ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*น่าฟัง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น่าฟัง, -น่าฟัง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าฟัง(adv) sweetly, See also: eloquently, vividly, Syn. ไพเราะ, รื่นหู, เสนาะหู, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงได้น่าฟัง
น่าฟัง(v) be interesting, See also: be concerned, Syn. น่าสนใจ, Ant. น่าเบื่อ, น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ, Example: เรื่องที่ท่านพูดถึงน่าฟังมากสำหรับเด็กๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระโชกโฮกฮากว. อาการพูดกระชากเสียงหรือพูดกระแทกเสียงซึ่งไม่น่าฟัง, โฮกฮาก ก็ว่า.
เข้าหูว. น่าฟัง (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น พูดไม่เข้าหู.
พลอด(พฺลอด) ก. พูดเรื่อยอย่างอ่อนหวานน่าฟัง.
พ่อลิ้นทองน. คนที่พูดดี พูดเก่ง หรือพูดคล่องน่าฟัง.
เพราะ ๑ว. น่าฟัง, เสนาะ, ไพเราะ, เช่น เสียงเพราะ พูดเพราะ.
ไพเราะว. เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง.
ลิ้นทองว. ที่พูดจาคล่องแคล่วไพเราะน่าฟัง.
ลิ้นทองว. ที่พูดจาคล่องแคล่ว ไพเราะน่าฟัง.
ลุ่น, ลุ่น ๆห้วน เช่น พูดลุ่น ๆ ไม่น่าฟัง
ศรวณีย์น่าฟัง, น่าชม.
สวนีย-(สะวะนียะ-) น. คำที่น่าฟัง, คำไพเราะ.
เสนาะ ๑(สะเหฺนาะ) ว. น่าฟัง, เพราะ, เช่น เพลงนี้ไพเราะเสนาะหู
เสียงหวานน. น้ำเสียงไพเราะนุ่มนวลน่าฟัง.
เสียงอ่อนเสียงหวานน. น้ำเสียงที่ไพเราะน่าฟัง, น้ำเสียงที่แสร้งดัดให้เบา ช้าลง และไพเราะน่าฟัง เพื่อประจบเป็นต้น.
อ่อนหวานว. ไพเราะ, น่าฟัง, เช่น เขาเป็นคนพูดจาอ่อนหวาน
โฮกฮากว. อาการพูดกระชากเสียงหรือพูดกระแทกเสียงซึ่งไม่น่าฟัง, มักใช้เข้าคู่กับคำ กระโชก เป็น กระโชกโฮกฮาก.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blabbler(n) พูดไม่น่าฟังหรือน่ารำคาญ
euphonic(adj) เกี่ยวกับเสียงที่น่าฟัง (โดยเฉพาะในการพูดหรือการออกเสียง), Syn. euphonious, melodious
euphonically(adv) อย่างน่าฟัง, See also: อย่างไพเราะ
euphonious(adj) ซึ่งมีเสียงเพราะ, See also: ซึ่งมีเสียงน่าฟัง, Syn. mellifluous, melodious, tuneful
mellifluous(adj) ปากหวาน, See also: พูดจาไพเราะ, พูดจาน่าฟัง, Syn. sweet, dulcet, velvet
melodious(adj) ไพเราะ, See also: เพราะพริ้ง, น่าฟัง, Syn. agreeable, pleasing, sweet, Ant. harsh, discordant
music(n) เสียงที่ไพเราะ, See also: เสียงที่น่าฟัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
smooth-tongued(สมูธ'ทังดฺ) adj. พูดคล่องแคล่ว,มีคารมดี,พูดจานิ่มนวลน่าฟัง

English-Thai: Nontri Dictionary
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top