ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พุ่มไม้*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พุ่มไม้, -พุ่มไม้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่มไม้(n) bush, See also: shrubbery, shrub, grove, Syn. พุ่ม, Example: ฉันชอบพุ่มไม้ที่สวนนี้จังเลย มันดูสะอาดตาและเรียบร้อยดี, Count Unit: พุ่ม, Thai Definition: ต้นไม้ที่มีลักษณะกิ่งก้านเหมือนรูปพนมมือ คือป่องตรงกลาง มียอดแหลมหรือค่อนข้างแหลม
สุมทุมพุ่มไม้(n) bush, See also: shrub, Syn. พุ่มไม้, ซุ้มไม้, สุมทุม, Example: พวกหนุ่มสาวชอบแอบไปพลอดรักกันหลังสุมทุมพุ่มไม้ตามสวนสาธารณะ, Thai Definition: ที่ซึ่งมีต้นไม้เป็นพุ่มหรือร่มเงาปกคลุมอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พุ่มไม้น. กลุ่มต้นไม้เล็ก ๆ ที่ขึ้นเป็นซุ้มเป็นเซิง.
กระติ๊ด ๑น. ชื่อนกขนาดเล็ก ในวงศ์ Estrildidae ปากสั้นหนารูปกรวยปลายแหลม หัวกลม ลำตัวอ้วนป้อม มีหลายสี ปลายหางแหลม ใช้หญ้าทำรังเป็นรูปกลมอยู่บนพุ่มไม้เตี้ย ๆ หรือกอหญ้า ปากรังอยู่ทางด้านข้าง กินเมล็ดพืช มีหลายชนิด ที่พบมาก คือ กระติ๊ดขี้หมู [ Lonchura punctulata (Linn.)] ชนิดอื่น ๆ เช่น กระติ๊ดเขียวหรือไผ่ [ Erythrura prasina (Sparrman)] กระติ๊ดแดงหรือสีชมพูดง [ Amandava amandava (Linn.)] กระติ๊ดท้องขาว[ Lonchura leucogastra (Blyth)], กะทิ ก็เรียก.
เก็บดอกไม้ก. ปัสสาวะตามพุ่มไม้ข้างทาง (ใช้แก่ผู้หญิง).
ขัณฑสกร(ขันทดสะกอน) น. นํ้าตาลกรวด, เครื่องยาไทยอย่างหนึ่งคล้ายนํ้าตาลกรวด, นํ้าตาลชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าเกิดที่ใบบัว, เช่น เมื่อเวลาพุ่มไม้มีดอกออกตระการบานเต็มที่พร้อมฤดู เสาวคนธ-รสเรณูโรยร่วงลงบนใบอุบล ซึ่งลอยลาดดาดาษอยู่บนหลังน้ำ เมื่อล่วงเวลากาลก็ก่อเกิดโอชะวิเศษหวานเป็นมธุรส มีนามกำหนดเรียกว่า โบกขรมธุ ผู้เรียนรู้ลุในตำราแพทยศาสตร์ ย่อมสืบเสาะแสวงหามาประกอบใช้ในการโอสถ มีนามปรากฏเรียกว่า ขัณฑสกร (ม. ร่ายยาว จุลพน).
เซิง ๑น. ที่รกเป็นสุมทุมพุ่มไม้หรือมีไม้เถาปกคลุมอยู่ข้างบน เช่น เซิงฟัก.
ตับเต่า ๑ชื่อเห็ดหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Boletaceae ขึ้นตามพื้นดินใต้พุ่มไม้ยืนต้นหลายชนิด ดอกเห็ดใหญ่ สีนํ้าตาลเข้ม ด้านล่างมีรูสีเหลืองอมเขียวหม่นไปจนถึงสีนํ้าตาลอมเขียวหม่น โคนก้านใหญ่ กินได้.
ทรสาย(ทอระ-) น. พุ่มไม้.
ป่าละเมาะน. ที่โล่งมีพุ่มไม้เล็ก ๆ เป็นหย่อม ๆ.
ผลัวะเสียงดังอย่างเอาดินปาพุ่มไม้หรืออย่างเสียงนกเขาที่บินออกจากพุ่มไม้.
พญาลอน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Lophura diardi (Bonaparte) ในวงศ์ Phasianidae ตัวผู้สีเทา ตะโพกสีแดงสด ขนหางยาวสีดำเหลือบเขียว ตัวเมียสีนํ้าตาล มีลายขวางสีดำ ทำรังเป็นแอ่งตามพุ่มไม้หรือโพรงไม้ติดดิน คุ้ยเขี่ยหากินตามพื้นดิน พบตามป่าทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เป็นไก่ฟ้าที่รู้จักกันดีในประเทศไทย มีชื่อสามัญว่า Siamese Fireback หรือ Siamese Fireback Pheasant, ไก่ฟ้าพญาลอ ก็เรียก.
