ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*นูน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นูน, -นูน-
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hypertrophic scar(n) แผลเป็นนูน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นูน(v) swell, See also: curve out, bulge, protrude, Syn. โป่ง, ปูด, พอง, Example: แผลเป็นที่ขานูนออกมามากจนสังเกตเห็นได้ง่าย
กระจกนูน(n) convex, See also: convex lens, convex mirror, Thai Definition: วัตถุที่มีผิวมัน ลักษณะกลีบบัวคว่ำ สามารถสะท้อนแสงให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้ง มองเห็นได้ที่ผิวกระจกนั้น
เลนส์นูน(n) convex lens, See also: convergent lens, Syn. เลนส์ตีบแสง, Example: เลนส์นูนใช้สำหรับคนสายตายาว, Count Unit: เลนส์, อัน, Thai Definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูน ตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจกนูนน. วัตถุที่มีผิวมัน ลักษณะกลีบบัวควํ่า สะท้อนแสงให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้งมองเห็นได้ที่ผิวกระจกนั้น.
กินูนน. ชื่อแมลงพวกด้วงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Scarabaeidae ลำตัวมีขนาดและสีแตกต่างกันแล้วแต่ชนิด ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในดินกินรากพืช ตัวเต็มวัยอาศัยอยู่บนต้นไม้กินใบไม้ มักบินเข้าหาแสงไฟ ชาวบ้านในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมนำมารับประทาน ที่พบบ่อย เช่น ชนิด Anomala antiqueGyllenhal ลำตัวสีดำเหลือบน้ำเงิน ยาว ๑๘-๒๐ มิลลิเมตร ชนิด Sophrops foveatus Moser ลำตัวสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ ๑๕ มิลลิเมตร, แมลงนูน ก็เรียก.
นางนูนดู อีนูน.
นูนว. สูงขึ้นจากระดับพื้นราบในลักษณะโค้งมน, โดยปริยายหมายถึงลักษณะเช่นนั้น เช่น ตัวหนังสือนูน ลวดลายนูน.
แมลงนูนดู กินูน.
เลนส์นูนน. เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูนตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า, เลนส์ตีบแสง ก็เรียก.
อีนูนน. ชื่อไม้เถามีหัวชนิด Adenia heterophylla (Blume) Koord. และชนิด A. viridiflora Craib ในวงศ์ Passifloraceae ขึ้นปกคลุมต้นไม้ตามป่าทั่วไป ทุกส่วนเป็นพิษ ยอดอ่อนดองหรือทำให้สุกแล้วกินได้, นางนูน หรือ ผักสาบ ก็เรียก.
กระจกตาน. ส่วนใสของตา มีรูปกลมแบน สีใส พื้นหน้านูนออกพื้นหลังหวำ หนาประมาณ ๑ มิลลิเมตร ประกอบอยู่เบื้องหน้าของดวงตา.
กระจังหลังเบี้ยน. ชื่อกระจังแบบหนึ่ง ด้านหน้านูนเหมือนเบี้ย.
กระเปาะ ๑น. รูปทรงนูนกลม, เรียกสิ่งที่มีสัณฐานคล้ายคลึงเช่นนั้น ว่า กระเปาะ เช่น กระเปาะไข่ กระเปาะดอกไม้
กระพอง ๑น. ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างหัวช้าง, ตระพอง ตะพอง หรือ กะพอง ก็ว่า.
กระสาบ ๒น. เถานางนูน. (ไทยเหนือว่า ผักสาบ).
กระสุนพระอินทร์น. ชื่อกิ้งกือในสกุล Sphaerotherium วงศ์ Sphaerotheriidae ยาวประมาณ ๔ เซนติเมตร หัวแบนเล็ก ลำตัวโค้งนูน มี ๑๓ ปล้อง ผิวลำตัวเรียบมัน ด้านหลังสีน้ำตาล ดำ ครีม หรือเขียว เมื่อถูกกระทบจะม้วนเข้าสอดกับปล้องสุดท้ายจนกลมคล้ายลูกกระสุนดินปั้น พบชุกชุมช่วงต้นฤดูฝนตามพื้นที่สูงที่มีใบไม้ทับถมและชุ่มชื้น, ปักษ์ใต้เรียก มวนชิด.
กะพองน. ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างหัวช้าง, กระพอง ตระพอง หรือ ตะพอง ก็ว่า.
กะลาซอน. กะลามะพร้าวที่มีปุ่มนูนเป็นรูปสามเส้า ใช้สำหรับทำซอสามสาย, เรียกลักษณะของหัวกะโหลกศีรษะที่เป็นรูปอย่างนั้น.
กาฬโรค(กานละ-, กาละ-) น. ชื่อโรคระบาดอย่างร้ายแรงชนิดหนึ่ง มักมีอาการบวมนูนที่รักแร้เป็นต้น.
กุย ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Saiga tatarica (Linn.) ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง หัวใหญ่ ตัวอ้วน มีเขาเฉพาะตัวผู้ รูปร่างคล้ายพิณฝรั่ง สีขาวนวลโปร่งแสง มีวงเป็นข้อนูนต่อเนื่องกันจากโคนถึงปลาย จมูกลักษณะคล้ายกระเปาะ พองมีสันตามยาว หางสั้นมาก มีถิ่นกำเนิดในแถบไซบีเรียตอนใต้ มองโกเลียตะวันตก และจีนตะวันตกเฉียงเหนือ ไม่พบในประเทศไทย เขามีราคาแพง ใช้ทำยาได้.
