ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ชักชวน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชักชวน, -ชักชวน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักชวน(v) persuade, See also: ask, induce, invite, Syn. ชวน, Example: บริษัทโฆษณาชักชวนลูกค้าด้วยถ้อยคำที่เกินจริง
คำชักชวน(n) persuasion, See also: inducement, Example: เธอเข้าสู่วงการภาพยนตร์ตามคำชักชวนของเพื่อน, Thai Definition: คำจูงใจหรือโน้มนำให้ทำตาม
ผู้ชักชวน(n) persuader, See also: inducer, Syn. คนชักชวน, Example: ท่านผู้นี้คือผู้ชักชวนให้ผมได้มาทำงานที่นี่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ชวนให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชักชวนก. ชวนให้ทำด้วยกัน.
เกลี้ย(เกฺลี้ย) ก. ชักชวน, ทำให้ไล่เลี่ยกัน, เช่น เกลี้ยกระมลบันโดย (ตะเลงพ่าย).
เกลี้ยกล่อมก. ชักชวนจูงใจให้ร่วมพวก, พูดจูงใจให้คล้อยตามหรือปฏิบัติตาม.
คะยั้นคะยอก. ชักชวนให้ตกลงใจด้วยการรบเร้า.
จรุง, จรูง(จะรุง, จะรูง) ก. จูง, ชักชวน, เช่น ปลดยากพรากทุกข์ยุคเขิน จรุงราษฎร์ดำเนิน สู่ศุขสวัสดีโดยไว (ดุษฎีสังเวย)
จอบ ๒ล่อ, เล้าโลม, ชักชวน.
ตัวแทนประกันชีวิตน. ผู้ซึ่งบริษัทประกันชีวิตหรือสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท.
ตัวแทนประกันวินาศภัยน. ผู้ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยหรือสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท.
เถอะน่าว. คำประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงชักชวนหรือวิงวอนเป็นต้น เช่น ไปเถอะน่า, เถิดน่า ก็ว่า, พูดเพี้ยนเป็น เหอะน่า ก็มี.
เถิดน่าว. คำประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงชักชวนหรือวิงวอนเป็นต้น เช่น ไปเถิดน่า, เถอะน่า ก็ว่า.
ทะนะ, ทะนาว. คำละมาจากคำว่า เทอญนะ เทอญนา เถิดนะ หรือ เถิดนา, มักใช้ในความชักชวน เช่น ไปทะนะ.
น่า ๒ว. คำประกอบท้ายความ หมายความไปในทางชักชวนหรือให้ทำตาม เช่น กินเถิดน่า ไปเถิดน่า.
โน้มน้าวก. ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม.
บอกบุญก. บอกชักชวนให้ทำบุญเช่นในการสร้างโบสถ์ทอดกฐิน.
ผู้บริโภคน. ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ รวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ.(อ. consumer).
แมวมองผู้ที่คอยสังเกตหรือซุ่มดูว่ามีใครสวยหรือเล่นกีฬาเก่ง แล้วแนะนำให้วงการที่เกี่ยวข้องชักชวนมาเป็นดารา ประกวดความงาม หรือร่วมแข่งขันกีฬา เป็นต้น.
ยุก. กล่าวชักชวน ส่งเสริม หนุน หรือเป็นใจให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (มักใช้ในทางที่ไม่สมควร) เช่น ยุให้เขาทะเลาะกัน ยุให้โกรธ ยุให้กำเริบ.
รณรงค์ก. ต่อสู้, โฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เช่น รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง รณรงค์ให้คนไทยใช้ของไทย.
เหวยว. คำที่ใช้ประกอบข้อความที่มีความหมายในเชิงถามหรือชักชวนเป็นต้น เช่น ใครเล่าเหวยจะไปกับพวกเราบ้าง มาละเหวยมาละวา.
