ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พยศ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พยศ, -พยศ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยศ(v) refuse to obey, See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious, Syn. ดื้อ, ขัดขืน, Example: เวลาที่ม้าพยศดื้อดึงก็ใช้วิธีลงโทษเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่มือ, Thai Definition: แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม
หมดพยศ(v) break a horse, See also: control a horse, Syn. สิ้นพยศ, เชื่อง, Ant. ดื้อ, Example: เขาสามารถปราบม้าตัวนี้ให้หมดพยศได้, Thai Definition: หมดอาการดื้อ หรือไม่ยอมทำตาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยศ(พะยด) ก. แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม.
กำราบ(-หฺราบ) ก. ทำให้เข็ดหลาบ, ทำให้กลัว, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์.
ถอดเขี้ยวถอดเล็บก. ละพยศ, ละความดุหรือร้ายกาจ, ไม่แสดงฤทธิ์แสดงอำนาจอีกต่อไป.
ทรมานทำให้ละพยศหรือลดทิฐิมานะลงด้วยการแผ่เมตตาเป็นต้น เช่น พระพุทธเจ้าทรงทรมานช้างนาฬาคิรี.
ทำฤทธิ์ก. ทำพยศหรืออาละวาดเพื่อให้ได้รับการเอาอกเอาใจ (มักใช้แก่เด็ก), ทำฤทธิ์ทำเดช ก็ว่า.
พิษสง(พิดสง) น. พิษ, พยศ.
ละ ๑ทิ้งไว้, ปล่อยไว้, เช่น ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ละพยศ
วินิตก. ฝึกหัดหรืออบรม, ทำให้ละพยศหรือละทิฐิมานะ, ปกครอง.
สิ้นฤทธิ์ก. หมดฤทธิ์ เช่น เสือโคร่งพอถูกยิงด้วยลูกดอกยาสลบก็สิ้นฤทธิ์, หมดพยศ เช่น เด็กทำฤทธิ์ไม่ยอมกินข้าว พอหิวก็สิ้นฤทธิ์ จึงยอมกินแต่โดยดี.
เอาไม่อยู่ก. ปกครองไม่ได้, ควบคุมไม่ได้, เช่น เด็กคนนี้ซนมากจนพ่อแม่เอาไม่อยู่, ควบคุมให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ เช่น ม้าตัวนี้พยศมากจนเจ้าของเอาไม่อยู่, เหลือความสามารถที่จะเยียวยาได้ เช่น โรคของเขาอาการหนักมากแพทย์คงจะเอาไม่อยู่.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยศ[phayot] (v) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious
พยศ[phayot] (adj) EN: fractious ; refractory ; unruly  FR: indompté ; indocile ; réfractaire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skittish(adj) พยศ (ม้า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebellious(รีเบล'เยิส) adj. เป็นกบฏ,ซึ่งก่อการกบฏ,ซึ่งก่อการจลาจล,ขัดขืน,ทรยศ,พยศ,ไม่เชื่อฟัง, See also: rebelliousness n., Syn. defiant, mutinous
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.
refractory(รีแฟรค'ทอรี) adj. ดื้อ,ดื้อรั้น,รั้น,ดื้อดึง,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,พยศ, (โรค) รักษายาก,ดื้อยา,ต้านโรค,หลอมยาก, Syn. obstinate, headstrong
roughrider(รัฟ'ไรเดอะ) n. คนขี่ม้าที่ทำให้ม้าหายพยศ,คนขี่ม้าป่า,คนฝึกม้าให้เชื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
humiliate(vt) ลดเกียรติ,ลูบคม,ทำให้ละพยศ,ทำให้อาย,ทำให้ขายหน้า
humiliation(n) ความลดเกียรติ,การลูบคม,ความคลายพยศ,การลบหลู่,ความอัปยศอดสู
humility(n) ความคลายพยศ,ความลดเกียรติ,ความต่ำต้อย,ความนอบน้อม
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง,ฝ่าฝืน,บิดพลิ้ว,ไม่อ่อนน้อม,ดื้อรั้น,พยศ
refractory(adj) เกเร,ดื้อดึง,อาละวาด,หัวแข็ง,พยศ
vice(n) ความชั่ว,ความเลว,ความพยศ,ข้อเสีย

Are you satisfied with the result?Discussions