ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ค่อยๆ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ค่อยๆ, -ค่อยๆ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อยๆ(adv) quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
ค่อยๆ(adv) slowly, See also: softly, carefully, Syn. ช้าๆ, ไม่รีบร้อน, ระมัดระวัง, Ant. รีบเร่ง, รวดเร็ว, Example: เธอค่อยๆ แกะห่อของขวัญออกทีละชิ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burnable poisonสารพอยซันเสื่อมสภาพได้, สารดูดกลืนนิวตรอน เช่น โบรอน ที่ผสมไว้ในแท่งเชื้อเพลิงหรือเปลือกแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ในระยะแรก ซึ่งมีปริมาณเชื้อเพลิงมาก หลังจากใช้งานไประยะหนึ่งจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสารที่ไม่ดูดกลืนนิวตรอน เป็นการชดเชยผลจากเชื้อเพลิงที่ถูกใช้ไป และการสะสมตัวของผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสที่ดูดกลืนนิวตรอนที่เกิดขึ้นในเชื้อเพลิง ทำให้อายุการใช้งานของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ยาวนานขึ้น [นิวเคลียร์]
Sterile Insect Techniqueเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม [นิวเคลียร์]
Gradual Riseอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นช้าๆจนถึงสูงสุด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accelerando(adj) ที่ค่อยๆเพิ่มจังหวะดนตรีให้เร็วขึ้น
accelerando(adv) อย่างค่อยๆเพิ่มจังหวัดดนตรีให้เร็วให้
affricate(n) เสียงกักเสียดแทรก (สัทศาสตร์), See also: เสียงที่เกิดจากการออกเสียงในลักษณะที่เริ่มด้วยฐานกรณ์ปิดสนิทแล้วค่อยๆเปิดออก ทำให้ลม
assimilate into(phrv) ทำให้ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของ, See also: ค่อยๆกลมกลืนกับ, ทำให้กลมกลืนไปกับ, Syn. absorb into
assimilate with(phrv) กลมกลืนไปกับ (โดยเฉพาะทางภาษา, วัฒนธรรม, วิถีชีวิต), See also: ค่อยๆกลมกลืนกับ
burn down(phrv) ค่อยๆ มอด, See also: เผาไหม้อ่อนลง, เผาไหม้น้อยลง, Syn. burn low
climb(vt) ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
climb(vi) ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, Syn. ascend, arise
collect(vi) เพิ่มพูน, See also: ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, Syn. amass
convalescent(adj) ที่ค่อยๆ ฟื้นตัว (จากการเจ็บป่วย), Syn. recovering, improving
converge(vi) ค่อยๆ กลายมาเป็นเหมือนกัน
creep(vi) ค่อยๆ เพิ่มขึ้น (อย่างไม่ทันสังเกต)
crescendo(n) ความดังที่ค่อยๆ เพิ่มระดับขึ้น
crescendo(adj) ซึ่งค่อยๆ เพิ่มความดังขึ้น
convalesce from(phrv) พักฟื้นจาก, See also: ค่อยๆหายจาก
creep in(phrv) ค่อยๆ เกิดขึ้น, See also: ค่อยๆเข้ามา
creep into(phrv) ค่อยๆ เกิดขึ้น, See also: ค่อยๆเข้ามา
creep on(phrv) ค่อยๆ เข้ามา (เวลา), See also: คืบคลานเข้ามา เวลา
creep over(phrv) ค่อยๆ คลานไปตาม (อย่างช้าและเงียบ), See also: แอบเล็ดลอดเข้ามาช้าๆและเงียบทาง
crumble away(phrv) ค่อยๆเลิก, See also: ค่อยๆหยุด
die down(phrv) ค่อยๆหายไปทีละน้อย, Syn. settle down
die hard(phrv) ค่อยๆหมดไป, See also: ค่อยๆเลิกไป
dwindle away(phrv) ลดลงไปทีละน้อย, See also: ค่อยๆ น้อยลง
dwindle down(phrv) ลดลงไปทีละน้อย, See also: ค่อยๆ น้อยลง
dwindle to(phrv) ค่อยๆลดลงจนหมด, See also: ค่อยๆ ลดลงจนหมด
edge away(phrv) ค่อยๆ จากไป
evolve from(phrv) ค่อยๆ พัฒนาจาก, See also: วิวัฒนาการมาจาก, Syn. evolve out of
evolve out of(phrv) ค่อยๆ พัฒนาจาก, See also: วิวัฒนาการมาจาก, Syn. evolve from
fade away(phrv) ค่อยๆ จางหายไป, See also: ค่อยเลือนหายไป, Syn. die away, fade out
fade into(phrv) ทำให้ผสมกับทีละน้อย, See also: ผสมกับทีละนิด, ค่อยๆ กลมกลืนไปกับ
