ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตะโกน*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตะโกน, -ตะโกน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะโกน(v) shout, See also: bawl, holler, roar, call out, cry out, yell, exclaim, scream, bellow, Syn. ตะเบ็ง, ร้อง, เปล่งเสียง, แผดเสียง, Example: เสียงดนตรีหรือร้องดังจนเกินไปจึงทำให้แขกในงานต้องตะโกนคุยกันแข่งกับเสียงดนตรี, Thai Definition: ออกเสียงดังกว่าปกติเพื่อให้ได้ยิน
การตะโกน(n) shouting, See also: call, yell, bawl, holler, Syn. การส่งเสียง, การเปล่งเสียง, การแผดเสียง, Example: การตะโกนมากๆ ทำให้หลอดลมอักเสบได้, Thai Definition: ออกเสียงดังกว่าปกติเพื่อให้ได้ยิน
ตะโกนสั่ง(v) shout an order, Syn. สั่ง, Example: นายห้างตะโกนสั่งพนักงานในร้านให้ไปดูแลลูกค้าหน้าร้าน
ตะโกนเรียก(v) hail, See also: holler, call out, cry out, call someone loudly, Syn. ร้องเรียก, Example: ยามเช้าคุณยายเดินออกมานอกชานตะโกนเรียกลูกสาวคนโตให้จัดหาอาหารเช้าให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะโกนก. ออกเสียงดังกว่าปรกติเพื่อให้ได้ยิน.
ก้อง ๑ว. ดังมากอย่างเสียงในที่จำกัดเช่นในโบสถ์, ดังไปได้ไกล เช่น เขาตะโกนก้องมาจากที่สูง.
เกน ๆว. อาการที่ตะโกนหรือร้องดัง ๆ ใช้ว่า ตะโกนเกน ๆ ร้องเกน ๆ, เช่น มนนก็จรจรัลไปมาในป่า ก็ได้ยินซ่าศับท์ สำนยงพราหมณ์ไห้ ในต้นไม้เกนเกนอยู่น้นน (ม. คำหลวง ชูชก).
โก่, โก้ ๑ก. กู่ตะโกน, เรียกดัง ๆ.
เชียร์ก. ให้กำลังใจด้วยการตะโกนโห่ร้องเป็นต้น มักใช้ในการแข่งขันกีฬา
ตะโก ๑น. ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Diospyros วงศ์ Ebenaceae เปลือกสีดำคลํ้า เช่น ตะโกสวน [ D. malabarica (Desv.) Kostel.] ผลคล้ายมะพลับ ตะโกนา ( D. rhodocalyxKurz) ผลเล็ก ผล เปลือก และเนื้อไม้ใช้ทำยาได้.
เต็มสุดขีด, เต็มที่, เช่น ตะโกนเต็มเสียง วิ่งเต็มฝีเท้า
เตลิด(ตะเหฺลิด) ว. อาการที่แตกหนีไปคนละทิศละทาง, อาการที่หนีไปอย่างไร้ทิศทาง, เช่น พอมีเสียงตะโกนว่าไฟไหม้ ฝูงคนก็หนีเตลิดไปอย่างรวดเร็ว เด็กตกใจวิ่งเตลิดไป.
แตกเรียกการอ่านหนังสือออกคล่อง ว่า อ่านหนังสือแตก, เรียกเสียงห้าวเมื่อเริ่มเป็นหนุ่ม ว่า เสียงแตก, เรียกอาการที่พูดจนแสบคอหรือตะโกนดังจนสุดเสียง ว่า พูดจนคอแตก ตะโกนจนคอแตก.
ถะโกนก. ตะโกน.
ปาว ๆว. อาการที่พูดดัง ๆ ซ้ำ ๆ ซาก ๆ แต่ไม่มีใครสนใจฟัง เช่น ครูสอนอยู่ปาว ๆ มีคนมาตะโกนเรียกอยู่ปาว ๆ.
วิรวะ, วิราวะ(วิระ-) น. การร้อง, การเปล่งเสียง, การตะโกน
สุดเสียงว. อาการที่ตะโกนหรือเปล่งเสียงเต็มที่ เช่น ฉันตะโกนเรียกจนสุดเสียงแล้วเขาก็ยังไม่ได้ยิน เขาร้องให้คนช่วยจนสุดเสียง แต่ไม่มีใครมาช่วย.
หูแตกน. แก้วหูแตก, เยื่อในหูสำหรับรับเสียงฉีกขาด, โดยปริยายหมายความว่า มีเสียงดังมาก แต่ก็ไม่ได้ยินราวกับแก้วหูฉีกขาด เช่น หูแตกหรืออย่างไร ตะโกนเรียกเท่าไร ๆ จึงไม่ได้ยิน.
