ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*มรณภาพ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มรณภาพ, -มรณภาพ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรณภาพ(v) pass away, See also: die, Syn. ตาย (ใช้กับพระสงฆ์), Ant. เกิด, ชาตะ, Example: ชาวพุทธมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่มรณภาพทั้งผ้าเหลือง จะไปเกิดเป็นพระภูมิเจ้าที่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ถึงแก่มรณภาพ(v) pass away, See also: die (of a monk or novice), Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงมรณกรรม, ถึงแก่มรณกรรม, ถึงแก่กรรม, ถึงมรณภาพ, มรณภาพ, Ant. เกิด, ประสูติ, กำเนิด, Example: เมื่อเจ้าคุณอาจารย์ที่วัดถึงแก่มรณภาพ ข้าพเจ้าอยู่เมืองนอกก็ได้แต่เศร้าใจอย่างซึมๆ, Thai Definition: ตาย (ใช้แก่พระภิกษุสามเณรหรือนักบวชในลัทธิศาสนาอื่น)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถึงแก่มรณภาพก. ตาย (ใช้แก่พระภิกษุสามเณร หรือนักบวชในลัทธิศาสนาอื่น), ที่ใช้สั้น ๆ ว่า ถึงมรณภาพ หรือ มรณภาพ ก็มี.
ถึงมรณภาพก. ตาย (ใช้แก่พระภิกษุสามเณร หรือนักบวชในลัทธิศาสนาอื่น), มรณภาพ ก็ว่า, ใช้เต็มว่า ถึงแก่มรณภาพ.
มรณภาพ(มอระนะพาบ) น. ความตาย.
มรณภาพ(มอระนะพาบ) ก. ตาย (ใช้แก่พระสงฆ์).
ภาพ, ภาพ-(พาบ, พาบพะ-) น. ความ, ความมี, ความเป็น, มักใช้ประกอบเป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น มรณภาพ ว่า ความตาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
มรณภาพความรู้สึกกลัวต่อความตาย ภัยที่อันตรายถึงตาย, Example: คำที่มักเขียนผิด มรณะภาพ [คำที่มักเขียนผิด]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decease(n) ความตาย, See also: การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, มรณกรรม, มรณภาพ, Syn. death
depart(vt) ตาย (คำทางการ), See also: เสียชีวิต, มรณภาพ, สิ้นชีวิต, Syn. die, Ant. live, survive, thrive

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top