แก้วตาน. ส่วนสำคัญของตาที่ทำให้แลเห็น, ส่วนใสของดวงตามีรูปกลมนูนทั้ง ๒ ข้าง ลักษณะใส แต่พื้นหลังนูนออกมากกว่าพื้นหน้า ตั้งอยู่ภายในดวงตา (ข้างหลังกระจกตา กั้นอยู่ระหว่าง posterior chamber กับ vitreous body ของดวงตา)
แก้ว ๔น. ชื่อปลาทะเลพวกปลาจวดชนิด Otolithoides biauritus (Cantor) ในวงศ์ Sciaenidae ลำตัวยาวเรียว ปากเล็ก ทู่ ฟันเล็ก ครีบหางแหลม ก้านครีบก้นมีขนาดเล็ก เกล็ดในแนวเส้นข้างตัวขยายใหญ่และนูนเป็นสัน ลำตัวสีเทา ใกล้สันท้องมีสีเงินคล้ายปลาจวดชนิดอื่น ๆ ขนาดยาวได้ถึง ๑ เมตร, จวดลาก ก็เรียก.
แกะ ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล Ovis วงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องรูปร่างคล้ายแพะ แต่ไม่มีเครา มีเขา ๑ คู่ ไม่ผลัดเขา มีขนาดใหญ่โค้งงอ ปลายบิดไปข้างหน้า โคนเขาถึงประมาณกลางเขามีวงนูนลักษณะคล้ายพาลี ขนบนลำตัวยาวและอ่อนนุ่ม ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม ชนิดที่นำเลี้ยง ได้แก่ ชนิดย่อย Ovis amon aries Linn.
โกฐพุงปลาน. ชื่อเรียกสิ่งที่นูนปูดขึ้นมาตามกิ่งและใบของไม้ต้นหลายชนิดในสกุล T erminalia วงศ์ Combretaceae เช่น สมอไทย ( T. chebula Retz.), อีสานเรียก ปูดกกส้มมอ.
ขว้างจักร(-จัก) น. กรีฑาประเภทลานอย่างหนึ่ง ผู้แข่งขันจะต้องยืนอยู่ในวงเขตที่กำหนด แล้วขว้างจานไม้กลมตรงกลางนูนทั้ง ๒ ข้างออกไปให้ไกลที่สุด.
ข้างจันน. วิธีเหลาไม้ให้เป็นผิวนูนมีลักษณะอย่างข้างของลูกจัน.
เขา ๑น. เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น.
คลื่น(คฺลื่น) น. นํ้าในทะเลหรือแม่นํ้าลำคลองเป็นต้น ซึ่งบางส่วนมีอาการเคลื่อนไหวนูนสูงกว่าระดับโดยปรกติแล้วลดลงและแลเห็นเคลื่อนไปเป็นระยะยาวหรือสั้นบนผิวนํ้า, โดยปริยายใช้แก่สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คลื่นเสียง คลื่นมนุษย์ ผมดัดเป็นคลื่น ถนนเป็นคลื่น.
ค่อม ๒น. ชื่อแมลงพวกด้วงชนิด Hypomeces squamosus (Fabricius) ในวงศ์ Curculionidae ลำตัวด้านบนโค้งนูน ยาวประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร หัวยื่นออกไปเป็นงวงสั้น ๆ ตัวและปีกสีเขียวเหลือบทอง, ค่อมทอง หรือ ทับเล็ก ก็เรียก.
คางคกไฟน. ชื่อสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกชนิด Bufo parvus Boulenger ในวงศ์ Bufonidae ขนาดลำตัวเล็กที่สุดในกลุ่มคางคกที่พบในประเทศไทย บนหัวมีเส้นนูนเป็นสันโค้งตามความยาวของหัวคล้ายวงเล็บ ๒ เส้น ในช่วงฤดูผสมพันธุ์เพศผู้จะเปลี่ยนสีผิวหนังเป็นสีแดง จึงมีผู้เรียกว่า คางคกไฟ, คางคกหัวจีบ ก็เรียก.
โคก ๑น. ที่ดินที่นูนสูงขึ้นคล้ายเนิน แต่เตี้ยกว่า.
โคก ๑ว. ที่นูนสูงขึ้น.
ฆ้องน. เครื่องตีชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะผสม รูปร่างเป็นแผ่นวงกลมมีปุ่มนูนกลมตรงกลางสำหรับตี มีขอบยื่นลงมารอบตัว เรียกว่า ใบฉัตร มีหลายชนิด เช่น ฆ้องกระแต ฆ้องชัย ฆ้องวง.
จระเข้(จอระ-) น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน มีหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Crocodylidae ปากและหัวยาว ปลายปากนูนสูงขึ้นเป็นช่องเปิดของรูหายใจ เรียกว่า ก้อนขี้หมา ลำตัวกลมยาว หนังเป็นเกล็ดแข็งทั้งตัว หางแบนยาวทางข้างใช้โบกว่ายนํ้า มักหากินในนํ้า อาศัยบริเวณป่าริมน้ำ ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ จระเข้บึง จระเข้นํ้าจืด หรือจระเข้สยาม ( Crocodylus siamensisSchneider) จระเข้นํ้าเค็ม อ้ายเคี่ยม หรืออ้ายทองหลาง ( C. porosus Schneider) และจระเข้ปากกระทุงเหวหรือตะโขง [ Tomistoma schlegelii (S. Müller)], ตะเข้ หรือ อ้ายเข้ ก็เรียก, อีสานเรียก แข้, ปักษ์ใต้เรียก เข้
จอมเปาะว. กลมนูนอย่างปุ่มฆ้อง.
