ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ขี้ผึ้ง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขี้ผึ้ง, -ขี้ผึ้ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ผึ้ง(n) beeswax, See also: wax, Example: เทียนทำมาจากขี้ผึ้ง, Thai Definition: รังผึ้งที่เอามาหลอมใช้ในการต่างๆ
เทียนขี้ผึ้ง(n) beeswax candle, See also: candle, beeswax taper, wax candle, wax taper

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้ผึ้งน. รังผึ้งที่เอามาหุงใช้ในการต่าง ๆ เช่น ทำเทียน ทำสีผึ้ง.
ขี้ผึ้งดูใน ขี้.
ขี้ผึ้งดู เต่าเหลือง ที่ เต่า ๑.
ยาขี้ผึ้งน. ยาที่มีลักษณะเป็นขี้ผึ้งหรือครีม ใช้ทาแก้โรคผิวหนังเป็นต้น.
สูญขี้ผึ้งน. กรรมวิธีหนึ่งในการหล่อโลหะ ใช้ขี้ผึ้งพอกหุ้มแกนทรายให้เป็นหุ่น แล้วทาไล้ด้วยดินเหนียวผสมขี้วัวและน้ำ จึงเข้าดินเป็นพิมพ์ นำไปเผาไฟสำรอกขี้ผึ้งให้ละลายออกจากพิมพ์ จากนี้เทโลหะหลอมเหลวเข้าแทนที่ขี้ผึ้ง.
หุงขี้ผึ้งก. เอาขี้ผึ้งแท้ผสมกับหัวกะทิหรือน้ำมันมะพร้าวเป็นต้นแล้วเคี่ยวกับใบเตยหรือดอกไม้บางชนิด เช่น ดอกมะลิ ดอกกระดังงา สำหรับใช้สีปากเพื่อกันน้ำหมากเลอะริมฝีปากหรือเพื่อป้องกันริมฝีปากแตก.
หุ่นขี้ผึ้งน. หุ่นที่ทำด้วยขี้ผึ้งเป็นต้น มักทำเป็นรูปคนที่มีชื่อเสียง สวมใส่เสื้อผ้า มองดูคล้ายคนจริง ๆ.
กอเอี๊ยะน. แผ่นขี้ผึ้งปิดแผลชนิดหนึ่งแบบจีน.
แกนทรายน. แกนที่ใช้ในการหล่อพระพุทธรูปหรืองานประติมากรรมไทยด้วยวิธีสูญขี้ผึ้ง ทำด้วยทรายผสมดินเหนียว หมักให้ชุ่มและเหยียบให้เข้ากันจนเหนียว จึงปั้นขึ้นเป็นรูปเลา ๆ เรียกว่า โกลน แล้วผึ่งให้แห้ง จากนั้นเอาขี้ผึ้งพอกและปั้นส่วนผิวจนเป็นรูปตามที่ต้องการ.
ขบวนทางขี้ผึ้งในการหล่อรูป.
ขาง ๔ก. อัง, ทำให้ร้อน, ทำให้สุก, เช่น เอาขี้ผึ้งไปขางไฟ ว่า เอาขี้ผึ้งไปอังไฟ.
ขึ้นทนน. ขั้นตอนหนึ่งในการหล่อโลหะ โดยยกหุ่นขี้ผึ้งที่เข้าดินเป็นพิมพ์สำเร็จแล้วขึ้นตั้งบนฐานอิฐที่วางซ้อนเป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยกลับเอาหัวของหุ่นไว้ข้างล่าง ปักท่อนเหล็กค้ำยันตัวพิมพ์ที่พอกหุ่นให้ตั้งตรงและมั่นคง.
ขูดก. เอาของมีคมเป็นต้นครูด เช่น เอาช้อนขูดมะพร้าว เอาเล็บขูดขี้ผึ้ง, ครูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับของมีคม เช่น เอามะพร้าวไปขูดกับกระต่าย.
ชะมด ๒น. ชื่อกวางในสกุล Moschus วงศ์ Moschidae เป็นกวางขนาดเล็ก ลำตัวป้อม หัวเล็ก ไม่มีเขา ขนหยาบมีสีแตกต่างกัน ตัวเมียเขี้ยวสั้นมาก ตัวผู้มีเขี้ยวยาวคล้ายใบมีดยื่นพ้นริมฝีปาก และมีต่อมกลิ่นอยู่ระหว่างสะดือกับอวัยวะเพศ ขับสารคล้ายขี้ผึ้งออกมา เรียกว่า ชะมดเชียง ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอมและทำยาได้ มักอาศัยอยู่ตามป่าสนและป่าผลัดใบรกทึบบนภูเขา มี ๔ ชนิด ได้แก่ กวางชะมดไซบีเรีย ( Moschus moschiferus Linn.) กวางชะมดเขาสูง [ M. chrysogaster (Hodgson)] กวางชะมดดำ ( M. Fuscus Li) และกวางชะมดป่า ( M. berezovskii Flerov) ไม่พบในประเทศไทยแต่ที่นำมาเลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่ กวางชะมดป่า.
ดินน้ำมันน. วัสดุที่ทำจากดินเนื้อละเอียด ผสมขี้ผึ้ง วาสลิน น้ำมันพืช กำมะถัน และสี ลักษณะค่อนข้างนิ่ม ใช้ในงานศิลปะต้นแบบสำหรับการหล่อ หรือให้นักเรียนฝึกหัดปั้นเป็นต้น.
