ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ข้างบน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ข้างบน, -ข้างบน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างบน(n) upstairs, Syn. ด้านบน, ชั้นบน, Ant. ข้างใต้, ข้างล่าง, Example: บ้านส่วนใหญ่จะมีห้องพระไว้ข้างบน, Thai Definition: ที่อยู่เหนือขึ้นไป
ข้างบน(prep) above, Example: เขากำลังเดินขึ้นไปข้างบนบ้าน, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า ที่อยู่เหนือขึ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลบ(กฺลบ) ก. เอาสิ่งซึ่งเป็นผงโรยทับข้างบนเพื่อปิดบัง เช่น เอาขี้เถ้าไปกลบขี้แมว, เอาดินหรือสิ่งอื่น ๆ ใส่ลงไปในที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็มหรือไม่ให้เห็นร่องรอย, โดยปริยายหมายความว่า ปิดบัง เช่น กลบความ, ทดแทน เช่น ให้เอาสินไหมมากลบทรัพย์นั้นเสีย (กฎ. ราชบุรี).
กูปรี(-ปฺรี) น. ชื่อวัวป่าขนาดใหญ่ชนิด Bos sauveli Urbain ในวงศ์ Bovidae เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้สีดำ มีเขาขนาดใหญ่ ส่วนปลายบิดชี้ขึ้นข้างบน ใช้เขาขุดดินและแทงต้นไม้ทำให้ปลายแตกเป็นเส้น ๆ ร่นลงไปมองเห็นเป็นพู่ ตัวเมียสีน้ำตาลอมเทาหรือน้ำตาลเข้ม เขาเล็กกว่า ปลายไม่แตกเป็นพู่ มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอีสานใต้ตามชายแดนไทย–กัมพูชา ลาว เวียดนาม เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์, โคไพร ก็เรียก.
ขนาบ(ขะหฺนาบ) ก. ประกบเข้าให้แน่น เช่น เอาไม้ขนาบทั้งข้างล่างข้างบนหรือขนาบข้างเป็นต้น, ประชิดเข้าไปทั้ง ๒ ข้าง เช่น กองทัพตีขนาบ, ติดชิดกันอยู่ทั้ง ๒ ข้าง เช่น ที่ดินขนาบคาบเกี่ยวกัน
ข่มสานลายด้วยการใช้เส้นตอกเป็นต้นที่เป็นเส้นสานขัดทับอยู่ข้างบนเส้นตอกที่เป็นเส้นยืน ตรงข้ามกับคำ ยก คือ ใช้เส้นสานลอดใต้เส้นยืน เช่น ยก ๒ ข่ม ๒
ขัดสมาธิ(ขัดสะหฺมาด) ว. นั่งคู้เข่าทั้ง ๒ ข้างให้แบะลงที่พื้นแล้วเอาขาไขว้กันทับฝ่าเท้า, ถ้าเอาขาซ้อนทับกัน เรียกว่า ขัดสมาธิสองชั้น, ถ้าเอาขาขวาทับขาซ้าย เรียกว่า ขัดสมาธิราบ, ถ้าเอาฝ่าเท้าทั้ง ๒ ข้างขึ้นข้างบน เรียกว่า ขัดสมาธิเพชร, ขัดสมาธิราบและขัดสมาธิเพชรนั้น เป็นท่าพระพุทธรูปนั่ง.
ข้าวหน้าเป็ดน. ข้าวสุกมีเป็ดย่างสับเป็นชิ้นวางข้างบน ราดด้วยน้ำเป็ดย่าง.
ข้าวหมูกรอบน. ข้าวสุกมีหมูกรอบวางข้างบน กินกับน้ำจิ้มทำจากซีอิ๊วและพริกชี้ฟ้าหั่น.
ข้าวหมูแดง, ข้าวหน้าหมูแดงน. ข้าวสุกมีหมูแดงวางข้างบน ราดด้วยน้ำที่ปรุงเฉพาะ.
