ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ด้านหลัง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ด้านหลัง, -ด้านหลัง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านหลัง(n) backside, See also: rear, behind, Syn. ข้างหลัง, ตอนหลัง, ข้างท้าย, แถวหลัง, Ant. ด้านหน้า, Example: พ่อยืนอยู่ด้านหลังประตูเพื่อดักตีหนู, Count Unit: ด้าน, Thai Definition: ส่วนหลังของคน สิ่งของ หรือฉาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กก ๖น. ซอกด้านในหรือซอกด้านหลังของบานประตูหรือหน้าต่าง, ถ้าเป็นด้านหลังของแผ่นบานประตู เรียกว่า กกประตู, ถ้าเป็นด้านหลังของแผ่นบานหน้าต่าง เรียกว่า กกหน้าต่าง.
กดเหลืองน. ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Hemibagrus nemurus (Valenciennes) ในวงศ์ Bagridae ไม่มีเกล็ด หัวแบน หนวดยาวถึงครีบก้น ข้างลำตัวสีเหลือง ด้านหลังสีน้ำตาลดำ มีชุกชุมทั่วไป แม้ในเขตน้ำกร่อยใกล้ปากแม่น้ำ ขนาดยาวได้ถึง ๖๕ เซนติเมตร, กดขาว หรือ ชงโลง ก็เรียก.
กระจกเงาน. แผ่นกระจกฉาบด้านหลังด้วยแผ่นบาง ๆ ของโลหะเงินหรือโลหะเจือปรอทแล้วทาสีทับ ใช้สำหรับส่องหน้าเป็นต้น, มักเรียกสั้น ๆ ว่า กระจก, ลักษณนามว่า บาน, ราชาศัพท์ว่า พระฉาย
กระดูกสันหลังน. กระดูกที่อยู่ในแนวกึ่งกลางทางด้านหลังของลำตัว เป็นแกนของร่างกาย มีลักษณะเป็นข้อ ๆ ต่อกันเป็นแนวตั้งแต่บริเวณคอต่อจนถึงบริเวณด้านหลังของทวารหนัก ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่ไขสันหลัง, โดยปริยายหมายถึงส่วนที่สำคัญ, ส่วนที่เป็นพลังคํ้าจุน, เช่น ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ.
กระเบนเรียกชายผ้าที่เป็นส่วนกว้างของผ้านุ่งที่ประกบกันแล้วม้วนเฉียงสอดไปใต้หว่างขา ดึงขึ้นแล้วเอาชายไปเหน็บที่ขอบผ้านุ่งด้านหลังระดับบั้นเอว ว่า ชายกระเบน หรือ หางกระเบน
กระเบนเหน็บน. ส่วนของร่างกายด้านหลังระดับบั้นเอว ตรงที่เหน็บชายกระเบน.
กระสุนพระอินทร์น. ชื่อกิ้งกือในสกุล Sphaerotherium วงศ์ Sphaerotheriidae ยาวประมาณ ๔ เซนติเมตร หัวแบนเล็ก ลำตัวโค้งนูน มี ๑๓ ปล้อง ผิวลำตัวเรียบมัน ด้านหลังสีน้ำตาล ดำ ครีม หรือเขียว เมื่อถูกกระทบจะม้วนเข้าสอดกับปล้องสุดท้ายจนกลมคล้ายลูกกระสุนดินปั้น พบชุกชุมช่วงต้นฤดูฝนตามพื้นที่สูงที่มีใบไม้ทับถมและชุ่มชื้น, ปักษ์ใต้เรียก มวนชิด.
กระโห้น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Catlocarpio siamensis Boulenger ในวงศ์ Cyprinidae หัวโตมากโดยเฉพาะปลาขนาดเล็ก เกล็ดใหญ่ ลำตัวด้านหลังสีเทาดำ หางและครีบสีแดงคลํ้าหรือส้ม พบในแม่นํ้าใหญ่หลายสายของประเทศไทย เคยพบขนาดยาวได้ถึง ๓ เมตร จัดเป็นปลานํ้าจืดในกลุ่มปลาตะเพียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก, กระมัน หรือ หัวมัน ก็เรียก.
กลับหลังหันก. หมุนตัวกลับให้ด้านหลังไปอยู่แทนในตำแหน่งด้านหน้า.
กะต้ำน. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าตามริมฝั่งชนิดหนึ่ง ใช้เฝือกกั้นด้านข้าง ๒ ด้านเป็นคอก ด้านหน้ามีประตูผูกเชือกชักขึ้นลงได้ ด้านหลังชิดตลิ่ง ใช้ตลิ่งเป็นที่กั้น ในคอกสะด้วยกิ่งไม้และโปรยเหยื่อเพื่อล่อให้ปลาเข้าไป, ต้อน ก็เรียก.
กะพง ๑น. ชื่อปลาหลายชนิดในหลายวงศ์ที่มีก้านครีบเป็นกระดูกแข็ง ขนาดยาวได้ถึง ๒ เมตร ลำตัวหนา แบนข้างเล็กน้อย หัวโตลาดลงมาจากด้านหลัง ตาค่อนข้างโต ปากกว้าง เช่น กะพงแดง ( Lutjanus malabaricusSchneider) ในวงศ์ Lutjanidae, กะพงขาว [ Lates calcarifer (Bloch)] ในวงศ์ Centropomidae, กะพงลาย [ Datnioides quadrifasciatus (Sevastianov)] ในวงศ์ Lobotidae.
กังน. ชื่อลิงชนิด Macaca nemestrina (Linn.) ในวงศ์ Cercopithecidae ขนลำตัวสีน้ำตาลอมเทา หางสั้นงอโค้งขึ้นไปทางด้านหลัง ทางปักษ์ใต้ใช้เก็บมะพร้าว, กะบุด ก็เรียก.
กันชนน. เครื่องป้องกันการกระทบกระแทกด้านหน้าและด้านหลังรถยนต์, เรียกประเทศหรือรัฐที่กั้นอยู่ระหว่างดินแดนของ ๒ ประเทศ เพื่อมิให้พิพาทกันในเรื่องดินแดนและผลประโยชน์ ว่า ประเทศกันชน หรือ รัฐกันชน.
