ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตัดขาด*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตัดขาด, -ตัดขาด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดขาด(v) cut, See also: divide, bisect, dissect, Example: โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด, Thai Definition: ตัดให้ขาดออกจากกัน
ตัดขาด(v) break off, See also: break up, sever, separate, put an end to, Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ, Example: พ่อตัดขาดลูกชายที่ไม่เอาถ่าน, Thai Definition: เลิกติดต่อคบหากัน
ตัดขาด(v) cut, See also: divide, bisect, dissect, Example: โลหะกระจกเศษแก้วตัดผ่านผิวหนังมักมีเลือดออกมากเพราะเส้นเลือดถูกตัดขาด, Thai Definition: ตัดให้ขาดออกจากกัน
ตัดขาด(v) break off, See also: break up, sever, separate, put an end to, Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ, Example: พ่อตัดขาดลูกชายที่ไม่เอาถ่าน, Thai Definition: เลิกติดต่อคบหากัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัดขาดก. เลิกติดต่อคบหากัน.
กรวดน้ำคว่ำกะลา, กรวดน้ำคว่ำขันก. ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย.
กริบ(กฺริบ) ก. ขริบ, ตัดเล็มด้วยกรรไกร เช่น กริบผม กริบชายผ้า, ตัดขาดโดยฉับไวและแนบเนียนด้วยความคม.
ชา ๒ว. อาการที่รู้สึกได้น้อยกว่าปรกติ เนื่องจากเส้นประสาทรับความรู้สึกถูกกด ถูกตัดขาด หรือถูกสารพิษ เช่น มือชา เท้าชา
เด็ดดอกไม่ไว้ขั้วก. ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด, มักใช้เข้าคู่กับ เด็ดบัวไม่ไว้ใย ว่า เด็ดดอกไม่ไว้ขั้ว เด็ดบัวไม่ไว้ใย.
เด็ดบัวไม่ไว้ใยก. ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด, มักใช้เข้าคู่กับ เด็ดดอกไม่ไว้ขั้ว ว่า เด็ดดอกไม่ไว้ขั้ว เด็ดบัวไม่ไว้ใย.
เด็ดปลีไม่มีใยก. ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด, เด็ดบัวไม่ไว้ใย ก็ว่า.
ตัดญาติขาดมิตรก. ตัดขาดจากกัน.
ตัดเป็นตัดตายก. ตัดขาดจากกันอย่างเด็ดขาด.
ตัดหางปล่อยวัดก. ตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป.
บอกศาลาก. ประกาศไม่รับผิดชอบหรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป.
สมุจเฉท, สมุจเฉท-(สะหฺมุดเฉด, -เฉดทะ-) น. การตัดขาด.
สาปส่งก. ตัดขาดไม่เกี่ยวข้องด้วย เช่น คนคนนี้ฉันขอสาปส่งไม่คบอีก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decerebration๑. การตัดขาดจากสมองใหญ่๒. สภาพเสมือนไร้สมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transfixionการตัดขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Break of Diplomatic Relationsการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อสองรัฐตัดความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งกันและกัน เพราะมีการไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรง หรือเพราะเกิดสงคราม จึงไม่มีหนทางติดต่อกันได้โดยตรง ดังนั้น แต่ละรัฐมักจะขอให้มิตรประเทศที่เป็นกลางแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง ช่วยทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนในอีกรัฐหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ช่วยดูแลคนชาติของรัฐนั้น ตัวอย่างเช่น ในตอนที่สหรัฐอเมริกากับคิวบาได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกดัน สหรัฐอเมริกาได้ขอให้คณะผู้แทนทางการทูตของสวิส ณ กรุงฮาวานา ช่วยพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในประเทศคิวบา ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตเช็คโกสโลวาเกียในกรุงวอชิงตัน ก็ได้รับการขอจากประเทศคิวบา ให้ช่วยพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนในสหรัฐอเมริกาถึงสังเกตว่า การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนี้ มิได้หมายความว่าความสัมพันธ์ทางกงสุลจะต้องตัดขาดไปด้วย มาตรา 45 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติว่า ?ถ้าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองรัฐขาดลง หรือถ้าคณะผู้แทนถูกเรียกกลับเป็นการถาวรหรือชั่วคราวก. แม้ในกรณีการขัดแย้งกันด้วยอาวุธ รัฐผู้รับจะต้องเคารพและคุ้มครองสถานที่ของคณะผู้แทน รวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผู้แทนด้วยข. รัฐผู้ส่งอาจมอบหมายการพิทักษ์สถานที่ของคณะผู้แทน รวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผู้แทน ให้แก่รัฐที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับแก่รัฐผู้รับก็ได้ค. รัฐผู้ส่งอาจมอบหมายการอารักขาผลประโยชน์ของคนและคนชาติของตน แก่รัฐที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับได้แก่รัฐผู้รับก็ได้ [การทูต]
