ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตัดออก*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตัดออก, -ตัดออก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดออก(v) eliminate, Syn. เอาออก, Ant. เพิ่มเข้ามา, เพิ่มมา, เพิ่ม, เพิ่มเติม, Example: เนื้อที่งอกออกมานี้ คุณต้องตัดออกเพราะมันเป็นเนื้อร้าย, Thai Definition: ทำให้น้อยลงหรือให้หมดไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชิงเชิงน. ชื่อเศษด้ายที่ตัดออกจากผ้าซึ่งติดอยู่ที่ฟืม.
ทองแล่งน. ทองคำที่เอามาแผ่เป็นแผ่นบาง ๆ แล้วแล่งหรือตัดออกเป็นเส้นบาง ๆ ใช้สำหรับปักหรือทอผ้ายกทอง.
นิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นน. คนใดไม่ดี ก็ตัดออกไปจากหมู่คณะ.
เพชรซีก(เพ็ด-) น. เพชรที่เจียระไนแล้วไม่แพรวพราวงามเท่าเพชรลูก มักได้จากส่วนที่ตัดออกในการตัดแต่งเจียระไนเพชรลูก.
ลพส่วนที่ตัดออก, ท่อน, ชิ้น
ลวะส่วนที่ตัดออก, ท่อน, ชิ้น
ลุตก. ลบออก, ตัดออก.
ลุปต์ก. ลบออก, ตัดออก.
โลปะน. การลบ, การตัดออก, การทำให้หมด.
แว่น ๑ลักษณนามเรียกสิ่งกลม ๆ ที่ตัดออกตามขวางเป็นชิ้นบาง ๆ เช่น บอระเพ็ด ๗ แว่น มันเทศ ๕ แว่น
หวย ก ขน. การพนันอย่างหนึ่ง ที่ออกเป็นตัวหนังสือ คือ ใช้พยัญชนะในภาษาไทยตั้งแต่ ก ถึง ฮ เป็นหลัก โดยตัดออกเป็นบางตัว เหลือเพียง ๓๖ ตัว ตัวที่ออกเสียงเหมือนกันจะตั้งชื่อให้ต่างกัน เช่น ข ง่วยโป๊ ฃ เจี่ยมกวย ค หะตั๋ง ฅ เม่งจู ฆ ยิดซัว ทั้งนี้เพราะได้นำวิธีเล่นหวยของจีนมาปรับปรุงใช้, หวย ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resectionการตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
severแยกออก, ตัดออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ablate๑. ตัดออก, เอาออก๒. ลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablation๑. การตัดออก๒. การลอก [มีความหมายเหมือนกับ detachment; sublation] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancellationการตัดออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cancellation propertyสมบัติการตัดออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exsect; exciseตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excise; exsectตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inclusion-exclusionการเพิ่มเข้า-ตัดออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
truncate๑. ตัดออก๒. -ปลายตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Write offแก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี, ตัดออก [การบัญชี]
Anastomosis, Primaryตัดออกโดยการตัดต่อ [การแพทย์]
Biopsy, Excisional, Totalตัดออกทั้งสองก้อน [การแพทย์]
Cut End of Vasปลายท่ออสุจิที่ตัดออก [การแพทย์]
Exciseตัดออก [การแพทย์]
Excisionตัดออกมาตรวจ,การตัด,การเลาะต่อม [การแพทย์]
Fear of Castrationความกลัวว่าอวัยวะเพศจะถูกตัดออกไป [การแพทย์]
line segmentส่วนของเส้นตรง, ส่วนที่ตัดออกมาจากเส้นตรง มีความยาวจำกัด ส่วนของเส้นตรง AB  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตัดออก[kān tat øk] (n, exp) EN: cancelling
ตัดออก[tat øk] (v, exp) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge  FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
ถูกตัดออกจากกองมรดก[thūk tat øk jāk køngmøradok] (v, exp) EN: be disinherited

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abscission(n) การตัดออก
