ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คำอุทาน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คำอุทาน, -คำอุทาน-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แม่ง[แม่ง] (slang) เป็นคำอุทานที่มักใช้พูดกันเวลาอารมณ์เสียหรือไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น มีสันนิษฐานว่าเกิดมาจากการกล่อนคำของคำว่า แม่มึง แต่ไม่ได้ใ้ช้ในความหมายนี้ แต่เป็นเพียงแค่คำอุทาน ตัวอย่าง แม่งเอ้ย วันนี้ถูกหวยแดกอีกแล้วกู หรือในสมัยก่อนเวลาตกใจบางคนอาจจะอุทานว่า อุ๊ยแม่มึง!!!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำอุทาน(n) interjection, Example: คำอุทานของเขาทำให้ฉันหวนคิดถึงตัวเองขึ้นทันที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าประคู้นน. คำเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้มาช่วยให้สมประสงค์, เป็นคำอุทานแสดงถึงการอ้อนวอน อธิษฐาน บนบาน หรือ สาปแช่ง เป็นต้น.
อัศเจรีย์น. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ! สำหรับเขียนกำกับไว้หลังคำอุทาน.
อุทาน ๑ในไวยากรณ์เรียกคำหรือเสียงที่เปล่งออกมาเช่นนั้น ว่า คำอุทาน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
itai itaiโรคอีไตอีไต, โรคแพ้พิษของแคดเมียม มีอาการปวดอย่างรุนแรงทั่วร่างกาย และจะทำให้เสียชีวิตได้เมื่อร่างกายสะสมไว้สูงถึง 50 มิลลิกรัม คำนี้เป็นคำอุทานในภาษาญี่ปุ่น แสดงความเจ็บปวด (ตรงกับโอย โอย ในภาษาไทย) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ah(int) ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น), See also: ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
aha(int) คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี
ahem(int) (คำอุทานที่มีเสียงเหมือนการไอ เพื่อเรียกความสนใจ)
ahoy(int) คำอุทานแสดงการยินดีหรือการต้อนรับ
ai(int) คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ
alack(int) อนิจจา, See also: คำอุทานแสดงความเสียใจหรือแปลกใจ
alas(int) คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ, See also: อนิจจา, พุทโธ่, โถ
aw(int) คำอุทานแสดงการคัดค้าน ไม่เชื่อ หรือรังเกียจ
bah(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือดูถูก
blow me down(phrv) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ (คำไม่เป็นทางการ)
Christ(int) คำอุทานแสดงความแปลกใจหรือตกใจ
crikey(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
dammit(int) คำอุทานแสดงความรำคาญ ผิดหวัง ตกใจหรืออื่นๆ (คำเก่า), Syn. damn it
damn(int) คำอุทานแสดงความรำคาญ, See also: คำสบถที่ใช้เวลาที่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
drat(int) คำอุทานแสดงความรำคาญ / สับสน, Syn. a curse on!, confound on!
egad(int) คำอุทานแสดงความตกใจหรือแปลกใจ (คำโบราณ), See also: คุณพระช่วย
eh(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
er(inter) เสียงแสดงความไม่แน่ใจ, See also: คำอุทานแสดงความลังเลใจ
eureka(int) คำอุทานที่หมายความว่า ค้นพบแล้ว
exclamation(n) คำอุทาน
faugh(int) คำอุทานแสดงความรังเกียจ ดูถูกหรือรำคาญ
fiddiesticks(int) คำอุทานแสดงความไม่พอใจหรือหมดความอดทน
fie(int) คำอุทานแสดงความไม่พอใจ
gawd(int) พระเจ้า (คำสแลง), See also: คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ตกใจหรือกลัว
gee(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, Syn. alas, gosh
gee whiz(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือตกใจ
goddamn(int) คำอุทานแสดงความรู้สึกรุนแรง (โมโห, ไม่พอใจ, ประหลาดใจ), See also: คำสบถ, คำสาป
golly(int) คำอุทานแสดงความสงสัย / ประหลาดใจ
goodie(int) คำอุทานแสดงความดีใจ
goody(int) คำอุทานแสดงความดีใจ
gosh(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ / ดีใจ / ตกใจ, See also: คำอุทาน
gotcha(int) คำอุทานแสดงเข้าใจหรือตอบรับ (พูดรวบจากประโยค I've got you.)