เหอะน่าเถอะน่า, คำประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงชักชวนหรือวิงวอนเป็นต้น, เฮอะน่า ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solicitร้องขอ, ชักชวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solicitationการชักชวน, การร้องขอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canvasserผู้ชักชวน, ผู้ตรวจนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
junk mailเมลขยะ, อีเมลที่ส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ส่งผลให้เกิดการรบกวนผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spamสแปม, การใช้ระบบส่งอีเมลในการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ให้กับผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เช่น การส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ผ่านระบบอีเมล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักชวน[chakchūan] (v) EN: persuade ; ask ; induce ; invite  FR: persuader ; décider
การชักชวน[kān chakchūan] (n) EN: solicitation
คนชักชวน[khon chakchūan] (n, exp) EN: persuader

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argue into(phrv) ชักชวนโดยให้เหตุผล, Syn. coax into, persuade into, reason into
argue out of(phrv) ชักชวนโดยให้เหตุผลเพื่อ, Syn. coax out of, dissuade from, persuade out of, reason out of, talk out of
betray(vt) หลอกลวง, See also: ล่อลวง, ชักชวนไปให้เสียชื่อเสียง, Syn. deceive
cajole(vt) โน้มน้าว, See also: ชักชวน, Syn. coax, wheedle, sweet-talk
cajole(vi) โน้มน้าว, See also: ชักชวน, Syn. coax, wheedle, sweet-talk
coax(vi) เกลี้ยกล่อม, See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว, Syn. blandish, urge
coax(vt) เกลี้ยกล่อม, See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว, Syn. wheedle, persuade, cajole, blandish, urge, induce
cogent(adj) ที่โน้มน้าวจิตใจ, See also: ที่ชักชวน, ที่ชักจูง, Syn. convincing, persuasive
carry away(phrv) ชักชวน, See also: ทำให้ฮึกเหิม
carry someone with one(idm) ชักจูง, See also: โน้มน้าว, ชักชวน, ชักนำความคิด, สนับสนุน
cough out(phrv) เล่าอย่างไม่เต็มใจ (หลังจากถูกชักชวนหรือคะยั้นคะยอ) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cough up, spit up
entice away(phrv) ล่อลวงให้ออกจาก, See also: ชักชวนให้ละทิ้ง
entice into(phrv) ชักชวนให้กระทำ, See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด, Syn. seduce into, tempt into
entice to(phrv) ชักชวนให้ลอง, See also: ล่อให้ทำ, ลวงให้ทำ, Syn. tempt to
demagogic(adj) ซึ่งปลุกปั่น / ชักชวนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล
evangelism(n) การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ (โดยเฉพาะโดยคริสตศาสนิกชนที่พยายามชักชวนให้คนอื่นหันมานับถือศาสนาคริสต์)
evangelist(n) ผู้ที่สอนศาสนาคริสต์, See also: ผู้ที่พยายามชักชวนให้ผู้อื่นมานับถือคริสต์, Syn. missionary
evangelize(vi) พยายามชักชวนให้คนอื่นกระตือรือร้นในความคิดความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกับตัวเอง
evangelize(vt) พยายามชักชวนให้คนอื่นกระตือรือร้นในความคิดความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกับตัวเอง
inveigle into(phrv) ชักชวนให้ทำ, See also: โน้มน้าวในเรื่อง, ชักจูงในเรื่อง, ชวนให้ทำ
high-pressure(vt) ที่ชักชวนหรือกระตุ้นให้ซื้อของโดยใช้กลยุทธ์ที่ก้าวร้าวและไม่ยอมเลิกรา (คำไม่เป็นทางการ)
induce(vt) ชักชวน, See also: ชักนำ, ชักจูง, โน้มน้าว, Syn. convince, influence, persuade
lull into(phrv) ชักชวนให้ทำ (บางสิ่ง) อย่างสงบ
lobby(vi) ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง, See also: วิ่งเต้น, Syn. solicit, beg
lobby(vt) ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง, See also: วิ่งเต้น
persuade(vt) ชักชวน, See also: โน้มน้าว, ชักจูง, ชักนำ, เกลี้ยกล่อม, Syn. influence, urge, convince, Ant. dissuade