ขี้เดือดน. ขี้เมฆตามริมขอบฟ้าวิ่งเดือดพลุ่งขึ้นข้างบนซึ่งนัยว่าจะเกิดพายุ.
คิ้วน. ส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบนซึ่งมีขนขึ้นที่โค้งนั้น
ฉ่องว. ข้างล่างแคบข้างบนกว้าง คือ ตีนสอบ เช่นพูดว่า เรือนหลังนี้ตีนมันฉ่องเข้าไปนัก (ดิกชนารีไทย).
แชสซีน. โครงเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามแนวยาวของรถบรรทุก สำหรับวางและยึดเครื่องยนต์ซึ่งมักอยู่ในส่วนหน้า ข้างล่างโครงเหล็กมีสปริงและเพลาสำหรับล้อรถ ข้างบนเป็นตัวถัง ประกอบด้วยที่นั่งคนขับและที่บรรทุกคนโดยสาร สินค้า หรือสิ่งของต่าง ๆ.
ซึ้ง ๑น. ภาชนะสำหรับนึ่งของ ทำด้วยโลหะมีลักษณะทรงกระบอกเตี้ย ๆ ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ๒-๓ ชั้น ชั้นล่างใส่น้ำสำหรับต้มให้มีไอน้ำร้อน ชั้นที่ซ้อนข้างบนเจาะเป็นรู ๆ ที่ก้น เพื่อให้ไอน้ำร้อนผ่านให้ของในชั้นที่ซ้อนสุก มีฝาครอบคล้ายฝาชี, ลังถึง หรือ ถึง ก็ว่า.
เซิง ๑น. ที่รกเป็นสุมทุมพุ่มไม้หรือมีไม้เถาปกคลุมอยู่ข้างบน เช่น เซิงฟัก.
ตลบ(ตะหฺลบ) ก. เอาสิ่งที่เป็นแผ่นเป็นผืนเช่นชายม่านตีนมุ้งที่อยู่ข้างล่างหกกลับไปพาดไว้ข้างบนทั้งผืนทั้งแผ่น เช่น ตลบม่าน ตลบมุ้ง
ตาเหลือก ๑น. ตาที่เบิกกว้าง, ตาที่กลอกขึ้น, ตาที่ตาดำอยู่ข้างบน.
ตีนกา ๒, ตีนครุ(-คฺรุ) น. ชื่อเครื่องหมายรูปดังนี้ + สําหรับบอกจํานวนเงิน ปลายเส้นดิ่งข้างบนเป็นหลักชั่ง มุมบนด้านซ้ายเป็นหลักตําลึง มุมบนด้านขวาเป็นหลักบาท มุมล่างด้านขวาเป็นหลักสลึง มุมล่างด้านซ้ายเป็นหลักเฟื้อง ปลายเส้นดิ่งข้างล่างเป็นหลักไพ เช่น อ่านว่า ๕ ชั่ง ๔ ตําลึง ๓ บาท ๒ สลึง ๑ เฟื้อง ๒ ไพ, เฉพาะ จํานวนตําลึง บาท สลึง เฟื้อง อาจเขียนย่อแต่เพียงมุมใดมุมหนึ่งที่ต้องการก็ได้ เช่น = ๔ ตําลึง = ๓ บาท = ๒ สลึง = ๑ เฟื้อง, ปัจจุบัน แพทย์แผนโบราณยังใช้เครื่องหมายตีนกาหรือตีนครุเป็นมาตราชั่งเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องยาเท่านั้น.
เต่าหับ ๒น. ไม้เนื้อแข็งที่ตีติดกับข้างเรือด้านในด้วยลูกประสัก เจาะรูสี่เหลี่ยมเล็กกว่ารูที่ไม้เสริมแคร่หรือเต่าซึ่งอยู่ข้างบนสำหรับยึดหลักแจวให้แน่น.