great(int) คำอุทานแสดงความพอใจ, Syn. bravo
ha(int) ฮ่า, See also: คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม, Syn. hah
hah(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธ ฯลฯ, Syn. ha
hallelujah(int) คำอุทานสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า, Syn. halleluiah
haw(int) คำอุทานแสดงความลังเล
heck(int) คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ความรำคาญหรืออื่นๆ (คำไม่เป็นทางการ)
heigh(int) คำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจ แสดงความพอใจ หรือแปลกใจ ฯลฯ
heigh-ho(int) คำอุทานแสดงความเหนื่อยล้า เบื่อหน่าย ผิดหวัง ฯลฯ
hey(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, See also: คำอุทานแสดงความดีใจ, ผิดหวัง ฯลฯ
hi(int) สวัสดี (คำอุทานแสดงการทักทาย) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. hello
hip(int) ฮิบ (คำอุทานที่ใช้เชียร์)
hist(int) คำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือขอร้องให้คนเงียบ
ho(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ เรียกร้องความสนใจ
hooray(int) ไชโย (คำอุทานแสดงความยินดี), See also: ฮูเร, Syn. hurrah
hurrah(int) คำอุทานแสดงความยินดี
hurray(int) คำอุทานแสดงความยินดี
interjection(n) คำอุทาน, See also: เสียงอุทาน, Syn. exclamation
la(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือเน้นย้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
alley-oop(แอลิอูพ') interj. คำอุทานที่เปล่งออกขณะที่ยกของหนัก
aw(ออ) interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกคัดค้านไม่เชื่อ รังเกียจ (an exclamation)
ay 2(เอ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด ความทุกข์, ความแค้น
bah(บา) interj. คำอุทานแสดงความดูถูก หรือความรำคาญ
blimery(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
blimy(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
eh(เอ'อี) interj. คำอุทานแสดงความสงสัยประหลาดใจ,เฮ้อ!
expletiven. คำอุทานที่หยาบคาย,คำเฉย,สิ่งผนวก.
faugh(ฟอ) int. คำอุทานรังเกียจเช่นฮึ่ม!,ว้า!
fie(ไฟ) interj. คำอุทานที่แสดงความไม่พอใจ
fuck(ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn
gee(จี) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความกระตือรือร้นหรือการย้ำเช่นโอ้โฮ interj. เสียงตวาดม้า. vt.,vi. (ทำให้) เลี่ยงไปทางขวา
gee westinterj. คำอุทานแสดงความพอใจ
gee whizzinterj. คำอุทานแสดงความพอใจ
gesundheit(จะซนท'ไฮทฺ) interj. คำอุทานทีแสดงการอวยพรให้มีสุขภาพดี
god(กอด) n. พระเจ้า,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ interj. คำอุทาน, Syn. divinity, deity
goddam(n) (กอด'แดม') interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกที่รุนแรง. n. สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย. adj.,adv. น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,โดยสิ้นเชิง
golly(กอล'ลี่) iterj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ตื่นเต้น
good(กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. for good ตลอดไป interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย, ดี -adv. ดี. -S...
goodnessn. ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
gosh(กอช) interj. คำอุทาน,คำสบถสาบาน
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind, courteous, Ant. harsh
ha-ha(ฮา'ฮา) interj.,n. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือหัวเราะเยาะ,สนามเพลาะ abbr. haemolytic anemia,hospital admission
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
haw(ฮอ) n. ผลไม้ของต้นhawthorn vi. ลังเล,อ้ำอึ้ง. n. เสียงพูดแสดงการลังเล,เสียงอ้ำอึ้ง interj. คำอุทานเรียกสัตว์ให้เลี้ยวซ้าย. vt.,vi. (ทำให้) หันซ้าย, (ทำให้) เลี้ยวซ้าย
heave(ฮีฟว) vt.,vi.,n. (การ) ยกขึ้น,ชัก,ดึง,สาว,ม้วน,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้พองขึ้น,ครวญคราง,ถอนใจ,อาเจียน,ขึ้นลงเป็นจังหวะ,หายใจแรง, นูนขึ้น -Phr. (heave ho! คำอุทานของกลาสีเรือขณะยกสมอเรือขึ้น), See also: heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้า