Diplomatic Expressionsถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในวงการทูต กล่าวคือ ในวงการทูตจะมีการนิยมใช้ถ้อยคำสำนวนการทูต ถือกันว่าเป็นภาษาที่สุภาพ ซึ่งจะมีความหมายลึกซื้งเพียงใดนั้น บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะทราบกันดี อาทิเช่น?My Government views with concern หรือ with grave concern? จะแสดงถึงท่าทีที่ไม่เห็นด้วย หรือแสดงการประท้วง?My Government cannot remain indifferent to the matter? จะส่อถึงเจตนาที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปส่วนถ้อยคำสำนวนที่ว่า ?In such event my Government would feel bound to reconsider its position หรือ to consider its own interest??My Government will have to claim a free hand? หรือ ?feel obliged to formulate express reservations regarding?เหล่านี้เป็นถ้อยคำสำนวนที่เตือนให้ทราบว่า อาจเกิดการแตกร้าว หรือตัดขาดในพันธไมตรีที่มีต่อกันได้เมื่อรัฐบาลหนึ่งประกาศถือว่าการกระทำ ของอีกรัฐบาลหนึ่งเป็น ?an unfriendly act? หรือการกระทำที่ไม่เป็นมิตรเช่นนี้ ย่อมหมายถึงการเตือนให้ทราบว่า การกระทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามได้ถ้าหากในตอนเสร็จสิ้นการประชุมกันมีการ แถลงการณ์หรือโฆษกของที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมได้ทำความตกลงกันโดยสมบูรณ์ (Full agreement) แต่ไม่มีการเปิดเผยให้ทราบว่ามีการตกลงอะไรกันบ้าง จะทำให้เป็นที่สงสัยกันว่าได้มีการตกลงกันโดยสมบูรณ์จริงละหรือ ถ้าหากคำประกาศนั้นใช้ถ้อยคำว่า มี ?substantial agreement? ก็พอจะอนุมานได้ว่าแท้ที่จริงยังมีเรื่องสำคัญ ๆ ที่ยังตกลงกันไม่ได้อีกบางเรื่อง อนึ่ง หากว่ามีการแถลงว่า ?there was a full exchange of views? ก็เท่ากับพูดว่า มิได้มีการตกลงกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น [การทูต]
Amputationการตัดอวัยวะ, ตัดแขนขา, การตัดส่วนของแขนขา, การถูกตัดขาด, การตัดอวัยวะส่วนปลาย, ตัดส่วนที่เป็นโรคออก [การแพทย์]
Amputation in Uteroแบบตัดขาดมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Amputation, Thumbการตัดขาดของนิ้วหัวแม่มือ [การแพทย์]
Digits, Amputation ofนิ้วที่ถูกตัดขาด [การแพทย์]
Index Finger Amputationการตัดขาดของนิ้วชี้ [การแพทย์]
Middle Finger, Amputation ofการตัดขาดของนิ้วกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They stand in the way of action. Therefore, we abolish them.พวกเขายึดหมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นเราจึงตัดขาดพวกเขา The Great Dictator (1940)
Along comes Mr. Whitey, and when he's finished with that net it looks like a kiddies' scissors class has cut it up for a paper doll.พอฉลามขาวมา เเล้วมันเสร็จธุระกับเเหนั่น... มันก็เหมือนเด็กฝึกใช้กรรไกร ที่ตัดขาดเละเทะไปหมด Jaws (1975)
The army had to take over the telegraph or we'd be cut off from the world.ทัพบกดูแลศูนย์โทรเลขอยู่ ไม่งั้นเราถูกตัดขาดจากโลกเลยครับ Gandhi (1982)
Do you mean that he gave up married life?หมายความว่าเขาตัดขาด จากชีวิตแต่งงานแล้วหรือ Gandhi (1982)
And you cannot break it, not with a thousand swords.ท่านไม่มีวันทำลายพันธะนั้น แม้จะตัดขาดด้วยดาบนับพันเล่ม The Princess Bride (1987)
When the river got dried this is where I stranded.เมื่อสายน้ำเริ่มแห้ง ที่นี่ถูกตัดขาดจากแม่น้ำข้างนอก Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
You're gonna DEROS out of this jungle and these clothes.เราจะตัดขาดจากป่ากับชุดทหารเลย Casualties of War (1989)
The main frame will be totally isolated... in less than two minutes.มันกำลังตัดขาดจากการเชื่อมต่อของเรา ในอีกไม่ถึงสองนาทีนี้ The Lawnmower Man (1992)
