ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*น่ารังเกียจ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น่ารังเกียจ, -น่ารังเกียจ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ารังเกียจ(adj) disgusting, See also: hateful, Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Ant. น่ารัก, น่าพึงพอใจ, Example: ฉันยอมรับพฤติกรรมน่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ได้
น่ารังเกียจ(v) be disgusting, See also: be hateful, be repulsive, Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Ant. น่ารัก, น่าพึงพอใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขยะแขยง(ขะหฺยะขะแหฺยง) ก. เกลียดเมื่อได้เห็นหรือถูกต้องสิ่งที่สกปรก น่ารังเกียจ หรือน่าเกลียดน่ากลัว หรือเมื่อนึกถึงสิ่งนั้น, แขยง ก็ว่า.
แขยง ๒(ขะแหฺยง) ก. เกลียดเมื่อได้เห็นหรือถูกต้องสิ่งที่สกปรก น่ารังเกียจ หรือน่าเกลียดน่ากลัว หรือเมื่อนึกถึงสิ่งนั้น, ขยะแขยง ก็ว่า.
คลื่นไส้(คฺลื่น-) ก. ปั่นป่วนในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ชวนให้อาเจียน, โดยปริยายหมายความว่า น่ารังเกียจ, น่าสะอิดสะเอียน.
ทุเรศ ๑ว. ลักษณะที่ขัดหูขัดตา น่ารังเกียจ หรือน่าสมเพช เป็นต้น, (ปาก) คำที่เปล่งออกมาแสดงการไม่ยอมรับหรือแสดงความรังเกียจ.
นาง ๑คำเรียกหรือคำนำหน้าชื่อหญิงที่มีพฤติกรรมไม่ดีหรือน่ารังเกียจเป็นต้น เช่น นางแพศยา มักออกเสียงสั้นว่า นัง เป็น นังแพศยา
บัดสี, บัดสีบัดเถลิง(-ถะเหฺลิง) ว. น่าอับอายขายหน้า เป็นที่น่ารังเกียจ.
ปฏิกูลว. สกปรกน่ารังเกียจ เช่น สิ่งปฏิกูล.
เปื้อนก. ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรก น่ารังเกียจ หรือไม่ต้องการ เช่น เปื้อนโคลน เปื้อนแกง เปื้อนเลือด.
เปื้อนว. มีสิ่งสกปรก น่ารังเกียจ หรือไม่ต้องการติดอยู่ เช่น มือเปื้อน ผ้าเปื้อน.
ฟอนเฟะว. เละเทะ, เป็นที่น่ารังเกียจ, เช่น มีความประพฤติฟอนเฟะ สังคมฟอนเฟะ.
ลามก(-มก) ว. หยาบช้าต่ำทราม, หยาบโลน, อันเป็นที่น่ารังเกียจของคนดีมีศีลธรรม, เช่น หนังสือลามก พูดลามก ทำลามก.
เละเทะมีความประพฤติเหลวไหลไม่มีความรับผิดชอบ เช่น คนกินเหล้าเมายาเป็นคนเละเทะ เชื่อถือไม่ได้, มีความประพฤติเป็นที่น่ารังเกียจ (มักใช้ในทางชู้สาว) เช่น ผู้หญิงคนนั้นทำตัวเละเทะ.
สิ่งปฏิกูลน. สิ่งสกปรกน่ารังเกียจ เช่น ขยะเป็นสิ่งปฏิกูล.
โสโครก(โสโคฺรก) ว. สกปรก, เปื้อนเปรอะน่ารังเกียจ, โดยปริยายหมายความว่า เลว เช่น คนโสโครก ของโสโครก เรื่องโสโครก.
หมาขี้เรื้อนน. คนที่น่ารังเกียจ ไม่ควรคบหาสมาคมด้วย (ใช้กล่าวถึงผู้อื่นด้วยความดูถูกเหยียดหยาม).
หยำเหยอะ, หยำแหยะ(หฺยำเหฺยอะ, หฺยำแหฺยะ) ว. อาการที่เคี้ยวซ้ำ ๆ น่ารังเกียจ, อาการที่พูดซ้ำซากน่าเบื่อ.
เหลวแหลกเป็นที่น่ารังเกียจ เช่น มีความประพฤติเหลวแหลก ชีวิตเหลวแหลก.