ก้านคอน. ลำคอด้านหลัง.
กุแลน. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดในสกุล Sardinella และ Herklotsichthys วงศ์ Clupeidae ลำตัวยาว แบนข้างมาก สันท้องบางคล้ายคมมีด เกล็ดบางหลุดง่าย เกล็ดในแนวสันท้องเป็นเหลี่ยมคมเรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย ปากเล็กเชิดขึ้นเล็กน้อย ฟันเล็กมาก ซี่เหงือกมีจำนวนมาก ไม่มีก้านครีบแข็งหรือเงี่ยง ลำตัวสีเงิน เฉพาะด้านหลังสีนํ้าเงินเข้ม บนลำตัวที่ใกล้มุมแผ่นปิดเหงือกมักมีแต้มสีดำคลํ้า ๑ จุด ครีบหลังและครีบหางสีดำคลํ้าอมเหลือง ขนาดยาวได้ถึง ๑๘ เซนติเมตร, อกรา หรือ อกแล ก็เรียก, ส่วน กุแลกลม หรือ กุแลกล้วย หมายถึงชนิดในสกุล Dussumieria ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน ลักษณะทั่วไปคล้ายกัน เว้นแต่มีลำตัวแบนข้างเล็กน้อย หัวแหลม ท้องกลม ไม่มีเกล็ดที่เรียงกันเป็นฟันเลื่อย ซี่เหงือกมีจำนวนน้อยและสั้น ขนาดยาวได้ถึง ๒๒ เซนติเมตร, อกรากล้วย หรือ อกแลกล้วย ก็เรียก
แกลบ ๒(แกฺลบ) น. ชื่อแมลงหลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ อันดับ Blattodea ลักษณะคล้ายแมลงสาบ แต่มีขนาดเล็กกว่า คือ ยาว ๑.๐-๒.๕ เซนติเมตร ลำตัวแบน รูปไข่ ขอบหน้าด้านหลังของปล้องอกยื่นออกไปคลุมหัว หนวดยาว ขายาวปกคลุมด้วยหนาม บางชนิดอาศัยอยู่ตามขี้เลื่อย หรือกองแกลบที่ผุพัง เช่น ชนิด Pycnoscelus surinamensis (Linn.) ในวงศ์ Blaberidae บางชนิดอาศัยอยู่ในบ้านเรือน ตามกองกระดาษหรือเศษขยะมูลฝอย เช่น ชนิด Blattella germanica (Linn.), Supella supellectilium (Serville) ในวงศ์ Blattellidae.
เขกก. ใช้ด้านหลังของข้อนิ้วที่งอเข้าด้วยกันเคาะลงไป เช่น ใช้มะเหงกเขกหัว.
เขน ๑น. เครื่องปิดป้องศัสตราวุธ รูปกลมคล้ายกระทะ ทำด้วยโลหะ ด้านหลังมีห่วงสำหรับสอดแขนและมือจับ มักใช้คู่กับดาบหรือหอก.
คอกะลาสีน. ปกเสื้อแบบกะลาสี ด้านหน้ารูปแหลมแบะออก ด้านหลังเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยม.
คางเบือนน. ชื่อปลานํ้าจืดไม่มีเกล็ดชนิด Belodontichthys truncatus (Bleeker) ในวงศ์ Siluridae รูปร่างคล้ายปลาค้าว เว้นแต่มีขนาดเล็กกว่า คือ ยาวประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ปากเชิดขึ้นถึงแนวสันหลัง ครีบหลังเล็กมาก ครีบอกใหญ่และยาว ส่วนบนลำตัวหนาลู่แคบลงไปในแนวสันท้อง หลังกว้าง ด้านหลังสีเทาอมเขียว ข้างท้องสีเงิน พบตามแหล่งนํ้าใหญ่ทั่วไป, เบี้ยว อ้ายเบี้ยว หรือ ขบ ก็เรียก.
จงอางน. ชื่องูพิษชนิด Ophiophagus hannah (Cantor) ในวงศ์ Elapidae เป็นงูพิษรุนแรงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โตเต็มวัยยาวประมาณ ๔.๕ เมตร หัวโต เกล็ดบนหัวใหญ่ สามารถยกหัวและลำตัวท่อนบนตั้งขึ้นได้สูงและแผ่บริเวณคอออกได้ เรียกว่า แผ่แม่เบี้ย แต่ไม่แผ่เป็นแผ่นกว้างเท่างูเห่า ขณะแผ่แม่เบี้ยจะเห็นลายขีดบั้งที่ด้านหลังคอ ตัวสีเขียวอมเทาหรือสีคลํ้า พบทั้งในป่าโปร่งและป่าทึบ, บองหลา ก็เรียก.
จาด ๒น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Neolissochilus stracheyi ในวงศ์ Cyprinidae ปากเล็ก ลำตัวยาว เกล็ดใหญ่ รูปร่างคล้ายทรงกระบอก ลำตัวสีเงิน ด้านหลังสีเขียวเข้ม อาศัยอยู่ในแหล่งนํ้าสะอาดใกล้ต้นนํ้า เป็นปลาขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง ๑ เมตร, พลวง หรือ โพ ก็เรียก.
โจงกระเบนก. ม้วนชายผ้านุ่งแล้วสอดไปใต้หว่างขา ดึงขึ้นไปเหน็บขอบผ้านุ่งด้านหลังระดับบั้นเอว, เรียกวิธีนุ่งผ้าเช่นนั้น ว่า นุ่งผ้าโจงกระเบน.
ชฎาเดินหนน. เครื่องราชศิราภรณ์อย่างหนึ่ง ลักษณะคล้ายพระชฎากลีบ แต่ปลายไม่มีกลีบและปัดไปทางด้านหลังเล็กน้อย ปักพระยี่ก่าข้างซ้าย เรียกว่า พระชฎาเดินหน.