จั่น ๓น. ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวพวกหอยเบี้ยชนิด Cypraea moneta Linn . ในวงศ์ Cypraeidae เปลือกสีนวล หลังโค้งนูน ตามขอบช่องเปลือกที่อยู่ด้านท้องเป็นรอยหยัก เรียกว่า เบี้ยจั่น ในสมัยโบราณใช้แทนเงิน, เบี้ยจักจั่น ก็เรียก.
เจ้าฟ้า ๑น. ชื่อกั้งขนาดกลางชนิด Acanthosquilla sirindhorn Naiyanetr ในวงศ์ Nannosquillidae ลำตัวค่อนข้างแบนสีเหลืองนวล มีแถบสีดำพาดขวางทุกปล้องตลอดความยาวลำตัวและแพนหาง ด้านบนของหางนูนเป็น ๓ ลอน แต่ละลอนมีหนาม ๔-๖ อัน ขุดรูอยู่ตามหาดทรายปนโคลน.
ฉาบ ๑น. เครื่องตีกำกับจังหวะชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ รูปร่างเป็นแผ่นกลมคล้ายจาน มีปุ่มนูนขึ้นตรงกลาง เจาะรูกลางปุ่มร้อยเชือกหรือเส้นหนังสำหรับจับ มี ๒ ขนาด คือ ขนาดเล็ก เรียกว่า ฉาบเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒-๑๔ เซนติเมตร และขนาดใหญ่ เรียกว่า ฉาบใหญ่ กว้าง ๒๔-๒๖ เซนติเมตร.
ช้างแอฟริกาน. ชื่อช้างชนิด Loxodonta africana (Blumenbach) รูปร่างสูงเพรียวกว่าช้างเอเชีย หัวเล็กลาดลงไปข้างหน้าถึงโคนงวง ปลายงวงทั้งด้านบนและด้านล่างมีจะงอยด้านละ ๑ จะงอย ใบหูใหญ่รูปคล้ายพัด มีงาทั้งตัวผู้และตัวเมีย หนังหยาบแข็ง มีขนสีดำทั่วตัวแต่ที่เห็นได้ชัดบริเวณตา ปลายหาง และมุมปาก ท้องป่อง หลังแอ่น นูนสูงขึ้นบริเวณท้ายลำตัว หางสั้น ขาหน้ามีเล็บข้างละ ๔ หรือ ๕ เล็บ ขาหลังมีเล็บข้างละ ๓ เล็บ แต่บางตัวมี ๔ เล็บ.
ซวดก. เกินขนาด, นูนขึ้นสูงขึ้น, เช่น อันว่าสวภาพท้องบมิซวดเสมออก (ม. คำหลวง ทศพร).
ดำพอง, ดำโพงน. กะพอง, ส่วนที่นูนเป็น ๒ แง่อยู่เหนือหน้าผากช้าง เช่น พลอยผูกกระพัดรัดดำโพง (ม. คำหลวง มหาราช).
ดุ้งว. โค้งหรือนูนหรือแอ่นจากแนวหรือระดับ เช่น พื้นกระดานดุ้ง.
ดุนทำให้เกิดลวดลายที่นูนขึ้นจากผิวพื้นวัสดุ เช่น ดุนลาย.
เด่นว. ที่ปรากฏเห็นได้ชัดจะแจ้งเพราะนูนขึ้นมา ยื่นลํ้าออกมา หรือสูงใหญ่กว่าธรรมดา, โดยปริยายหมายความว่า มีคุณสมบัติหรือความสามารถเยี่ยม เช่น สวยเด่น ดีเด่น.
ตระพอง(ตฺระ-) น. ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างหัวช้าง, กะพอง กระพอง หรือ ตะพอง ก็ว่า.
ตะปุ่มตะป่ำว. นูนขึ้นเป็นปม ๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด, ปุ่มป่ำ ก็ว่า.
ตะพองน. ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างหัวช้าง, กระพอง กะพอง หรือ ตระพอง ก็ว่า.
ตะโพกน. ส่วนของร่างกายเบื้องหลังถัดบั้นเอวลงไป มีเนื้อเป็นกระพุ้งทั้ง ๒ ข้าง, กล้ามเนื้อส่วนบนที่นูนขึ้นของโคนขาสัตว์สองเท้าหรือโคนขาหลังของสัตว์สี่เท้า, สะโพก ก็ว่า.
ตะโหงก ๒สิ่งที่นูนโหนกขึ้นจากพื้นราบ เช่น หัวตะโหงกตอไม้
ตัวจี๊ดน. ชื่อพยาธิตัวกลมชนิด Gnathostoma spinigerum Owen ในวงศ์ Gnathostomatidae ลำตัวสีแดง ยาว ๑๐-๕๐ มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยพบในกระเพาะของสุนัข แมว และเสือ ตัวอ่อนพบในปลา ไก่ กบ หรือสัตว์เลื้อยคลาน ติดต่อถึงคนได้ เมื่อกินเนื้อสัตว์เหล่านี้ที่ยังดิบซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้อยู่ ตัวอ่อนเมื่ออยู่ในคนสามารถเคลื่อนตัวไปตามเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ได้ อาจเป็นตุ่มนูนขึ้นมาตามผิวหนัง ทำให้บวมและปวด, หนอนด้น ก็เรียก.
