ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*นิดหน่อย*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นิดหน่อย, -นิดหน่อย-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นิดหน่อยslightly

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิดหน่อย(adv) a little bit, See also: just a little, a tiny bit, Syn. เล็กน้อย, หน่อยเดียว, นิดเดียว, Ant. มาก, Example: ผมพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยพอสื่อสารได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิดหน่อยว. ไม่มาก, เล็กน้อย.
กระผีกริ้นว. นิดหน่อย, น้อยมาก, เล็กน้อย.
กระเส็นกระสายน. เศษเล็กเศษน้อย. ว. นิดหน่อย.
ขี่ช้างจับตั๊กแตนก. ลงทุนมากแต่ได้ผลนิดหน่อย.
เดาะ ๑เติมลงนิดหน่อยเพื่อให้คุณภาพเด่นขึ้น เช่น จืดไปเดาะเกลือลงไปหน่อย
แตะก. ถูกต้องแต่เบา ๆ หรือเพียงนิดหน่อย. น. เรียกรองเท้าชนิดไม่หุ้มส้น ว่า รองเท้าแตะ.
แตะต้องก. ถูกต้องแต่เบา ๆ หรือเพียงนิดหน่อย, โดยปริยายหมายความว่า ยุ่งเกี่ยว, เกี่ยวข้อง, เช่น ผมไม่เคยแตะต้องการพนัน.
ถนิมสร้อย(ถะหฺนิมส้อย) ว. หนักไม่เอาเบาไม่สู้, เปราะบาง, ไม่หนักแน่น, (ใช้เป็นคำตำหนิ) เช่น โดนว่านิดหน่อยก็ร้องไห้ ทำเป็นแม่ถนิมสร้อยไปได้, สนิมสร้อย ก็ว่า.
แทรก ๑เจือเพียงนิดหน่อย เช่น แทรกยาดำ แทรกพิมเสน, เกิดขึ้นในระหว่าง เช่น มีโรคปอดบวมแทรก
มูลไถน. ชื่อนกชนิดหนึ่งตัวขนาดนกกระจาบฝน โตกว่านิดหน่อย เรียกสามัญว่า นกขี้ไถ.
เมี่ยงลาวน. ของกินอย่างหนึ่ง ใช้ใบผักกาดดองห่อไส้เป็นคำ ๆ ไส้ทำด้วยหมูสับผัดเคล้ากับกุ้งแห้งป่น ถั่วลิสงตำ ขิง น้ำส้มมะขาม น้ำตาล น้ำปลา ปรุงให้มีรสหวานนำ เค็มตาม และเปรี้ยวนิดหน่อย แล้วตักขึ้นเคล้าด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียว กินกับข้าวตังทอดหรือข้าวเกรียบกุ้งทอด.
รุม ๒, รุม ๆว. อาการที่คนเริ่มจะเป็นไข้ หรือจวนจะหายแต่ยังไม่หายดี ตัวยังร้อนอยู่บ้างนิดหน่อย เรียกว่าตัวรุม หรือ ตัวรุม ๆ, (ไฟ) อ่อน ๆ เช่น ย่างบนไฟรุม ๆ เคี่ยวบนไฟรุม ๆ.
เล็กน้อยว. นิดหน่อย เช่น เสียหายเล็กน้อย, ไม่สำคัญ เช่น เรื่องเล็กน้อย.
สนิมสร้อย(สะหฺนิมส้อย) ว. ถนิมสร้อย, หนักไม่เอาเบาไม่สู้, ทำเป็นเหยาะแหยะ, ทำเป็นอ่อนแอ, (ใช้เป็นคำตำหนิ), เช่น ดุว่านิดหน่อยก็น้ำตาร่วง ทำเป็นแม่สนิมสร้อยไปได้.
เส้นตื้นว. ที่ทำให้รู้สึกขันหรือหัวเราะได้ง่าย เช่น เขาเป็นคนเส้นตื้น ได้ยินเรื่องขำขันนิดหน่อยก็หัวเราะ.
ห่อตัวก้มนิดหน่อยพร้อมทั้งโค้งไหล่เข้าหากัน.
อัปกะ(อับปะ-) ว. เล็กน้อย, นิดหน่อย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิดหน่อย[nitnøi] (x) EN: a little ; a little bit  FR: un petit peu
ยากนิดหน่อย[yāk nitnøi] (x) FR: un peu difficile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit like a glove(idm) คับๆ นิดหน่อย, See also: ตึงๆ
few(pron) จำนวนน้อย, See also: จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, นิดหน่อย
kind of(idm) นิดหน่อย, See also: เล็กน้อย
The penny dropped(idm) หลังจากเวลาผ่านไปนิดหน่อย ทุกอย่างก็เป็นที่เข้าใจกัน
lightly(adv) อย่างเล็กน้อย, See also: นิดหน่อย, Syn. slightly
little(adv) เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย, Syn. slightly, not much
ounce(n) จำนวนเล็กน้อย, See also: ปริมาณนิดหน่อย
pennyworth(n) จำนวนเล็กน้อย, See also: จำนวนนิดหน่อย