ชฎามหากฐินน. เครื่องราช-ศิราภรณ์อย่างหนึ่ง ลักษณะเป็นจอมรวบขึ้นไปตั้งแต่มาลัยรักร้อย ปลายยาวเรียวปัดไปทางด้านหลังเล็กน้อย ปักพระยี่ก่าข้างซ้าย เรียกว่า พระชฎามหากฐิน.
ชฎาห้ายอดน. เครื่องราชศิราภรณ์อย่างหนึ่ง ลักษณะคล้ายพระชฎากลีบ ปลายทำเป็นอย่างกระหนกหางไหล ๕ เส้นสะบัดไปทางด้านหลัง มีพระยี่ก่า ใบสน หรือขนนกการเวก เป็นเครื่องประดับประกอบพระอิสริยยศ เรียกว่า พระชฎาห้ายอด.
ช่อนน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Channa striatus Bloch ในวงศ์ Channidae ลำตัวทรงกระบอก ส่วนท้ายแบนข้างเล็กน้อย มีเกล็ดในแนวเส้นข้างตัวราว ๕๒-๕๗ เกล็ด ด้านหลังลำตัวเป็นสีค่อนข้างดำ ด้านข้างสีอ่อนกว่าและมีลายสีดำพาดเฉียง ท้องสีขาว ครีบต่าง ๆ มีจุดหรือริ้วสีนํ้าตาลดำ พบชุกชุมทั่วไป อาจยาวได้ถึง ๘๐ เซนติเมตร, พายัพเรียก หลิม, อีสานเรียก ค่อ.
ชะโอนน. ชื่อปลานํ้าจืด ไม่มีเกล็ด ในวงศ์ Siluridae มีฟันเล็กแต่แหลมคม ลำตัวด้านหลังสีนํ้าตาล ครีบต่าง ๆ มีจุดประสีเทาดำ เป็นพวกปลาเนื้ออ่อน มี ๒ ชนิด คือ ชนิด Ompok krattensis (Bloch) ซึ่งมีครีบหลัง ปากเชิดขึ้น เหนือครีบอกมีจุดกลมสีดำ ๑ จุด, เนื้ออ่อน โอน หน้าสั้น สยุมพร หรือ นาง ก็เรียก
ชั้ว ๑น. ที่สำหรับตั้งวางของ รูปคล้ายตู้ แต่ใช้กระดานทั้งแผ่นประกอบด้านข้างตลอดทั้ง ๒ ข้างลงมาเป็นขาด้วย ด้านหลังกรุกระดานทึบทั้งแผ่นยาวลงมาถึงพื้น มีหูช้างติดตรงมุมขา ๒ ข้าง.
ชายกระเบนน. ชายผ้าที่เป็นส่วนกว้างของผ้านุ่งที่ประกบกันแล้วม้วนเฉียง สอดไปใต้หว่างขา ดึงขึ้นแล้วเอาชายไปเหน็บที่ขอบผ้านุ่งด้านหลังระดับบั้นเอว, หางกระเบน ก็เรียก.
ชิงเกิลน. ชื่อทรงผมผู้หญิงที่ซอยผมด้านหลังไล่ระดับกันลงมาถึงต้นคอ เรียกว่า ผมชิงเกิล.
เชิงเทินน. ดินที่พูนสูงขึ้นเสมอด้านหลังกำแพงเมือง ลาดเอียงประมาณ ๔๕ องศา สำหรับไพร่พลขึ้นตรวจการณ์หรือต่อสู้ข้าศึก.
ดาบลาวน. ชื่อปลาทะเลชนิด Chirocentrus dorab (Forsskål) และชนิด C. nudus Swainson ในวงศ์ Chirocentridae ปากเชิดขึ้น มีฟันแหลมคมมาก ลำตัวยาว แบนข้าง ท้องเป็นสันแหลม แนวสันหลังและสันท้องตรงเกือบขนานกัน ครีบหลังและครีบก้นอยู่ค่อนไปทางหาง ครีบท้องมีขนาดเล็กมาก เกล็ดเล็กและบาง ด้านหลังลำตัวสีนํ้าเงิน ด้านข้างและท้องสีขาวเงิน, ดาบ ก็เรียก.
ต้นคอน. ส่วนโคนของลำคอด้านหลัง.
ต้อน ๒น. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าตามริมฝั่งชนิดหนึ่ง ใช้เฝือกกั้นด้านข้าง ๒ ด้านเป็นคอก ด้านหน้ามีประตูผูกเชือกชักขึ้นลงได้ ด้านหลังชิดตลิ่ง ใช้ตลิ่งเป็นที่กั้น ในคอกสะด้วยกิ่งไม้และโปรยเหยื่อเพื่อล่อให้ปลาเข้าไป, กะตํ้า ก็เรียก.
ตะโกก ๑น. ชื่อปลานํ้าจืดขนาดกลางหลายชนิดและหลายสกุล ในวงศ์ Cyprinidae หัวค่อนข้างแหลม ลำตัวยาวเรียว แบนข้างเล็กน้อย ครีบหลังมีก้านครีบตอนหน้าแข็ง ยาวคล้ายเงี่ยง พื้นลำตัวด้านหลังและครีบสีเทาอมฟ้า ส่วนอื่นสีเงิน ที่สำคัญได้แก่ชนิดในสกุล Cyclocheilichthys เช่น ชนิด C. enoplos (Bleeker), C. armatus (Valenciennes)สกุลอื่น ๆ เช่น ชนิด Cosmochilus harmandiSauvage, Albulichthys alburoides (Bleeker).
ตะเบ็งมานน. วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวจากด้านหลังไขว้ขึ้นมาด้านหน้า แล้วเอาชายทั้ง ๒ ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ, ตะแบงมาน ก็ว่า.
ตะแบงมานน. วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวจากด้านหลังไขว้ขึ้นมาด้านหน้า แล้วเอาชายทั้ง ๒ ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ, ตะเบ็งมาน ก็ว่า.