พนอม(พะ-) น. พนม, จอมเขาหรือที่มีพุ่มไม้, ใช้ พระนอม หรือ พระน้อม ก็มี.
พระนอม, พระน้อมน. จอมเขาหรือที่มีพุ่มไม้, พนอม ก็ว่า.
ยาง ๑น. ชื่อนกขนาดกลางหลายชนิด ในวงศ์ Ardeidae ปากยาวแหลมตรง ส่วนใหญ่ตัวสีขาว บางชนิดสีดำ นํ้าตาล หรือเขียว ขายาว นิ้วกลางที่หันไปทางด้านหน้ามีเล็บหยักคล้ายซี่หวี ทำรังแบบง่าย ๆ ด้วยกิ่งไม้บนต้นไม้ พุ่มไม้ หรือตามซอกหิน หากินตามชายนํ้า โดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำจืด บางชนิดหากินตามชายทะเล กินปลา แมลง และสัตว์นํ้าขนาดเล็ก เช่น ยางควาย [Bubulcus ibis (Linn.)] ยางเขียว [Butorides striatus (Linn.)] ยางไฟหัวดำ [Ixobrychus sinensis (Gmelin)] ยางเปีย [Egretta garzetta (Linn.)], กระยาง ก็เรียก.
ระวังไพร, ระวังวันน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด ในสกุล Pomatorhinusวงศ์ Timaliidae ปากแหลมโค้ง คอ อก และท้องสีขาว ตัวสีนํ้าตาล หางยาว ทำรังแบบง่าย ๆ ด้วยกิ่งไม้ตามพุ่มไม้หรือต้นไม้ หากินเป็นฝูงและส่งเสียงร้องตลอดเวลา กินแมลงตามพื้นดินและพุ่มไม้ เช่น ระวังไพรปากเหลือง (P. schisticeps Hodgson) ระวังไพรปากยาว [P. hypoleucos (Blyth)], ตระเวนไพร หรือ ตระเวนวัน ก็เรียก.
สุมทุมน. ที่ซึ่งมีต้นไม้หรือเถาวัลย์ปกคลุมให้ร่มครึ้ม, มักใช้เข้าคู่กับคำ พุ่มไม้ เป็น สุมทุมพุ่มไม้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bushพุ่มไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา[phīseūa phum māi thammadā] (n, exp) EN: Common Tit
พุ่มไม้[phum māi] (n) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood   FR: massif d'arbustes [m] ; buisson [m] ; fourré [m] ; branchages [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blackthorn(n) พุ่มไม้มีหนาม
brake(n) ป่าละเมาะ, See also: พุ่มไม้, ต้นเฟิร์น
bramble(n) พุ่มไม้มีหนาม
bramble(n) พุ่มไม้ป่ามีหนาม
briar(n) พุ่มไม้มีหนามเช่น กุหลาบป่า, Syn. brier
brier(n) พุ่มไม้มีหนามเช่น กุหลาบป่า
bush(n) พุ่มไม้, Syn. shrub
bushy(adj) คล้ายพุ่มไม้, Syn. shrubby
gorse(n) พุ่มไม้ที่มีใบบางและดอกเล็กๆ สีเหลือง, Syn. furze
hedge(vt) นำแนวพุ่มไม้มาล้อมรอบพื้นที่, See also: นำแนวต้นไม้เตี้ยๆมาล้อมรอบพื้นที่
hedge(n) แนวพุ่มไม้, See also: แนวต้นไม้เตี้ยๆ
hedgerow(n) แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว โดยเฉพาะตามทุ่งนาหรือถนนในชนบท
moor(n) ทุ่งโล่ง, See also: ทุ่งพุ่มไม้เตี้ย, ทุ่งหญ้าโล่ง, Syn. moorland, wasteland
scrub(n) พุ่มไม้, See also: ต้นไม้เล็กๆ
scrubby(adj) เตี้ย, See also: แคระ, ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้, เล็กกว่าปกติ, เต็มไปด้วยขนที่สั้นแข็ง
shaw(n) พุ่มไม้เตี้ย, See also: ต้นไม้เล็กๆ
thicket(n) หมู่ไม้หรือพุ่มไม้ที่ขึ้นหนาแน่น, Syn. copse, bush, shrubbery
topiary(n) เกี่ยวกับการตัดตกแต่งพุ่มไม้เป็นรูปต่างๆ
undergrowth(n) พุ่มไม้, See also: ต้นไม้เล็กๆ ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่, Syn. brush, underbrush
underwood(n) พุ่มไม้เตี้ย, See also: กลุ่มพุ่มไม, แนวพุ่มไม้, Syn. underbrush

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afro(แอฟ' โร) adj. เกี่ยวกับ Afro-Americans. -n. ทรงผมนิโกรที่ทำให้หยักเป็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่ง (of Afro-American)
arboriculture(อาร์บอระคัล'เชอะ) n.การปลูกต้นไม้และพุ่มไม้. -arboriculturist n.
