ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ท่อนำไข่*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ท่อนำไข่, -ท่อนำไข่-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyosalpingitisท่อนำไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oophoritis; pyosalpingo-oothecitisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oothecitis; pyosalpingo-oophoritisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpinxท่อนำไข่เป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioothecosalpingitis; perioophorosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachysalpingitis; salpingitis, mural; salpingitis, parenchymatousท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pertubationการเป่าท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, tubal; pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchymatous salpingitis; pachysalpingitis; salpingitis, muralท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioophorosalpingitis; perioothecosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perisalpingitisเยื่อหุ้มท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perisalpingo-ovaritisเยื่อหุ้มท่อนำไข่และรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perisalpinxเยื่อหุ้มท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physopyosalpinxภาวะมีแก๊สและหนองในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, oviductal; pregnancy, fallopian; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, ampullarการตั้งครรภ์ที่กระเปาะท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-oophoritis; salpingo-oothecitis; salpingo-ovaritisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-oothecitis; salpingo-oophoritis; salpingo-ovaritisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-oothectomy; oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-ovariectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-ovariectomy; oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-oothectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-ovariotomyการผ่าท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-ovaritis; salpingo-oophoritis; salpingo-oothecitisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingocyesis; pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; pregnancy, tubalการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingopexyการตรึงท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingoplasty; tuboplastyศัลยกรรมตกแต่งท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingotomyการผ่าท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingectomyการตัดท่อนำไข่ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingectomyการตัดท่อนำไข่ออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
salpingian๑. -ท่อนำไข่๒. -ท่อหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingitis๑. ท่อนำไข่อักเสบ๒. ท่อหูอักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ syringitis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingitis, mural; pachysalpingitis; salpingitis, parenchymatousท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingitis, parenchymatous; pachysalpingitis; salpingitis, muralท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-oophorectomy; oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oothectomy; salpingo-ovariectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingotripsyการบี้ท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpinx๑. ท่อ [มีความหมายเหมือนกับ tuba; tube ๒]๒. ท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ oviduct; salpinx uterina; tube, fallopian; tube, uterine] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpinx uterina; oviduct; tube, fallopian; tube, uterineท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphincter, cornual; sphincter, tubalหูรูดท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphincter, tubal; sphincter, cornualหูรูดท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ovariosalpingectomy; oophorosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-oothectomy; salpingo-ovariectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oviduct; salpinx uterina; tube, fallopian; tube, uterineท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oviductal pregnancy; pregnancy, fallopian; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-oothectomy; salpingo-ovariectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oophorosalpingitisรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ampullar pregnancyการตั้งครรภ์ที่กระเปาะท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mural salpingitis; pachysalpingitis; salpingitis, parenchymatousท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myosalpinxกล้ามเนื้อท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cornual sphincter; sphincter, tubalหูรูดท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fallopian pregnancy; pregnancy, oviductal; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fallopian tube; oviduct; salpinx uterina; tube, uterineท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cornual Obstructionการตันที่ส่วนต้นของท่อนำไข่ [การแพทย์]
Fallope Ringsห่วงรัดท่อนำไข่ [การแพทย์]
Fallopian Tube Cycleรอบของท่อนำไข่ [การแพทย์]
Fallopian Tubesท่อมดลูก,ท่อนำไข่,ท่อปีกมดลูก,ท่อรังไข่,หลอดมดลูก,ท่อรังไข่,ปีกมดลูก,ท่อไข่ [การแพทย์]
oviductท่อนำไข่, หลอดปลายเปิดซึ่งปลายข้างหนึ่งมีลักษณะคล้ายปากแตรอยู่ใกล้ ๆ รังไข่และปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับมดลูก  ภายในหลอดประกอบด้วยกล้ามเนื้อและซีเลียที่ช่วยนำไข่จากรังไข่มายังมดลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fallopian tubeปีกมดลูก, ท่อนำไข่, หลอดปลายเปิดซึ่งปลายข้างหนึ่งมีลักษณะคล้ายปากแตรอยู่ใกล้ ๆ รังไข่และปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับมดลูก ภายในหลอดประกอบด้วยกล้ามเนื้อและซีเลียที่ช่วยนำไข่จากรังไข่มายังมดลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interstitial Partส่วนของท่อนำไข่ที่อยู่ในผนังมดลูก [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fallopian tube(n) ท่อนำไข่, See also: ท่อทางเดินของไข่จากรังไข่ไปสู่มดลูก
oviduct(n) ท่อรังไข่, See also: ท่อนำไข่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
GIFT(n, abbrev) Gamete Intrafallopian Transfer เป็นกระบวนการช่วยให้มีบุตรสำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก โดยการนำไข่และอสุจิไปใส่ไว้ในท่อนำไข่ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิหรือรวมตัวกันตามธรรมชาติ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top