ตี่ ๑น. การเล่นอย่างหนึ่งของเด็ก ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น โดยขีดเส้นแบ่งเขตระหว่างผู้เล่น ๒ ฝ่าย และจำกัดเขตด้านกว้างและด้านหลังด้วย ผู้เล่นแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย จำนวนเท่า ๆ กัน คนตี่จะวิ่งออกจากเส้นแบ่งเขตโดยกลั้นใจร้องเสียง “ตี่” ตลอดเวลาที่เข้าไปอยู่ในเขตตรงข้าม พยายามใช้มือฟันฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุด และพยายามวิ่งกลับเข้าเขตของตนให้ได้ ฝ่ายตรงข้ามก็ต้องพยายามไม่ให้ถูกฟัน และหาโอกาสจับคนตี่ไว้มิให้กลับไปได้, ตี่จับ หรือ ตี่เสียง ก็เรียก.
ตู้ ๑น. เครื่องเรือนสำหรับเก็บหรือใส่สิ่งของ มีรูปทรงสี่เหลี่ยม มีฝาด้านข้าง ด้านหลัง และด้านบน ด้านล่างมีพื้น ทางด้านหน้ามีบานปิดเปิดได้, โดยปริยายหมายถึงสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ตู้ยาม รถตู้.
เต่าทอง ๑น. ชื่อแมลงพวกด้วงขนาดเล็กหลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Chrysomelidae รูปร่างค่อนข้างกลม ลำตัวโค้งแบน ปีกแข็งใส โค้งนูน เมื่อหุบปีกจดกันด้านหลังทำให้มองคล้ายหลังเต่า ปีกมีลวดลายเหลือบสีทอง เรียก เต่าทอง เช่น ชนิด Aspidomorpha sanctaecrucis (Fabricius) ตัวยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร ชนิด Cassida circumdata (Herbst) ตัวยาวประมาณ ๔ มิลลิเมตร.
ทรายขาว(ซาย-) น. ชื่อปลาทะเลในสกุล Scolopsis วงศ์ Nemipteridae ปากเล็ก ไม่มีฟันเขี้ยว มีหนามแหลมอยู่บริเวณใต้ตา ปลายชี้ไปทางด้านหลัง ลำตัวสั้น รูปไข่ แบนข้าง ขนาดยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร เช่น ชนิด S. cancellatusCuvier, S. dubiosus M. Weber.
ทองแดง ๒น. ชื่อจิ้งหรีดชนิด Teleogryllus mitratus (Burmeister) ในวงศ์ Gryllidae ตัวยาวประมาณ ๓ เซนติเมตร โดยทั่วไปสีนํ้าตาลทั้งตัว โดยเฉพาะด้านล่างของหัว อก ท้อง และขา ส่วนทางด้านหลังสีนํ้าตาลอมแดง.
ท้องพลุน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Machrochirichthys machrochirus Valenciennes ในวงศ์ Cyprinidae รูปร่างคล้ายปลาดาบลาว เว้นแต่มีเส้นข้างตัว อกเชิดขึ้นและต่อเนื่องกับคางซึ่งเงยขึ้นไปอีก ฟันเล็ก ด้านหลังลำตัวสีเขียวอมเหลือง ด้านข้างและท้องสีขาวเงิน พบตามแม่นํ้าและแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ทั่วไป ขนาดยาวได้ถึง ๗๐ เซนติเมตร, ดาบ หรือ ฝักพร้า ก็เรียก
ท้ายทอยน. ส่วนสุดของกะโหลกศีรษะด้านหลัง, กำด้น.
ทู ๒น. ชื่อปลาทะเลชนิด Rastrelliger brachysoma (Bleeker) ในวงศ์ Scombridae หัวท้ายเรียว ลำตัวแบนข้าง เกล็ดเล็กบาง ด้านหลังสีน้ำเงินอมเขียว ปากกว้างเอียงขึ้นเล็กน้อย มีครีบหลัง ๒ ตอน ตอนที่ ๒ อยู่ตรงข้ามกับครีบก้น โดยต่างก็มีครีบย่อย ๕ อัน เรียงต่ออยู่ข้างท้าย ชิดโคนครีบหลังตอนแรกมีจุดสีดำ ๓-๖ จุด เรียงอยู่ ๑ แถว ข้างท้องสีขาวเงิน คอดหางแคบ อาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่ใกล้ผิวนํ้า.
นกกระจอก ๒น. ชื่อปลาทะเลในสกุล Parexocoetus และ Cypselurus วงศ์ Exocoetidae ปากอยู่ปลายสุดของหัว เชิดขึ้นเล็กน้อย ตาโต หัวและด้านหลังแบนลงเล็กน้อยเป็นเหลี่ยมด้านท้องเกือบกลม ครีบหลังและครีบก้นอยู่ค่อนไปทางหางซึ่งเป็นแฉกลึกโดยแฉกล่างยาวกว่าแฉกบน ครีบอกใหญ่ใช้ร่อนถลาไปเหนือผิวนํ้าคล้ายปีก ลำตัวยาวเพรียว ส่วนบนลำตัวสีเขียวหรือนํ้าเงิน ข้างท้องสีขาวเงิน อาศัยอยู่บริเวณผิวนํ้า ขนาดยาว ๑๐-๓๐ เซนติเมตร, ปลาบิน ก็เรียก.
นวลจันทร์ ๑น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Cirrhinus microlepis Sauvage ในวงศ์ Cyprinidae ลำตัวยาวเรียว แบนข้างเล็กน้อย ตาเล็ก ปากเล็กอยู่ตํ่าที่ปลายหัว ไม่มีหนวด เกล็ดเล็ก เฉพาะในแนวเส้นข้างตัวมีประมาณ ๖๐ เกล็ด ลำตัวด้านหลังสีนํ้าตาลเทา ข้างท้องสีขาว ปลายครีบหลังและครีบท้องสีชมพู อาศัยตามลำนํ้าในเขตที่ลุ่มภาคกลางไปจนถึงแม่นํ้าโขง ขนาดยาวได้ถึง ๖๕ เซนติเมตร, นวลจันทร์น้ำจืด ก็เรียก, อีสานเรียก โพง, เขมรเรียก พรวน.
น่อง ๑น. กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังหน้าแข้ง.
