ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ข้างนอก*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ข้างนอก, -ข้างนอก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างนอก(n) outside, See also: outdoors, Syn. ภายนอก, นอกบ้าน, Ant. ข้างใน, ในบ้าน, Example: ฉันไม่ค่อยชอบข้างนอก มันวุ่นวายน่าเบื่อ, Thai Definition: ภายนอกหรือด้านนอกที่พ้นออกไปจากภายใน
ข้างนอก(adv) outside, Syn. ภายนอก, ด้านนอก, Ant. ข้างใน, ด้านใน, ใน, Example: สมรเดินตากฝนอยู่ข้างนอก, Thai Definition: ภายนอกหรือด้านนอกที่พ้นออกไปจากภายใน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขื่อนเพชรน. ตึกแถวมีผนังหลังตันหันออกมาข้างนอกในพระราชฐานเฉพาะตรงที่แบ่งข้างหน้ากับข้างในต่อกัน.
ตกในก. อาการที่เลือดไม่ไหลออกข้างนอก ตกลงภายในเมื่อถูกแทงหรือฟันเป็นต้น เรียกว่า เลือดตกใน
ตาหนู ๒ลักษณะของสิ่งของที่อยู่ภายในแพลมออกมาข้างนอกแต่เล็กน้อย.
บานทะโรคน. โรคริดสีดวงทวารชนิดหนึ่ง ที่ปลายลำไส้ใหญ่บานออกมาข้างนอก.
บุก. ตีให้เข้ารูป เช่น บุขัน, เอาของบาง ๆ หุ้มข้างนอก เช่น บุหนัง บุพลาสติก หรือรองข้างใน เช่น บุหลังคา.
ภายนอกน. ข้างนอก.
เลือดตกในน. เลือดที่ไม่ไหลออกข้างนอก ตกลงภายในเมื่อถูกแทงเป็นต้น.
ศัพท์สำเนียงน. เสียง เช่น ข้างนอกเสียงเอ็ดอึง อยู่ข้างในฟังไม่ได้ศัพท์สำเนียง.
สัมผัสน. การถูกต้องที่ให้เกิดความรู้สึก เช่น ประสาทสัมผัส, การแตะต้อง, การกระทบกัน, เช่น พอออกไปข้างนอกก็สัมผัสอากาศเย็นเฉียบ
ออก ๓ก. อาการที่เคลื่อนไปข้างนอกหรือพ้นจากที่ปิดบัง เช่น เลือดออก แดดออก, เคลื่อนจากที่ เช่น รถออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lease systemวิธีการจ้างนักโทษไปทำงานข้างนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, leaseวิธีการจ้างนักโทษไปทำงานข้างนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
entero-ectad-จากข้างในไปข้างนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amblyopia Ex-Anopsiaนัยน์ตาเหล่ชนิดหันออกข้างนอก [การแพทย์]
Capacitance, Cableคาปาซิแตนซ์ของสายไฟที่ต่อข้างนอกเครื่อง [การแพทย์]
Circumductionเวลาเดินต้องเหวี่ยงขาไปข้างนอก,การหมุนเป็นวงกลม,การหมุนแขนโดยรอบ [การแพทย์]
Coitus Interruptusดึงองคชาตออกมาหลั่งภายนอกช่องคลอด,หลั่งน้ำกามภายนอกช่องคลอด,การหลั่งภายนอก,การให้น้ำกามหลั่งภายนอกโดยไม่ได้สัมผัสกับอวัยวะ,การร่วมเพศและให้น้ำอสุจิออกข้างนอก,การหลั่งน้ำอสุจินอกช่องคลอด,การให้น้ำกามหลั่งภายนอกโดยไม่ได้สัมผัสกับอวัยวะ,การให้น้ำกามหลั่งภายนอก [การแพทย์]
Irradiation, Conventionalการฉายแสงจากข้างนอกเข้าไป [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างนอก[khāng-nøk] (adv) EN: outside  FR: dehors ; à l'extérieur
ออกไปข้างนอก[øk pai khāng-nøk] (v, exp) EN: go out  FR: sortir

English-Thai: Longdo Dictionary
to hang out(v, slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
to see a man about a horse(phrase, slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., Syn. to see a man about a dog

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ask out(phrv) ชวนออกไป, See also: ชวนไปข้างนอก, Syn. go about, go out, go out with
be out(phrv) ออกมา, See also: อยู่ข้างนอก, อยู่ภายนอก, Syn. take out
be out(phrv) ออกปฏิบัติหน้าที่ข้างนอก, See also: ปฏิบัติงานนอกสถานที่, Syn. be out in
be out of(phrv) อยู่ข้างนอก, See also: ไม่อยู่ใน, อยู่ด้านนอก, Syn. come out from, come out of, get out of, take out of
be outside(phrv) อยู่ข้างนอก, See also: อยู่ด้านนอก
