ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ชดช้อย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชดช้อย, -ชดช้อย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชดช้อย(adv) gently, See also: lovely, gracefully, Syn. อ่อนช้อย, Example: ท่ารำของนางรำบนเวทีนั้นงามชดช้อยเหลือเกิน
ชดช้อย(adj) gentle, See also: affectedly graceful, soothing, fine, Syn. อ่อนช้อย, Example: เธอมีท่าทางชดช้อยน่าเอ็นดู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชดช้อยว. อ่อนช้อย เช่น กิริยาชดช้อย, มีลักษณะกิริยาท่าทางงดงาม เช่น คนชดช้อย, ช้อยชด หรือ กระชดกระช้อย ก็ว่า.
กระชดกระช้อยว. ชดช้อย.
กระช้อยว. ชดช้อย เช่น ดูเราะรายเรียบร้อยกระช้อยชด (นิ. เดือน), และใช้เข้าคู่กับคำ กระชด เป็น กระชดกระช้อย.
คำประสานน. คำที่เกิดจากการนำคำตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไปมาประกอบกัน อาจเป็นคำที่เกิดอิสระไม่ได้ ๒ คำมาประกอบกัน เช่น ชดช้อย ครื้นเครง หรือเป็นคำที่เกิดอิสระไม่ได้คำหนึ่งประกอบกับคำที่เกิดอิสระได้อีกคำหนึ่ง เช่น ชาวไร่ อ่อนช้อย, คำผสาน ก็เรียก.
ชมดชม้อย(ชะมดชะม้อย) ก. ช้อนตาชำเลืองด้วยทีท่าชดช้อย.
ช้อยชดว. อ่อนช้อย, มีลักษณะกิริยาท่าทางงดงาม, ชดช้อย หรือ กระชดกระช้อย ก็ว่า.
เตือนตาก. ชวนดู เช่น สุวรรณหงส์ทรงภู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์ เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์ ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม (กาพย์เห่เรือ).
หยดย้อยว. ไพเราะจับใจ เช่น สำนวนหยดย้อย, ชดช้อยอ่อนหวาน เช่น งามหยดย้อย.
อ้อนแอ้นว. มีรูปร่างแบบบาง, ชดช้อย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชดช้อย[chotchōi] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine  FR: gracieux
ชดช้อย[chotchōi] (adv) EN: gently ; lovely ; gracefully  FR: gracieusement

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top