ทอง ๑เรียกสิ่งที่ทำด้วยทองเหลือง ว่า ทอง ก็มี เช่น กระทะทอง หม้อทอง, โดยปริยายหมายถึงสีเหลือง ๆ อย่างสีทอง เช่น เนื้อทอง ผมทอง แสงทอง, ใช้ประกอบสิ่งต่าง ๆ บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ขนมทอง คือขนมชนิดหนึ่ง รูปวงกลม มีนํ้าตาลหยอดข้างบน, ปลาทอง คือปลาชนิดหนึ่ง ตัวสีเหลืองหรือแดงส้ม.
ทับ ๒ก. วางข้างบน, ซ้อนข้างบน, อาการที่ของหนัก ๆ โค่นหรือล้มลงพาดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง เช่น ต้นไม้ล้มทับบ้าน, อาการที่สิ่งที่มีล้อเคลื่อนไปด้วยกำลังเร็วแล้วปะทะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วกดหรือบดลงไปโดยแรง เช่น รถทับคน
บน ๑ว. เบื้องสูง, ตรงข้ามกับ เบื้องล่าง, เช่น ข้างบน ชั้นบน เบื้องบน.
ปรางค์(ปฺราง) น. สิ่งก่อสร้างมียอดสูงขึ้นไปมีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพดและมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน, ถ้าเป็นเจดีย์มียอดเช่นนั้น เรียกว่า เจดีย์ยอดปรางค์.
ผมรองทรงน. ทรงผมผู้ชายที่ตัดข้างล่างสั้น ข้างบนยาว.
ผมลานบินน. ทรงผมผู้ชายที่ตัดข้างล่างสั้นเกรียน ข้างบนราบเสมอกัน.
ผาลน. เหล็กสวมหัวหมูเครื่องไถ เพื่อฟื้นดินข้างล่างให้ขึ้นมาอยู่ข้างบน.
ฝาฝ้าหรือเยื่อที่จับอยู่ข้างบนของเหลวเช่นนํ้านมเป็นต้น
ไม้ระแนงน. ไม้สี่เหลี่ยม หน้า ๑ นิ้ว ใช้ตีข้างบนกลอนหรือจันทัน สำหรับมุงหลังคา.
รกบินน. รกที่ไม่ออกมาตามปรกติภายหลังคลอด แต่กลับตีขึ้นข้างบน.
รองทรงน. ทรงผมผู้ชายที่ตัดข้างล่างสั้นข้างบนยาว
ร้านน. ที่ที่ปลูกยกพื้นขึ้นสำหรับนั่งหรือขายของเป็นต้น, สถานที่ขายของ, เรียกสิ่งที่ปักเสามีไม้พาดข้างบนให้ต้นไม้เลื้อย ว่า ร้าน เช่น ร้านบวบ ร้านองุ่น.
ลังถึงน. ภาชนะสำหรับนึ่งของ ทำด้วยโลหะมีลักษณะทรงกระบอกเตี้ย ๆ ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ๒-๓ ชั้น ชั้นล่างใส่น้ำสำหรับต้มให้มีไอน้ำร้อน ชั้นที่ซ้อนข้างบนเจาะเป็นรู ๆ ที่ก้นเพื่อให้ไอน้ำร้อนผ่านให้ของในชั้นที่ซ้อนสุก มีฝาครอบคล้ายฝาชี, ถึง หรือ ซึ้ง ก็ว่า.
ลานบินน. เรียกทรงผมผู้ชายแบบหนึ่งที่ตัดข้างล่างสั้นเกรียนข้างบนราบเสมอกัน ว่า ผมลานบิน
เลอบ. เหนือ, ข้างบน, พ้น.
เลื่อยโยงน. เครื่องมือสำหรับโกรกหรือฉลุไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแถบยาว ปลายข้างบนผูกโยงกับคันคานดีด ปลายข้างล่างผูกโยงกับไม้รองกระเดื่อง ใช้กำลังคนเหยียบกระเดื่องชักใบเลื่อยให้ทำงาน.