โหวกเหวก(โหฺวกเหฺวก) ว. มีเสียงดังเอะอะโวยวาย เช่น เรียกกันโหวกเหวก ตะโกนโหวกเหวก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะโกน[takōn] (v) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow  FR: crier ; s'écrier
ตะโกนเรียก[takōn rīek] (v, exp) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly  FR: crier ; s'écrier
ตะโกนสั่ง[takōn sang] (v, exp) EN: shout an order

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim(n) เสียงโห่ร้อง, See also: เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม
acclaim(vt) โห่ร้อง, See also: เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ
bawl(vt) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง, See also: ตะคอก, ตวาด, Syn. shout, yell, Ant. whisper
bawl(n) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง, See also: ตะคอก, ตวาด, Syn. yell
bellow(vt) แผดเสียง, See also: ร้อง, ตะโกน, ตวาด, คำราม, ตะคอก, ตะเบ็ง, Syn. howl, yell, Ant. whisper
bark at(phrv) ตะคอกใส่, See also: ตะโกนใส่, ขู่ตะคอก
bark out(phrv) ตะโกน, See also: ร้องสั่ง, ร้องถาม
bawl out(phrv) ตะโกนใส่, See also: ร้องใส่, ร้องออกมา
bellow out(phrv) ตะโกนเสียงดัง, See also: ร้องเสียงดัง
blow off the steam(phrv) ตะโกนส่งเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดอย่างตื่นเต้น, พูดอย่างโกรธเคือง, Syn. let off
call(n) การเรียก, See also: การตะโกนเรียก, Syn. yell, cry, whoop
call(vt) เรียก, See also: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก
call(vi) เรียก, See also: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก, Syn. shout, call out, cry out
cry(vi) ตะโกน, See also: ป่าวร้อง
cry(vt) ตะโกน, See also: ป่าวร้อง, Syn. shout, yell, cry out
cry out(vt) ร้องตะโกน, Syn. shout, yell, cry
cry out(vi) ร้องตะโกน
call back(phrv) ตะโกนกลับ
call out(phrv) ตะโกนเรียก, Syn. cry out, roar out, shout out
clamour against(phrv) ตะโกนร้องต่อต้าน, See also: โห่ร้องต่อต้าน
cry down(phrv) ตะโกนให้(คนพูด)เงียบ
fulminate against(phrv) ร้องด่า, See also: ตะโกนด่า
ejaculate(vt) ตะโกนหรืออุทานออกมา, Syn. cryout, exclaim, yell
heckle(vt) รบกวนคนที่กำสังพูดอยู่ด้วยการตะโกน, Syn. annoy, interject, interrupt
holler(n) การตะโกน, See also: การร้องเสียงดัง
holler(vi) ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตะโกนเรียก, Syn. bawl, shout, yell
holler(vt) ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตะโกนเรียก, Syn. bawl, shout, yell
rant and rave(idm) ตะโกนเสียงดังด้วยความโกรธ
scream blue murder(idm) ตะโกนดังลั่น, See also: ร้องลั่น
within halling distance(idm) ใกล้พอได้ยินใครตะโกนเรียก
roar(n) การแผดเสียง, See also: การกู่ร้อง, การส่งเสียงตะโกน, Syn. ontery, yell
roar at(phrv) ตะโกนใส่, Syn. shout at
roar down(phrv) ตะโกนใส่, Syn. shout down
roar out(phrv) ส่งเสียงดัง, See also: ตะโกน, Syn. call out, shout out
scream(vt) กรีดร้อง, See also: กรีดเสียง, ร้องกรี๊ด, ตะโกน, แผดเสียง, ตะเบ็งเสียง
scream(vi) กรีดร้อง, See also: กรีดเสียง, ร้องกรี๊ด, ตะโกน, แผดเสียง, ตะเบ็งเสียง
shout(vt) ตะโกน, See also: ส่งเสียงดัง, ตะเบ็งเสียง, ร้องเรียก
shout(vi) ตะโกน, See also: ส่งเสียงดัง, ตะเบ็งเสียง, ร้องเรียก
shout(n) การตะโกน, See also: เสียงตะโกน
shout about(phrv) ตะโกนพูด, See also: ตะเบ็งเสียงพูด
shout at(phrv) ตะโกนใส่, Syn. roar at
shout down(phrv) ตะโกนลงไป, See also: ร้องเรียกลงไป
shout for(phrv) ตะโกน (แสดงความรู้สึก), See also: ตะโกนเพื่อ, ร้องเรียกเพื่อ
shout out(phrv) ตะโกนออกมา, See also: ส่งเสียงร้องเรียก
thunder(vi) ตะโกนเกรี้ยวกราด, See also: พูดอย่างดุดัน
thunder(vt) ตะโกนเกรี้ยวกราด, See also: พูดอย่างดุดัน