amputate(vi) ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด), Syn. cut off, operate on, eliminate
amputate(vt) ตัดออก (โดยเฉพาะด้วยการผ่าตัด), Syn. cut off, operate on, eliminate
censor(vt) ตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ, See also: ห้ามออกอากาศ, Syn. ban, forbid
chip(vt) ตัดออก, See also: ตัด
chop off(vt) ตัดออก, Syn. cut off, lop off
clip(n) ตัดออก, Syn. snip, trim
cut off(phrv) ตัดทิ้ง, See also: ตัดออก, ตัด
chop back(phrv) ตัดออก, See also: โค่น, หั่น, ฟัน
chop down(phrv) ฟันด้วยขวาน, See also: ตัดออก, Syn. hack down, hew down
chop off(phrv) ฟันด้วยขวาน, See also: ตัดออก
clip out(phrv) ตัดออก, See also: ตัดทอนออก, Syn. cut out
cut away(phrv) ตัดทิ้ง, See also: ตัดออก
cut from(phrv) ตัดออกจาก, See also: ตัด
cut in(phrv) ปาดออก, See also: ตัดออก
cut off(phrv) ตัดออก, Syn. slice off, snip off, strike off, swish off
cut out(phrv) ตัดออก, Syn. clip out
cut out(phrv) (รถยนต์) แล่นตัดออกไปอย่างเร็ว
cut someone off without a penny(idm) เลิกให้ค่าใช้จ่ายหรือเงิน, See also: ตัดออกไป, Syn. cut out
dispose towards(phrv) ตัดออกไป, See also: เอาออกไป
dock off(phrv) ตัดออก, See also: หักออกจาก
drop out(phrv) ตัดออกจาก (การแข่งขันหรือกลุ่ม)
drum out of(phrv) ปลดออกจาก (กองทัพ), See also: ตัดออกจาก กลุ่ม
edit out(phrv) ตัดออก
expurgate from(phrv) ตัดออกจาก, See also: ตัดทอนออก, ลบออกจาก
delete(vt) ตัดออก, See also: ลบทิ้ง, ลบออก, เอาออก, Syn. cancel, brushoff, Ant. include
deletion(n) การตัดออก, See also: การลบออก, การขีดฆ่า
disconnect(vi) ตัดออก, See also: แยกจากกัน, แบ่งแยก, Syn. divide, part, Ant. unite, connect
disconnected(adj) ซึ่งตัดออกจากกัน, See also: ซึ่งแยกออกจากกัน, Syn. disjointed
elision(n) การตัดออก (คำทางการ), See also: การละ, การลบ, Syn. deletion, amission
excise(vt) ตัดออก, See also: ผ่าตัดเอาออก
exclude(vt) แยกออกไป, See also: กันออกไป, ตัดออกไป, Syn. bar, keep out, reject, Ant. include
exclusion(n) การแยกออกไป, See also: การตัดออกไป, การกันออกไป, Syn. elimination, keeping out, rejection, Ant. inclusion
hack off(phrv) ฟันออก, See also: ตัดออก, สับออก
hack up(phrv) สับออกด้วยมีดหรือของมีคม, See also: ตัดออกด้วยมีดหรือของมีคม, ฟันออกด้วยมีดหรือของมีคม, โค่นออกด้วยมีดหรือของมีคม
lop away(phrv) ตัดออก, Syn. lop off
lop off(phrv) ตัดออก, Syn. lop away
julienne(adj) ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบางๆ
kerf(n) รอยตัด, See also: รอยผ่า, รอยที่ถูกตัดออก, Syn. cut
list(vt) ตัดออกเป็นแผ่นยาวๆ (ไม้)
lop(n) ส่วนที่ถูกตัดออก
open up(phrv) ผ่าตัด, See also: ตัดออก
porterhouse(n) เนื้อที่ตัดออกจากส่วนที่อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงกับสันอก
prune(vi) ตัดออก, See also: เล็ม, ขลิบ, ตัดแต่ง, ลิด, Syn. clip, lop
prune(vt) ตัดออก, See also: เล็ม, ขลิบ, ตัดแต่ง, ลิด, Syn. clip, lop
pare down(phrv) ตัดออก, See also: เฉือนออก, ปอกออก
prune from(phrv) ตัดออกจาก, See also: เล็มออก
prune from(phrv) ตัดออกจาก, See also: ขจัด, กำจัด
resection(n) การชำแหละ, See also: การตัดออกเป็นชิ้นๆ, Syn. reapportion
rip out(phrv) ตัดออก/หลุดออก, Syn. rip away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
