ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*น่าเกรงขาม*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น่าเกรงขาม, -น่าเกรงขาม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเกรงขาม(v) terrify, See also: fill with terror, frighten greatly, alarm, owe, Syn. น่านับถือ, น่ายำเกรง, น่าเคารพ, น่าคร้ามเกรง, Example: ท่าทางขึงขังของพ่อน่าเกรงขามมาก, Thai Definition: มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า
น่าเกรงขาม(adj) imposing (e.g. personage), See also: dignified, prestigious, Syn. น่ายำเกรง, น่าคร้ามเกรง, Example: พ่อมีลักษณะน่าเกรงขาม ใครๆ เห็นก็เกรงกันไปหมด, Thai Definition: ที่มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระมึนว. ทะมึน, มีลักษณะดำมืดสูงใหญ่น่าเกรงขาม, เช่น กายาศีรษะพลัดพราย หัวขาดเด็ดตาย จรลู่กระมึนเหมือนเขา (เสือโค, บางฉบับเป็น ตระหมื้น), ตระมึน หรือ ตระมื่น ก็ใช้, โดยมากใช้ว่า ทะมื่น.
ดุว. มีลักษณะทำให้ดูน่ากลัวหรือน่าเกรงขาม เช่น หน้าดุ ตาดุ
ตระมึน, ตระมื่น(ตฺระ-) ว. ทะมึน, มีลักษณะดำมืดสูงใหญ่น่าเกรงขาม, กระมึน ก็ใช้, โดยมากใช้ว่า ทะมื่น.
ทะมึน, ทะมื่นว. มีลักษณะดำมืดสูงใหญ่น่าเกรงขาม, (โบ; กลอน) กระมึน ตระมึน หรือ ตระมื่น.
ล้วงคอ, ล้วงคองูเห่าก. บังอาจลักขโมยหรือล่อลวงเอาทรัพย์สินเป็นต้นจากผู้ที่น่าเกรงขาม.
ลากก้ามก. เดินช้า ๆ วางท่าให้ดูน่าเกรงขาม, โดยปริยายหมายความว่า ถ่วงเวลาเนิ่นนานออกไป เช่น เรื่องนี้ควรจะเสร็จแล้ว แต่ก็ยังลากก้ามออกไปอีก.
สง่า(สะหฺง่า) ว. มีลักษณะผึ่งผายเป็นที่น่ายำเกรงหรือน่านิยมยกย่อง เช่น ผู้นำจะต้องมีบุคลิกลักษณะสง่า, เป็นที่น่าเกรงขาม เช่น เสือโคร่งมีท่าทางสง่า.
สิงหนาทน. พระราชดำรัสอันเป็นที่น่าเกรงขามของคนทั้งปวง เหมือนเสียงของราชสีห์เป็นที่น่าเกรงขามของสัตว์ทั้งปวง, เสียงตวาดของนักรบเพื่อให้เป็นที่เกรงขามของข้าศึก, สีหนาท ก็ว่า.
สุรสีหนาทน. พระดำรัสอันเป็นที่น่าเกรงขามของคนทั้งปวงเหมือนเสียงของราชสีห์เป็นที่น่าเกรงขามของสัตว์ทั้งปวง, เสียงตวาดของนักรบเพื่อให้เป็นที่เกรงขามของข้าศึก.
เห็นช้างเท่าหมูก. เห็นฝ่ายตรงข้ามซึ่งแม้จะตัวใหญ่กว่าหรือมีอำนาจมากกว่าไม่น่าเกรงขามในเวลาที่โกรธมากจนลืมตัว.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเกรงขาม[nākrēngkhām] (adj) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring  FR: terrible

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awe(n) ความน่าเกรงขาม, See also: ความกลัวเกรง, Syn. reverence, reverential fear, dread
formidable(adj) ซึ่งน่าเกรงขาม
grand(adj) น่าเกรงขาม, See also: เป็นที่เคารพ, ซึ่งมีอำนาจ, Syn. significant, Ant. insignificant
majestic(adj) สูงส่ง, See also: น่าเคารพนับถือ, น่าเกรงขาม, ซึ่งมีอำนาจ, Syn. royal, regal, dignified
majestically(adv) อย่างสง่าผ่าเผย, See also: อย่างน่าเกรงขาม, อย่างน่าเคารพนับถือ
terrible(adj) น่ากลัว, See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ, Syn. terrifying, frightening, fearful, Ant. happy, joyful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awe(ออ) n. ความน่าเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว,ความกลัว -vt. ทำให้กลัว,ทำให้เกรง
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, See also: majestically adv., Syn. grand, splendid
terrible(เทอ'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าเกรงขาม,ร้ายแรง,สยองขวัญ,มหันต์, Syn. distressing

English-Thai: Nontri Dictionary
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
formidable(adj) น่ากลัว,น่าเกรงขาม,น่ายำเกรง,น่าสะพรึงกลัว
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majestical(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
redoubtable(adj) แข็งแรง,น่ากลัว,น่าเกรงขาม,กล้าหาญ,มีชื่อเสียง,เด่น
stern(adj) โหดเหี้ยม,เข้มงวด,รุนแรง,ดุร้าย,น่าเกรงขาม
tremendous(adj) ใหญ่โต,น่าเกรงขาม,น่ากลัว,มหึมา

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top