My mother did this with her whole heart, even though my grandmother had disowned her.แม่ของฉันทำแบบนี้ด้วยหัวใจทั้งหมดของเธอ ถึงแม้คุณยายของฉันจะตัดขาดกับเธอแล้วก็ตาม The Joy Luck Club (1993)
I'm throwing you out! Of my life! For good!ต่อไปนี้เราตัดขาดกัน! Pola X (1999)
Severing the top of the spinal column or massive trauma to the brain... are the most effective methods.ตัดขาดข้อต่อเหนือกระดูกสันหลัง หรือทำให้สมองมันบาดเจ็บ วิธีหลังจะได้ผลมากที่สุด Resident Evil (2002)
Once the door is unprotected, the connection will be severed.เมื่อประตูถูกตัดขาด การเชื่อมต่อก็สิ้นสุด The Matrix Reloaded (2003)
But another connection must first be made.แต่ประตูเชื่อมโยงอื่นๆ\จะต้องถูกตัดขาดก่อน The Matrix Reloaded (2003)
But you know I guess... a guy like you really doesn't know what that's like, you know... to be completely cut off.นายไม่เข้าใจหรอก... คนอย่างนายไม่น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ มันเหมือนกับว่าต้องตัดขาดทุกสิ่งไปหมด Latter Days (2003)
The fact that most of these companies are run by white men white rich men means that they are out of touch with what the majority of the world is.การที่บริษัทส่วนใหญ่บริหารโดยคนผิวขาว คนผิวขาวที่ร่ำรวย หมายความว่าคนเหล่านี้ตัดขาด The Corporation (2003)
I see accompany that has severed the umbilical cord to earth for its raw materials taking raw materials that have already been extracted and using them over and over again driving that process with renewable energy.ผมมองเห็นบริษัทที่ตัดขาดสายรก ที่สูบวัตถุดิบไปจากโลก แต่หันมาใช้วัตถุดิบเท่าที่เอาออกมาแล้ว The Corporation (2003)
She wouldn't leave the house, totally ostracized by those Chinese biddiesแม่ไม่ยอมออกนอกบ้าน เพราะถูกพวกคนจีนตัดขาด Saving Face (2004)
Remove all the rocks They're shrapnel waiting to happenและเส้นทางในการลำเรียงสะเบียงโดนตัดขาด, Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
You can feel how cut off you are.รู้สึกตัดขาดจากโลกสุดๆ Primer (2004)
It's this entirely separate world and you encompass most of it.เป็นโลกที่ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง แล้วนายก็ครองพื้นที่เกือบทั้งหมด Primer (2004)
Talk about being disconnected.ตัดขาดจากสังคมจริงๆ Just Like Heaven (2005)
It's cut off by these canyons here --Rough terrain, dense forest,ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ป่าทึบ Wendigo (2005)
You say he raised you, but you two don't talk anymore.คุณ บอกเขาเลี้ยงคุณมาหน่ะแต่คุณก็ตัดขาดกัน The Da Vinci Code (2006)
This place is completely cut off.ที่นี่ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงแล้ว Silent Hill (2006)
The Island is now isolated.เกาะนี้ถูกตัดขาดแล้ว Letters from Iwo Jima (2006)
Last time I went to the US, he saw me off here.เมื่อตอนที่ฉันไปอยู่อเมริกา เขาตัดขาดจากฉัน Confession of Pain (2006)
The line is disconnected.สายถูกตัดขาด Map 1213 (2006)
All links to the satellites are cut off.การเชื่อมต่อกับดาวเทียมทั้งหมดถูกตัดขาด Appleseed Ex Machina (2007)
Like all good detective stories,this one starts with a girl... a promising life cut tragically short.เหมือนนักสืบดี ๆทั่วไป เรื่องนี้เริ่มขึ้นด้วยผู้หญิงคนนึง ชีวิตที่มีอนาคตดีถูกตัดขาดดังกับละครโศก No Such Thing as Vampires (2007)
With the town sealed off from the rest of the world, things got a little nutty here.เพราะ เมืองถูกตัดขาดจากโลกภายนอก อะไร ๆ มันก็เลวร้ายลง The Simpsons Movie (2007)
Let's go Al. - lf you step out of this house our friendship is over.อัล,รีบไปเถอะ - ถ้าพวกนายไป เราตัดขาดกัน Heyy Babyy (2007)
Count Dooku's droid army has seized control of the major hyperspace lanes separating the Republic from the majority of its clone army.กองทัพดรอยด์ของเคาท์ดูกู ได้เข้ายึดครองเส้นทางอวกาศสายหลักๆ เป็นการตัดขาดสาธารณรัฐ จากกองทัพโคลนส์ส่วนใหญ่ Star Wars: The Clone Wars (2008)