นุ่งผ้าโจงกระเบนก. นุ่งผ้าแล้วม้วนชายผ้านุ่งสอดไปใต้หว่างขา ดึงขึ้นไปเหน็บขอบผ้านุ่งด้านหลังระดับบั้นเอว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posteroexternal-ส่วนนอกด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posteroinferior-ส่วนล่างด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posteroinferior to-ด้านหลังต่ำกว่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterointernal-ส่วนในด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterolateral-ส่วนข้างด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posteromedial-ส่วนใกล้กลางด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posteromedianตรงกลางด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterosuperior-ส่วนบนด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterosuperior to-ด้านหลังสูงกว่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior borderขอบด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior naris; choana (เอก.); choanae (พหู.)รูจมูกด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior suface of body of maxilla; infratemporal surface of body of maxillaพื้นผิวขากรรไกรบนด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posteroanterior-จากด้านหลังไปด้านหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lumbar regionบริเวณเอวด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reverse bend testการทดสอบดัดโค้งด้านหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
region, lumbarบริเวณเอวด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anteroposterior diameterช่วงด้านหน้าด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
choana (เอก.); choanae (พหู.); naris, posteriorรูจมูกด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
choanae (พหู.); choana (เอก.); naris, posteriorรูจมูกด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diameter, anteroposteriorช่วงด้านหน้าด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsum๑. ด้านหลัง๒. ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsal๑. -หลัง, -ด้านหลัง๒. บน, -ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsalด้านหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dorsal sutureรอยเชื่อมด้านหลัง [คาร์เพล] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dorsifixedติดด้านหลัง [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
infratemporal surface of body of maxilla; posterior surface of body of maxillaพื้นผิวขากรรไกรบนด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
naris, posterior; choana (เอก.); choanae (พหู.)รูจมูกด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma posteriorสัณฐานกะโหลกด้านหลัง [มีความหมายเหมือนกับ norma occipitalis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Versoด้านหลังของหน้าปกใน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Versoด้านหลังของหน้าปกใน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Apophyseal Jointsข้อต่อกระดูกสันหลังด้านหลัง [การแพทย์]
Approach, Banks and Laufmanการผ่าตัดเข้าสู่ข้อเข่าทางด้านหลังเฉียงใน [การแพทย์]
Approach, Bennettวิธีผ่าตัดเข้าสู่ข้อไหล่ทางด้านหลัง [การแพทย์]
Approach, Gatellier and Chaslangการผ่าตัดเข้าสู่ข้อเท้าทางด้านนอกหรือด้านหลัง [การแพทย์]
Approach, Gibsonการผ่าตัดเข้าสู่ข้อตะโพกทางด้านหลังเฉียงนอก [การแพทย์]
Approach, Gordonวิธีผ่าตัดเข้าสู่ปลายแขนทางด้านหลังแบบกอร์ดอน [การแพทย์]
Approach, Gritti-Stokesวิธีผ่าตัดเข้าสู่ข้อตะโพกหลังด้านหลังแบบคริตตี้ [การแพทย์]
Approach, Hibbsการผ่าตัดเข้าสู่กระดูกสันหลังทางด้านหลัง [การแพทย์]
Approach, Huntingtonการผ่าตัดเข้าสู่ขาใต้เข่าทางด้านหลังเฉียงนอก [การแพทย์]
Arthrodesis, Albeeการเชื่อมกระดูกสันหลังทางด้านหลังตามวิธีของอัลบ [การแพทย์]
Backwardด้านหลัง [การแพทย์]
Basal Segment, Posteriorส่วนล่างด้านหลัง [การแพทย์]
Biceps Femorisกล้ามเนื้อไบเซพส์ฟีมอรีส,กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง,ขอบด้านในของเอ็นของกล้ามเนื้อ,กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง,กล้ามเนื้อหน้าขาท่อนบน [การแพทย์]
Buffalo Humpไขมันพอกเป็นหนอกบริเวณไหล่ด้านหลัง,ไขมันเพิ่มสูงที่บริเวณลำตัว,ไขมันพอกมากที่บริเวณไหล่และใต้ต้นคอลงมา,หนอก,หลังเป็นหนอก,หลังนูนขึ้นมา,หลังเป็นโหนก [การแพทย์]
Convexโป่ง,การโค้งไปทางด้านหลัง,โค้งออก,นูน,ด้านโค้งออก [การแพทย์]
Costo-Vertebral Angleด้านหลังตรงตำแหน่งไต [การแพทย์]
Costovertebral Angleบริเวณเอว,มุมซี่โครงต่อกับกระดูกสันหลัง,บริเวณซี่โครงสุดท้ายกับกระดูกสันหลังทางด้านหลัง [การแพทย์]
