ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พักฟื้น*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พักฟื้น, -พักฟื้น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พักฟื้น(v) recuperate, See also: recover, convalesce, Example: ผู้หญิงที่คลอดลูกควรพักฟื้นประมาณ 3 เดือน, Thai Definition: พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เมื่อหายเจ็บป่วย
ที่พักฟื้น(n) convalescent home, Example: ในสมัยก่อนบางปูเป็นสถานที่ที่พักฟื้นของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ, Thai Definition: สถานที่ที่ใช้พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เมื่อหายเจ็บป่วย
สถานพักฟื้น(n) sanitarium, See also: sanatorium, convalescent hospital, Syn. ที่พักฟื้น, Example: เขาต้องเข้าไปอยู่ในสถานพักฟื้นเป็นเวลา 6 เดือน
สถานที่พักฟื้น(n) sanatorium, See also: convalescent hospital
สถานพักฟื้นคนชรา(n) old folks' home, See also: care center for the elderly, elders' residence, geriatric hospital
สถานพักฟื้นคนชรา(n) old folks' home, See also: care center for the elderly, elders' residence, geriatric hospital

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พักฟื้นก. พักผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเป็นปรกติ เมื่อหายเจ็บป่วย.
เลียแผลก. พักฟื้น เช่น ไปนอนเลียแผลเสียหลายวัน.
สถาน ๑(สะถาน) น. ที่ตั้ง เช่น สถานเสาวภา สถานพยาบาล สถานพักฟื้น สถานบริบาลทารก, ถ้าใช้ประกอบคำอื่นหมายถึง ที่, แหล่ง, เช่น โบราณสถาน ศาสนสถาน ฌาปนสถาน ปูชนียสถาน สังเวชนียสถาน
หมักปล่อยให้พักฟื้นเพื่อให้หายบอบชํ้า (ใช้แก่ปลากัด) เช่น เอาปลากัดไปหมักไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lying-in periodระยะอยู่ไฟ, ระยะนอนพักฟื้นหลังคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
symptom, consecutiveอาการช่วงพักฟื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatorium; sanitariumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanitarium; sanatoriumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescenceการพักฟื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consecutive symptomอาการช่วงพักฟื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convalescenceการพักฟื้น,มีเชื้อโรคอยู่แต่ไม่มีอาการ [การแพทย์]
Convalescence Stageระยะพักฟื้น [การแพทย์]
Convalescent Care Zoneบริเวณพักฟื้น [การแพทย์]
Convalescent Periodระยะพักฟื้น [การแพทย์]
Convalescent Phaseระยะฟื้นไข้,ระยะตาเหลืองเริ่มลดลงจนหายเป็นปกติ,หลังจากระยะแรกประมาณ2สัปดาห์,ระยะฟื้นตัว,ระยะพักฟื้น [การแพทย์]
Convalescent Stageระยะสงบไข้,ระยะพักฟื้น [การแพทย์]
Diet, Convalescentอาหารสำหรับผู้ป่วยพักฟื้น [การแพทย์]
Exercise, Conditioningการออกกำลังกล้ามเนื้อในระยะพักฟื้น,การออกกำลังกายเพื่อให้รูปทรงดีขึ้น [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักฟื้น[phakfeūn] (v) EN: recuperate ; recover ; convalesce  FR: récupérer ; relever de maladie ; être en convalescence
สถานที่พักฟื้น[sathānthī phakfeūn] (n, exp) EN: sanatorium
ที่พักฟื้น[thī phakfeūn] (n, exp) EN: convalescent home

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftercare(n) การดูแลคนไข้ในช่วงพักฟื้น
convalesce(vi) พักฟื้น
convalescence(n) การพักฟื้น, See also: การฟื้นจากไข้, Syn. recovery, recuperation
convalescence(n) ระยะพักฟื้น
convalesce from(phrv) พักฟื้นจาก, See also: ค่อยๆหายจาก
halfway house(n) สถานที่พักฟื้นทางจิตใจ
recovery room(n) ห้องพักฟื้น
sanatarium(n) โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง (เช่น วัณโรคหรือโรคจิต), See also: สถานพักฟื้นของผู้ป่วย
sanative(adj) ซึ่งมีอำนาจในการรักษา, See also: เกี่ยวกับการพักฟื้นทั้งทางกายและทางใจ
sanatorium(n) โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง, See also: สถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย, Syn. health resort, sanatorium, hospital
sanitarium(n) สถานีอนามัย, See also: สถานพักฟื้น, สถานบริการสุขภาพ, Syn. health resort, sanatorium, spa

