ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ฉ่ำ*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฉ่ำ, -ฉ่ำ-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชุ่มฉ่ำ(vt) drench, to be drenched

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉ่ำ(v) be luscious, See also: be juicy, be succulent, Syn. ชุ่มฉ่ำ, Example: สับปะรดชิ้นนี้ฉ่ำและดูน่ากินมาก, Thai Definition: ชุ่มน้ำในตัว
ฉ่ำ(v) be wet, See also: be damp, be moist, be humid, Syn. ชุ่ม, Ant. แห้ง, Thai Definition: ชุ่มน้ำในตัว
ฉ่ำ(adj) pleasant, See also: agreeable, delicious, delightful, Syn. ชุ่มชื่น, Ant. แห้ง, Example: อารมณ์ของเขาฉีดซ่านทันทีเมื่อได้ยินเสียงพรอดพร่ำฉ่ำชื่น
หวานฉ่ำ(adj) luscious, See also: sweet and juicy, succulent, Syn. หวาน, Example: ชมพู่ที่อยู่หลังบ้านทั้งดก และมีรสหวานฉ่ำ
หวานฉ่ำ(adj) luscious, See also: delectable, sweet and succulent, sweet and juicy, Syn. หวานหยาดเยิ้ม, Example: ชมพู่ที่อยู่หลังบ้านทั้งดก และมีรสหวานฉ่ำ
เย็นฉ่ำ(adj) ice-cold, See also: very cold, icy, frosty, cool and luscious, Syn. เย็นเฉียบ, เย็นเจี๊ยบ, Example: แห้วเย็นฉ่ำช่วยบรรเทาอากาศร้อน
ความเย็นฉ่ำ(n) coldness, See also: coolness, chill, Syn. ความเย็น, Ant. ความร้อน, Example: ความเย็นฉ่ำของเครื่องปรับอากาศทำให้คลายร้อนลงไปได้บ้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉะฉ่ำว. ฉํ่า, ชุ่มชื้น.
ฉับฉ่ำว. ไพเราะ, เสนาะหู, เช่น ละครก็ฟ้อนร้อง สุรศัพทกลับขาน ฉับฉ่ำที่ตำนาน อนิรุทธกินรี (บุณโณวาท).
ฉ่ำว. ชุ่มชื้น, ชุ่มนํ้าในตัว.
ชุ่มฉ่ำก. ชุ่มอย่างมีน้ำอิ่มอยู่ในตัว เช่น ฝนตกมาหลายวันทำให้ผืนป่าชุ่มฉ่ำ, โดยปริยายหมายถึง รู้สึกสดชื่นเอิบอาบใจ เช่น คำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานฟังแล้วชุ่มฉ่ำใจ.
เย็นฉ่ำว. เย็นชุ่มชื้น เช่น หลังฝนตกอากาศเย็นฉ่ำ.
ฉะ ๒คำกร่อนของคำหน้าซึ่งซ้ำกับคำหลังในคำที่มี ฉ เป็นพยัญชนะต้นในบทกลอน เช่น ฉาดฉาด กร่อนเป็น ฉะฉาด ฉ่ำฉ่ำ กร่อนเป็น ฉะฉ่ำ มีคำแปลอย่างเดียวกับคำเดิมนั้น และมีความหมายในทางย้ำหรือเน้นคำ.
มันแกวน. ชื่อมันชนิด Pachyrhizus erosus (L.) Urb. ในวงศ์ Leguminosae เนื้อสีขาวฉ่ำน้ำ ใช้กินดิบหรือทำอาหาร มีรสชืด ๆ หรือหวานน้อย ๆ เมล็ดเป็นพิษ, พายัพเรียก มันแกวลาว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deliquescent๑. แตกกิ่งมาก๒. บางฉ่ำ [กลีบดอก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wetlandsพื้นที่ชุ่มน้ำ หมายถึง พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วม มีน้ำขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยอาจเป็นแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล ทั้งที่เป็นน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายทะเล และพื้นที่ของทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดลงต่ำสุดมีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน 6 เมตร ซึ่งภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ประเทศต่าง ๆ สามารถที่จะกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ ระหว่างประเทศ เช่น ประเทศไทยได้ประกาศให้บริเวณเขตพรุควนขี้เสียน และบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ นอกจากนี้ พื้นที่ชุ่มน้ำบางแห่งอาจอยู่ตามพรมแดนระหว่างประเทศด้วย [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ่ำ[cham] (adj) EN: luscious ; juicy ; succulent  FR: juteux ; pulpeux
ฉ่ำ[cham] (adj) EN: wet ; damp ; moist; humid  FR: humide
ความเย็นฉ่ำ[khwām yencham] (n) EN: coldness
หวานฉ่ำ[wāncham] (adj) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable  FR: succulent ; délectable
เย็นฉ่ำ[yencham] (adj) EN: ice-cold ; very cold ; icy ; frosty ; cool and luscious