persuasion(n) การชักชวน, See also: การชักจูง, การโน้มน้าว, การชักนำ, การเกลี้ยกล่อม, การจูงใจ
proselytise(vt) ทำให้เปลี่ยนศาสนา, See also: ชักชวนให้เปลี่ยนศาสนา, Syn. evangelize, convert
proselytize(vt) ทำให้เปลี่ยนศาสนา, See also: ชักชวนให้เปลี่ยนศาสนา, Syn. evangelize, convert
railroad into(phrv) ชักชวนให้ทำ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. coerce into
reason out of(phrv) ชักจูง, See also: ชักชวน ด้วยเหตุผล, Syn. argue out of
reason with(phrv) พยายามชักชวน (ด้วยเหตุผล)
rope in(phrv) ชักชวนให้ร่วม, See also: ชักจูง, Syn. pull in
soft sell(sl) การเกลี้ยกล่อมเพื่อขายของ, See also: การชักชวนอย่างสุภาพ
scalp(vt) ชักชวน, See also: โน้มน้าว, ชักจูง, Syn. tout
sell(vt) โฆษณาให้ซื้อ, See also: ชักชวนให้ซื้อ, เสนอขาย, ประกาศขาย, ชวนให้เลือก, Syn. market, advertise
spiel(n) การชักชวน, See also: การพูดเกลี้ยกล่อม
suggestible(adj) ถูกชักชวนได้ง่าย, See also: ถูกโน้มน้าวได้ง่าย, Syn. impressionable
solicit for(phrv) เชื้อเชิญ, See also: ชักชวน, เชิญชวน
sweep along(phrv) ชักชวน, See also: โน้มน้าว
talk into(phrv) พูดชักชวน, See also: พูดเกลี้ยกล่อม
tout(vi) ชักชวน, See also: โน้มน้าว, ชักจูง, Syn. advertise, promote
tout(vt) ชักชวน, See also: โน้มน้าว, ชักจูง, Syn. advertise, promote
talk into(phrv) พูดชักชวนให้เข้าร่วม, Syn. argue into
talk out of(phrv) ชักชวนให้ต่อต้าน, Syn. argue out of
talk over(phrv) ชักชวนให้เปลี่ยนความคิด, Syn. talk round
talk round(phrv) ชักชวนให้เปลี่ยนความคิด, Syn. talk around, talk over
tempt into(phrv) ชักชวน, See also: ชักจูง, ทำให้สนใจ, Syn. entice into, seduce into
wheedle into(phrv) ชักจูง, See also: ชักชวน
win to(phrv) ชักชวนเข้าร่วม, See also: ชักจูงให้เข้าร่วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
bring(บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้)
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine, survey
dissuade(ดิสเวด') vt. ชักชวนไม่ให้ทำ,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ยับยั้ง., See also: dissuadable adj. ดูdissuade dissuader n. ดูdissuade, Syn. discourage, avert, warn, Ant. encourage
dissuasion(ดิสเว'เชิน) n. การชักชวนไม่ให้ทำ,การหน่วงเหนี่ยว,การห้ามปราม,การยับยั้ง
exorable(เอค'เซอระเบิล) adj. ซึ่งถูกชักชวนได้ง่าย,ซึ่งทำให้ใจอ่อนได้ง่าย., See also: exorability n.
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate, persuade
persuade(เพอสเวด') vt. ชักชวน,ชักจูง,จูงใจ,โอ้โลม,แนะนำ,ทำให้เชื่อ,กล่อม, See also: persuadability n. persuadable adj. persuader n. persuadably adv. persuadedly adv. persuadingly adv., Syn. induce, convince, influenc
persuasion(เพอสเว'เชิน) n. การชักชวน,การชักจูง,การจูงใจ,ภาวะที่ถูกชักชวน,ความมั่นใจ,ความเชื่อ,ระบบหรือรูปแบบของความเชื่อ,สำนักนิกาย,หมู่คณะ, Syn. conversion, inducement, belief, potency
prevail(พรีเวล') vi. มีอยู่ทั่วไป,เป็นต่อ,เหนือกว่า,มีมากกว่า,มีชัย,ชักชวน,เกลี้ยกล่อม, (ลม) พัดแรง, See also: prevailer n. prevailing adj. prevailingly adv., Syn. predominate
prospectus(พระสเพค'ทัส) n., (pl. -tuses) รายการเกี่ยวกับโครงการในอนาคต,หนังสือชักชวนให้ซื้อหุ้น
sell(เซล) (sold,sold,selling,sells} vt. ขาย,ขายออก,จำหน่าย,เสนอขาย,ชักชวนให้ซื้อ,ชักนำให้ซื้อ,ทำให้ยอมรับ,ทำให้เชื่อมั่น,แลกชีวิต. vi. ขาย,เสนอขาย,เป็นที่ต้องการ -Phr. (sell out ขายหมด) -Phr. (sell up ขายหมด,ขายทอดตลาด) . n. การขาย,วิธีการขาย
silver-tonguedadj. ชักชวน,ชักจูง,พูดคล่อง,เจ้าสำนวนโวหาร
snow(สโน) n. หิมะ,หิมะตก vi. หิมะตก. vt. ทำให้ตกคล้ายหิมะ,ทำให้ขาวเหมือนหิมะ,ชักชวน ,หลอกลวง,โยนหิมะ
softy(ซอฟ'ที) n. คนที่ถูกชักชวนได้ง่าย,คนที่มีอารมณ์อ่อนไหว,คนหูเบา,คนโง่,คนอ่อนแอ., Syn. softie
solicit(ซะลิส'ซิท) vt.,vi. เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ, (โสเภณี) ดึงแขก,กระตุ้นใจ., See also: solicitant n. solicitation n.