ติงทุเลาก. ถ่วงเวลา, แย้งขอให้ระงับไว้ก่อน, เช่น แลอั้นคำค้านเสียมิได้ถามพญาณ แลอั้นคำท้วงติงทุเลาเสีย (สามดวง พระธรรมนูน), ครั้นว่าพี่มีคำติงทุเลา ช่างกระไรไม่เอาสักอย่าง (รามเกียรติ์ ร. ๒).
ตุง ๑ว. ลักษณะที่มีบางสิ่งบางอย่างดันให้นูนโป่งออกมา.
ตุ่ยว. ลักษณะนูนโป่งออกมา เช่น แก้มตุ่ย บวมตุ่ย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protuberance; prominence; promontorium; promontoryส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontorium; prominence; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontory; prominence; promontorium; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papulationการเกิดผื่นนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papuleผื่นนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papuliferous-มีผื่นนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papuloidคล้ายผื่นนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papulopustular-ผื่นนูนมีหนอง, -ผื่นนูนหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papulosquamous-ผื่นนูนตกสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papulovesicular-ผื่นนูนและตุ่มใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patatopharyngeal arch; palatopharyngeal arch; posterior pillarรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
papular-ผื่นนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior pillar; palatopharyngeal arch; patatopharyngeal archรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
palatoglossal arch; anterior pillarรอยนูนโค้งหน้าทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
palatopharyngeal arch; patatopharyngeal arch; posterior pillarรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prominence; promontorium; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
low relief; bas-relief; bosso-relievoรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaf cushionแผลนูนโคนใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
relief๑. นูน๒. รูปนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief engravingกลวิธีพิมพ์ผิวนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ruga (เอก.); rugae (พหู.)รอยย่น, รอยพับ, รอยนูน [มีความหมายเหมือนกับ rugosity ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rugae (พหู.); ruga (เอก.)รอยย่น, รอยพับ, รอยนูน [มีความหมายเหมือนกับ rugosity ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rugose; rugous-รอยย่น, -รอยพับ, -รอยนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rugosity๑. ภาวะย่น๒. รอยย่น, รอยพับ, รอยนูน [มีความหมายเหมือนกับ ruga (เอก.); rugae (พหู.)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rugous; rugose-รอยย่น, -รอยพับ, -รอยนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rilievo-schiacciato; crushed relief; rilievo-stiacciatoรูปนูนบาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rilievo-stiacciato; crushed relief; rilievo-schiacciatoรูปนูนบาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior pillar; palatoglossal archรอยนูนโค้งหน้าทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anaglyphลายนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anastatic printingกลวิธีพิมพ์กัดกรดส่วนนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alto-rilievo; deep-relief; high reliefรูปนูนสูง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barbotineการแต่งลายนูนดินเหลว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bosso-rilievo; bas-relief; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bas-relief; bosso-rilievo; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
McCall festoon; gingival festionเหงือกอิสระนูน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mezzo-rilievo; demi relief; middle reliefรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
middle relief; demi relief; mezzo-rilievoรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canine eminenceรอยนูนฟันเขี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
crushed relief; rilievo-schiacciato; rilievo-stiacciatoรูปนูนบาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