Curve, Kyphoticส่วนโค้งด้านหลัง,โค้งคัยโฟติค [การแพทย์]
Demianoff Signอาการปวดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อบั้นเอวด้านหลัง [การแพทย์]
Dislocations, Dorsalหลุดไปทางด้านหลัง [การแพทย์]
Dislocations, Posteriorข้อตะโพกหลุดด้านหลัง [การแพทย์]
Dorsalด้านหลัง,ด้านบน,ส่วนอก [การแพทย์]
Dorsal Columnทางด้านหลังหรือด้านบนของไขสันหลัง [การแพทย์]
Dorsomedial Aspectด้านหลังเยื้องมาตรงกลาง [การแพทย์]
Dorsumด้านหลัง [การแพทย์]
Elements, Posteriorส่วนที่อยู่ทางด้านหลัง [การแพทย์]
Exercise, Trunk, Posteriorท่าบริหารลำตัวด้านหลัง [การแพทย์]
Extensionแอ่นไปทางด้านหลัง,ท่าเหยียดแขนตรง,การออกกำลังแกว่งแขนไปข้างหลัง,การเหยียด,เหยียด,กระดกขึ้น,แอ่น,เงยศีรษะ,การเงยของศีรษะเด็ก,การแอ่นหลัง,โค้งไปทางด้านหลังเวลาแอ่นตัว,เหยียดข้อมือ,ตำแหน่งเงย,ท่าผิดปกติ,ท่าแหงน [การแพทย์]
Extensor Hoodปลอกเอ็นยึดข้อด้านหลังมือ [การแพทย์]
Foot, Dorsa ofด้านหลังของขา [การแพทย์]
Foot, Rocker-Bottomฝ่าเท้าเหมือนขาเก้าอี้โยก,ส้นเท้ายื่นยาวออกไปทางด้านหลังมากกว่าปกติ [การแพทย์]
Fornix, Posteriorหลังตัวปากมดลูก,บริเวณที่ลึกที่สุดของหลืบ,ที่สุดปลายช่องคลอดด้านหลัง [การแพทย์]
Fusion, Albeeการเชื่อมกระดูกสันหลังทางด้านหลัง [การแพทย์]
Fusion, Posterolateralการผ่าตัดเชื่อมกระดูกทางด้านหลังข้าง [การแพทย์]
Fusion, Transposterior Interbodyการผ่าตัดเชื่อมกระดูกทางด้านหลัง [การแพทย์]
Fusion, Whiteการเชื่อมข้อทางด้านหลังเฉียงข้าง [การแพทย์]
choroidโครอยด์, ชั้นของเนื้อเยื่อลูกตา อยู่ถัดชั้นสเคลอราเข้าไป (ดู eye ball ประกอบ) เป็นชั้นที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยง มีรงควัตถุกระจายอยู่มาก ช่วยป้องกันไม่ให้แสงทะลุผ่านชั้นจอตาไปยังด้านหลังของนัยน์ตาได้โดยตรง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
notochordโนโทคอร์ด, โครงสร้างค่อนข้างแข็งมีลักษณะเป็นท่อนยาวขนานกับด้านหลังของลำตัว อยู่ระหว่างทางเดินอาหารและเส้นประสาทใหญ่ของสัตว์ในระยะเอ็มบริโอ และถูกแทนที่ด้วยกระดูกสันหลังเมื่อโตเต็มวัย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diffractionการเลี้ยวเบน, การเลี้ยวอ้อมสิ่งกีดขวางของคลื่นในขณะเคลื่อนที่ผ่านช่องหรือขอบของสิ่งกีดขวาง  เช่น เมื่อคลื่นน้ำหรือคลื่นแสงเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางจะแผ่ออกจากขอบของสิ่งกีดขวางไปทางด้านหลังได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rainbowรุ้ง, ปรากฏการณ์ทางแสงซึ่งปรากฏเป็นแถบสเปกตรัมรูปโค้งในอากาศเหนือพื้น รุ้งเกิดจากแสงอาทิตย์ที่มาทางด้านหลังผู้สังเกตตกกระทบละอองน้ำในอากาศแล้วเกิดการหักเหการสะท้อนภายในและกระจายออกมาเป็นแสงสีต่าง ๆ รุ้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นให้เห็นภายหลังฝนตก หรือ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Garceau Approachการผ่าตัดเข้าสู่ข้อตะโพกทางด้านในและด้านหลัง [การแพทย์]
Gill Manning Fusionการผ่าตัดแผ่นโค้งด้านหลังของกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Inferoposteriorช่องท้องส่วนที่อยู่ต่ำสุดค่อนไปทางด้านหลัง [การแพทย์]
Infraspinatusส่วนของกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังที่เริ่มต้นจาก [การแพทย์]
Injections, Retrobulbarการฉีดยาเข้าหลังลูกตา, การฉีดยาเข้าสู่ด้านหลังของลูกตา [การแพทย์]
Joint, Zygopophysealข้อด้านหลังของกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Larynx, Posteriorผนังกล่องเสียงด้านหลัง [การแพทย์]
Latissimus Dorsiกล้ามเนื้อหลังด้านล่าง, กล้ามเนื้อทางด้านหลัง, กล้ามเนื้อหลัง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหลัง[dān lang] (n) EN: backside ; backyard ; rear ; behind  FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
ด้านหลัง[dān lang] (adv) FR: côté pile [m] ; côté inférieur [m] ; bas [m] ; verso [m]
อยู่ด้านหลังของ ...[yū dān lang khøng ...] (x) EN: behind  FR: derrière ... ; à l'arrière de ... ; se situer derrière ...

English-Thai: Longdo Dictionary
RWY(abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, See also: TWY

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astern(adj) ทางท้ายเรือ, See also: ทางด้านหลังของเรือ
astern(adv) ไปทางท้ายเรือ, See also: ไปทางด้านหลังของเรือ, Syn. backward
back seat(n) ที่นั่งด้านหลัง, See also: ส่วนหลัง, Syn. rear
back(n) ส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย, Syn. rear, Ant. front, fore
back(adj) ซึ่งอยู่ด้านหลัง
backboard(n) กระดานด้านหลังห่วงในกีฬาบาสเก็ตบอล, Syn. board
backdrop(n) ฉากหลัง, See also: ม่านด้านหลัง, Syn. blackcloth
backless(adj) (ชุด) ที่ไม่มีผ้าด้านหลัง (ของสตรี), See also: ชุด เปลือยหลัง
