ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผู้ประกาศ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้ประกาศ, -ผู้ประกาศ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกาศ(n) announcer, See also: broadcaster, reporter, newsreader, Syn. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ฤดีมาสสอบเป็นผู้ประกาศเมื่อหลายปีก่อน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้อ่านข่าวทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
ผู้ประกาศข่าว(n) announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: การรายงานข่าวของสถานีนี้ใช้ผู้ประกาศข่าวถึง 5 คน ซึ่งถือว่าเกินความจำเป็น, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กตเวทิตา(กะตะ-) น. ความเป็นผู้ประกาศคุณท่าน, ความเป็นผู้สนองคุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับ กตัญญุตา.
โฆษก(โคสก) น. ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, เช่น โฆษกสถานีวิทยุ
บิหลั่นน. ผู้ประกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา.
ประกาศก(-กาสก) น. ผู้ประกาศ.
พุทธมามกะ(-มามะกะ) น. ผู้ประกาศตนว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของตน, ผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา.
อกตเวทิตา(อะกะตะ-) น. ความเป็นผู้ไม่ประกาศอุปการคุณที่ท่านทำแก่ตน, ความเป็นผู้ไม่ตอบแทนอุปการคุณที่ท่านได้ทำแก่ตน, เป็นคำคู่กันกับ อกตัญญุตา. [ป. อ ว่า ไม่ + กต ว่า (อุปการะ) ที่ท่านทำแล้ว + เวที ว่า ผู้ให้รู้, ผู้ประกาศ + ตา ว่า ความเป็น].
อกตเวที(อะกะตะ-) น. ผู้ไม่ประกาศอุปการคุณที่ท่านทำแก่ตน, ผู้ไม่ตอบแทนอุปการคุณที่ท่านได้ทำแก่ตน, เป็นคำคู่กันกับ อกตัญญู. [ป. อ ว่า ไม่ + กต ว่า (อุปการะ) ที่ท่านทำแล้ว + เวที ว่า ผู้ให้รู้, ผู้ประกาศ].

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Television news anchorsผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ประกาศ[phūprakāt] (n) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker  FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
ผู้ประกาศข่าว[phūprakāt khāo] (n, exp) EN: newsreader ; newscaster

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anchor(vt) เป็นผู้ประกาศข่าว
anchor(n) ผู้ประกาศข่าว, Syn. newscaster, commentator
announcer(n) ผู้ประกาศ, See also: โฆษก, Syn. program announcer, broadcaster
annunciator(n) ผู้ประกาศ, Syn. announcer
caller(n) ผู้ประกาศ, Syn. announcer
crier(n) ผู้ประกาศ, Syn. proclaimer
herald(n) ผู้ประกาศ, See also: ผู้ส่งข่าวสาร, Syn. announcer, messenger
master of ceremonies(n) พิธีกร (คำย่อคือ MC), See also: โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, ผู้ประกาศ, Syn. emcee
newscaster(n) ผู้อ่านข่าว (ทางโทรทัศน์และวิทยุ), See also: คนอ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Syn. news-reader
renouncer(n) ผู้ประกาศยกเลิก
talking head(sl) ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์
toastmaster(n) ผู้ประกาศการดื่มอวยพร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster
annunciator(อะนัน'ซีเอเทอะ) n. ผู้ประกาศ, เครื่องบอกสัญญาณ (signaling apparatus)
blazer(เบล'เซอะ) n. สิ่งที่ลุกสว่างโชติช่วง,ผู้แพร่กระจาย,ผู้ประกาศ
publisher(พับ'ลิเชอะ) n. ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา,สำนักพิมพ์,ผู้ประกาศ,ผู้แถลง,ผู้โฆษณา
toastmaster(โทส'มาสเทอะ) n. ผู้ประกาศการดื่มอวยพร,เจ้าภาพงานเลี้ยง
toastmistress(โทส'มิสเทรส) n. หญิงผู้ประกาศการดื่มอวยพร,หญิงผู้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง
trumpeter(ทรัม'พิเทอะ) n. คนเป่าแตร,ผู้ป่าวประกาศ,ผู้ประกาศยกย่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
announcer(n) ผู้ประกาศ,ผู้แถลง
annunciator(n) ผู้ประกาศ,ผู้แจ้ง
blazer(n) เสื้อสามารถ,ผู้ประกาศ
crier(n) คนป่าวประกาศ,ผู้ประกาศ
publisher(n) ผู้พิมพ์โฆษณา,ผู้โฆษณา,ผู้ประกาศ,สำนักพิมพ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
アナウンサー[あなうんさー, anaunsa] (n) ผู้ประกาศ (ข่าว), โฆษก

German-Thai: Longdo Dictionary
Sprecher(n) |der, pl. Sprecher| โฆษก, ผู้ประกาศ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top