ส่งหนุน ดัน หรือเสริมให้สูงขึ้น เช่น คนอยู่ข้างล่างช่วยส่งก้นคนข้างบนให้ปีนพ้นกำแพง ติดไม้ปั้นลมส่งหลังคาเรือน
ส้วมชักโครกน. ส้วมแบบส้วมซึมชนิดหนึ่ง ต่างกันตรงที่เมื่อถ่ายแล้วใช้กดหรือชักให้น้ำที่อยู่ในถังด้านหลังหรือข้างบนหัวส้วมไหลชำระสิ่งที่ถ่ายแทนการราดน้ำ.
สุ่ม ๑เครื่องสานตาห่าง ๆ มีลักษณะครึ่งทรงกลมหรือโอควํ่า ข้างบนมีช่องกลม ๆ ใช้สำหรับครอบขังไก่เป็นต้น เรียกว่า สุ่มไก่, โดยปริยายเรียกกระโปรงที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายสุ่มไก่ ว่า กระโปรงทรงสุ่มไก่.
ไสน้ำแข็งก. ดันก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องไสที่เป็นม้าไม้ ๒ ขาเตี้ย ๆ ตรงกลางมีใบกบฝังจากข้างล่าง ให้คมอยู่ข้างบน เพื่อย่อยน้ำแข็งให้เป็นฝอย, เรียกน้ำแข็งที่มีลักษณะเช่นนั้นว่า น้ำแข็งไส.
หกคะเมนก. ล้มหัวทิ่ม เช่น หกคะเมนลงไปข้างท้องร่อง, เอาหัวหรือมือทั้ง ๒ ข้างปักลงที่พื้น ยกเท้าชี้ขึ้นข้างบน แล้วม้วนตัวไปข้างหลัง, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ตีลังกา เป็น หกคะเมนตีลังกา.
หลักกระเชียงน. หลักไม้เนื้อแข็งที่มักปักไว้ที่ข้างแคมเรือข้างละอันคู่กัน มีหูกระเชียงอยู่ข้างบนสำหรับพาดกระเชียง, หลักกรรเชียง ก็ว่า.
เหนือ(เหฺนือ) ว. ที่อยู่ในที่หรือฐานะสูงกว่าสิ่งอื่นเมื่อมีการเปรียบเทียบกัน เช่น เขามีอำนาจเหนือฉัน, ที่มีความรู้ความสามารถเป็นต้นสูง เช่น เขามีฝีมือเหนือชั้นกว่าคู่ต่อสู้, ข้างบน เช่น สวะลอยอยู่เหนือนํ้า, ตรงข้ามกับ ใต้.
เหลือก(เหฺลือก) ก. ทำให้ลูกตาดำอยู่ข้างบน ในคำว่า เหลือกตา.
เหลือก(เหฺลือก) ว. กลอกขึ้น, เบิกกว้าง, (ใช้แก่ตา), ลูกตาดำอยู่ข้างบน ในคำว่า ตาเหลือก.
อุปริ(อุปะริ, อุบปะริ) คำประกอบหน้าศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤต แปลว่า เบื้องบน ข้างบน.
อุปริภาคน. ส่วนบน, ข้างบน.