convex fillet weldรอยเชื่อมมุมหน้านูน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cameo๑. กลวิธีรูปนูนสีต่างพื้น๒. รูปนูนสีต่างพื้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deep relief; alto-rilievo; high reliefรูปนูนสูง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demi relief; mezzo-rilievo; middle reliefรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gyrusรอยนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gingival festoon; McCall festoonเหงือกอิสระนูน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
festoon, gingival; festoon, McCallเหงือกอิสระนูน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
festoon, McCall; festoon, gingivalเหงือกอิสระนูน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
embossingการทำลายนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vesiculopapular-ตุ่มพองและผื่นนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracocyrtosisอกนูนสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Braille Typewriterเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่, Example: ความหมายเดียวกับ Perkins Brailler [Assistive Technology]
Perkins Braillerเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่, Example: ความหมายเดียวกับ Braille Typewriter [Assistive Technology]
Bas-reliefประติมากรรมนูนต่ำ [TU Subject Heading]
Relief (Sculpture)ประติมากรรมนูน [TU Subject Heading]
Balloonคล้ายเลนส์นูน,บอลลูน,ลูกโป่ง [การแพทย์]
Bended Appearanceลักษณะเป็นตุ่มนูนแบบลูกประคำ [การแพทย์]
Biconvex Disk Shapeรูปร่างเป็นแผ่นนูน2ด้าน [การแพทย์]
Bouchard Nodesก้อนนูนแข็งที่ข้อกลางนิ้วพบในโรคข้อเสื่อม [การแพทย์]
Buffalo Humpไขมันพอกเป็นหนอกบริเวณไหล่ด้านหลัง,ไขมันเพิ่มสูงที่บริเวณลำตัว,ไขมันพอกมากที่บริเวณไหล่และใต้ต้นคอลงมา,หนอก,หลังเป็นหนอก,หลังนูนขึ้นมา,หลังเป็นโหนก [การแพทย์]
Cephalic Prominenceส่วนนูนของศีรษะ [การแพทย์]
Chalazionก้อนนูน [การแพทย์]
Conic Anterior Midline Protuberanceรอยนูนรูปกระสวยตรงด้านหน้าและกึ่งกลางพอดี [การแพทย์]
Convexโป่ง,การโค้งไปทางด้านหลัง,โค้งออก,นูน,ด้านโค้งออก [การแพทย์]
Crestลักษณะเป็นสันนูน,ยอดคลื่น,บริเวณสัน [การแพทย์]
Crest, Interroseousจุดตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นสันนูน [การแพทย์]
Darrier's Signรอยนูนแดง [การแพทย์]
Deltoid Tuberosityรอยนูนขนาดใหญ่เป็นที่เกาะของปลายกล้ามเนื้อ,กระดูกต้นแขนส่วนเป็นที่เกาะของปลายกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Dermographismแนวนูนแดง [การแพทย์]
Disc, Herniatedหมอนรองกระดูกสันหลังโป่งนูน [การแพทย์]
Disc, Prolapsedหมอนรองกระดูกสันหลังโป่งนูน,หมอนกระดูกหลังเคลื่อน [การแพทย์]
Dome Shapeรูปโค้งมน,ตรงกลางนูนสูงและขอบลาดลง,ลักษณะโค้งๆคล้ายหมวก,รูปโดม [การแพทย์]
Elevation, Broad Lateralบริเวณรอยนูนกว้างด้านข้าง [การแพทย์]
Eminenceลักษณะรอยนูนอย่างต่ำ [การแพทย์]
Epitrochleaส่วนนูนที่ปลายล่างด้านในของกระดูกต้นแขน,ต่อมน้ำเหลือง [การแพทย์]
Erythema Multiformeอีริย์ธีมามัลติฟอร์ม,อีริธีมามัลติฟอร์เม,ผื่นแดงเกิดขึ้นตามผิวหนังลักษณะนูนแดงขอบไม่เรียบ,ผื่นแดงอักเสบ [การแพทย์]
Erythema Nodosumอีริทีมาโนโดซุม,โรค,อีริย์ธีมาโนโดซัม,ตุ่มนูนแดงและกดเจ็บ,อีริธีมาโนโดซุม [การแพทย์]
Erythematous Margined Nodulesผิวหนังเป็นตุ่มนูนแดง [การแพทย์]
Erythematous Raised Patchลักษณะปื้นแดงนูน [การแพทย์]
Foldขด,รอยพับ,รอยนูน,สัน,ร่องพับ,เป็นลูกคลื่น,เป็นขอบนูน,พับ [การแพทย์]
Fractures, Clay Shovelปุ่มนูนกระดูกคออันที่6หัก [การแพทย์]
long-sightedness [hypermetropia]สายตายาว, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตาสั้น (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาใกล้กว่าปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนน้อยกว่าปกติจึงทำให้มองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจนเพราะภาพของวัตถุไปตกหลังจอตา แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนใ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
near-sightedness [myopia]สายตาสั้น, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตายาว (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาห่างกว่า ปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนกว่าปกติ จึงทำให้มองดูวัตถุระยะไกลไม่ชัด เพราะภาพของวัตถุไปตกหน้าจอตา แต่มองดูวัตถุระยะใกล้ได้ชัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