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
charter housen. สถานพักฟื้นคนสูงอายุ
convalesce(คอนวะเลส') {convalesced,convalescing,convalesces} vi. พักฟื้น,ฟื้นจากไข้,ค่อย ๆ หายจากการเจ็บป่วย, Syn. recuperate
convalescence(คอน วะเลส'เซินซฺ) n. การพักฟื้น,การฟื้นจากไข้,ระยะพักฟื้น
convalescent(คอนวะเลส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกำลังพักฟื้น n. ผู้พักฟื้น,ผู้กำลังหายจากการเจ็บป่วย
halfway houseสถานที่พักระหว่างทาง,กึ่งทาง,สถานที่พักฟื้นทางจิตใจสำหรับผู้ติดยาเสพติด
recovery roomn. ห้องพักฟื้น,ห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด
recuperate(รีคิว'เพอเรท) vi.,vt. (ทำให้) ฟื้นคืน,พักฟื้น,กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม,กู้,เอาคืน, See also: recuperation n. recuperator n. recuperative adj. recuperatory adj., Syn. recover, recoup
recuperator(รีคิวเพอเร'เทอะ) n. คนที่พักฟื้นแล้ว,เครื่องกู้
rehabilitate(ริฮะบิล'ลิเทท) vt. พักฟื้น,ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ,กู้ชื่อเสียง,กู้ฐานะ, See also: rehabilitation n. rehabilitative adj.
restitute(เรส'ทิทิวทฺ) vt. ซ่อมแซม,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,พักฟื้น,ชดใช้,ใช้คืน,ล้างบาป, See also: restitutive adj. restitutory adj.
restitution(เรสทิทิว'เชิน) n. การซ่อมแซม,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การพักฟื้น,การชดใช้,การใช้คืน,การล้างบาป, Syn. recompense, amends, restoration
retreat(รีทรีท') vi. ล่าถอย,ถอย,เพิกถอน,ยกเลิก,หลบตัว,หลบหนี,สละสิทธิ, (แก้มหน้าผาก) ตอบ,เอียงลาด n. การถอย,แตรเลิก,แตรเย็น,สัญญาณถอย,ธงสัญญาณการยอมแพ้,การปลดเกษียณ,ความสันโดษ,สถานที่ลี้ภัยหรือพักฟื้น,โรงพยาบาลคนบ้า, See also: retreatal adj. retreatingn
sanatorium(แซนนะทอ'เรียม) n. โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง (เช่นวัณโรคหรือโรคจิต) ,สถานพักฟื้นของผู้ป่วย pl. sanatoriums,sanatoria
sanitarium(แซนนิแท'เรียม) n. สถานีอนามัย,โรงส่งเสริมสุขภาพ,สถานที่พักฟื้นคนไข้,โรงพยาบาล. pl. sanitariums,sanitaria, Syn. sanatorium
spa(สพา) n. น้ำพุแร่,บ่อน้ำแร่,สถานที่มีบ่อน้ำแร่,โรงแรมหรูหรา,โรงแรมพักฟื้นที่มีบ่อน้ำแร่

English-Thai: Nontri Dictionary
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
convalescent(adj) ฟื้น,ซึ่งกำลังพักฟื้น
recuperate(vi, vt) ทำให้ฟื้นคืน,ทำให้แข็งแรง,กู้,พักฟื้น
recuperation(n) การฟื้นคืน,การพักฟื้น,การกู้
rehabilitate(vt) กู้ฐานะ,ทำให้กลับคืนดี,กู้(ชื่อเสียง),พักฟื้น
rehabilitation(n) การกู้(ชื่อเสียง),การกู้ฐานะ,การพักฟื้น
restitution(n) การพักฟื้น,การชดใช้,การซ่อมแซม,การล้างบาป
sanatorium(n) สถานพักฟื้นผู้ป่วย
sanitarium(n) สถานีอนามัย,สถานพักฟื้นผู้ป่วย,สุขศาลา,โรงพยาบาล

German-Thai: Longdo Dictionary
Kur(n) |die, pl. Kuren| การพักฟื้น, การพักอยู่ที่สถานบำรุงสุขภาพ เช่น eine Kur machen
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Entzugsklinik(n) |die, pl. Entzugskliniken| สถานพักฟื้น, สถานบำบัด เช่น Kaum hat Katja die Entzugsklinik in Arizona verlassen., Syn. Rehabilitationsklinik

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top