amputate(แอม' พิวเทท) vt. ตัดออก. -amputation n. (remove, cut off,mutilate)
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
clip(คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว,ตีอย่างรุนแรง,หนีบ,กลัด,โอบล้อม,กระโดดหนีบขาไว,สิ่งที่ตัดออก,เครื่องหนีบ,ที่หนีบ,เหล็กหนีบ,เข็มกลัด,เครื่องกลัด, See also: clips n., pl. กรรไกร, เคร
clipping(คลิพ'พิง) n. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. สำหรับตัด,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม
cut(คัท) {cutted,cutting,cuts} v. ตัด,หั่น,ฟัน,แล่ n. การตัด,การหั่น,การฟัน,บาดแผล,ชิ้นที่ถูกตัดออก,ปริมาณที่ถูกตัดออก,adj. ซึ่งถูกตัด,
cutoff(คัท'ออฟ) n. การตัดออก,ส่วนที่ถูกตัดออก,ทางลัด,ทางสายใหม่
cutoutn. สิ่งหรือส่วนที่ถูกตัดออก,การตัดออก,เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
cuttingn. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. คมกริบ,บาดใจ,หนาวเหน็บ,รุนแรง,เสียดสี, Syn. sharp
data redundancyความซ้ำซ้อนข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน หากตัดออก ก็จะไม่ทำให้ข้อมูลที่เหลืออยู่เสียหาย ถ้าใช้กับตัวเครื่อง (hardware) หมายถึง เครื่องที่มีระบบการทำงานซ้ำซ้อนกัน ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีหรือใช้ ถ้าต้องการให้มีความเชื่อถือได้สูง
dele(ดี'ลี่) vt. ลบออก,ตัดทอนออก,n. เครื่องหมายตัดออก
deletion(ดิลี'เชิน) n. การลบออก,การเอาออก,การตัดออก
dismember(ดิสเมม'เบอะ) vt. ตัดออกเป็นส่วน ๆ ,ตัดมือตัดขาออก, See also: dismemberment n.
elide(อิไลดฺ') vt. ตัดออก,ไม่เอา,ไม่พิจารณา,ผ่าน,มองข้าม,ยกเลิก,เลิกล้ม, Syn. omit
elimination(อิลิม'มะเน'เชิน) n. การตัดออก,การขับออก,การทำลาย, Syn. expulsion
elision(อิลิซ'เชิน) n. การตัดออก,การละทิ้ง,การไม่เอา
excide(อิคไซดฺ') vt. ตัดออก,ตัดทิ้ง
excise(เอค'ไซซ) n. ภาษีสรรพสามิต,ภาษีสินค้า,ภาษี vt. (เอ็คไซซ') เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต,เรียกเก็บภาษีสินค้า,เรียกเก็บภาษี,ตัดทิ้ง,ตัดออก,ตัดตอน,ตัดข้อความออก., See also: excisable adj. ดูexcise
excision(เอคซิส'เชิน) n. การตัดออก,การตัดทิ้ง,การตัดตอน,การขับไล่,การขับออกจากศาสนา, Syn. cuttng
excommunicate(เอคซคะมิว'นะเคท) vt.,n. (คนที่ถูก) ตัดออกจากการเป็นสมาชิก,ขับไล่ออกจากศาสนา,คว่ำบาตร., See also: excommunication n. ดูexcommunicate excommunicative adj. ดูexcommunicate excommunicatory adj. ดูexcommunicate excommunicator n. ดูexcommunicat
expurgate(อิคซฺ'เพอเกท) vt. ตัดออก,ตัดทอน,ชำระ., See also: expurgation n. -expurgator n. expurgatorial adj. expurgatory adj., Syn. cleanse
french(เฟรนชฺ) adj. เกี่ยวกับฝรั่งเศส -n. ชาวฝรั่งเศส. vt. ตัดออกเป็นแผ่นบาง ๆ
julienne(จูลีเอน') adj. ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบาง ๆ n. น้ำแกงเนื้อใส่ผักหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
lop(ลอพ) {lopped,lopping,lops} v. ตัด,เล็ม,ตัดออก,ขจัดส่วนเกิน,ตัดหัว,ตัดแขนหรือส่วนอื่นออก. n. ส่วนที่ถูกตัดออก., See also: lopper n. ดูlop, Syn. cut
mince(มินซฺ) vt. สับละเอียด,ตัดออกเป็นชิ้น ๆ ที่เล็กมาก,ลดเสียง,พูดเสียงอ่อนลง vi. เดินด้วยก้าวสั้น ๆ อย่างนุ่มนวล,พูดหรือประพฤติอย่างมีมารยาท n. สิ่งที่สับละเอียด,ขนมสับ,เนื้อสับ., See also: mincer n.