อนาจาร(อะนาจาน) ว. ลามก, น่าบัดสี, ทำให้เป็นที่อับอาย, เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offensive tradeการค้าที่น่ารังเกียจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความน่ารังเกียจ[khwām nārangkīet] (n) EN: nastiness
น่ารังเกียจ[nārangkīet] (adj) EN: disgusting ; hateful  FR: déplaisant ; désagréable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abominable(adj) เลวทรามต่ำช้า, See also: น่าชัง, น่ารังเกียจ, Syn. hatful
beastly(adj) น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. awful, horrid
carrion(n) สิ่งที่น่ารังเกียจ
cocksucker(n) คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)
creep(n) บุคคลที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)
cursed(adj) น่ารำคาญ, See also: น่ารังเกียจ, Syn. hateful, detestable
despicable(adj) เลวทราม, See also: ระยำ, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เลว, ต่ำช้า, น่ารังเกียจ, Syn. abject, contemptible, mean
disgust(n) ความขยะแขยง, See also: ความน่ารังเกียจ, ความสะอิดสะเอียน, ความไม่สบอารมณ์, Syn. loathing, abhorrance, dislike, distaste
disgust(vt) ทำให้ขยะแขยง, See also: ทำให้น่ารังเกียจ, ทำให้สะอิดสะเอียน, ทำให้ไม่สบอารมณ์, Syn. displease, upset, revot, horrify, traumatize, Ant. please, delight, enchant
disgusted(adj) ซึ่งน่าสะอิดสะเอียน, See also: ซึ่งน่ารังเกียจ, Syn. displeased, offended, Ant. attracked
disgusting(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง, Syn. loathsome, repellent, Ant. attracktive
disgustingly(adv) อย่างน่ารังเกียจ, See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างสะอิดสะเอียน
distasteful(adj) เป็นที่น่ารังเกียจ, See also: ที่ไม่ชอบ, Syn. unpleasant, offensive
dog(n) คนน่าเบื่อ (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนหัวโบราณ, คนเชย, คนน่ารังเกียจ, Syn. scoundrel
fink(n) คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง), Syn. unpleasant person
foul(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, น่าคลื่นไส้, ชวนคลื่นเหียน, Syn. disgusting, revolting, repulsive
grotty(adj) ไม่พอใจ (คำสแลง), See also: สกปรก, น่ารังเกียจ, Syn. unpleasant, dirty, nasty, ugly
gruesome(adj) น่ากลัว, See also: น่าขยะแขยง, น่าสยดสยอง, น่าสะอิดสะเอียน, น่ารังเกียจ, Syn. dredful, grisly, ghastly, horrid, Ant. pleasant
hateable(adj) น่ารังเกียจ
ignominious(adj) น่าอับอาย, See also: น่าอัปยศอดสู, น่ารังเกียจ, Syn. disgraceful, dishonorable, mean, Ant. graceful, honorable
inoffensive(adj) ไม่เป็นภัย, See also: ไม่ทำอันตราย, ไม่รุกราน, ไม่ทำร้ายคนอื่น, ไม่น่ารังเกียจ, Syn. friendly, harmless, innocuous, Ant. offensive
lazar(n) คนจนที่เป็นโรคที่น่ารังเกียจโดยเฉพาะโรคเรื้อน
loathly(adv) อย่างไม่เต็มใจ, See also: อย่างลังเล, น่ารังเกียจ, Syn. knwillingly, reluctantly
loathsome(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Syn. disgusting, detestable
louse(n) คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง), See also: คนชั่ว, Syn. contemptible person
lousy(adj) น่ารังเกียจ, Syn. disliked, miserable
morbid(adj) ผิดปกติ, See also: น่ากลัว, น่ารังเกียจ, Syn. dredful, terrific, Ant. normal, usual, lovely, pleasant
nastily(adv) อย่างน่ารังเกียจ, See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างชั่วร้าย
nastiness(n) ความน่ารังเกียจ, See also: ความน่าขยะแขยง, Syn. filth
nasty(n) สิ่งที่น่ารังเกียจ, See also: คนที่น่ารังเกียจ
nausea(n) ความน่ารังเกียจ, See also: ความน่าขยะแขยง
nauseated(adj) น่าขยะแขยง, See also: น่ารังเกียจ, น่าคลื่นไส้
nauseating(adj) น่าขยะแขยง, See also: น่ารังเกียจ, Syn. nauseaous
noisome(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, ไม่พึงปรารถนา, Syn. loathsome, nauseating, nauseous, Ant. wholesome
noisomeness(n) ความน่ารังเกียจ