fade out(phrv) ค่อยๆหมดไป, See also: ค่อยๆ หายไป, Syn. die away, fade away, Ant. fade in
fade out(phrv) ทำให้ (เสียงหรือภาพ) ค่อยๆ จางไป (ทางการสร้างภาพยนตร์, โทรทัศน์หรือวิทยุ), Syn. fade in
fade up(phrv) ค่อยๆ มากขึ้น, See also: ค่อยๆ ดังขึ้น
filter out(phrv) (กลุ่มคน) ทยอยออกมา, See also: ค่อยๆ ออกมา, ออกมาอย่างช้าๆ
dissipate(vt) ค่อยๆ น้อยลง, See also: ค่อยๆ ลดลง, Syn. dispel, disperse, dissolve
evaporate(vi) ค่อยๆ เลือนหายไป, See also: ค่อยๆ จางหายไป, Syn. disappear, fade, vanish
evolve(vt) ค่อยๆ พัฒนา, Syn. develop
fade away(phrv) ค่อยๆ เลือนหายไป, See also: เสื่อม, เลือน, เลือนหาย, Syn. gradually, disappear, waste away
fade out(phrv) ค่อยๆ เลือนหายไปอย่างช้าๆ, See also: ภาพหรือเสียงค่อยๆ เลือนหายไป, Syn. disappear gradually
fade-in(vi) ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade-in(vt) ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fillip(vt) เคาะนิ้ว, See also: ดีดนิ้ว, เคาะค่อยๆ, กระตุ้น, Syn. tap
grow on(phrv) ค่อยๆชอบมากขึ้น
grow upon(phrv) ค่อยๆชอบมากขึ้น
hang about(phrv) ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น, See also: ค่อยๆพัฒนา
hang around(phrv) ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น, See also: ค่อยๆพัฒนา
hang round(phrv) ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น, See also: ค่อยๆพัฒนา
instil in(phrv) ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil into
instil into(phrv) ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil in, implant in
instill in(phrv) ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil in

English-Thai: Nontri Dictionary
dribble(vi ค่อยๆ) เคลื่อน,หยด,ไหลริน
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป
evolutionary(adj) ที่มีวิวัฒนาการ,ซึ่งค่อยเป็นค่อยไป,ซึ่งค่อยๆเจริญขึ้น
evolve(vt) ค่อยเป็นค่อยไป,ค่อยๆเจริญขึ้น
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gradual(adj) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ
gradually(adv) ทีละน้อยๆ,ค่อยๆ
shade(vi) ค่อยๆเปลี่ยน
slow(adj) เบาลง,ช้า,ค่อยๆ,อืดอาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decay(n, vt) [n]การค่อยๆเสื่อมลง, การสูยเสียสุขภาพ กำลัง สติปัญญา, การเสื่อมสลาย, การเน่าเปื่อย [v]ผุพัง, เน่าเปื่อย, เสื่อมลง
Girls' Generation[เกิล เจนเนอเรชัน] (n, คำเฉพาะ) ศิลปินกลุ่มหญิงที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในวงการเพลงเกาหลี มีผลงานออมามากมาย เริ่มต้น Debut ในกลางปี 2007 ด้วยเพลงเปิดตัว Into the new world ด้วยน้ำเสียงที่เข็มแข็ง ท่าเต้นทรงพลัง ทำให้ค่อยๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงแรก โดนกระแสต่อต้านมากมาย แต่พวกเธอทั้ง 9 ก็ สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจจริง จนกระทั่ง มีอัลบั้มออกมามากมาย ปี2007 อัลบั้ม Girls' Generation ปี2008 อัลบั้ม Baby Baby (Repackage) ปี 2009 มินิอัลบั้มที่ 1 Gee ซึ่งอัลบั้มนี้โด่งดังมาก เพลง Gee ขึ้นอันดับหนึ่งของรายการ Music Bank 9 สับดาห์ซ้อน ในปีเดียวกัน ได้ออกมินิอัลบั้มที่ 2 Genie ได้รับความนิยมมากเช่นกัน ปี 2010 อัลบั้ม Oh! Run Devik Run และล่าสุด Hoot ซึ่งยังได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน มีคอมเสริตเดี่ยวในหลายๆประเทศแถบเอเชีย เช่น เกาหลี จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
そろそろ[そろそろ, sorosoro] (adv) ค่อยๆ, อย่างช้าๆ, ค่อยเป็นค่อยไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ゆっくり[ゆっくり, yukkuri] อย่างช้าๆ ; ค่อยๆ ; สบายๆ ; ไม่รีบเร่ง
段々[だんだん, dandan] ค่อยๆ ; ทีละเล็กทีละน้อย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top