backlight(n) แสงที่ส่องจากด้านหลังในการถ่ายภาพ
backlight(vt) ทำให้สว่างจากด้านหลัง
backside(n) ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, ส่วนหลัง, Syn. behind, Ant. front
backstairs(n) บันไดส่วนตัว (มักอยู่ด้านหลังสำหรับคนรับใช้)
bacon(n) ส่วนเนื้อด้านหลังและข้างของหมูที่ใส่เกลือรมควัน, See also: เนื้อซี่โครงหมูเค็ม
baseline(n) เส้นขอบด้านหลังของสนามกีฬา, See also: เช่น เทนนิส, แบดมินตัน, เบสบอล
brougham(n) รถม้า, See also: รถม้าที่มีที่นั่งคนขับอยู่ด้านหน้า ส่วนที่นั่งโดยสารอยู่ด้านหลัง, Syn. landau
be behind(phrv) วางไว้ด้านหลัง, See also: อยู่ข้างหลัง, Syn. keep behind, place behind, put behind
drop behind(phrv) ร่วงลงด้านหลัง, See also: หล่นลงข้างหลัง
fall behind(phrv) ตกไปด้านหลัง (บางสิ่ง), See also: หล่นไปข้างหลัง
fall behind(phrv) จมหายไปด้านหลัง
from stem to stern(idm) จากด้านหน้าไปด้านหลัง
deep(adj) ลึก (เช่น ตู้ลึก), See also: มิติการวัดจากด้านหน้าไปด้านหลัง, Syn. far
dorsal(adj) เกี่ยวกับส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ข้างหลัง, Syn. spinal, lumbar, posterior, back
flyleaf(n) หน้าเปล่าของหนังสือที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง
hatchback(n) รถยนต์ที่มีประตูหลังซึ่งเปิดให้กางขึ้นข้างบนได้ ทำให้ด้านหลังมีที่ว่างเก็บของได้มากขึ้น
hind(adj) ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, Syn. hinder, posterior, rear
in the back(idm) ส่วนหรือด้านหลังของ (สถานที่)
keep behind(phrv) พยายามอยู่ข้างหลัง, See also: คงอยู่ด้านหลัง, Syn. remain behind, stay behind
lag behind(phrv) ล้าหลัง, See also: ล่าช้า, อยู่ด้านหลัง, ช้ากว่า, Syn. be benind, drag behind, drop back, drop behind, fall back, fall behind, get behind
leave behind(phrv) วางไว้ด้านหลังของ, See also: ทิ้งไว้ข้างหลัง
lie behind(phrv) วางไว้ด้านหลัง, See also: อยู่ข้างหลัง
nape(n) ต้นคอ, See also: ด้านหลังของคอ
outboard engine(n) เครื่องยนต์ที่ติดตั้งด้านหลังของเรือเล็ก, Syn. outboard, outboard motor
outboard motor(n) เครื่องยนต์ที่ติดตั้งด้านหลังของเรือเล็ก, Syn. outboard engine
post(prf) ด้านหลัง, See also: ภายหลัง
posterior(adj) ด้านหลัง, Syn. dorsal, in back of, at the rear
place behind(phrv) วางไว้ด้านหลัง, See also: วางหลัง, Syn. be behind, keep behind
put behind(phrv) วางไว้ด้านหลัง, Syn. be behind, keep behind
quarterdeck(n) ส่วนบนซึ่งอยู่ด้านหลังเรือ
recliner(n) เก้าอี้มีพนักพิงเอนไปด้านหลังได้, Syn. recliner chair
retrorse(adj) ซึ่งหันไปด้านหลัง, See also: ซึ่งกระดกกลับ
retroversion(n) การหันไปด้านหลัง, See also: การกระดกกลับ
reach back(phrv) พิงไปด้านหลัง (เพื่อเอื้อมมือแตะบางสิ่ง)
tails(sl) ชุดสูทเข้าชุดกันของผู้ชายที่มีหางเสื้อด้านหลังยาว, See also: ชุดทักซิโดที่มีหางเสื้อด้านหลังยาว
tux(sl) ชุดสูทเข้าชุดกันของผู้ชายที่หางเสื้อด้านหลังไม่ยาว, Syn. dinner suit
snood(n) ตาข่ายคลุมผมด้านหลัง, See also: ที่ครอบผมด้านหลังแบบตาข่าย, Syn. hairnet
silhouette against(phrv) เห็นเป็นสีดำเด่นออกมาจากภาพด้านหลัง
stand behind(phrv) ยืนอยู่ด้านหลังของ, See also: ยืนข้างหลัง
stay at(phrv) อยู่ด้านหลังของ (สถานที่), Syn. remain at, stop at
stop at(phrv) อยู่ด้านหลังของ, Syn. remain at, stay at
tailboard(n) แผ่นไม้ด้านหลังรถบรรทุกสำหรับยกสิ่งของ, Syn. tailgate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astern(แอสเทิร์น') adv. ไปทางข้างหลัง,ทางท้ายเรือ,ทางด้านหลังของพาหนะ, Syn. backward, Ant. forward
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
backside(แบค'ไซดฺ) n. ด้านหลัง,ส่วนหลัง
backyard(แบค'เยิร์ด) n. สนามหลังบ้าน,ลานบ้าน,ด้านหลัง,ความไม่โสมมข้างใน
bacon(เบ'เคิน) n. ชิ้นเนื้อด้านหลังและข้างของสุกรที่ทำให้เค็ม,หมูเค็ม,เนื้อหมูอบ
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี <คำแปล>หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
centronics portช่องเซ็นโทรนิกส์ <ความหมาย>หมายถึง ช่องทางเข้า/ออกที่เดิมใช้เสียบสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องพิมพ์เซ็นโทรนิก ปัจจุบันใช้หมายถึงเพียงช่องขนาน (pararell port) ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ดู pararell port เปรียบเทียบ
dosser(ดอส'เซอะ) n. ตะกร้าใส่ของสำหรับหิ้วไว้ด้านหลัง,สิ่งประดับผนังกำแพง., Syn. dorser
flip sideด้านหลัง (ต้องพลิกกลับ) ,ด้านหลังของแผ่นเสียง
hind(ไฮนดฺ) adj. ข้างหลัง,ด้านหลัง n.กวางตัวเมีย
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง,กีดกัน,หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง,ข้างหลัง, See also: hinderer n.