objectionable(adj) ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งน่ารังเกียจ, Syn. unsatisfactory, Ant. attractive, desirable
objectionable(adj) ที่น่ารังเกียจ, Syn. unpleasant, offensive, Ant. pleasant
objectionably(adv) อย่างน่ารังเกียจ, Syn. awfully
obnoxious(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง, Syn. nasty, offensive, Ant. pleasing, pleasant
obnoxiously(adv) อย่างน่ารังเกียจ, Syn. cruelly, unwelcomely
obscene(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าสะอิดสะเอียน, Syn. disgusting, repulsive
odious(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าชัง, Syn. hateful, unpleasant, Ant. pleasing
odiously(adv) อย่างน่าขยะแขยง, See also: อย่างน่ารังเกียจ
odiousness(n) ความน่าขยะแขยง, See also: ความน่ารังเกียจ, Syn. ugliness
offensive(adj) น่ารังเกียจ, See also: ที่ไม่พึงปรารถนา, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. disgusting, unpleasant, Ant. pleasant, pleasing
offensively(adv) อย่างน่ารังเกียจ, Syn. disagreeably
offensiveness(n) ความน่ารังเกียจ
oik(n) คนน่ารังเกียจ (คำสแลง)
pimp(n) คนน่ารังเกียจ
putrid(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, Syn. foul, lousy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful, Ant. respectful
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น
crumb(ครัมพฺ) n. เศษขนมปัง,เศษ,คนที่ไร้ค่า,คนที่น่ารังเกียจ. vt. ใส่เศษเล็กเศษน้อย adj. มีเศษเนย,เครื่องเทศและน้ำตาลบนพื้นหน้า
currish(เคอ'ริช) adj. มีอารมณ์ร้าย,ชอบทะเลาะ,เลว,น่ารังเกียจ., See also: currishness n.
cursed(เคอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ชั่วร้าย,น่ารังเกียจ, See also: cursedness n. ดูcursed, Syn. damned, Ant. laudatory
curst(เคิร์สทฺ) v. กิริยาช่อง2และช่อง3ของcurse adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,น่ารังเกียจ
cussed(คัส'ซิด) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ซึ่งถูกแช่ง,น่ารังเกียจ.
damnable(แคม'นะเบิล) adj. น่าสาปแช่ง,น่ารังเกียจ,อัปรีย์,น่าเบื่อหน่าย., See also: damnability n., Syn. detestable -A.good
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean, Ant. admirable
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend, irk, repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive, odious, Ant. attractive
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting, repugnant
fed(เฟด) v. กิริยาช่อง2และ3ของfeed, See also: fed up น่าเบื่อหน่าย, น่ารังเกียจ
filthy(ฟิล'ธี) adj. สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบคาย,ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,น่ารังเกียจ., See also: filthily adv. -filthiness n., Syn. unclean
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful
fulsomeadj. น่ารังเกียจ,น่ารำคาญ,มากเกินไป, See also: fulsomness n., Syn. gross, Ant. subtle
gruesome(กรู'เซิม) adj. น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: gruesomeness, grewsomeness n., Syn. grisly, frightful
hatable(เฮ'ทะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
hateable(เฮ'ทะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable
hellish(เฮล'ลิช) adj. เหมือนนรก,ร้ายกาจ,อัปรีย์,โหดเหี้ยม,น่ารังเกียจ., See also: hellishness n., Syn. atrocious, brutal
hilding(ฮิล'ดิง) n. บุคคลที่น่าดูถูก,คนต่ำช้า adj. ต่ำช้า,น่ารังเกียจ,น่าดูถูก
ignominious(อิก'นะมิน'เนียส) adj. น่าอับอาย,อัปยศอดสู,เสียชื่อเสียง,น่ารังเกียจ,น่าดูถูก, See also: ignominiousness n., Syn. humiliating, degrading
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick, evil, harm
inoffensive(อินอะเฟน'ซิฟว) adj. ไม่เป็นภัย,ไม่ทำอันตราย,เป็นรุกราน,ไม่ทำร้ายคนอื่น,ไม่น่ารังเกียจ., See also: inoffensiveness n., Syn. innocuous, Ant. offensive
loathsome(โลธฺ'เซิม) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: loathsomeness n.
