ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บาดหมาง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บาดหมาง, -บาดหมาง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดหมาง(v) have dissension, See also: have a rift, be on bad terms, disagree, become estranged, Syn. ขัดแย้ง, ผิดใจ, Example: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนั้นเริ่มบาดหมางกันในสมัยเจ้าสิริบุญสาร, Thai Definition: โกรธเคืองกันเพราะเห็นไม่ตรงกัน, หมองใจกัน
ความบาดหมาง(n) conflict, See also: dissension, disagreement, offense, controversy, quarrel, Syn. ความโกรธเคือง, ความหมองใจ, การผิดใจ, Example: ความบาดหมางระหว่างเพื่อนครั้งนี้เกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บาดหมางก. โกรธเคืองกัน, หมองใจกัน, ผิดใจกัน.
คู่อาฆาตน. ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน.
ตอกลิ่มก. ทำให้แยกหรือให้แน่นโดยใช้ลิ่ม, โดยปริยายหมายความว่า ทำให้บุคคล ๒ ฝ่ายแตกแยกกันหรือบาดหมางกันยิ่งขึ้น เช่น ตอกลิ่มให้ทั้ง ๒ ฝ่ายทะเลาะกัน.
แตกร้าวก. บาดหมางหรือผิดใจกันจนติดต่อคบหากันอย่างเดิมไม่ได้.
ระหองระแหงก. บาดหมางกันเพราะเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ, ไม่ปรองดองกัน, เช่น ผัวเมียระหองระแหงกันอยู่เสมอ.
เลิกแล้วต่อกันก. ยุติการทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน.
หมางก. กระดาก เช่น หมางกัน คือ กระดากกัน หมางหน้า คือ กระดากหน้า, อาการที่ห่างเหินกันเพราะขุ่นเคืองใจหรือผิดใจกันเป็นต้น เช่น คนคู่นี้แต่ก่อนก็ดูสนิทสนมกันดี แต่เดี๋ยวนี้ดูเขาหมางกันไป, หมาง ๆ ก็ว่า, มักใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น บาดหมาง หมองหมาง หมางใจ.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alienation(n) การทำให้เหินห่าง, See also: การทำให้บาดหมาง, Syn. enstrangement, disaffection
discordance(n) ความบาดหมาง, See also: ความไม่ลงรอยกัน, การทะเลาะวิวาท, Syn. disagreement, dispute
estrange(vt) ทำให้บาดหมาง, See also: ทำให้ระหองระแหง, ทำให้ห่างเหิน, ออกห่าง, ทำให้หมางใจ, Syn. alienate, disaffect
feud(n) ความอาฆาต, See also: ความพยาบาท, ความบาดหมาง, ความแตกร้าว, Syn. conflict, discord, disunion, Ant. accord, agreement
feud(vi) อาฆาต, See also: พยาบาท, บาดหมาง, แตกร้าว
offense(n) ความโกรธเคือง, See also: ความบาดหมาง, ความขุ่นเคือง, Syn. resentment, wrath, Ant. pleasure
vendetta(n) ความพยาบาท, See also: ความอาฆาต, ความบาดหมาง, การทะเลาะเบาะแว้ง, การโต้เถียง, Syn. feud, rivalry, contention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,ความบาดหมาง,ความเหินห่าง
discord(ดิส'คอร์ด) {discorded,discording,discords} n. ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้,สงคราม,เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement, strife
discordant(ดิสคอ'เดินทฺ) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,บาดหมางกัน,ทะเลาะกัน,ต่อสู้กัน,ไม่เข้าหู,ห้วน, Syn. contradictory
hatchet(แฮท'ชิท) n.ขวานด้ามเล็ก ๆ ,อาวุธ,ข้อบาดหมาง. -Id. (bury the hatcher (tomahawk) สงบศึก,ประนีประนอมกัน)

English-Thai: Nontri Dictionary
afoul(adj) ซึ่งปะทะกัน,ที่บาดหมางกัน
afoul(adv) ปะทะ,เกย,บาดหมางกัน,พัวพัน
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
breach(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้บาดหมาง
cleavage(n) แนวกะเทาะ,ความแตกแยก,ความบาดหมาง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
discord(n) ความบาดหมาง,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่สามัคคี
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน,บาดหมางกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่สามัคคีกัน
estrange(vt) ทำให้เหินห่าง,ทำให้บาดหมาง,ทำให้หมางเมิน
estrangement(n) ความเหินห่าง,ความบาดหมาง,ความหมางเมิน
rupture(n) ความแตกสามัคคี,ความแตกแยก,ความบาดหมางกัน
rupture(vi, vt) แตกสามัคคี,แตกหัก,โกรธกัน,บาดหมางกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grudge(n) ความบาดหมาง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top