We're cut off.เราถูกตัดขาดแล้ว Rookies (2008)
Communication's down Propulsion's deadการสื่อสารถูกตัดขาด แรงดันขับเคลื่อนตก Cloak of Darkness (2008)
- We're being quarantined here.พวกเราโดนตัดขาด The Ruins (2008)
Disconnecting Carl's nerve from his brain, which had momentarily forgotten it was dead.ทำให้เส้นประสาทถูกตัดขาดจากสมอง ซึ่งได้ลืมไปว่ามันตายแล้ว Pathology (2008)
But where those good old West Virginia boys could only see an emotional disconnect with traces of sociopathic tendencies,แต่สิ่งที่ รร.ตำรวจเห็น ก็แค่ความไร้อารมณ์ และบุคลิกตัดขาดจากสังคม Greatness Achieved (2008)
Geoff Hale--cause of death was a single deep, smooth cut that severed the carotid artery.เจฟฟ ถูกฆ่าโดยการเฉือนลงไปทีเดียว หลอดลมถูกตัดขาด Bloodline (2009)
But he did everything he could to cut off his ex-Wives.แต่เขาทำทุกอย่างเพื่อตัดขาดจากเมียเก่า Pleasure Is My Business (2009)
When you cut off your ex-Wife, you cut off megan, too.เมื่อคุณตัดขาดจากภรรยาเก่า คุณตัดเมแกนด้วย Pleasure Is My Business (2009)
He would have To completely Isolate himself.เขาคงต้องตัดขาดตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ Omnivore (2009)
NOT EVEN TOMMY. I SPOKE TO HIS GRANDPARENTSและตัดขาดทุกอย่างระหว่างทีน่ากับทอมมี่ House on Fire (2009)
We'd get four years awayเราจะมีสี่ปีที่ตัดขาด You've Got Yale! (2009)
I'd have cut you off a long time ago.ฉันได้ตัดขาดกับเธอ นานมาแล้ว Smite (2009)
What will become of billions of lone, disconnected souls?เหล่าวิญญาณอันถูกตัดขาดโดดเดี่ยวนับล้านจะเป็นอย่างไร Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
I got about a dozen or so people cut off from the gate-room,มันพา คนมาทางนี้ได้ ซักโหลแล้ว แต่ว่ามันตัดขาดจากห้อง สตาร์เกท Air: Part 1 (2009)
We're cut off.เราถูกตัดขาด Air: Part 1 (2009)
Prevents someone being cut-off while en route.เมื่อมีบางคนไปขวางเกตไว้ เพื่อไม่ให้มันตัดขาด Air: Part 3 (2009)
Well, is it broken,แล้ว , มันถูกตัดขาด Time (2009)
I ain't cutting you out, boy.ฉันไม่ได้จะตัดขาดกับเธอ ไอ้หนู Sympathy for the Devil (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดขาด[tatkhāt] (v) EN: cut off completely ; gash ; break off ; have nothing more to do with s.o. ; sever a relationship ; disown  FR: rompre ; interrompre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut off(phrv) ทำให้ถูกตัดขาด, See also: ทำให้อยู่โดดเดี่ยว, ทำให้ขาดการติดต่อ
disconnect(vt) ตัดขาดจากกัน, See also: แยกออกจากกัน, แบ่งออก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join
disconnection(n) การตัดขาด, See also: การแยกสองสิ่งออกจากกัน, การแบ่งออก, Syn. detachment, parting, disunion
dissociate(vt) ทำให้แยกออกจากกัน, See also: ทำให้ตัดขาดจากกัน, ทำให้พ้นจาก, ทำให้แยกตัว, Syn. separate, disunite, disengage
dissociation(n) การแยกออกจากกัน, See also: การตัดขาดจากกัน, การแยกตัว, การไม่มีส่วนร่วม, Syn. disunion, severance, disengagement
renounce(vt) ตัดขาด
repudiate(vt) เลิกคบ, See also: เลิกคบหา, ตัดขาด, Syn. disown, negate
seclude(vt) แยกตัว, See also: เก็บตัว, ตัดขาดจากโลกภายนอก, อยู่โดดเดี่ยว, ซ่อนตัว, อยู่อย่างสันโดษ, Syn. isolate, segregate, hide, conceal
sever(vt) แยกออก, See also: ตัดสัมพันธไมตรี, ตัดขาด, แบ่งแยก, Syn. part, split, separate
severance(n) การตัดขาด, See also: การแยกออก, การแตกแยก, การตัดความสัมพันธ์, การแบ่งเป็นส่วนๆ, Syn. section, separation, split, Ant. attachment, connection
sunder(vt) แบ่ง, See also: แยก, แยกออก, ตัดขาด, Syn. cut, divide, separate, split

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
divorcement(ดิวอร์ส'เมินทฺ) n. การหย่าร้าง,การแยกออก,การตัดขาด (piece of turf)
hermit(เฮอร์'มิท) n. ฤาษี,บุคคลที่เก็บตัว,ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก, See also: hermitic, hermitical, hermitish adj. hermitry n. hermitage n.