louse(เลาซฺ) n. แมลงปรสิตเล็ก ๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์ (เหา,หมัด,เล็น,ไร,โลน,เห็บ,ฯลฯ) ,คนที่น่ารังเกียจ,คนชั่ว. vi. เอาแมลงดังกล่าวออก. -Phr. (louse up ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง)
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง,กลิ่นเหม็น,น่าชัง,น่ารังเกียจ,ลามก,หยาบคาย,สามหาว,ร้าย,ฉุนเฉียว,เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
nauseating(นอ'ซิเอทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าคลื่นเหียน,
noisome(นอย'เซิม) adj. รุกราน,น่ารังเกียจ,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เป็นพิษ., See also: noisomeness n., Syn. noxious, bad
objectionable(อับเจค'เชินนะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
obnoxious(อับนอค'เชิส) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,ได้รับอันตรายหรือสิ่งเลวได้ง่าย,มีกลิ่นเหม็น., See also: obnoxiousness n., Syn. objectionable
obscene(อับซีน') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd, Ant. decent
odious(โอ'เดียส) adj. น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: odiousness n., Syn. abhorrent
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
revolting(รีโวล'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,เป็นกบฏ,เอาใจออกห่าง,ซึ่งก่อการกำเริบ, Syn. disgusting
rotten(รอท'เทิน) adj. เน่า,เปื่อย,เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม,เลว,น่ารังเกียจ, Syn. decayed, unreliable, base
skunk(สคังคฺ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กสีดำ หนังขนมีกลิ่นเหม็นและมีแถบสีขาวรูปตัว"V",บุคคลที่น่ารังเกียจอย่างมาก.vt. ทำให้พ่ายแพ้สิ้นเชิง, Syn. rotter, scoudrel
stinking(สทิง'คิง) adj. มีกลิ่นเหม็น,ส่งกลิ่นเหม็น,ฉาวโฉ่,น่ารังเกียจ,เลวทราม. -stinkingness n., Syn. foul-smelling, offending
toad(โทด) n. คางคก,บุคคลน่ารังเกียจ,สิ่งที่น่า-เกลียด., See also: toadish adj. toadlike adj. toadishness n. toadless n.
unsavory(อันเซ'เวอะรี) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารำคาญ,น่ารังเกียจ,มีกลิ่นน่ารังเกียจ.
unsavoury(อันเซ'เวอะรี) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารำคาญ,น่ารังเกียจ,มีกลิ่นน่ารังเกียจ.
vermin(เวอ'มิน) n. พยาธิสัตว์หรือแมลงที่มีภัย (โดยเฉพาะที่มีขนาดเล็ก) ,บุคคลที่น่ารังเกียจ,บุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม,สัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร, See also: vermination n. การเต็มไปด้วย pl. vermin, Syn. pests, dregs
villainous(วิล'ละเนิส) adj. ร้าย,เลวร้าย,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่ารังเกียจมาก, See also: villainousness n., Syn. vicious

English-Thai: Nontri Dictionary
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
inoffensive(adj) ไม่น่ารังเกียจ,ไม่ทำอันตราย,ไม่รุกราน
loathsome(adj) น่าเกลียด,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
mawkish(adj) น่ารังเกียจ,น่าหมั่นไส้,น่าคลื่นไส้,ไม่มีชีวิตชีวา,จืดชืด
nasty(adj) สกปรก,น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,ฉุนเฉียว
nauseous(adj) เป็นที่สะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ
noisome(adj) น่ารังเกียจ,เหม็น,เป็นอันตราย,เป็นพิษ
objectionable(adj) ค้านได้,น่ารังเกียจ,น่าท้วงติง
obnoxious(adj) น่าสะพรึงกลัว,น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
offensive(adj) ซึ่งรุกราน,ก้าวร้าว,น่ารังเกียจ
opprobrious(adj) น่ารังเกียจ,น่าอับอาย,น่าอัปยศ,น่าตำหนิ
repulsive(adj) น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,น่าผลักไส
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ
skunk(n) ตัวเหม็น,สัตว์ชนิดหนึ่ง,ตัวเสนียด,คนที่น่ารังเกียจ
toad(n) คางคก,คนน่าเกลียด,คนน่ารังเกียจ
undesirable(adj) ไม่พึงปรารถนา,เป็นที่น่ารังเกียจ
unsavory(adj) ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารังเกียจ,ลามก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
connotation(n) ความหมายพิเศษของคำซึ่งมีอยู่กับผู้ใช้ภาษาแต่ละคน เช่น "แมว" บางคนอาจนึกถึงความสะอาดน่ารัก ขณะที่บางคนอาจนึกถึงการกินหนูซึ่งสกปรกน่ารังเกียจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
嫌な奴[いやなやつ, iyanayatsu] (n) ไอ้ขี้ฟ้อง ไอ้น่ารังเกียจ (คนที่น่ารังเกียจในหมู่)

German-Thai: Longdo Dictionary
widerlich(adj) (กลิ่น) น่ารังเกียจ
scheußlich(adj) ไม่น่าภิรมย์, น่ารังเกียจ
abstoßend(adj) น่ารังเกียจ, ไม่น่าคบ, น่าชัง เช่น Ich finde diese Leute nur abstoßend.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top