belt out(phrv) รีบออกไปข้างนอก (คำไม่เป็นทางการ)
cook out(phrv) ทำอาหารข้างนอก, See also: ทำอาหารด้านนอก
dash out(phrv) รีบออกไปข้างนอก, Syn. tear away, tear off, tear out
egress(n) การออกไปข้างนอก (คำทางการ), Syn. emergence, escape
egress(n) สิทธิในการออกไปข้างนอก (คำทางการ)
evert(vt) กลับด้านในออกข้างนอก, See also: พลิกด้านในออกข้างนอก
exterior(n) ภายนอก, See also: ชั้นนอก, ข้างนอก, Syn. outside, surface
exterior(adj) ภายนอก, See also: ข้างนอก, Syn. outer, outermost, outside
external(adj) ภายนอก, See also: ข้างนอก, ชั้นนอก, Syn. outer, outside
external(n) ลักษณะภายนอก (คน, สิ่งของ), See also: ข้างนอก, ชั้นนอก, Syn. exterior, outside
go out(phrv) ออกไปข้างนอก, See also: ออกไป, ออกจาก, Syn. be out, come out, get out, go out of, go out to
go out of(phrv) ออกไปข้างนอก, See also: ออกไป, ออกจาก, Syn. be out of, go out
go out with(phrv) ออกไปข้างนอกกับ, Syn. go out
hang one on(idm) ออกไปเมา (ข้างนอก)
harden off(phrv) (ต้นไม้) โตพอที่จะปลูกไว้ข้างนอก
out and about(idm) หายดีพอที่จะออกไปข้างนอก, See also: เป็นปกติดีพอที่จะออกเดินทาง
out to lunch(idm) ออกไปทานอาหารกลางวันข้างนอกที่ทำงาน
run an errand(idm) ออกไปข้างนอก, See also: ทำธุระเล็กๆน้อยๆนอกบ้าน
keep out(phrv) อยู่ข้างนอกไว้, See also: ไม่เข้าไปข้างใน, Syn. stay out, stop out
keep out of(phrv) อยู่ข้างนอก, See also: ไม่เข้าไปใน, Syn. stay out of, stop out of
leave out(phrv) ปล่อยไว้ข้างนอก, See also: ทิ้งไว้ข้างนอก
lock out(phrv) ล๊อคขังไว้ข้างนอก, See also: ปิดใส่กุญแจไว้เพื่อไม่ให้เข้า
look out(phrv) มองไปข้างนอก
lunch out(phrv) ไปทานอาหารกลางวันข้างนอก (ที่ร้าน, โรงแรมฯลฯ)
out(adj) ข้างนอก, See also: ภายนอก
out(adv) ข้างนอก, See also: ภายนอก
out(prep) นอก, See also: ภายนอก, ข้างนอก
outdoors(adv) ข้างนอก, See also: กลางแจ้ง, นอกบ้าน, Syn. outside, Ant. indoors
outside(adv) ภายนอก, See also: ข้างนอก, ด้านนอก, Syn. outdoors, Ant. inside
outside(adj) ที่อยู่ด้านนอก, See also: ที่อยู่ข้างนอก, Syn. external, outer, Ant. internal, interior
outside(n) ข้างนอก, Syn. exterior, Ant. inside
outwardly(adv) ไปทางข้างนอก
extra(prf) เลย, See also: ข้างนอก
permit out(phrv) อนุญาตให้ออกไปข้างนอก, Syn. allow out
play out(phrv) เล่นข้างนอก, See also: เล่นกลางแจ้ง
put out(phrv) วางไว้ข้างนอก, Syn. take out
run out(phrv) วิ่งออกไป, See also: วิ่งไปข้างนอก
rush out(phrv) รีบออกไปข้างนอก
see out(phrv) มองไปข้างนอก, See also: มองข้างนอก, Syn. see in
send out(phrv) ส่งไปข้างนอก, See also: ส่งออกไป
sit out(phrv) นั่งด้านนอก, See also: นั่งข้างนอก
sleep out(phrv) นอนข้างนอก, See also: หลับข้างนอก
stand outside(phrv) อยู่ด้านนอก, See also: อยู่ข้างนอก
stare out(phrv) จ้องออกไปข้างนอก (เป็นเวลานาน)
stay out(phrv) ยังคงอยู่ด้านนอก, See also: ยังอยู่ข้างนอก, Syn. keep out, stop out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abextra(แอบเอค' ซทรา) (ลาติน) จากข้างนอก
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
convex(คันเวคซฺ') adj. นูน,โค้งออกข้างนอก,ซึ่งมีมุมภายในทั้งหมดน้อยกว่าหรือเท่ากับ180องศา n. (คอน'เวคซฺ) n. ผิวหนังนูน,ส่วนที่นูนออก,สิ่งที่นูน
dine(ไดนฺ) vi. รับประทานอาหาร vt. เชิญรับประทานอาหาร -Phr. (dine out กินข้าวข้างนอก), Syn. eat
ecto-Pref. "ข้างนอก","ภายนอก"
egress(อี'เกรส) n. การออกไปข้างนอก,ลัทธิในการออก vi. (อิเกรส') ออก,ออกไป, See also: egression n.
