ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ทำให้นึกถึง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทำให้นึกถึง, -ทำให้นึกถึง-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะดุดหูก. กระทบหูชวนให้อยากฟัง หรือรู้สึกเคลือบแคลงใจเป็นต้น เช่น ได้ยินเสียงเพลงเขมรไทรโยค รู้สึกสะดุดหูทำให้นึกถึงความหลัง ได้ยินเสียงคนพาลพูดแขวะ รู้สึกสะดุดหูทันที.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flash on(phrv) เป็นที่รู้จักทันทีโดย, See also: ทำให้นึกถึงขึ้นมา, ทำให้จำได้ทันที, Syn. flash upon
flash upon(phrv) เป็นที่รู้จักทันทีโดย, See also: ทำให้นึกถึงขึ้นมา, ทำให้จำได้ทันที, Syn. flash on
evoke(vt) ทำให้ระลึกความหลัง, See also: ทำให้ระลึกถึง, ทำให้นึกถึง
excite(vt) ทำให้ระลึกถึง, See also: ทำให้นึกถึง, Syn. evoke
hark back(vi) เตือนให้นึกถึง, See also: ทำให้นึกถึง
ring a bell(idm) คุ้นๆ หู, See also: เคยได้ยินหรือเคยรู้จัก, ทำให้นึกถึง, ทำให้จำได้
recall(vt) ทำให้หวนคิดถึง, See also: ทำให้ระลึกถึง, ทำให้นึกถึง, Syn. call to mind, think of
remind(vt) เตือน, See also: ทำให้นึกถึง, เตือนความจำ, Syn. hint, prompt, warn
suggest(vt) ทำให้นึกถึง, See also: เตือน, บอกเป็นนัย, Syn. hint, imply, remind
summon up(phrv) ทำให้ระลึกถึง, See also: ทำให้จดจำ, ทำให้นึกถึง, Syn. bring back, call up, come back, come back to

English-Thai: Nontri Dictionary
remind(vt) เตือนความจำ,เตือนใจ,ทำให้นึกถึง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top