ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*รจิต*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รจิต, -รจิต-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รจิต(adv) beautifully, See also: prettily, Syn. งาม, สวย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รจิต(v) decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ตกแต่ง, ประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รจิต(v) arrange, See also: compile, Syn. เรียบเรียง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โทรจิต(n) telepathy, See also: insight, premonition, extrasensory perception, mind reading, presentiment, Example: นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะหันมาสนใจเรื่องของโทรจิตเมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เอง, Thai Definition: การติดต่อสื่อสารทางจิต จากจิตหนึ่งไปสู่อีกจิตหนึ่ง
มิตรจิต(n) friendliness, See also: geniality, Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม, Example: เธอไม่มีมิตรจิตกับเขาเสียเลย
มิตรจิต(n) friendliness, See also: geniality, Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม, Example: เธอไม่มีมิตรจิตกับเขาเสียเลย
มิตรจิตมิตรใจ(n) friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai Definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไพรจิต(ไพฺรจิด) ว. ไพจิตร.
มิตรจิตน. ความมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเสมือนเพื่อนรัก, ความรักใคร่ประนีประนอมฐานเพื่อนรัก, เช่น มีมิตรจิตต่อกัน.
มิตรจิตมิตรใจน. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เช่น ต่างก็มีมิตรจิตมิตรใจต่อกัน.
รจิต(ระจิด) ก. ตกแต่ง, ประดับ, เรียบเรียง.
รจิต(ระจิด) ว. งดงาม.
กราง ๒(กฺราง) ว. เสียงอย่างเสียงใบตาลแห้งที่ถูกลมพัดกระทบกัน เช่น ด่งงไม้รงงรจิตร อันอยู่ชชิดทางเทา ร่มเย็นเอาใจโลกย์ ลำโล้โบกใบกราง (ม. คำหลวง ชูชก).
กุสุมวิจิตรน. ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง กำหนดด้วย ๔ คณะ คือ น คณะ ย คณะ น คณะ ย คณะ บาทละ ๑๒ คำ หรือ ๑๒ พยางค์ (ตามแบบว่า นยสหิตานฺยา กุสุมวิจิตฺตา) ตัวอย่างว่า จะรจิตรอรรถา ปิสุณวจีขวน พิปริตญาณยล บรชนทำลาย (ชุมนุมตำรากลอน).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parapsychologyรจิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, organic brainกลุ่มอาการจิตเวชเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, organic mentalกลุ่มอาการจิตเวชเหตุพยาธิสภาพทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic mental syndromeกลุ่มอาการจิตเวชเหตุพยาธิสภาพทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic brain syndromeกลุ่มอาการจิตเวชเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intoxication๑. ภาวะถูกพิษ, ภาวะเป็นพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxation; poisoning; toxication ๑]๒. การให้สารพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxation; poisoning; toxication ๒]๓. ภาวะเป็นพิษเหตุสุรา๔. กลุ่มอาการจิตเวชเหตุสารออกฤทธิ์ต่อจิต ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telergy๑. ภาวะอัตโนมัติ [มีความหมายเหมือนกับ automatism]๒. การรับรู้โทรจิต, การรับรู้กระแสจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telepathyโทรจิต, กระแสจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nous (Gk.)อนุตรจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emergency services, Psychiatricบริการจิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Parapsychologyรจิตวิทยา [TU Subject Heading]
Parapsychology and medicineรจิตวิทยากับการแพทย์ [TU Subject Heading]
Telepathyโทรจิต [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิตรจิต[mittrajit] (n) EN: friendliness ; geniality  FR: bonté [f] ; bienveillance [f]
มิตรจิตมิตรใจ[mittrajit-mittrajai] (n) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy  FR: sympathie [f]
สรีรจิตวิทยา[sarīrajittawitthayā] (n, exp) EN: physiological psychology

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
telepathy(n) โทรจิต, See also: การถ่ายทอดจิต, การติดต่อกันทางจิต, Syn. insight, presentiment, mind reading, ESP(extrasensory perception)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dysthymiac(ดิสไธ'มิค) adj. เกี่ยวกับอาการจิตซึมเศร้า
matey(เม'ที) adj. มีมิตรจิต,มีไมตรี,ฉันไมตรี,ฉันกันเอง,เข้าสังคมได้,รู้จักมักคุ้นได้
telepathy(ทะเลพ'พะธี) n. โทรจิต,การถ่ายทอดจิต,การติดต่อกันทางใจ, See also: telepathic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
friendliness(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,มิตรไมตรี,มิตรจิตมิตรใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
telekinesis[てれきねしす] (n) พลังโทรจิต, การใช้พลังจิตในการเลื่อนสิ่งของได้ในระยะไกล, See also: kinesis

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hentai[てれきねしす, hentai] (n) มาจากภาษาญี่ปุ่น หมายถึง คนที่โรคจิตหรือ อาการจิตผิดปกติ มักใช้ไปในทางลามกและทางที่ไม่ดี, See also: S. pervert

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top