exo-Pref. ข้างนอก,นอก,ภายนอก,นอกโลก
external(อิคซฺเทอ'เนิล) adj. ภายนอก,ข้างนอก,ผิวเผิน,นอกถิ่น n. ด้านนอก,ผิวนอก,สิ่งที่อยู่ข้างนอก, Syn. exterior
forth(ฟอร์ธ) adv.,prep. ไปข้างหน้า,ไปข้างนอก,ออกมา,ออกไป. -Phr. (and so forth และต่อมา)
out(เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป
outbuilding(เอาทฺ'บีลดิง) n. สิ่งปลูกสร้างข้างนอก
outside(เอาทฺ'ไซดฺ) n. ข้างนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,ส่วนนอก,สิ่งภายนอก,นอกวงการ,โฉมหน้า,โฉมภายนอก adj.,adv. ภายนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,วงนอก,ไกลสุด,เต็มขีด prep. ภายนอก,ข้างนอก. -Phr. (at the outside เต็มที่ เต็มขีด มากที่สุด) -Phr. (outside of นอกจาก ยกเว้น)
sally(แซล'ลี) vt.,n. (การ,ผู้) ฝ่าวงล้อมออกมา,ออกเดินทางอย่างฉับพลัน,ตีโต้,ตอบโต้,ปล่อยออกมา,ปะทุ,ออกข้างนอก, See also: sallier n., Syn. dedouch
watchout(วอทชฺ'เอาทฺ) n. ความระมัดระวัง,การมองดูไปข้างนอก, Syn. lookout
without(วิธ'เอาทฺ) prep.,adv.,n. ปราศจาก,ไม่มี,พ้น,นอก,ภายนอก,ข้างนอก,ส่วนที่อยู่ภายนอก conj. นอกจาก, Syn. not with

English-Thai: Nontri Dictionary
exterior(adj) ภายนอก,นอกกาย,ข้างนอก,ด้านนอก
exterior(n) ภายนอก,ข้างนอก,ด้านนอก
forth(adv) ออกมา,ไปข้างนอก
out(adv) ออกไป,ข้างนอก,พันสมัย,ดับ(ไฟ),หมดสิ้น
outbound(adj) แล่นออก,(เรือ)ขาออก,ออกไปข้างนอก
outer(adj) ข้างนอก,ชั้นนอก,ภายนอก,ด้านนอก
outside(adj, adv, p) ไกลสุด,ผิวนอก,ข้างนอก,ภายนอก,ด้านนอก,วงนอก
outside(n) ส่วนนอก,ภายนอก,ด้านนอก,ข้างนอก,ผิวนอก,โฉมหน้า
outsider(n) คนข้างนอก,คนวงนอก,คนนอกวงการ
outward(adj) ด้านนอก,ข้างนอก,ภายนอก,นอกเขต
outward(adv) ออกข้างนอก,สู่ภายนอก,ไปข้างนอก
outwardly(adv) ด้านนอก,ภายนอก,ข้างนอก,ผิวนอก
outwards(adv) ออกข้างนอก,สู่ภายนอก,ไปข้างนอก
without(adv, pre) ภายนอก,ข้างนอก,ปราศจาก,นอกเหนือ,พ้น,ไม่มี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
out thereความเป็นจริงที่อยู่ข้างนอก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
外出[がいしゅつ, gaishutsu] (n) ออกไปข้างนอก
内外[ないがい, naigai] (n) ข้างในข้างนอก, ข้างในและข้างนอก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
誘う[さそう, sasou] TH: ชวนไปข้างนอก  EN: to call out
出かける[でかける, dekakeru] TH: ออกไปข้างนอก  EN: to go out

German-Thai: Longdo Dictionary
weg(adv) ไกลๆ พ้นๆ เช่น Geh weg! ไปพ้นๆ หรือแปลว่า ออกไปข้างนอก เช่น Sie ist schon weg.
heraus(adv) บ่งชี้ทิศทางออกข้างนอกของผู้พูด เช่น Heraus mit dir! ออกไปซะ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top