ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผู้ร้อง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้ร้อง, -ผู้ร้อง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร้องทุกข์(n) complainer, See also: one who registers a complaint, Ant. ผู้รับร้องทุกข์, Example: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะโต๊กว. เสียงไก่ตัวผู้ร้องเมื่อตกใจ.
คอสอง ๑น. ผู้ร้องถัดจากคนที่ ๑ ในวงเพลงที่ร้องแก้กันเป็นต้น, ผู้ว่าคล้อยตามอย่างลูกคู่.
คายก, คายก-(-ยก, คายะกะ-) น. ผู้ร้องเพลง, ผู้ขับร้อง.
คำร้อง ๑น. คำขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง.
นท(นด) น. ผู้บันลือ, ผู้ร้อง, ผู้ลั่น
หง่าวว. เสียงอย่างเสียงแมวตัวผู้ร้องหาแมวตัวเมีย, โดยปริยายหมายความว่า โดดเดี่ยว, เหงาอยู่ตามลำพัง, เช่น ปล่อยให้นั่งหง่าวอยู่คนเดียว.
อึ่งอ่างน. ชื่อสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกในสกุล Kaloula วงศ์ Microhylidae สีนํ้าตาลลายขาว โตเต็มวัยยาวประมาณ ๗ เซนติเมตร มักทำตัวพองเมื่อถูกรบกวน ตัวผู้ร้องเสียงดังเมื่อนํ้านองหลังฝนตก ที่พบทั่วไปมี ๒ ชนิด คือ อึ่งอ่างหรืออึ่งอ่างบ้าน ( K. pulchra Gray) และอึ่งอ่างหลังขีดหรืออึ่งอ่างก้นขีด [ K. mediolineata (Smith)].

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petitionerผู้ร้องทุกข์, ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complainantผู้ร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interpleaderผู้ร้องสอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intervener๑. ผู้ร้องขัดทรัพย์ (ป. วิ. แพ่ง)๒. ผู้สอดเข้าแย้งขัด (ก. แพ่ง)๓. ผู้สอดเข้าแก้หน้า (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Political Offensesความผิดทางการเมือง หลักการข้อหนึ่งของการส่งตัวผู้กระทำความผิดไปให้อีก ประเทศหนึ่ง หรือที่เรียกว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ ผู้ที่กระทำผิดทางการเมืองจะถูกส่งข้ามแดนไปให้อีกประเทศหนึ่งไม่ได้เป็นอัน ขาด แต่อย่างไรก็ดี มีปัญหาในปฏิบัติคือว่า จะแยกความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างความผิดทางการเมือง กับที่มิใช่ด้วยเหตุผลทางการเมือง นักวิชาการบางท่านนิยามความหมายของคำว่าความผิดทางการเมืองไว้ว่า คือ ความผิดฐานกบฏ (Treason) ซึ่งในกฎหมายของหลายประเทศหมายถึงการประทุษร้าย หรือพยายามประทุษร้ายต่อประมุขของประเทศ หรือช่วยฝ่ายศัตรูทำสงครามกับประเทศของตน ความผิดฐานปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ (Sedition) หรือการประกอบจารกรรม (Espionage) อันเป็นการคุกคามต่อความั่นคงหรือต่อระบบการปกครองของประเทศผู้ร้องขอ (หมายถึงประเทศที่ร้องขอให้ส่งตัวผู้กระทำผิดไปให้ในลักษณะผู้ร้ายข้ามแดน) ไม่ว่าจะกระทำโดยคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ร้อง[phūrøng] (n) EN: complainer ; claimant ; one who registers a complaint ; petitioner
ผู้ร้องขัดทรัพย์[phūrøng khat sap] (n, exp) EN: intervener
ผู้ร้องทุกข์[phū røngthuk] (n, exp) EN: complainant  FR: plaignant [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์
crier(n) ผู้ร้อง
madrigalist(n) ผู้ร้องประสานเสียง
plaintiff(n) โจทก์, See also: เจ้าทุกข์, ผู้ร้องทุกข์, Syn. complainant
precentor(n) ต้นเสียง, See also: ผู้ร้องนำ, Syn. singer
wailer(n) ผู้ร้องคร่ำครวญ, Syn. complainer, whiner
yawper(n) ผู้ร้องเสียงดัง, See also: ผู้ส่งเสียงอึกทึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist
appellant(อะเพล'เลินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องขอ,ผู้อ้อนวอน
complainant(คัมเพล'เนินทฺ) n. ผู้บ่น,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง
crier(ไคร'เออะ) n. ผู้ร้อง,คนร้องขาย,เจ้าหน้าที่ศาลที่เรียกขาน,เจ้าหน้าที่ประกาศ
grievant(กรี'เวินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องทุกข์
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
singer(ซิน'เจอะ) n.นักร้อง ,ผู้ร้องเพลง,สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดนตรี,ผู้ลนขนสัตว์,เครื่องลนขนสัตว์
soprano(ซะแพรน'โน) n. เสียงสูงสุด,เสียงร้องสูงสุด (ของผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย) ,ส่วนของเสียงดังกล่าว,ผู้ร้องเสียงสูงสุด adj. เกี่ยวกับเสียงสูงสุด
suitor(ซู'เทอะ) n. ชายที่เกี้ยวผู้หญิง,โจทก์,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ขอร้อง., Syn. young man
warbler(วอร์'เบลอะ) n. ผู้ร้องเสียงรัว,สิ่งที่ทำให้เสียงรัว,นกกระจิบ
weeper(วี'เพอะ) n. ผู้ร้องไห้,คนรับจ้างร้องไห้ในงานศพ,เครื่องหมายไว้ทุกข์ (เช่น ปลอกแขนดำ) ,สิ่งที่ห้อยย้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
appellant(n) ผู้ร้องเรียน,ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
suitor(n) โจทก์,ผู้หมั้นหมายผู้หญิง,ผู้ร้องทุกข์

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top