ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ปิติยินดี*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปิติยินดี, -ปิติยินดี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความปิติยินดี(n) delight, See also: pleasure, rejoicing, blissfulness, cheerfulness, Syn. ความรื่นรมย์, ความยินดี, ความปิติ, ความปลื้มปิติ, Ant. ความสลดใจ, ความเศร้า, ความทุกข์โศก, Example: ความสำเร็จของผลงานได้สร้างความปิติยินดีให้แก่กลุ่มนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปิติยินดี[khwām pitiyindī] (n) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beam(n) รอยยิ้มกว้าง, See also: ยิ้มกว้าง, เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี, มองดูด้วยความดีใจ, Syn. smile
beatific(adj) ซึ่งปิติยินดี, See also: ซึ่งมีความอิ่มเอิบใจ, Syn. blissful
blissfulness(n) ความสุข, See also: ความสบายใจ, ความสุขสำราญ, ความปิติยินดี, Syn. happiness, joy, Ant. grief, sorrow
delight(n) ความยินดี, See also: ความปิติยินดี, ความสุขใจ, ความดีใจ, Syn. enjoyment, joy, pleasure, Ant. unhappiness, sadness, woe, misery
delighted(adj) น่าชื่นชมยินดี, See also: น่าปิติยินดี, น่าชื่นใจ, น่ายินดี, น่าดีใจ, น่าตื้นตัน, น่าปลาบปลื้ม, Syn. happy, glad, pleased, Ant. depressed, unhappy
delightful(adj) น่าปิติยินดี
ecstasy(n) ความปิติยินดี, See also: ความปลาบปลื้ม, Syn. delight, joy, rapture
elate(vt) ทำให้มีความสุข, See also: ทำให้ปิติยินดี, Syn. cheer, exhilarate, inspire
elated(adj) ซึ่งมีความสุขมาก, See also: ชื่นใจ, ปิติยินดี, Syn. ecstatic, exhilarated, jubilant
elation(n) ความปิติยินดี, See also: ความตื่นเต้นดีใจ, ความภาคภูมิใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ, Syn. exhilaration, euphoria, rapture, Ant. depression
exult(vi) ดีใจ, See also: ยินดี, หรรษา, ปิติยินดี, Syn. delight, rejoice, revel
exultation(n) ความปิติยินดี, See also: ความยินดี, ความหรรษา, Syn. delight, happiness, joy
glad(adj) ดีใจ, See also: พอใจ, ปิติยินดี, สุขใจ, Syn. cheerful, elated, Ant. depressed
gladly(adv) อย่างมีความสุข, See also: อย่างปิติยินดี
gladness(n) ความสุข, See also: ความดีใจ, ความปิติยินดี, ความยินดี, Syn. cheer, delight
gladsome(adj) น่าปิติยินดี, See also: น่าดีใจ, Syn. joyful
gladsome(adv) น่าปิติยินดี, See also: น่าดีใจ, Syn. joyfully
glee(n) ความปิติยินดี, See also: ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ, Syn. joyfulness, Ant. gloom, sadness
luxuriate in(phrv) มีความปิติยินดีอย่างยิ่ง, See also: รื่นเริงอย่างมาก
jubilate(vi) รู้สึกปิติยินดี, See also: รู้สึกปลื้มปีติ, ร่าเริง, Syn. rejoice, exult, Ant. grieve, mourn
pleasure(n) ความปิติยินดี, See also: ความยินดี, ความรู้สึกพอใจ, ความดีใจ, Syn. delight, satisfaction
rapt(adj) ปิติยินดีมาก, See also: ปลื้มมาก, Syn. enchanted, charmed, Ant. unaffected, unconcerned
rapture(n) ความปิติยินดีอย่างยิ่ง, See also: ความดีใจล้นเหลือ, ความพึงพอใจอย่างมาก, Syn. happiness, pleasure, satisfaction
rejoice(vi) ปิติยินดี, See also: ปลื้มใจ, ดีใจ, มีความสุข, Syn. be glad, delight, enjoy, exult
rejoice(vt) ทำให้ปิติยินดี, See also: ทำให้ปลื้มใจ, ทำให้เป็นสุข, Syn. make happy, gladden, please
send(vt) ทำให้ปิติยินดี, See also: ทำให้ตื่นเต้น
transport(n) ความปิติยินดี, See also: ความดีใจ, Syn. happiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant, Ant. gloomy
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี,ร่าเริง,ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous
entrance(เอน'เทรินซฺ) n. การเข้า,ทางเข้า,ปากทางเข้า,การเข้าโรงเรียน,การเข้าสนาม,การเข้ารับตำแหน่ง,การเริ่มลงมือ,วิธีการเข้า,ลักษณะการเข้า -vt. ทำให้ปิติยินดี,ทำให้งงงวย., See also: entrancement n. ดูentrance entrancingly adv. ดูentrance
hurrah(ฮะรา') interj.,n. คำอุทานหรือการแสดงความปิติยินดีความพอใจหรืออื่น ๆ ,ความเกรียวกราว,ความวุ่นวาย vi.,vt. ไชโย!,ดีแล้ว!,, Syn. hurray commotion
rhapsodic(แรพซอด'ดิค) adj. ใช้ถ้อยคำที่หรูหราและฟุ่มเฟือย,คลั่งไคล้,กระตือรือร้นเกินไป,ปิติยินดีเหลือล้น, See also: rhapsodically adv., Syn. rhapsodical.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
幸せ[しあわせ, shiawase] ปิติยินดี

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top