อุลโลจ(อุนโลด) น. เครื่องกั้นข้างบน, เพดาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supernatant๑. -ลอยข้างบน, -อยู่บนผิว๒. ส่วนลอย, ส่วนเหนือตะกอน [มีความหมายเหมือนกับ supernate] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arm, Stretchedแขนเหยียดไปข้างบน [การแพทย์]
Ascendingข้างบน, ลามขึ้น, เพิ่มความดัง, ลามขึ้น, ช่วงขวา [การแพทย์]
Ascending Systemระบบขึ้นข้างบน, ระบบประสาทรับความรู้สึกนำขึ้น [การแพทย์]
Axial Loadแรงกดลงมาจากข้างบน [การแพทย์]
Axis, Superiorแกนเบนไปทางข้างบน [การแพทย์]
Bell's Phenomenonเมื่อหลับตาลูกตาข้างนั้นจะเคลื่อนขึ้นข้างบน [การแพทย์]
Creaming, Up-Wardลอยอยู่ข้างบน [การแพทย์]
Epispadiasเอปิสปาดิอัส,โรค,ท่อปัสสาวะเปิดขึ้นข้างบน,อีปิสปาเดียส,หลอดปัสสาวะเปิดผิดที่,รูเปิดของท่อปัสสาวะในชายเปิดด้านบน [การแพทย์]
Fibers, Root, Ascendingเส้นใยประสาทรับความรู้สึกที่มุ่งขึ้นข้างบน [การแพทย์]
Flow, Downไหลตามแนวดิ่ง,ไหลจากข้างบนลงมาล่าง [การแพทย์]
Lid Lagเปลือกตาปิดลงช้ากว่าลูกตาเวลามองลง, การดึงของหนังตาบน, มองตามจากข้างบนลงมาช้าๆ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างบน[khāngbon] (prep) EN: above ; upstairs ; on top of ; over ; on its top  FR: en haut ; au-dessus ; sur ; par dessus
ข้างบนนี้[khāngbon nī] (adv) EN: here above  FR: ci-dessus

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
above(prep) ข้างบน, See also: เหนือ
ask up(phrv) เชิญขึ้นข้างบน, See also: ชวนขึ้นข้างบน
be up(phrv) ขึ้นมาข้างบน (จากระดับต่ำกว่า)
Caesar salad(n) สลัดชนิดหนึ่งประกอบด้วยผักกาดขนมปังกรอบและอาจมีไข่ต้มด้วยแล้วมีน้ำสลัดราดข้างบน
canape(n) ขนมปังเล็กๆ หรือขนมปังกรอบที่มีชีส เนื้อหรือเนื้อปลาอยู่ข้างบน (ใช้เสิร์ฟในงานเลี้ยง)
cannelloni(n) อาหารประเภทพาสต้าชนิดหนึ่งที่ยัดไส้พาสต้าด้วยชีสหรือเนื้อ ราดซ้อสข้างบนแล้วนำไปอบ
fire over(phrv) ยิงขึ้น(ข้างบน), See also: ยิงไปเหนือ
go up(phrv) เคลื่อนขึ้นไปด้านบน (เช่น ปีนหรือเดินขึ้นไปด้านบน ควันลอยขึ้นข้างบน), Syn. bring up, come up, get up, go up to, Ant. come down, go down, go down to
have up(phrv) เชิญให้ขึ้นมาข้างบนหรือสถานที่ที่สำคัญ, Ant. have down
hatchback(n) รถยนต์ที่มีประตูหลังซึ่งเปิดให้กางขึ้นข้างบนได้ ทำให้ด้านหลังมีที่ว่างเก็บของได้มากขึ้น
shako(n) หมวกทหารรูปทรงกระบอก มีปีกบังหน้าและมีขนนกประดับข้างบน
superscribe(vt) เขียนไว้ข้างบน, See also: เขียนจ่าหน้า, Syn. write above, write over, endorse
surmount(vt) อยู่บนยอด (คำทางการ), See also: อยู่ข้างบน, อยู่เหนือ, Syn. be at the top of, be above