lpt(แอลพีที) ย่อมาจาก line printer ในระบบดอส หมายถึงช่องทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้สำหรับเสียบสายต่อไปยังเครื่องพิมพ์ ถ้ามีเครื่องพิมพ์ต่ออยู่หลายเครื่อง จะเรียกชื่อช่องแรกว่า แอลพีทีหนึ่ง (LPT1) ช่องต่อมาเป็นแอลพีทีสอง (LPT2)
occiput(ออค'ซะพัท) n. หัวด้านหลัง,ท้ายทอย, See also: occipital adj. pl. occiputs, occipita
port(พอร์ท) n. ท่าเรือ,เมืองท่า,ท่า,ท่าอากาศยาน,ท่าด่าน ,ช่องทางเข้า/ออกช่องทาง1. หมายถึง ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิลที่อยู่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้าไม่เป็นแบบอนุกรม (serial) ก็จะเป็นแบบขนาน (pararell) 2. การที่ทำให้โปรแกรมที่ใช้ระบบปฏิบัติการหนึ่ง ไปใช้กับอีกระบบปฏิบัติการหนึ่ง ได้ ทั้ง ๆ ที่ในตอนแรก ผู้เขียนโปรแกรมไม่ได้ตั้งใจให้ใช้กับระบบปฏิบัติการนั้น, Syn. harbour
posterior(โพสเทีย'เรีย) adj.,n. ภายหลัง,ข้างหลัง,ด้านหลัง,ก้น,สมัยหลัง,ส่วนก้น,ตะโพก., See also: posteriority n., Syn. hinder, later, back
printer portช่องเสียบต่อกับเครื่องพิมพ์หมายถึง ช่องที่มีสายเสียบเพื่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ต่อกับเครื่องพิมพ์ ส่วนมากจะเป็นช่องขนาน (pararell port) มักอยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่อง ดู pararel port ประกอบ
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง,แนวหลัง,กองหลัง,ท้าย,ห้องส้วม,บั้นท้าย,ก้น vt. เลี้ยง,เลี้ยงดู,อบรมสั่งสอน,เพาะปลูก,ก่อสร้าง,ตั้ง,สร้าง,ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น,ชูศีรษะ,ชูขึ้น adj. หลัง,ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง,อยู่ท้าย)
serial portช่องอนุกรมหมายถึง ช่องที่อยู่ด้านหลังของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีไว้สำหรับเสียบสายไฟ ต่อไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เมาส์ การถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางช่องนี้ จะช้ากว่าผ่านทางช่องขนาน (pararell port) มาก เพราะจะสามารถส่งถ่ายข้อมูลได้ครั้งละ 1 บิตเท่านั้น ดู pararell port เปรียบเทียบ
triceps(ไทร'เซพซฺ) n. กล้ามเนื้อสามหัว (เช่น กล้ามเนื้อที่ด้านหลังของแขนบน) pl. tricepses,triceps
write protectกันบันทึกหมายถึง การป้องกันมิให้มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ ลงไปในแผ่นจานบันทึก ส่วนมากจะทำเพื่อมิให้มีการบันทึกทับข้อมูลที่อยู่เดิม เพราะจะทำให้ข้อมูลเดิมหายไป วิธีทำก็มีหลายแบบ เช่น ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ก็ใช้เลื่อนปุ่มด้านหลัง ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 5.25 นิ้ว ก็ใช้กระดาษกาวเล็ก ๆ ปิดที่ช่องแหว่งด้านข้าง ถ้าเป็น แถบบันทึก ก็ถอดวงแหวนออก และมีคำเตือนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า "No ring, no write"

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
back(n) หลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
hind(adj) ข้างหลัง,ด้านหลัง
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง
rear(n) ข้างหลัง,ตอนท้าย,กองหลัง,ด้านหลัง,แนวหลัง,ก้น
rearward(adj, adv) ทางด้านหลัง,ถอยหลัง
reverse(n) ด้านหลัง,สิ่งตรงข้าม,ความล้มเหลว,ความเคราะห์ร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Backplane {f} [comp.](n) ด้านหลัง
overleafด้านหลัง
Sims positionตําแหน่งซิมส์เป็นตําแหน่งมาตรฐานที่ผู้ป่วยอยู่ทางด้านซ้ายของพวกเขาด้วยสะโพกขวาและหัวเข่างอ แขนส่วนล่างอยู่ด้านหลังต้นขางอ หัวเข่าซ้ายเอียงเล็กน้อย แขนขวาอยู่ในตําแหน่งที่สะดวกสบายต่อหน้าร่างกายแขนขวาวางอยู่ด้านหลังร่างกาย เรียกอีกอย่างว่าตําแหน่ง "ด้าน"
Sternomastoid[สเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์] เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในส่วนนอกของลำคอ ชื่อของกล้ามเนื้อมัดนี้มาจากจุดเกาะทั้งสามจุดของกล้ามเนื้อ ซึ่งได้แก่ กระดูกอก (sternum, sterno- ) กระดูกไหปลาร้า (clavicle, cleido- ) และมาสตอยด์ โพรเซส (mastoid process) ซึ่งเป็นส่วนนูนขนาดใหญ่บนกระดูกขมับ (temporal bone) ในบางครั้งอาจเรียกชื่อกล้ามเนื้อนี้ว่า สเตอร์โนมาสตอยด์ (sternomastoid) กล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ทำหน้าที่หลักในการหมุนและการงอของศีรษะ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับกลุ่มของกล้ามเนื้อสคาลีนนัส (scalenus muscles) เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวของช่องอกระหว่างการหายใจ แนวของกล้ามเนื้อนี้ยังใช้ในการแบ่งอาณาบริเวณทางกายวิภาคของลำคอเป็นสองส่วน คือพื้นที่สามเหลี่ยมลำคอด้านหน้า (anterior triangle of neck) และพื้นที่สามเหลี่ยมลำคอด้านหลัง (posterior triangle of neck)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
後ろ[うしろ, ushiro] (adj) ข้างหลัง, ด้านหลัง
後ろ[うしろ, ushiro] (prep) ข้างหลัง, ด้านหลัง
後ろ丈[うしろ, ushiro take] (n) ความยาวลำตัวด้านหลังที่ใช้ตัดเสื้อ
[うら, ura] ด้านหลัง เบื้องหลัง ก้อย(ด้านหลังของเหรียญ) ซับใน

German-Thai: Longdo Dictionary
Rückseite(n) |die, pl. Rückseiten| ด้านหลัง, ข้างหลัง เช่น Auf der Rückseite findet man das Ablaufdatum.

French-Thai: Longdo Dictionary
derrière(prep) ข้างหลัง ด้านหลัง เช่น derrière le miroir

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top