real imageภาพจริง, ภาพของวัตถุที่เกิดจากกระจกเว้าหรือเลนส์นูน เป็นภาพที่เกิดจากแสงจริงและใช้ฉากรับได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
lensเลนส์, แก้วโปร่งใสหรือพลาสติกโปร่งใส มีผิวโค้งหนึ่งผิวหรือสองผิว และขัดเรียบ ใช้สำหรับหักเหแสง เลนส์มี 2 ชนิดคือ เลนส์นูน และเลนส์เว้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
convex lensเลนส์นูน, เลนส์ที่ทำให้ลำแสงขนานลู่เข้า มีลักษณะหนาตรงกลางและบางที่ขอบ แว่นตาที่เป็นเลนส์นูนจะช่วยคนสายตายาวมองเห็นวัตถุชัดเจนขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
magnifying glassแว่นขยาย, อุปกรณ์อย่างง่ายที่เป็นเลนส์นูน ใช้ขยายภาพของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ให้เห็นขนาดใหญ่ขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
eye lens [crystalline lens]เลนส์ตา, เลนส์ลูกตาสัตว์มีลักษณะเป็นเลนส์นูน ยืดหยุ่นได้ ทำหน้าที่ปรับภาพให้ตกบนเรตินา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
far-sightedness [presbyopia]สายตายาวแบบคนสูงอายุ, สายตาของผู้สูงอายุซึ่งกล้ามเนื้อตาหรือเลนส์ตาขาดความยืดหยุ่นไม่สามารถปรับเลนส์ตาให้โค้งนูนได้ปกติตามต้องการ จึงมองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจน (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตหถุได้ชัดเจนในระยะใกล้สุด 25 เซนติเมตร)  แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gelatinous Elevationจุดนูน [การแพทย์]
Glasses, Bifocalเลนซ์นูน 2 คู่ [การแพทย์]
Gyrusส่วนนูนขึ้นมา [การแพทย์]
Indurationรอยบวมแข็ง, ตุ่มนูนแข็ง, แข็ง, การบวมปูด, อาการบวม, รอยนูนที่แดง [การแพทย์]
Infiltrationการซึมแผ่, ผิวหนังนูนแดงหนา, การแทรกซึม, แทรกซึม, รอยโรคแทรกซึม, การลามแทรก, เงาลักษณะเป็นจุด [การแพทย์]
Infiltration, Diffusedผื่นนูนหนา, การนูนหนาแผ่กระจาย [การแพทย์]
Interosseus Borderขอบนูนในกระดูก [การแพทย์]
Lenses, Convexเลนซ์นูน [การแพทย์]
Lenses, Convex Sphericalเลนส์นูน [การแพทย์]
Lesions, Indolent Punched outแผลขอบนูนเล็กน้อยเรียบและแข็ง [การแพทย์]
Lesions, Superficial Migratory Serpentineลักษณะเป็นทางยาวนูนแดงคดเคี้ยวเหมือนงูเลื้อย [การแพทย์]
Lipohypertrophyผิวหนังนูนขึ้นมากกว่าปกติ, ไขมันโตขึ้น [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินูนเหลื่อม[kinūn leūam] (n, exp) EN: Scarab Beetle
กินูนหม่น[kinūn mon] (n, exp) EN: Scarab Beetle
กินูนทอง[kinūn thøng] (n, exp) EN: Scarab Beetle
กระจกนูน[krajok nūn] (n, exp) EN: convex mirror  FR: miroir convexe [m]
ลาบานูน[Lābānūn] (n, exp) EN: Labanoon  FR: Labanoon
เลนส์นูน[lēn nūn] (n, exp) EN: convex lens  FR: lentille concave [f]
แมลงกินูน[malaēng kinūn] (n) EN: Scarab Beetle
แมลงกินูนเขียว[malaēng kinūn khīo] (n, exp) EN: Scarab Beetle
แมลงกินูนเหลื่อม[malaēng kinūn leūam] (n, exp) EN: Scarab Beetle
งูสายธนูนายพราน[ngū sāi thanu nāiphrān] (n, exp) EN: Brown Long-glanded Coral Snake
นูน[nūn] (adj) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding  FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
นูน้อย[nū nøi] (n, exp) EN: child  FR: enfant [m]
พ่อหนูน้อย[phønū nøi] (n, exp) EN: little devil
รูปหลายเหลี่ยมนูน[rūplāilīem nūn] (n, exp) EN: convex polygon  FR: polygone convexe [m]
แว่นนูน[waen nūn] (n, exp) EN: convex lens  FR: lentille convexe [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bas-relief(n) รูปปั้นนูนต่ำ, See also: รูปแกะสลักนูนต่ำ, Syn. low relief, basso-rilievo, Ant. high relief
belly(n) ส่วนโป่ง, See also: ส่วนนูน
bench(n) แนวหินที่นูนขึ้น
bulge(vi) นูน, See also: โปง, พอง, ตุง, ปูน
bulge(n) ส่วนที่นูน, See also: ส่วนที่พอง, ส่วนที่โปน, Syn. bump
cameo(n) หินประดับที่ออกแบบให้นูนขึ้นจากพื้นสีเข้ม
convex(vt) ทำให้นูน
convex(adj) นูน, Syn. bulging, Ant. concave
convex(vi) นูนออกมา
convex lens(n) เลนส์นูน, See also: กระจกนูน, Syn. converging lens
emboss(vt) สลักลายนูนเพื่อตกแต่ง, Syn. chase, engrave
entasis(n) ส่วนที่นูนขึ้นมาเล็กน้อยของเสาโรมัน
gibbous(adj) (เลนส์, กระจก) นูน, See also: โค้งออก, Syn. convex, protuberant
gibbousity(n) ความนูน, See also: การโค้งออก, Syn. bulge
gibbously(adv) นูน, See also: โค้งออก
gibbousness(n) ความนูนของเลนส์ / กระจก, See also: การโค้งออก
jog(n) พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอ, See also: รอยบากหรือสิ่งที่นูนออกมา, Syn. projection, notch
