ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คืนให้*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คืนให้, -คืนให้-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คืนให้ก. กลับให้แก่เจ้าของเดิม.
ขอยืมก. ขอสิ่งของ เงิน เป็นต้น มาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน, นำของของผู้อื่นมาใช้เป็นของของตน เช่น ขอยืมคำในภาษาบาลีมาใช้ ขอยืมวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ ขอยืมความคิด, (คณิต) ในการลบเลข ถ้าเลขตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่าเลขที่จะนำมาลบ ให้นำเลขจากหลักสูงถัดไปมาเพิ่มเลขตัวตั้งเพื่อให้มากพอที่จะลบได้ เช่น ๔๓ - ๕ ในที่นี้ ๕ ลบจาก ๓ ไม่ได้ ๓ ต้องขอยืม ๔ ซึ่งเป็นหลักสิบมา ๑ รวมเป็น ๑๓ แล้วลบออกเสีย ๕ เหลือ ๘ ๔ เมื่อถูกขอยืมไป ๑ ก็เหลือ ๓ ผลลัพธ์ ๓๘, ยืม ก็ว่า.
เงินทอนน. เงินส่วนที่เกินราคาสิ่งของที่จ่ายคืนให้แก่ผู้จ่ายเงิน.
ตกเขียวน. วิธีการที่นายทุนทำสัญญาซื้อขายข้าวหรือผลไม้ตามที่ตกลงกันกับชาวนา ชาวสวน หรือชาวไร่เมื่อข้าวลัดใบหรือผลไม้ยังอ่อนอยู่ โดยตกลงกันว่านายทุนจะได้ข้าวเปลือกหรือผลไม้นั้นไปหลังจากนวดข้าวแล้วหรือเมื่อผลไม้นั้นแก่เต็มที่แล้ว เช่น ตกเขียวลำไย, โดยปริยายหมายถึงการที่พ่อแม่รับเงินจากนายทุนซึ่งจ่ายให้เป็นค่าตัวเด็กผู้หญิงไว้ล่วงหน้า แล้วนายทุนจะมารับตัวเด็กไปเพื่อค้าประเวณีเป็นการใช้หนี้คืนให้แก่นายทุน.
ฝากทรัพย์น. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ฝาก ส่งมอบทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับฝาก และผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตน แล้วจะคืนให้.
ยืมก. ขอสิ่งของ เงิน เป็นต้น มาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน, นำของของผู้อื่นมาใช้เป็นของตน เช่น ยืมคำในภาษาบาลีมาใช้ ยืมวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ ยืมความคิด
เร่งวันเร่งคืนก. อยากให้ถึงวันที่กำหนดโดยเร็ว เช่น เด็ก ๆ เร่งวันเร่งคืนให้ถึงวันปิดเทอม.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against(prep) เพื่อใช้คืนให้กับ
cadge from(phrv) ขอ (โดยไม่คิดว่าจะคืนให้) จาก, See also: ขอ, Syn. cop from
cadge off(phrv) ขอ (โดยไม่คิดว่าจะคืนให้) จาก, See also: ขอ, Syn. cop from
compensate for(phrv) ชดเชยสำหรับ, See also: คืนให้, ทำให้สมดุลกับ
hand back(phrv) คืนด้วยมือ, See also: ส่งกลับด้วยมือ, ยื่นคืนให้, Syn. get back, have back
return someone's compliment(idm) ชมกลับไป, See also: ชมคืนให้
return the compliment(idm) ชมกลับไป, See also: ชมคืนให้
rebate(n) เงินคืน, See also: ส่วนลด, เงินภาษีที่ต้องคืนให้, Syn. discount, drawback
refund(n) (จำนวน) เงินที่คืนให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebate(รี'เบท,ริเบท') n. เงินคืน,ส่วนลด,เงินลด,ส่วนหัก,เงินภาษีที่ต้องหักคืนให้ vt. หักคืน,ให้ส่วนลด,ลดส่วน,หักออก,ทำให้ทู่,ทำให้ไม่คม, See also: rebatable, rebateable adj. rebater n.
retrocede(รีทระซีด') vi. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,ออกจากวงการ,หลับใน,เข้าข้างใน vt. มอบคืน,คืนให้,คืนที่ดินให, See also: retrocession n. retrocedence n. retrocessive adj., Syn. recede, retire

English-Thai: Nontri Dictionary
rebate(vt) คืนให้,ลดให้,หักออก,ทำให้ทู่
render(vt) ปฏิบัติ,คืนให้,ถอดความ,จ่าย,เสนอ,สลับ
restore(vt) ซ่อม,คืนให้,ฟื้นฟู,ปฏิสังขรณ์,ทำให้คืนสภาพ
retrocession(n) การคืนให้,การถอยหลัง,การปลดเกษียณ,การออกจากวงการ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top