secluded(ซีคลู'ดิด) adj. แยกตัว,เก็บตัว,สันโดษ,ตัดขาดจากโลกภายนอก,เงียบสงบ., See also: secludedly adv. secludedness n.
seclusion(ซีคลู'เชิน) n. การแยกตัว,การเก็บตัว,การตัดขาดจากโลกภายนอก,การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ,ความสันโดษ,สถานที่สันโดษ
seclusive(ซีคลู'ซิฟว) adj. ซึ่งแยกตัว,ซึ่งเก็บตัว,ซึ่งตัดขาดจากโลกภายนอก,ซึ่งอยู่อย่างสันโดษ, See also: seclusiveness n.
sequester(ซีเควส'เทอะ) vt. ทำให้ตัดขาด,ทำให้สันโดษ,ทำให้โดดเดี่ยว,แยกออก,แยกจาก,ยกเลิก,เพิกถอน,อายัด,ริบทรัพย์,ยึดทรัพย์, See also: sequestrable adj., Syn. i separate
sever(เซฟ'เวอะ) vt.,vi. แยกออก,ตัดขาด,พราก,ขาด,แบ่งแยก, See also: severedly adv. severingly adv. rable adj.
severance(เซฟ'เวอเรินซฺ) n. การแยกออก,การตัดขาด,การตัดสัมพันธไมตรี,การถูกแยกออกจากกัน,การแตกแยก,การแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ความไม่เหมือนกัน, Syn. separation
shear(เชียร์) (sheared,shorn/sheared,shearing,shears} vt.,vi. ตัด,ตัดออก,ตัดขน,ตัดเล็ม,ตัดขาด,ฟัน,เอาออก,เพิกถอน,ขจัด,ใช้เคียวตัด,แล่นผ่าน n. การตัด,การตัดขนแกะ,แรงตัด,กรรไกรขนาดใหญ่,ใบมีดของกรรไกร,เครื่องตัด,แท่นตัด,สิ่งที่ตัดออก,ปริมาณขนที่ตัดออก,ขาหยั่ง
stop(สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย '.',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด,

English-Thai: Nontri Dictionary
disconnect(vt) ตัดขาด,แยกจากกัน,เลิก,ปลด
divorce(n) การหย่า,การตัดขาด,การแยกทาง
divorce(vt) หย่าร้าง,ฟ้องหย่า,ตัดขาด,แยกทางกัน
forsake(vt) ละทิ้ง,จากไป,ทิ้ง,ตัดขาด,เลิก,ทอดทิ้ง
forsaken(adj) ที่ถูกทอดทิ้ง,ที่ถูกละทิ้ง,ที่ถูกตัดขาด
outcast(adj) ถูกไล่ออก,ถูกขับไล่,ถูกตัดขาด,ถูกทิ้ง
seclude(vt) เก็บตัว,แยกตัว,ตัดขาด,อยู่อย่างสันโดษ
seclusion(n) การเก็บตัว,การแยกตัว,การตัดขาด,ความสันโดษ
sever(vi, vt) แยก,ตัด,แบ่งแยก,ตัดไมตรี,ตัดขาด
severance(n) การตัดขาด,การแยกจากกัน,ความแตกแยก,การตัดไมตรี
sunder(vt) แยกออก,แบ่งแยก,ตัดขาด
through(adv) เสร็จสิ้น,ตัดขาด,ตลอด,ถึงที่สุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
断つ[たつ, tatsu] ตัด ตัดขาด เลิก ละเว้น ปลิด(ชีพ)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top