lump(n) ก้อน, See also: ก้อนบวม, ก้อนนูน, Syn. chunk, hunk, pile
meniscus(n) เลนส์นูนข้างเว้าข้าง, See also: สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว, Syn. crescent
moppet(n) หนูน้อย (คำไม่เป็นทางการ), See also: เด็กน้อย, Syn. child, puppet
photoengraving(n) กระบวนการถ่ายภาพโดยการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์นูน
pique(n) สิ่งทอที่เป็นลายนูน
project(vi) ยื่นออกมา, See also: โผล่ออก, นูนออก, Syn. protude
reeding(n) ลายนูน
relieve(vt) ทำให้เด่น, See also: ทำให้สะดุดตา, ทำให้นูนออกมา
relievo(n) การแกะสลักนูน, Syn. sculpture
ridge(n) ส่วนที่นูน
goose egg(sl) ก้อนโนที่หัว, See also: ก้อนบวมที่หัว, ก้อนนูนที่หัว
suede(vt) ทำให้มีขนนูนบนหนังหรือผ้า, See also: ทำให้เป็นหนังกลับ
swell(n) การบวม, See also: การพอง, การโป่งนูน, Syn. bulge, protuberance
umbo(n) ส่วนที่นูนขึ้นมา เช่น ส่วนสลักนูนกลางโล่
umbonate(adj) ซึ่งมีลักษณะนูนกลม
upthrust(n) การดันไปข้างหน้า, See also: การนูนขึ้น, Syn. push
upthrust(vt) ดันไปข้างหน้า, See also: ทำให้นูนขึ้น, Syn. push
vole(n) หนูนา, Syn. mouse
wale(n) รอยนูนบนผิวหนังที่เกิดจากการเฆี่ยนตี, See also: แนวแส้, Syn. weal, welt, wheal
wale(vt) ทำให้เกิดรอยนูนบนผิวหนังโดยการเฆี่ยนตี
water rat(n) หนูน้ำ, See also: หนูที่ชอบอาศัยตามบริเวณที่มีน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
anaglyph(แอน' นะกลิฟ) n. ของประดับที่มีปลายนูน, ภาพสามมิติ. -anaglyphic (al) , anaglyptic adj., -anaglyphy (อะแนก' ลิฟิ) n. (as a cameo)
anastatic(แอนนะสแทท' ทิค) adj. พิมพ์นูน
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bass-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
bolectionn. ลวดลายนูนของเฟอร์นิเจอร์
bossy(บอส'ซี) adj. ซึ่งสั่งการ,ซึ่งบงการ,ประดับด้วยลายนูนหรือลายดุน -n. วัว,ลูกวัว
braille(เบรล) n. ตัวหนังสือนูนสำหรับคนตาพิการ,ชื่อผู้สร้างตัวหนังสือดังกล่าว vt. เขียนตัวหนังสือเบรลล์
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
brocateln. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
brocatellen. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
bulge(บัลจฺ) v. นูน,โปน,พอง,ถลน,เพิ่มขึ้น n. ส่วนที่นูน
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
cam(แคม) 1. n. ลูกเบี้ยว,ล้อนูน 2. ย่อมาจาก computer-aided manufacturing (การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงานแต่ละส่วน เช่น การนับและการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
convex(คันเวคซฺ') adj. นูน,โค้งออกข้างนอก,ซึ่งมีมุมภายในทั้งหมดน้อยกว่าหรือเท่ากับ180องศา n. (คอน'เวคซฺ) n. ผิวหนังนูน,ส่วนที่นูนออก,สิ่งที่นูน
convexity(คันเวค'ซิที) n. ภาวะที่นูนออก,ผิวหน้านูน,สิ่งที่นูนออก
convexo-concave(คันเวค'โซคอนเคฟว') adj. นุนข้างเว้าข้าง,เกี่ยวกับเลนส์ที่ด้านนูนมีความโค้งมากกว่าด้านเว้า
embossทำให้นูนหรือดุนออกมาสลักให้นูน,ประดับ., See also: embossing adj. ดูemboss embossment n. ดูemboss
entasisn. ส่วนนูนเล็กน้อยของเสาหรือหอคอย หรืออื่น ๆ
forenoon(ฟอร์'นูน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ระยะเวลาตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงเที่ยง,ก่อนเที่ยง
gadroon(กะดรูน ') n. คิ้วนูนบนผนังตึกที่เป็นลวดลาย, See also: garooned adj.
gibbose(กิบ'บิส) adj. ซึ่งนูนทั้ง 2 ด้าน
gibbosity(ไจบอส'ซิที่) n. สภาพที่นูนทั้ง2ด้าน,การโปนออก
gibbous(กิบ'บิส) adj. ซึ่งนูนทั้ง 2 ด้าน
heave(ฮีฟว) vt.,vi.,n. (การ) ยกขึ้น,ชัก,ดึง,สาว,ม้วน,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้พองขึ้น,ครวญคราง,ถอนใจ,อาเจียน,ขึ้นลงเป็นจังหวะ,หายใจแรง, นูนขึ้น -Phr. (heave ho! คำอุทานของกลาสีเรือขณะยกสมอเรือขึ้น), See also: heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้า
heaver(ฮี'เวอะ) n. สิ่งที่นูนหรือขยายขึ้น
invected(อินเวค'ทิด) adj. เกี่ยวกับขอบนูน
lino(ไล'โน,ไล'โนเลียม) n. พรมน้ำมันฝ้าย,สิ่งทออาบน้ำมัน,สลักนูนของพรมน้ำ
linoleum(ไล'โน,ไล'โนเลียม) n. พรมน้ำมันฝ้าย,สิ่งทออาบน้ำมัน,สลักนูนของพรมน้ำ
lump(ลัมพฺ) {lumped,lumping,lumps} n. ก้อน,ก้อนบวม,ก้อนนูน,กอง,ก้อนน้ำตาลสี่เหลี่ยม,จำนวนมาก,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่ adj. เป็นก้อน,ประกอบจากหลาย ๆ ก้อนรวมกัน. vt. รวมกัน,โป๊ะ,ทำให้เป็นก้อน. vi. กลายเป็นก้อน,เคลื่อนที่หรือขยับตัวอย่างอุ้ยอ้าย.
