ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ซึ่งเปลี่ยนแปลง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ซึ่งเปลี่ยนแปลง, -ซึ่งเปลี่ยนแปลง-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Synchrotronซิงโครทรอน, เครื่องเร่งอนุภาค ที่อนุภาคถูกเร่งโดยสนามไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงด้วยความถี่ในย่านความถี่ของคลื่นวิทยุ และถูกบังคับให้วิ่งเป็นวงกลมรัศมีคงที่โดยการควบคุมของสนามแม่เหล็กที่เพิ่มขึ้น พร้อมสัมพันธ์กับความเร็วของอนุภาคที่เพิ่มขึ้น ซิงโครทรอนเครื่องแรก ชื่อ คอสโมทรอน (Cosmotron) สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2495 ตั้งอยู่ที่ Brookhaven National Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเร่งโปรตอนให้มีพลังงานสูงถึง 2,300 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์, Example: [นิวเคลียร์]
synchrotronเครื่องซินโครตรอน, เป็นเครื่องเร่งอนุภาคชนิดหนึ่ง อนุภาคถูกเร่งภายใต้สนามไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงด้วยความถี่ ในย่านความถี่ของคลื่นวิทยุ ในขณะเดียวกันกับที่อนุภาคถูกบังคับให้วิ่งเป็นวงกลมรัศมีคงที่ โดยการควบคุมของสนามแม่เหล็กที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมสัมพันธ์กับความเร็วของอนุภาคที่เพิ่มขึ้น ซินโครตรอนเครื่องแรกชื่อ คอสโมตรอน (cosmotron) ตั้งอยู่ที่ห้องปฏิบัติการบรูคเฮเวน (Brookhaven National Laboratory) มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2495 เครื่องมือนี้ใช้แม่เหล็กมีน้ำหนักถึง 2,200 ตัน สามารถเร่งโปรตรอนให้มีพลังงานสูงถึง 2,300 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ [พลังงาน]
ความสุขความสุข, สิ่งที่ใช้บ่งบอกระดับสภาวะจิตใจของบุคคล ณ ช่วงเวลา หรือ สถานการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามที่บุคคลนั้นรู้สึก (ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล) และรับรู้ (ปัจจัยภายในบุคคล) จากสิ่งกระตุ้น โดยที่การรับรู้จะมีอิทธิพลเหนือกว่าความรู้สึก เพราะใช้สร้างสมดุลของร่างกายแล [สุขภาพจิต]
corpus luteumคอร์ปัสลูเทียม, กลุ่มเนื้อเยื่อภายในรังไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากกราเฟียนฟอลลิเคิลที่ปล่อยไข่ออกไปจากรังไข่แล้ว  ถ้าไข่ได้รับการผสม คอร์ปัสลูเทียมก็จะผลิตฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนเพื่อควบคุมการตั้งครรภ์ จนหมดหน้าที่ก็จะสลายไป ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสมคอร์ปั [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
metamorphosisเมทามอร์โฟซิส, กระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไปเป็นขั้น ๆ จากตัวอ่อนจน ถึงตัวโตเต็มวัย เช่น การเจริญเติบโตของตัวไหมซึ่งเปลี่ยนแปลงจากไข่เป็นหนอน (ตัวอ่อน) ดักแด้ และตัวโตเต็มวัยตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spermatidสเปอร์มาทิด, เซลล์ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากสเปอร์มาโทไซต์ระยะที่สองและจะเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นตัวอสุจิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alterative(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลง, See also: ซึ่งเป็นสาเหตุให้เปลี่ยนแปลง
gradational(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ, See also: ซึ่งแบ่งเป็นระดับ, Syn. graded
impermanent(adj) ซึ่งไม่ถาวร, See also: ชั่วคราว, ซึ่งเปลี่ยนแปลง, Syn. transient, Ant. permanent
incurable(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้
manipulated(adj) ซึ่งจัดการ, See also: ซึ่งปรับให้เหมะสม, ซึ่งเปลี่ยนแปลง, Syn. operated
manipulating(adj) ซึ่งจัดการ, See also: ซึ่งปรับให้เหมะสม, ซึ่งเปลี่ยนแปลง, Syn. managing, operating
manipulative(adj) ซึ่งจัดการ, See also: ซึ่งปรับให้เหมะสม, ซึ่งเปลี่ยนแปลง
manipulatory(adj) ซึ่งจัดการ, See also: ซึ่งปรับให้เหมะสม, ซึ่งเปลี่ยนแปลง, Syn. managing, operating
mutant(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลง
mutational(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลง
mutative(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลง
protean(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้มาก, See also: ซึ่งเปลี่ยนรูปหลากหลาย, Syn. mutable, variable, changeable
radical(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่, See also: ถึงรากถึงโคน, รุนแรง, สุดขีด, Syn. extreme
regenerative(adj) ซึ่งปฏิรูป, See also: ซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่
revulsive(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงฉับพลันและรุนแรง
variable(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้, See also: ซึ่งไม่แน่นอน, ซึ่งแปรปรวน, Syn. changeable, inconstant, uneven, Ant. reliable, stable
vicissitudinary(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลง
vicissitudinous(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alterative(ออลเทอเร' ทิฟว) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลง. -n. ยาบำรุง, ยาที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพ
fluid(ฟลู'อิด) n. ของเหลว,ของไหล,สิ่งที่ไหลได้. adj. เกี่ยวกับของเหลว,ซึ่งไหลได้,เกี่ยวกับสารที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย,ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง., See also: fluidal adj. fluidity n., Syn. liquid
jumpy(จัม'พี) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,น่ากลัว,อกสั่นขวัญหาย,โลด,เต้น., See also: jumpily adv. ดูjumble jumpiness n. ดูjumble, Syn. twitchy

English-Thai: Nontri Dictionary
convertible(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้,ซึ่งแปลงได้,ซึ่งพับได้

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top