heaven(เฮฟ'เวิน) n. ท้องฟ้า,สวรรค์,พระเจ้า,อำนาจสวรรค์., See also: heavens คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, การเน้นหรืออื่น ๆ โอ้สวรรค์, ความสุขที่สุด, สถานที่สุขที่สุด, สุขาวดี, Syn. paradise, blisss, ecstasy
heigh(เฮ,ไฮ) interj. คำอุทาน
hello(เฮล'โล,ฮีโล') interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. n.,vi. (การ) เอ่ยคำ"ฮัลโหล"
help(เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ, Syn. aid, assist, Ant. resist, destroy
hep(เฮพ) interj. คำอุทานที่ใช้นับจังหวะ
hey(เฮ) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความสงสัย,ดีใจหรืออื่น ๆ
hip(ฮิพ) n. ตะโพก, (ก่อสร้าง) อกไก่ interj. คำอุทานที่ใช้เชียร์ adj. รู้ทันเหตุการณ์,รอบรู้ adj. ซึ่งยาวถึงตะโพก,คลุมตะโพก vt. ทำให้ตะโพกบาดเจ็บ,ทำให้ตะโพกเคลื่อน
hist(ฮิสท) interj. คำอุทาน "ฮือ!" (เรียกร้องความสนใจหรือขอร้องให้คนเงียบ)
hm(อึม) interj. คำอุทานแสดงการลังเลสงสัย
ho(โฮ) interj. คำอุทาน
honestly(ออน'นิสลี) adv. อย่างซื่อสัตย์ interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อถือหรือความตกใจหน่อย ๆ หรืออื่น ๆ
hoot(ฮูท) v.,n. (เสียง) ร้องเสียงอย่างนกเค้าแมว,ตะโกนออกอย่างไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน,ขับออก,ไล่. interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ, See also: hooter n., Syn. jeer
horseshitn. ความไร้สาระ,การโกหก,การพูดสุ่มสี่สุ่มห้า interj. คำอุทานที่แสดงความไม่เชื่อ,ความไม่น่าเป็นไปได้, Syn. common sense
hosanna(โฮแซน'นะ) interj. คำอุทานสรรเสริญพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์.
how(เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
hum(อึม) interj. คำอุทานแสดงการลังเลสงสัย
hurrah(ฮะรา') interj.,n. คำอุทานหรือการแสดงความปิติยินดีความพอใจหรืออื่น ๆ ,ความเกรียวกราว,ความวุ่นวาย vi.,vt. ไชโย!,ดีแล้ว!,, Syn. hurray commotion
hush(ฮัช) {hushed,hushing,hushes} interj. คำอุทานขอให้เงียบ. vi.,adj. เงียบ,ปิดบัง,ทำให้สงบ,บรรเทา. -n. ความเงียบ., See also: hushedly adv. hushful adj. hushfully n., Syn. silence, quiet

English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
expletive(n) สิ่งผนวก,สิ่งเสริม,คำอุทาน
ha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
interjection(n) การอุทาน,คำอุทาน,การพูดสอด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
great scott(slang) คำอุทานด้วยความประหลาดใจ English [edit] Etymology * Possibly from the name of an actual person, possibly of US military background. * Possibly an altered and anglicized for of the German Grüß Gott!, or "God bless!" into Great Scott!, since rejected by some etymologists. * Likely to be a mild substitute for invoking the name of God. [edit] Interjection Great Scott 1. An exclamation of surprise or amazement. [edit] References * article on Great Scott at World Wide Words
shit hit the fan(phrase) คำอุทานเมื่อมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น หรือเมื่อความผิดที่ปกปิดเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ (แปลตามตัวอักษรคือ อุจจาระถูกใบพัดลมหมุนปัดกระจายไปทั่ว)
tut!(n, vi) คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ดูหมิ่นหรืออื่นๆ n.คำอุทาน "tut".-vi.คำอุทานคำว่า "tut", See also: shucks!; phew!; pshaw!; fie, Syn. shucks!; phew!; pshaw!; fie!; tsk!; hang it all!
w00tว้าว เย้ คำอุทานแสดงความดีใจ หลังได้รับรางวัล ชนะการแข่งขัน ฯลฯ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ああ[อ๊า] คำอุทานแสดงการดีใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorsicht!(phrase) ระวัง! (เป็นคำเตือนหรือคำอุทานให้ระวัง)
Verdammte Scheiße!(phrase, jargon) ให้ตายซิ, บ้าจริง (คำอุทาน)

French-Thai: Longdo Dictionary
Mon oeil!(phrase) fam. ฉันไม่เชื่อหรอก (เป็นคำอุทานเพื่อแสดงความไม่เชื่อถือ)
Tiens!ดูสิ (คำอุทาน) เช่น Tiens, voilà le sucre. Je l'ai oublié la dernière fois.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top