boscage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
boskage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
bosquet(บอส'คิท) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะขนาดเล็ก
brier(ไบร'เออร์) n. ต้นไม้ที่มีหนามมาก,พุ่มไม้ที่มีหนาม, See also: briery adj. ดูbrier
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
bush(บู?ช {bushed,bushing,bushes} n. พุ่มไม้,ต้นไม้เตี้ย vi. เป็นพุ่ม vt. ปกคลุมด้วยพุ่มไม้
bushy(บุ?ช'ชี?) adj. คล้ายพุ่มไม้,เต็มไปด้วยพุ่มไม้,เป็นป่าละเมาะ, See also: bushiness n. ดูbushy
chaparral(แชพอะแรล') n. ต้นโอ๊กเตี้ย,พุ่มไม้หนา
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine, hid
frutescentเป็นพุ่มไม้., See also: frutescence n.
fruticoseadj. เป็นพุ่มไม้
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
hedgerow(เฮดจฺ'โร) n. แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว
moorland(มัวร์'แลนดฺ) n. ทุ่งพุ่มไม้เตี้ย
scrub(สครับ) vt. ถูอย่างแรง,ขัดอย่างแรง,ขัดสิ่งสกปรกออก,ล้าง,ล้างแก๊ส,ทำให้อากาศบริสุทธิ์,ทำงานหนัก,เลื่อนหรือระงับ (การส่งขีปนาวุธ) vi. ทำความสะอาดโดยการขัดถู n. ต้นไม้เล็ก ๆ ,พุ่มไม้,สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์เลว,สิ่งที่เล็กกว่าปกติ,ของชั้นเลว,นักกีฬาชั้นสอง,ไม้กวาดแปรงที่ใช้จนขนสั้น adj. เล็กกว่าปกติ,แคระ,เตี้ย,คนชั้นเลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
shag(แชก) n. ขนหรือผมหยาบ,ขนยาวเป็นปีก,ขนปุยยาว,พรมที่มีขนปุยยาว,ยาเส้นหยาบเป็นปึก,ขนหรือผมรุงรัง,ขนหรือผมเป็นกระเซิง,พุ่มไม้หนา
thicket(ธิค'คิท) n. พุ่มไม้หนา,พงไม้หนา,กลุ่มต้นไม้ที่อยู่กันแน่นหนา, Syn. shrubbery
thickset(ธิค'เซท') adj. หนาทึบ,แน่นหนา,อัดแน่น,หยาบ,กำยำ. n. พุ่มไม้หนา,พงไม้หนา
topiary(โท'พิเออรี) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ศิลปะการตัดพุ่มไม้ เป็นรูปต่าง ๆ นานา,พุ่มไม้ดังกล่าวที่ถูกตัด,สวนที่มีพุ่มไม้ดังกล่าว
undergrowth(อัน'เดอะโกรธ) n. พุ่มไม้,ต้นไม้ขนาดเล็ก ,การเจริญเติบโตไม่เต็มที่,ขนสั้นหนานิ่มที่ขึ้นอยู่ใต้ขนหยาบยาวของสัตว์, Syn. underbrush
underwood(อัน'เดอะวูด) n. พุ่มไม้เตี้ยที่อยู่ใต้ต้นไม้สูง,กลุ่มพุ่มไม้,แนวพุ่มไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
brake(n) ห้ามล้อรถ,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
brush(n) แปรง,พู่กัน,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
brushwood(n) ป่าละเมาะ,พุ่มไม้
bush(n) พุ่มไม้,ดงไม้,ป่า,ปลอก,เครื่องรองแกน
hedge(n) รั้ว,แนวพุ่มไม้,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,ขอบแดน
shag(n) ขนปุย,ขนดก,ผมกระเซิง,พุ่มไม้
shrub(n) ต้นไม้เตี้ยๆ,พุ่มไม้
thicket(n) กอไม้,พงไม้,พุ่มไม้
underbrush(n) พุ่มไม้
undergrowth(n) พุ่มไม้,พง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brush(n) พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้หรือต้นไม้ขนาดเล็ก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
やぶ[yabu] (n) พุ่มไม้

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top