send up(phrv) ส่งขึ้นไป (ข้างบน)
set above(phrv) วางไว้ข้างบน, Syn. place about, put above
show up(phrv) นำ/พาขึ้นไปข้างบน
underslung(adj) ที่แขวนจากข้างบน, See also: ที่ค้ำจากข้างบน
up(prep) ข้างบน, Ant. down
uphill(n) การขึ้นเนิน, See also: การเลื่อนขึ้น, การขึ้นข้างบน, Syn. ascent, Ant. descent
upstairs(adv) ไปยังข้างบน, See also: ด้านบน, ชั้นบน, Syn. upper story, Ant. downstairs
upstairs(adj) ข้างบน, See also: ด้านบน, ชั้นบน, อยู่ในอากาศชั้นสูงกว่า, Ant. downstairs

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ankh(แองค) n. กางเขนที่เป็นรูปห่วงข้างบน เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของชีวิตหรือชีวิตนิรันดร์
anoopsia(แอนโอออพ' เซีย) n. ภาวะตาเขขึ้นข้างบน., Syn. -anopsia, anopia
antrorse(แอนทรอส') adj. งอไปข้างหน้าหรือขึ้นข้างบน
archway(อาร์ค'เวย์) n. ทางเข้าหรือทางเดินมีส่วนโค้งบังอยู่ข้างบน,ส่วนโค้งปิด, Syn. covering arch
backslash\ (อักขระ) <เครื่องหมาย>หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
cheeseburgern. แฮมเบอเกอร์ที่มีแผ่นเนยอยู่ข้างบน,ขนมปังสอดไส้แผ่นเนยแข็ง
cockupn. การงอขึ้นข้างบน
dittomark(s) เครื่องหมายละ ('do') ที่แสดงว่ามีรายการเหมือนกับข้างบนหรือซ้ำกับข้างบน
en-Pref. "ใน","ข้างบน"
hammer and sickleตราประจำชาติของรัสเซียเป็นรูปค้อนกับเคียวและมีดาวอยู่ข้างบน
numerator(นิว'มะระเทอะ) n. เลขข้างบนของเลขเศษส่วน,ผู้นับ,เครื่องนับ
overhand(โอ'เวอะแฮนดฺ) adj.,adv. ข้ามไหล่,ลงมาจากข้างบน,ฟาดลงมา,จากบนสู่ล่าง n. การส่งข้ามไหล่,การฟาดลงมา,การเย็บขอบ.
paddle steamern. เรือกลไฟสมัยก่อนที่มีล้อติดข้างบน
shift key(แป้นพิมพ์) แป้นเปลี่ยน (ชุดอักษร) แป้นยกเป็นแป้นหนึ่งที่มีใช้ทั้งในแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (แป้นนี้ มักจะมีเครื่องหมายลูกศรบนแป้น) โดยปกติแผงแป้นอักขระจะมีไว้ให้ 2 แป้น ทั้งทางด้านซ้ายและขวา การกดแป้นนี้เพียงลำพังแป้นเดียว จะไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้ากดพร้อมกับแป้นตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ จะทำให้พิมพ์ตัวอักษรนั้นออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ถ้าเป็นภาษาไทย ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบน เช่น ฤ ฆ ฏ ฑ ฒ นอกจากนั้น ในบางโปรแกรม เช่น โปร แกรมวาดภาพ การกดแป้นนี้พร้อมกับ ลากเส้น จะทำให้ลากได้เป็นเส้นตรง ถ้ากดพร้อมกับลากรูปสี่เหลี่ยม ก็จะทำให้รูปที่วาด เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นต้น
superscript(ซู'เพอสคริพทฺ) adj.,n. (ตัวหนังสือ) ซึ่งเขียนหรือทำเครื่องหมายข้างบนหรือบนมุมขวา.