mons(มอนซฺ) n. ส่วนนูน,ปุ่มตุ่ม,โหนก pl. montes
noon(นูน) n. เที่ยงวัน, Syn. midday
ogee(โอจี',โอ'จี) n. เส้นโค้งคล้ายอักษรSที่เกิดจากการต่อกันของเส้นนูนกับเส้นเว้า,เส้นโค้งรูปหัวหอม
outstanding(เอาทฺ'สแทนดิง) adj. เด่น,สำคัญโผล่ออก,นูนออก,ยังไม่ได้ชำระ,ยังคงเป็นอยู่,ยังไม่ยุติ,ยังไม่สำเร็จ,ยังคาราคาซังอยู่,ค้าง,ยังแก้ไม่ตก., Syn. noted
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ,การวางแผน,การออกแบบ,การยิง,การโผล่ออกมา,การนูนออกมา,การปล่อยออกมา,การส่อง,การฉาย,ภาพทอดเงา,ภาพฉาย,การคำนวณทุน,การคำนวณอัตราการก้าวหน้า,การคาดคะเน,การประเมิน,แผนการ,โครงการ., Syn. overhang, predicito
prominence(พรอม'มะเนินซฺ) n. การนูนออก,การโผล่ออก,โหนก,ปุ่ม,เนิน,โคก., Syn. prominency
promontory(พรอม'มันโทรี,-ทอรี) n. แหลม,ส่วนของแผ่นดินสูงที่ยื่นออกไปในทะเล,โหนก,ส่วนนูน, Syn. headland
protrusion(โพรทรู'เ?ิน) n. การยื่นออก,การถลน,การโผล่ออก,สิ่งที่โผล่ออก,ส่วนนูน,โหนก, See also: protrusive adj. protrusiveness n., Syn. projection
protuberance(โพรทู'เบอเรินซฺ) n. การยื่นออก,การโผล่ออก,การนูน,การโปน,ส่วนที่ยื่นออก,ส่วนที่นูน,โหนก,ปุ่ม., See also: protuberential adj., Syn. swelling, bump, bulge
protuberant(โพรทฺ'เบอเรินทฺ) adj. ยื่นออกมา,เป็นนูนออกมา,เป็นปุ่ม,เป็นโหนก.
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly
reeding(รี'ดิง) n. ลายร่อง,ลายนูน
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย,ปลดปล่อย,บรรเทา,แบ่งเบา,ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ทำให้นูน,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนยาม,เปลี่ยนบรรยากาศ,เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
ridge(ริดจฺ) n. สันเขา,สัน,สันหลังคา,สันปันน้ำ,เทือกเขา,ทางแคบ,หลังสัตว์,ส่วนที่นูน,คิ้ว,ริ้ว,แนวคันนา vt. ทำให้เป็นสัน,ทำให้มีคิ้ว (ริ้วหรือแนว) vi. กลายเป็นสันขึ้น,กลายเป็นทางแคบ,กลายเป็นคิ้วหรือริ้วหรือแนว, Syn. crest, spine, hill
rise(ไรซ) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (การ) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ยืนตรง,ลุกขึ้นต่อสู้,เจริญเติบโต,ปรากฎขึ้น,ลอยขึ้น,ผุดขึ้น,กำเนิดขึ้น,ฟูขึ้น,เลื่อนขึ้น,เพิ่มขึ้น,สูงขึ้น,นูนขึ้น,ก่อการกบฏ,กระตุ้น,ราคาสูงขึ้น,ฟื้นขึ้นจากความตาย,ปิดการประชุม vt. ทำให้ลุกขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
bulge(n) รอยนูน,รอยโป่ง,รอยโปน
convex(adj) นูนออก,โค้งออก
emboss(vt) ทำให้เป็นรูปนูน,ทำให้เป็นลายนูน
hump(vt) ทำให้นูนออก,ทำให้โปนออกมา,ทำให้เป็นปุ่ม
hunch(vt) ทำให้โค้งออก,ทำให้โก่ง,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้ค่อม
icon(n) รูปปั้น,เจว็ด,รูปนูน,รูปภาพ
lamb(n) ลูกแกะ,คนไร้เดียงสา,หนูน้อย
promontory(n) คาบสมุทร,แหลม,โหนก,ส่วนนูน
relief(n) การเปลี่ยนเวร,การช่วยให้พ้นภัย,ภาพนูน,ความเด่น
salient(adj) สะดุดตา,เด่น,นูน,พุ่งออก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hyperopia(n) สายตายาว เกิดจากจุดรวมแสงของตาอยู่หลังจอประสาทตา แก้ไขโดยใช้เลนส์นูน
Sternomastoid[สเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์] เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในส่วนนอกของลำคอ ชื่อของกล้ามเนื้อมัดนี้มาจากจุดเกาะทั้งสามจุดของกล้ามเนื้อ ซึ่งได้แก่ กระดูกอก (sternum, sterno- ) กระดูกไหปลาร้า (clavicle, cleido- ) และมาสตอยด์ โพรเซส (mastoid process) ซึ่งเป็นส่วนนูนขนาดใหญ่บนกระดูกขมับ (temporal bone) ในบางครั้งอาจเรียกชื่อกล้ามเนื้อนี้ว่า สเตอร์โนมาสตอยด์ (sternomastoid) กล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ทำหน้าที่หลักในการหมุนและการงอของศีรษะ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับกลุ่มของกล้ามเนื้อสคาลีนนัส (scalenus muscles) เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวของช่องอกระหว่างการหายใจ แนวของกล้ามเนื้อนี้ยังใช้ในการแบ่งอาณาบริเวณทางกายวิภาคของลำคอเป็นสองส่วน คือพื้นที่สามเหลี่ยมลำคอด้านหน้า (anterior triangle of neck) และพื้นที่สามเหลี่ยมลำคอด้านหลัง (posterior triangle of neck)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] (n) การพิมพ์โดยการกดด้วยตัวนูน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
肉芽[にくが, nikuga] (n) เนื้อที่นูนออกมาตรงบริเวณแผลเป็น
脹らみ[ふくらみ, fukurami] (adj) นูน, พอง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top