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.
suasion(ซเว'เ?ิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การพูดจูงใจ,การโน้มน้าว., See also: suasive adj. suasiveness n.
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose, imply
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal, implication, lead
tout(เทาท์) vt.,vi. ชักชวนให้ซื้อของ,ดึงลูกค้า,พูดคุยอวด,ทำนายม้า,ลอบดูการซ้อมม้า,สืบข่าว,ชักชวนให้ลงเดิมพันในการแข่งม้า. n. ผู้ดึงลูกค้า,ผู้ชักชวนให้ซื้อของ,ผู้ทำนายม้า,ผู้ลอบดูการซ้อมม้า
tug(ทัก) vt.,vi.,n. (การ) ดึง,ลาก,ออกแรงดึงหรือลาก,ใช้เรือลาก,โยง,พ่วง,ทำงานหนัก,ชักชวน,เรือลาก,สิ่งที่ใช้ดึงหรือลาก (เช่นเชือก) ,ส่วนค้ำ,ส่วนจุน,การชักชวน., See also: tugger n., Syn. drag, tow, haul
vaporwareเวเพอร์แวร์ <คำอ่าน>หมายถึง ผลิตภัณฑ์สินค้า ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ยังไม่มีการผลิตออกสู่ตลาด จริง ๆ แต่มีการประชาสัมพันธ์ราวกับว่าได้มีการผลิตออกมาเรียบร้อยแล้ว ชักชวนให้เชื่อว่า จะปฏิวัติระบบเก่า ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงพูด แต่จริง ๆ แล้ว กว่าจะผลิตออกขายได้ ยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนาน
wheedle(วีด'เดิล) vi. vt. โอ้โลม,ชักชวน,หลอกเอา,ปลอบโยน,ป้อยอ, See also: wheedler n. wheedlingly adv., Syn. coax, cajole
win(วิน) vi.,vt. (ทำให้) ชนะ,มีชัย,เอาชนะคู่อริ,ประสบความสำเร็จ,บรรลุ,ชักชวน,ดึงมาเป็นพวก,ได้รับ, See also: winnable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
dispose(vi) จำหน่าย,ขาย,โอน,กำจัด,ทำลาย,โน้มน้าว,ชักชวน
get(vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค)
influence(vt) ใช้อิทธิพลต่อ,ชักจูง,ชักชวน,บีบบังคับ
inveigle(vt) ยั่ว,ล่อลวง,ชักชวน
persuade(vt) ชักจูง,ชักนำ,เกลี้ยกล่อม,โน้มน้าว,ชักชวน,โอ้โลม
persuasion(n) การชักจูง,การชักนำ,การโน้มน้าว,การชักชวน,การโอ้โลม
persuasive(adj) ซึ่งชักชวน,ซึ่งเชิญชวน,ซึ่งโน้มน้าวใจ,เป็นการเกลี้ยกล่อม
solicit(vt) วิงวอน,ขอร้อง,เชื้อเชิญ,ชักชวน,จูงใจ
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ
solicitor(n) ผู้ขอร้อง,ผู้เชื้อเชิญ,ผู้ชักชวน,ทนายความ
suggest(vt) เสนอ,แนะ,ชักชวน,กระตุ้น
tug(n) การดึง,การโยง,เรือลาก,การพ่วง,การชักชวน
tug(vt) ดึง,โยง,ลาก,พ่วง,ชักชวน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exhortation(n) ชักชวน นำไปสู่, Syn. persuade

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top