superscription(ซูเพอสคริพ'เชิน) n. การเขียนหรือทำเครื่องหมายข้างบน หรือบนมุมขวา
supra(ซู'พระ) adv. เหนือ,อยู่ข้างบน,อยู่ข้างหน้า, Syn. above
supra-Pref. =เหนือ,ข้างบน
surmount(เซอเมาทฺ') vt. อยู่ข้างบน,ข้าม,เอาชนะ,พิชิต,ปืน,ป่าย,ขึ้น,อยู่เหนือ,วางบน,คลุมยอด., See also: surmountable adj. ableness n. surmounter n., Syn. prevail
tab key(แป้นพิมพ์) แป้นตั้งระยะหมายถึง แป้นพิมพ์แป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ โดยปกติจะอยู่ริมด้านซ้ายสุดของแถวที่สองจากข้างบน อาจมีคำ tab บนแป้น บางทีมีเครื่องหมายลูกศรแทน การกดแป้นนี้ จะทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เลื่อนไประยะหนึ่ง (แล้วแต่จะมีการกำหนดไว้) อาจเป็น 5- 10 ช่องว่าง มักใช้เมื่อต้องการย่อหน้าหรือต้องการจัดคอลัมน์ให้ตรงกัน (ไม่ควรกดคานเคาะ) นอกจากนั้น ในกรอบสนทนา การกดแป้นนี้หมายความว่า ให้กระโดดจากช่อง (ที่จะให้เติมข้อความ) ที่ 1 ไปช่องที่ 2 ไปช่องที่ 3....ต่อไป
toadstool(โทด'สทูล) n. เห็ดชนิดหนึ่งที่มีพิษ,รา (fungi) ชนิดหนึ่งที่มีลำต้นและส่วนที่คล้ายร่มอยู่ข้างบน
top(ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ
updraft(อัพ'ดารฟท) n. การเคลื่อนตัวขึ้นข้างบนอากาศหรือแก๊ส
uphill(อัพ'ฮิล) adv.,adj. ขึ้นเนิน,บนเนิน,ขึ้นข้างบน. n. ที่เนิน,การขึ้นเนิน,การเลื่อนขึ้น,การขึ้นข้างบน
upper caseตัวใหญ่เมื่อใช้กับตัวอักษรภาษาอังกฤษ จะมีความหมายเหมือน capital letter เช่น A B C D ศัพท์นี้มาจากการใช้ตัวตัวเรียงพิมพ์ในสมัยก่อน ตัวใหญ่ จะอยู่ในถาดข้างบนจึงเรียกว่า upper case และตัวเล็ก (เช่น a b c d) จะอยู่ในถาดข้างล่าง จึงเรียกว่า lower case
upstroke(อัพ'สโทรค) n. การตีขึ้นข้างบน,การลากเส้นขึ้นข้างบน,เส้นที่ลากขึ้นข้างบน,จังหวะขึ้น,จังหวะขึ้นของสูบเครื่องยนต์
upward(อัพ'เวิร์ด) adv. ขึ้น,ขึ้นข้างบน,ขึ้นไประดับสูงกว่า,เหนือขึ้นไป.

English-Thai: Nontri Dictionary
on(pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม
over(adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป
over(adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว
overhand(adj, adv) ลงมาจากข้างบน,ยกแขนขึ้น,ฟาด,ตบลูก,ข้ามไหล่
overhead(adj) อยู่เหนือหัว,อยู่ข้างบน,ทั่วไป,โดยเฉลี่ย
overhead(adv) เหนือหัว,ข้างบน,ท่วมหัว,ลอยอยู่
top(adj) สูงสุด,ข้างบน,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม
up(pre) บน,เหนือ,ข้างบน,ถึง,ไปยัง
upon(pre) ข้างบน,เหนือ,ในเวลา,ในโอกาส
upper(adj) สูงกว่า,ข้างบน,อันบน,เหนือกว่า
upstairs(adv) ข้างบน,ขึ้นบน,อยู่ในอากาศ
upward(adv) ขึ้นไปข้างบน,ขึ้นสูง,เหนือขึ้นไป
upwards(adv) ขึ้นไปข้างบน,ขึ้นสูง,เหนือขึ้นไป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
