ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บ่อยๆ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บ่อยๆ, -บ่อยๆ-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉันจะเข้ามาใช้บ่อยๆนะคะ(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) ฉันจะเข้ามาใช้บ่อยๆนะคะ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โหย๊ะบ่อยๆ เช่น เขาชอบไปทะเลโหย๊ะ = เขาชอบไปทะเลบ่อยๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repeat migrationการย้ายถิ่นบ่อยๆ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Great Powersประเทศมหาอำนาจ รัฐที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจ คือรัฐที่มีอำนาจอิทธิพลครอบงำในกิจการระหว่างประเทศ ไม่มีกฎหมายใดๆ ที่จะกำหนดว่าประเทศนั้น ประเทศนี้มีสถานภาพเป็นมหาอำนาจ หากเป็นเพียงเพราะรัฐนั้นๆ มีขนาด พละกำลัง และอำนาจอิทธิพลทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน และจะสังเกตได้ว่า สถานะของกลุ่มประเทศมหาอำนาจเช่นนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงได้บ่อยๆ เช่น ในสมัยการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาในปี ค.ศ. 1815 ประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นได้แก่ อังกฤษ ออสเตรีย ฝรั่งเศส ปอร์ตุเกส ปรัสเซีย สเปน สวีเดน และรัสเซีย หลังจากนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่เกี่ยวกับพละกำลังของประเทศมหาอำนาจ คือก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ หนึ่ง ประเทศที่จัดว่าเป็นมหาอำนาจในตอนนั้นคือ อังกฤษ ฮังการี ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และรัสเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปยุโรป รวมทั้งสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่นอกยุโรป เมื่อตอนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศที่เป็นมหาอำนาจได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ โซเวียตรัสเซีย ฝรั่งเศส และจีน พึงสังเกตด้วยว่า องค์การสหประชาชาติได้ถือว่า ประเทศทั้ง 5 นี้มีอำนาจและมีความสำคัญมากที่สุดในขณะนั้น ทั้ง 5 ประเทศนี้ต่างเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ ซึ่งมีอำนาจใช้สิทธิยับยั้ง (Veto) ในที่ประชุม ซึ่งในปัจจุบันก็ยังปฏิบัติเช่นนั้นอยู่ [การทูต]
Abortion, Recurrentแท้งบ่อยๆ, การแท้งเป็นอาจิณ [การแพทย์]
Aspiration, Recurrentการสูดสำลักบ่อยๆ [การแพทย์]
Breathing Exercisesการบริหารการหายใจ,การฝึกหายใจ,บริหารการหายใจ,การออกกำลังหายใจ,บริหารการหายใจ,หายใจแรงๆและไอบ่อยๆ [การแพทย์]
Common Useที่ใช้บ่อยๆ [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
always(adv) เสมอ, See also: เสมอๆ, ทุกคราว, ทุกครั้ง, ทุกที, เป็นประจำ, บ่อยๆ
beauty mark(n) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ, See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, Syn. beauty spot
beauty spot(n) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ, See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, Syn. beauty mark
commonplace(n) สิ่งที่เห็นได้บ่อยๆ, See also: สิ่งที่เห็นได้ทั่วไป
every time one turns around(idm) บ่อยๆ
FAQ(abbr) คำถามที่ถามบ่อยๆ (คำย่อของ frequently asked questions), See also: คำถามตอบที่ใช้ทางคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เนต, Syn. FAQs
frequently(adv) บ่อยๆ, See also: เนืองๆ, Syn. often, regularly, repeatedly, Ant. rarely, seldom
Mecca for(idm) สถานที่สำคัญสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนบ่อยๆ
Practice makes perfect.(idm) ฝึกฝนบ่อยๆ ทำให้เก่งได้, See also: คนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิด
oft(adv) บ่อยๆ, Syn. frequently
often(adv) บ่อยๆ, See also: บ่อยครั้ง, Syn. frequently, oftentimes, Ant. seldom, rarely
oftentimes(adv) บ่อยๆ, See also: บ่อยครั้ง, Syn. frequently, often, Ant. seldom, rarely
prevalent(adj) ที่พบได้บ่อยๆ, See also: ัแพร่หลาย, Syn. widespread, frequently
run rife(phrv) มีแพร่หลาย, See also: มีอยู่จริง, พบเห็นบ่อยๆ
same old story(sl) เรื่องซ้ำซาก, See also: สิ่งที่เกิดบ่อยๆ
sniffle(vi) สูดจมูกบ่อยๆ
sniffle(n) เสียงสูดจมูกบ่อยๆ
sniffle(n) การสูดจมูกบ่อยๆ
sniffler(n) คนที่สูดจมูกบ่อยๆ, See also: คนสะอึกสะอื้น
see around(phrv) เห็นเป็นประจำ, See also: เห็นบ่อยๆ, เห็นอยู่
weathercock(n) บุคคลที่เปลี่ยนแปลงความคิดบ่อยๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
byword(n) ภาษิต,สุภาษิต,คำขวัญ,คำพูดกันบ่อยๆ
continual(adj) บ่อยๆ,ไม่ขาดสาย,ตลอดไป,เรื่อยไป,ต่อเนื่อง,เป็นประจำ
drifter(n) คนพเนจร,คนเร่ร่อน,คนเปลี่ยนงานบ่อยๆ
frequent(vt) ไปเสมอ,ไปบ่อยๆ,ไปถี่,เป็นขาประจำ
frequently(adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง
hackney(vt) ใช้เสมอ,ใช้กันบ่อยๆ
oft(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
often(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
sniffle(n) การสูดหายใจบ่อยๆ
sniffle(vi) สูดบ่อยๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ghost(slang) นักเรียนที่โดดเรียนบ่อยๆ ไม่ค่อยเข้าชั้นเรียน

German-Thai: Longdo Dictionary
oftบ่อยๆ
befehlen(vt) |befahl, hat befohlen| สั่ง เช่น Mein Papa hat mir oft befohlen, 'Fenster zumachen!'. พ่อของฉันสั่งฉันบ่อยๆ ว่า ปิดหน้าต่างซะ, See also: Related: Befehl, Syn. beordern
häufig gestellte Fragen(n) คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ (ย่อด้วย FAQ:frequently asked questions)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top