างรีบเร่ง,อย่างด่วน,อย่างรีบร้อน,อย่างฉุกละหุก
hurry(n) ความรีบเร่ง,ความรีบ,ความรีบด่วน,ความรีบร้อน
hurry(vi) รีบเร่ง,รีบด่วน,รีบร้อน
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน,อย่างตามสบาย,อย่างไม่เร่งรีบ
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
slur(vt) ทำให้เลื่อน,ผ่านๆไป,อำพราง,ทำอย่างรีบร้อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
のんびり[のんびり, nonbiri] (adv) สบายๆ ตามสบาย ไม่รีบร้อน
慌ただしい[あわただしい, awatadashii] (adj) ลนลาน, รีบร้อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] TH: รีบร้อน  EN: to become confused (disconcerted, disorganized)
焦る[あせる, aseru] TH: รีบร้อน  EN: to be in a hurry

German-Thai: Longdo Dictionary
hastig[ฮาส-ติก] (adj, adv) รีบเร่ง, อย่างรีบเร่ง, อย่างรีบร้อน, Syn. eilig

French-Thai: Longdo Dictionary
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.), Syn. hâter

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top