nibble(นิบ'เบิล) {nibbled,nibbling,nibbles} vi.,vt. แทะ,ตอด,กินหรือตัดออกเป็นชิ้น เล็ก ๆ n. ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,การแทะ,การตอด., See also: nibbler n. นิบเบิล <คำอ่าน>หมายถึง ครึ่งหนึ่งของหนึ่งไบต์หรือเท่ากับสี่บิต เพราะ 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ดู byte ประกอบ
section(เซค'เชิน) n. การตัดออก,ส่วนที่ตัดออก,ส่วนตัด,ท่อน,ส่วน,ตอน,ข้อ,ชิ้น,ช่วง,มาตรา,หมวด,วรรค,หมู่,หน่วย,เหล่า,กลุ่ม,วงการ,เครื่องหมายแบ่งตอน vt. ตัด,แบ่ง,แยก,ผ่า,ผ่าตัด, See also: sectional adj., Syn. part, division, district
shear(เชียร์) (sheared,shorn/sheared,shearing,shears} vt.,vi. ตัด,ตัดออก,ตัดขน,ตัดเล็ม,ตัดขาด,ฟัน,เอาออก,เพิกถอน,ขจัด,ใช้เคียวตัด,แล่นผ่าน n. การตัด,การตัดขนแกะ,แรงตัด,กรรไกรขนาดใหญ่,ใบมีดของกรรไกร,เครื่องตัด,แท่นตัด,สิ่งที่ตัดออก,ปริมาณขนที่ตัดออก,ขาหยั่ง
shred(ชเรด) n. เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,เศษผ้า,เศษเนื้อ vt.,vi. (ถูก) ตัดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ฉีกออกเป็นเศษ,ฉีกขาด, See also: shredder n., Syn. piece, strip
snip(สนิพ) vt.,vi. ตัดด้วยขากรรไกร,เล็มด้วยขากรรไกร,ตัดเล็ม. n.. การตัดหรือเล็มด้วยขากรรไกร,ชิ้นหรือเศษเล็ก ๆ ที่ถูกตัดออก,เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,กระท่อนกระแท่น,บุคคลที่ไม่สำคัญ,บุคคลที่หยาบคาย,บุคคลที่หยิ่งยโส, Syn. cut
stet(สเทท) vi. ให้คงที่,ไม่ตัดออก. vt. ใส่เครื่องหมาย"stet"
swath(สวอธ) n. รัศมีการตัดหญ้า หรือข้าวด้วยเคียว,ส่วนที่ถูกตัดออกโดยเคียว,หญ้าหรือต้นข้าวที่ถูกตัดออก,การตวัดรอบหนึ่ง,แถบ,แถว,แนว, cut a swath ดึงดูดความสนใจมาก., Syn. swathe
trimming(ทริม'มิง) n. สิ่งที่ใช้ตัดเล็ม,เครื่องแต่งตัว,เครื่องประดับ,สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์,เศษหรือกิ่งก้านที่ถูกตัดออกมา,อาหารประกอบ,ฝอย,อุปกรณ์,การตัด,การเล็ม,การดุ,การด่า,การตี,การเฆี่ยน,การพ่ายแพ้
undercut(อัน'เดอะคัท) vt.,vi.,n. (การ) ตัดส่วนล่าง,ตัดราคา,เซาะ,ตีลูก (กอล์ฟ) แบบสอยดาว,ต่อยแบบสอยดาว,ส่วนที่ตัดออกจากข้างล่าง, Syn. undermine

English-Thai: Nontri Dictionary
clipping(n) สิ่งที่ตัดออกมา,การตัด
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
dissect(vt) ผ่า,ตัดออก,ชำแหละ,วิเคราะห์,จำแนก
excise(vt) ตัดออก,ตัดทิ้ง,ตัดตอน,เก็บอากร
excommunicate(vt) ตัดออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ไล่ออกจากกลุ่ม
excommunication(n) การตัดออกจากศาสนา,การคว่ำบาตร,การขับไล่,การไล่ออก
expurgate(vt) ชำระล้าง,ตัดออก,ตัดทอน
extract(vt) สกัด,ดึง,ถอน,ตัดออกมา,แยกออก,คัดลอก,ได้มาจาก
lop(vt) ตัดออก,ตัดกิ่ง,ลิดกิ่ง
retrench(vt) ตัดทอน,ตัดออก,ประหยัด
retrenchment(n) การตัดออก,การตัดทอน,การประหยัด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
切り取る[きりとる, kiritoru] TH: ตัดออกมา  EN: to cut off

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entfernen(vt) เอาออกไป ตัดออก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top