caduceus(n) คทางูไขว้. คือคทาสั้นที่มีงูสองตัวพันกันเป็นเกลียวขึ้นมา บางครั้งก็จะมีปีกอยู่ข้างบนด้วย ผู้ใช้คทางูไขว้คนแรกคือเทพีไอริสผู้เป็นผู้สื่อสารของเทพีเฮรา ต่อมาคทานี้เรียกว่า “คทาเฮอร์มีส” (wand of Hermes) ที่ถือโดยเทพเฮอร์มีสผู้ที่เป็นผู้ถือคทาต่อมาในตำนานเทพหลังจากนั้นเป็นเวลานาน บางครั้งคทางูไขว้ก็ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์เช่นในประเทศไทยหรือในทวีปอเมริกาเหนือ บางครั้งสัญลักษณ์นี้ก็ใช้สับสนกับสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์ในสมัยโบราณซึ่งเป็น[[คทางูเดี่ยว]] (rod of Asclepius) เท่านั้นที่มีงูเพียงตัวเดียวและไม่มีปีก (wikipedia.org/wiki/Caduceus), See also: rod of Asclepius
caduceus(n) คทางูไขว้. คือคทาสั้นที่มีงูสองตัวพันกันเป็นเกลียวขึ้นมา บางครั้งก็จะมีปีกอยู่ข้างบนด้วย ผู้ใช้คทางูไขว้คนแรกคือเทพีไอริสผู้เป็นผู้สื่อสารของเทพีเฮรา ต่อมาคทานี้เรียกว่า “คทาเฮอร์มีส” (wand of Hermes) ที่ถือโดยเทพเฮอร์มีสผู้ที่เป็นผู้ถือคทาต่อมาในตำนานเทพหลังจากนั้นเป็นเวลานาน บางครั้งคทางูไขว้ก็ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์เช่นในประเทศไทยหรือในทวีปอเมริกาเหนือ บางครั้งสัญลักษณ์นี้ก็ใช้สับสนกับสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์ในสมัยโบราณซึ่งเป็น[[คทางูเดี่ยว]] (rod of Asclepius) เท่านั้นที่มีงูเพียงตัวเดียวและไม่มีปีก (wikipedia.org/wiki/Caduceus), See also: rod of Asclepius
supernatant(n, adj) ส่วนลอย, ส่วนเหนือตะกอน, ลอยข้างบน, อยู่บนผิว, Syn. supernate

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かみ, kami] (n) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
補数[ほすう, hosuu] ภาษาไทยมักใช้ทับศัพท์ว่า Complement เป็นศัพท์เฉพาะทางในสายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ One Complement 1の補数, Two Complement 2の補数 One Complement คือ จำนวนที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้ได้เป็นค่าสูงสุดของเลขฐานนั้นๆ ในจำนวน digit ที่เท่ากัน เช่น คำถาม: ให้หา One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 คำตอบ: 345 มี 3 หลัก (digit) ค่าสูงสุดของเลขฐาน 10 ที่มี 3 หลักคือ 999 999-345=654 654 คือ One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 Two Complement คือ จำนวนน้อยที่สุดที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้จำนวนหลัก (digit) ของผลลัพธ์เพิ่มขึ้น 1 หลัก (digit) โดยปกติ วิธีการหา Two Complement ก็คือ เอา One Complement + 1 เช่น คำถามข้างบน ก็จะได้ Two Complement ของ 345 เป็น 655

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
上がる[あがる, agaru] TH: ขึ้นไปข้างบน  EN: to go up
同上[どうじょう, doujou] TH: เหมือนข้างบน

German-Thai: Longdo Dictionary
obenข้างบน
hoch(adj) สูง (ใช้บอกระยะแนวขึ้นข้างบน) ถ้าบอกความสูงของคนใช้ groß ไม่ใช้ hoch
auf(prep) |+A เมื่อกริยาบ่งอาการเคลื่อนไหว| บน, ข้างบน เช่น Die Fahrgäste legen ihr Gepäck auf die Gepäckablage. ผู้โดยสารวางสัมภาระบนที่วางกระเป๋า

French-Thai: Longdo Dictionary
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top