ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*คร่าวๆ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คร่าวๆ, -คร่าวๆ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่าวๆ(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coarseอย่างคร่าวๆ,หยาบ [การแพทย์]
Informal Testsการตรวจอย่างคร่าวๆ [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
browse(n) การอ่านคร่าวๆ, Syn. skim
block in(phrv) ร่างคร่าวๆ, See also: วาดคร่าวๆ, วาดเร็วๆ
crude(adj) คร่าวๆ, See also: ประมาณ, หยาบ
crudely(adv) อย่างคร่าวๆ, See also: อย่างหยาบๆ, Syn. roughly
dip into(phrv) พลิกดูลวกๆ, See also: ดูคร่าวๆ, ดูเผินๆ, Syn. look into
flip through(phrv) อ่านผ่านๆ, See also: อ่านคร่าวๆ, อ่านลวกๆ, Syn. flick through, glance over
guesswork(n) การคำนวณคร่าวๆ, See also: การคาดการณ์อย่างคร่าวๆ, Syn. guess, estimation
rule of thumb(idm) จากการวัดคร่าวๆ
knock together(phrv) สร้างขึ้นอย่างคร่าวๆ, See also: ทำขึ้นอย่างลวกๆ, Syn. throw together
knock up(phrv) ทำอย่างลวกๆ, See also: สร้างขึ้นอย่างคร่าวๆ
look into(phrv) สำรวจลวกๆ, See also: เปิดดูคร่าวๆ, ดูผ่านๆ, Syn. dip into
look through(phrv) มองผ่าน, See also: มองลวกๆ, ดูคร่าวๆ, Syn. see through
look through(phrv) อ่านคร่าวๆ, Syn. read quickly
odd(adj) โดยประมาณ, See also: อย่างคร่าวๆ, คร่าวๆ, Syn. approximately
outline(n) ภาพร่าง, See also: ภาพคร่าวๆ, Syn. sketch, drawing
outline(n) แผนการอย่างคร่าวๆ, Syn. schema, scheme
overview(n) การอธิบายคร่าวๆ, See also: การอธิบายโดยสรุป, Syn. summary
rough(adj) คร่าวๆ, See also: หยาบๆ, Syn. approximate, imprecise, inexact
rough-hew(vt) ทำอย่างลวกๆ, See also: ทำคร่าวๆ
roughly(adv) อย่างคร่าวๆ
rough in(phrv) ลากคร่าว ๆ, See also: วาดคร่าวๆ, Syn. rough out
sketch(n) การอธิบายอย่างคร่าวๆ, See also: การทำโครงร่างคร่าวๆ, Syn. outline
sketch(vi) วาดภาพร่าง, See also: วาดคร่าวๆ
sketch(vt) วาดภาพร่าง, See also: วาดคร่าวๆ
sketchy(adj) คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, หยาบๆ, หวัดๆ, Syn. crude, coarse, preliminary
some(adj) ไม่เจาะจง, See also: คร่าวๆ
some(adv) คร่าวๆ
superficial(adj) คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, เร่งรีบ, Syn. cursory, hasty, perfunctory
sketch out(phrv) วาดร่าง, See also: ร่างภาพ, วาดคร่าวๆ
skim over(phrv) มองผ่านๆ, See also: ดูคร่าวๆ, Syn. skim through, skip through
skim through(phrv) มองผ่านๆ, See also: ดูคร่าวๆ, Syn. skim over, skip through
trace(vt) ร่างคร่าวๆ, See also: อธิบายคร่าวๆ
unhewn(adj) หยาบๆ, See also: คร่าวๆ, ยังไม่สมบูรณ์, ครึ่งๆ กลางๆ, Syn. half-formed, unformed, unfinished, half-finished

English-Thai: Nontri Dictionary
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
cursory(adj) หยาบๆ,ลวกๆ,คร่าวๆ
shortly(adv) ในไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสั้นๆ,ห้วน,คร่าวๆ,โดยสรุป
sketchy(adj) ทำคร่าวๆ,ที่ร่างไว้,ไม่สมบูรณ์
skim(vt) กวาดออก,ช้อนออก,อ่านคร่าวๆ,ศึกษาเพียงผิวเผิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ballpark(adv) คร่าวๆ ยังไม่แน่ชัด
touch base[ทัชเบส] (with something)การติดต่อหรือพูดคุยกับบางคนเพื่อข้อมูลบางอย่างแบบคร่าวๆ เช่น Let's touch base before the meeting. I have some important information for you.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top