pin(n) เรื่องเล็กน้อย, See also: เรื่องไม่สำคัญ, เรื่องนิดหน่อย, Syn. trifle
incy-wincy(sl) เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย
itsy-bitsy(sl) เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย
itty-bitty(sl) เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย
slim(adj) เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย
ultradistant(adj) เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright
gleam(กลีม) n. แสงวาบ,แสงอ่อน ๆ ,ร่องรอย,นิดหน่อย,จำนวนเล็กน้อย. vi. ส่งแสงแวบเดียว,ปรากฎขึ้นแวบเดียว., See also: gleamingly adv.
imperceptible(อิมเพอเซพ' ทะเบิล) adj. เล็กน้อย, นิดหน่อย, ไม่รู้สึก. -n. สิ่งที่ไม่สามารถรู้สึกได้, สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้., See also: imperceptibitity, imperceptibleness n. imperceptibly adv.
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
jot(จอท) {jotted,jotting,jots} vt. เขียนอย่างรวดเร็วหรือสั้น ๆ n. ส่วนนิดหนึ่ง,จำนวนนิดหน่อย, Syn. note, write
light 2(ไลทฺ) adj. เบา,ไม่หนัก,ขนาดเบา,เบาแรง,บอบบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,ว่องไว,คล่องแคล่ว,จาง,ง่าย,จัดการได้ง่าย,ไม่ลำบาก,เล่น ๆ ,ร่าเริง,เหลาะแหละ,ปล่อยตัว -Phr. (make light of ไม่ต้องเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องเล็ก) . adv. อย่างเบาไม่มาก
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
niggardly(นิก'เกิร์ดลี) adj. ขี้เหนียว,นิดหน่อย. -adv. อย่างขี้เหนียว, See also: niggardliness n., Syn. miserly
predawn(พรีดอน') n. ระยะเวลาก่อนรุ่งอรุณนิดหน่อย,ระยะเวลาก่อนฟ้าสาง. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาดังกล่าว
smack(สแมค) n. รสชาติ,รส,กลิ่น,ปริมาณเล็กน้อย,จำนวนนิดหน่อย,ท่าทาง,ทำนอง,เรือจับปลา vi. มีรส,มีรสชาติ,เป็นนัย,มีท่าทาง vt.,vi.,n. (การ) ตี,ตบ,ตีผาง,จูบเสียงดัง,ดูดเสียงดัง,กระทบดัง,ตีดัง,ตบดัง adv. ฉับพลันและรุนแรง,โดยตรง
waft(วาฟทฺ,แวฟทฺ) vt. vi.,n. (การ) พัด,พัดพลิ้ว,สะบัดพลิ้ว,กระพือ,วูบ,ฉิว,เสียงที่ได้ยินนิดหน่อย,กลิ่นจาง, See also: wafter n., Syn. send lightly

English-Thai: Nontri Dictionary
light(adj) สว่าง,อ่อนๆ,ง่าย,เบา,เล่นๆ,คล่องแคล่ว,นิดหน่อย
little(adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
give or take(adv) ประมาณนั้น, ราวๆ นั้น, บวกลบนิดหน่อย
kinda(slang) นิดหน่อย, เล็กน้อย, See also: kind of, Syn. kind of
slightlyเล็กน้อย, นิดหน่อย, ค่อนข้าง
tad(n) เด็กผู้ชาย เล็กน้อย หรือ นิดหน่อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
少し[すこし, sukoshi] (adj) (ปริมาณ) น้อยๆ, นิดหน่อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ちょっと[ちょっと, chotto, chotto , chotto] (adv) นิดหน่อย, เล็กน้อย, สักครู่

German-Thai: Longdo Dictionary
etwasนิดหน่อย, บ้าง เช่น mit etwas Glück พร้อมโชคเล็กๆ, etwas warm อุ่นเล็กน้อยหรือค่อนข้างร้อน

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: regarder
trop(adv) เกินไป เช่น Cette soupes est un peu trop salée. ซุปนี่เค็มไปนิดหน่อย
un peu trop(adv) เกินไปนิดหน่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top