ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ความละอาย*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความละอาย, -ความละอาย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละอาย(n) ashamedness, See also: humiliation, mortification, Syn. ความอาย, Example: ความละอายต่อบาปทำให้ผมไม่กล้าทำชั่ว, Thai Definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ หรือได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
ความละอายใจ(n) shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai Definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ม้าน ๑เรียกหน้าที่เผือดด้วยความละอายจนไม่กล้าสบตาคน ว่า หน้าม้าน.
ยางอายน. ความกระดาก, ความละอายใจ, มักใช้ในประโยคปฏิเสธว่า ไม่มียางอาย.
ลัชชา(ลัด-) น. ความละอาย, ความกระดาก.
ลัชชี(ลัด-) น. ผู้มีความละอาย, ผู้มีความกระดาก.
หน้าม้านว. มีสีหน้าเผือดด้วยความละอายจนไม่กล้าสบตาคน.
หิริ(หิหฺริ) น. ความละอายใจ, ความละอายบาป.
หิริโอตตัปปะ(หิหฺริโอดตับปะ) น. ความละอายบาปและความเกรงกลัวบาป, ความละอายใจ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shameความละอาย [TU Subject Heading]
Shame in literatureความละอายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความละอาย[khwām la-āi] (n) EN: shame ; embarrassment  FR: scandale [m] ; honte [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashamedness(n) ความละอาย, Syn. embarrassment, shamefacedness
hound out(phrv) ทำให้หนีไปด้วยความละอาย
hide one's face in shame(idm) ปิดหน้าด้วยความละอาย
shame out of(phrv) ทำให้อายที่จะปฏิบัต ิ(บางสิ่ง), See also: มีความละอายใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shame(เชม) n. ความอับอาย,ความละอายใจ,ความขายหน้า,เรื่องที่ทำให้เสียใจ vt. ทำให้รู้สึกละอายใจ,ทำให้อับอาย,ทำให้ขายหน้า,ทำให้อัปยศอดสู., See also: shamable adj. sameable adj. shameful adj. shameless adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
shame(n) ความอัปยศ,ความละอายใจ,ความขายหน้า,ความอับอาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top