viva(n) การตะโกนร้องขอให้มีอายุยืนนาน
vociferance(n) การส่งเสียงร้อง, See also: การตะโกน, การร้องเสียงดัง
vociferate(vt) ส่งเสียงดัง, See also: ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน, Syn. shout, scream, Ant. whisper
vociferate(vi) ส่งเสียงดัง, See also: ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน, Syn. shout, scream, Ant. whisper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bawl(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar, bellow
bell(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆัง,กระดิ่ง,เสียงระฆัง vt. ทำให้บวมคล้ายระฆัง,ติดระฆัง vi. มีรูปร่างคล้ายระฆัง,ดังสนั่นหวั่นไหว,ร้องตะโกน -Conf. belle
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
exclaim(เอคซฺเคลม') v. ร้องอุทาน,ร้องตะโกน,เปล่งเสียง,ร้อง., See also: exclaimer n. ดูexclaim exclamation n. ดูexclaim exclamatory adj. ดูexclaim
hark(ฮาร์ค) vt. ฟัง n. การร้องตะโกนให้สุนัขไปตามกลิ่น
holler(ฮอล'เลอะ) v. ร้องดัง,ตะโกน,โอดครวญ,ร้องทุกข์,n. เสียงโอดครวญ,เสียงร้องตะโกน
hoot(ฮูท) v.,n. (เสียง) ร้องเสียงอย่างนกเค้าแมว,ตะโกนออกอย่างไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน,ขับออก,ไล่. interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ, See also: hooter n., Syn. jeer
ole(โอเล') n. การตะโกน,เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล <คำอ่าน>ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
shout(เชาทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,ร้องตะโกน,ร้องเรียก,ร้องเสียงดัง,ตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก,เสียงร้องเรียก,เสียงตะโกน., See also: shouter, Syn. yell
timber(ทิม'เบอะ) n. ไม้,ท่อนไม้,ต้นไม้ (ขนาดใหญ่) ,ป่าไม้,โครงไม้,โครงเรือ,ไม้ขื่อ,ลักษณะหรือคุณสมบัต'ของบุคคล. vt. ใสไม้มค้ำด้วยไม้. interj. คำตะโกนของผู้ตัดไม้เพื่อเตือนให้ผู้อยู่ข้าง ๆ ให้ระวังไม้ที่กำลังจะล้มลง
viva(วี'วะ,วี'วา) interj. ขอให้มีอายุยืนนาน n. การตะโกนร้อง ?ขอให้มีอายุยืนนาน?
vociferate(โวซิฟ'เฟอเรท) vt.,vi. ส่งเสียงร้องดังหรือหนวกหู,ตะโกนร้อง,ส่งเสียงเอะอะโวยวาย., See also: vociferator n., Syn. shout, bawl
vociferous(โวซิฟ'เฟอเริส) adj. (โวซิฟ'เฟอรัส) adj. ซึ่งร้องหนวกหู, ตะโกนร้อง,เสียงดังเอะอะโวยวาย, See also: vociferousness n., Syn. noisy
whooping(วูพ'พิง) adj. เกี่ยวกับการร้อง (การตะโกน,การกู่ร้อง,การโห่,การร้องอย่างนกเค้าแมว,นกบางชนิด,ไอกรน)
yell(เยล) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,โห่,ร้อง,แผดเสียง,ถ้อยคำที่ใช้ร้องเชียร์, Syn. cry out, bellow

English-Thai: Nontri Dictionary
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
bawl(vi) ส่งเสียงอึกทึก,ตะโกน,ตะคอก,ตวาด
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน
shout(n) การตะคอก,การตะโกน,การตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก
shout(vi) ตะคอก,ตะโกน,ตะเบ็งเสียง,ร้องเรียก
vociferate(vi) ตะโกน,ส่งเสียงหนวกหู
yell(n) การตะโกน,การโห่ร้อง,การแผดเสียง,การเอ็ดตะโร
yell(vi) ตะโกน,เอ็ดตะโร,โห่ร้อง,แผดเสียง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bingo!1 เสียงตะโกนบอกว่าตนเองเป็นผู้ชนะในเกมบิงโก 2 เสียงตะโกนแสดงความพอใจหรือดีใจในทันทีที่ประสบความสำเร็จ
shrieked(vi) ตะโกนหรือกรีดร้องด้วยความกลัว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
叫ぶ[さけぶ, sakebu] TH: ตะโกน  EN: to shout

German-Thai: Longdo Dictionary
zurufen(vt) |ruft zu, rief zu, hat zugerufen, + jmdm.| ร้องตะโกนบอกด้วยความห่างระยะทางหนึ่ง เช่น Der Polizei ruft dem Autofahrer zu anzuhalten. นายตำรวจตะโกนบอกคนขับรถหยุดรถ, See also: Related: rufen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top