ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ยินดีกับ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยินดีกับ, -ยินดีกับ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congratulate on(phrv) แสดงความยินดีกับ...ในเรื่อง, Syn. compliment on, felicitate on
congratulate upon(phrv) แสดงความยินดีกับ...ในเรื่อง
crow one's head off(phrv) เปล่งเสียงแสดงความยินดีในชัยชนะ, See also: โห่ร้องยินดีกับชัยชนะ
delight with(phrv) ยินดีกับ, See also: ดีใจกับ
dissatisfy with(phrv) ไม่พอใจกับ, See also: ไม่ยินดีกับ
do with(phrv) พอใจกับ, See also: ยินดีกับ
enthrall with(phrv) ทำให้ติดใจ, See also: ทำเป็นตื่นเต้นกับ, ทำเป็นยินดีกับ
favour with(phrv) ทำให้พึงพอใจกับ, See also: ทำให้ยินดีกับ, Syn. oblige with
felicitate on(phrv) แสดงความยินดีกับ, Syn. congratulate on
felicitatfe upon(phrv) แสดงความยินดีกับ, Syn. congratulate on
hug oneself(phrv) ดีใจกับ, See also: ยินดีกับ
malcontent(adj) ซึ่งไม่พอใจ, See also: ไม่ยินดีกับ, ไม่สบายใจกับ, Syn. disaffected, ill-affected
rejoice at(phrv) ปลื้มปิติกับ, See also: ยินดีกับ, Syn. delight in, glory in
wallow in(phrv) ดีใจในเรื่อง, See also: ยินดีกับ, Syn. grovel in, welter in

German-Thai: Longdo Dictionary
Bauer(n) |der, pl. Bauern| ชาวนา, เกษตรกร เช่น Bauern freuen sich auf Regen. เกษตรกรยินดีกับการมาของฝน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top