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juicy(adj) ฉ่ำ, See also: มีน้ำอยู่มาก
luscious(adj) หอมหวาน, See also: หวานฉ่ำ, Syn. honeyed, sweet, pleasing, tasty, delectable, palatable, Ant. disgusting, unpalatable
lush(adj) นุ่มและฉ่ำ (รสชาติ), Syn. sweet, juicy, succulent, Ant. withered, stale
mellow(adj) หวานฉ่ำ (ผลไม้), See also: แก่จัด, สุกงอม, ฉ่ำ, Syn. ripe, mature, Ant. unripe, immature
succulent(adj) หวานฉ่ำ, See also: ชุ่มฉ่ำ, Syn. juicy, luscious, tasty
succulent(adj) มีใบและก้านฉ่ำน้ำ, See also: มีใบและก้านหนาชอุ่ม, Syn. lush
succulent(n) พืชที่มีใบและก้านฉ่ำน้ำ, See also: พืชที่มีใบและก้านหนาชอุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juicy(จู'ซี) adj. ฉ่ำ,มีน้ำเนื้อมาก,มีน้ำมาก,น่าสนใจมาก,ตื่นเต้น,เร้าอารมณ์,เต็มไปด้วยสีสัน., See also: juicily adv. ดูjuicy juiciness n. ดูjuicy, Syn. wet
luscious(ลัส'เชิส) adj. หอมหวาน,หวานฉ่ำ,รสดี,กลิ่นดี,มีเสน่ห์,ติดอกติดใจ,หวานมากเกินไป,กลิ่นมากเกินไป., See also: lusciousness n. ดูlurk, Syn. voluptuos, delectable
lush(ลัช) adj. เขียวชอุ่ม,เขียวขจี,ฉ่ำ,อุดมสมบูรณ์,มีมาก,รุ่งเรือง,เจริญ n. คนขี้เหล้า,คนขี้เมา, See also: lushness n. ดูlurk, Syn. luxuriant, Ant. sparse, arid
mellow(เมล'โล) adj. สุก,ฉ่ำ,โตเต็มที่,สุขุม,กลมกล่อม,เบิกบาน,รื่นเริง, (ดิน) ร่วน,อุดมสมบูรณ์,มึน,เมาหน่อย ๆ vt.,vi. ทำให้สุด,กลายเป็นสุก., See also: mellowly adv. mellowness n.
succulent(ซัค'คิวเลินทฺ) adj. ฉ่ำ,มีน้ำมาก,อุดมสมบูรณ์,บำรุงจิตใจ, (พืช) มีเนื่อเยื่อและมีน้ำมาก., See also: succulence n. succulency n., Syn. moist, juicy, pulpy

English-Thai: Nontri Dictionary
juicy(adj) ฉ่ำ,ชุ่ม
luscious(adj) อร่อย,รสดี,หวานฉ่ำ,หอมหวาน,มีเสน่ห์
mellow(adj) สุก,ฉ่ำ,กลมกล่อม,อ่อนหวาน,ร่วน
mellow(vi) สุก,ฉ่ำ,แก่,อุดมสมบูรณ์
succulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความฉ่ำ,ความชุ่ม
succulent(adj) ฉ่ำ,มีน้ำมาก,อุดมสมบูรณ์,ชุ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top