ตลับ ๑(ตะหฺลับ) น. ภาชนะอย่างหนึ่ง สำหรับใส่สิ่งของเช่นขี้ผึ้งสีปากหรือยา โดยมากมีรูปกลมแป้น ขนาดไม่ใหญ่นัก มีฝาปิด.
เต่าเหลืองน. ชื่อเต่าบกขนาดกลางชนิด Indotestudo elongata (Blyth) ในวงศ์ Testudinidae หัวสีเหลือง กระดองหลังสีเหลืองมีลายเปรอะสีน้ำตาล กระดองท้องสีเหลืองไม่มีลาย กินพืช เช่น หญ้าเพ็ก, เพ็ก ขี้ผึ้ง เทียน หรือ แขนง ก็เรียก.
เทียน ๑น. เครื่องตามไฟที่ฟั่นหรือหล่อด้วยขี้ผึ้งหรือไขเป็นต้น มีไส้อยู่ตรงใจกลาง, ลักษณนามว่า เล่ม.
แท้ว. ล้วน ๆ, ไม่มีอะไรเจือปน, เช่น เทียนขี้ผึ้งแท้, ไม่ปลอม, ไม่เทียม, เช่น นาฬิกาเรือนนี้ของแท้ กระเป๋าหนังแท้.
น้ำมันตานีน. น้ำมันชนิดหนึ่งทำจากนํ้ามันมะพร้าวเคี่ยวกับขี้ผึ้งแท้พอเหลว ใช้แต่งผม.
ปั้น ๑ก. เอาสิ่งอ่อน ๆ เช่นขี้ผึ้งดินเหนียวเป็นต้นมาทำให้เป็นรูปตามที่ต้องการ เช่น ปั้นข้าวเหนียว ปั้นตุ๊กตา
ปาเต๊ะ ๒น. ชื่อผ้าโสร่งชนิดหนึ่ง ใช้เคลือบด้วยขี้ผึ้งเหลวบางตอนที่ไม่ต้องการให้มีสีสันหรือลวดลาย.
ฝังรูปน. วิธีทำคุณอย่างหนึ่ง โดยปั้นรูปสมมุติของอมิตรขึ้นด้วยขี้ผึ้งหรือดินเหนียวจากป่าช้า เสกคาถาอาคม แล้วนำไปฝังที่ใต้บันไดเรือน ป่าช้า หรือทางสามแพร่ง, มักใช้เข้าคู่กับคำ ฝังรอย เป็น ฝังรูปฝังรอย.
พานพระขันหมาก, พานพระขันหมากเสวยน. พานใส่หมากพลูเครื่องเสวย เป็นเครื่องราชูปโภค ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ ลักษณะเป็นพานซ้อนกัน ๒ ชั้น รูปทรงคล้ายพานแว่นฟ้า ทำด้วยทองคำ จำหลักลวดลายลงยาสี จะเรียกว่า พานพระศรี พานพระขันหมาก หรือพานพระขันหมากเสวย ซึ่งสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียก, ในพานประกอบด้วย ตลับพู่ใส่ขี้ผึ้ง ๑ มังสี ๒ สำหรับใส่หมากเจียน ๑ หมากทั้งลูก ๑ ซองพลู ๒ สำหรับใส่พลูจีบ ๑ ตลับใส่กระวาน ๑ ตลับใส่ยาฝอย ๑ และพระแสงกรรบิด ๑.
พุ่มกัณฑ์เทศน์น. ดอกไม้ที่จัดเป็นพุ่มบนพาน ตะลุ่ม หรือ โตก มีเทียนขี้ผึ้งซึ่งติดเงินเหรียญโดยรอบตั้งอยู่ตรงกลาง ปัจจุบันมักใช้ก้านธูปคีบธนบัตรปักไว้ที่ต้นเทียน.
พุ่มเทียนน. พุ่มดอกไม้ถวายพระ ใช้เทียนไขหรือเทียนขี้ผึ้งหล่อเป็นดอกไม้ชนิดต่าง ๆ มีดอกมะลิเป็นต้น ติดแป้งเปียกตามลวดลายที่โครงกระดาษรูปพุ่มแทนดอกไม้สด.
ฟอสฟอรัสน. ธาตุลำดับที่ ๑๕ สัญลักษณ์ P เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง มีหลายอัญรูป อัญรูปที่สำคัญ คือ ฟอสฟอรัสขาว (บางทีก็เรียกว่า ฟอสฟอรัสเหลือง) ลักษณะอ่อนคล้ายขี้ผึ้ง หลอมละลายที่ ๔๔ °ซ. ติดไฟง่าย เมื่อกระทบอากาศจะให้แสงเรือง เป็นพิษอย่างแรง, ฟอสฟอรัสแดง ลักษณะเป็นผงสีแดงแกมม่วง เมื่อกระทบอากาศไม่ให้แสงเรือง ติดไฟยาก ไม่เป็นพิษเหมือนฟอสฟอรัสขาว.
ฟั่น ๑ก. คลึงสิ่งเป็นเส้นหลายเส้นให้เข้าเกลียวกัน เช่น ฟั่นด้าย, นำป่านหรือปอเป็นต้นมาตีเกลียวให้เป็นเชือก เรียกว่า ฟั่นเชือก, คลึงขี้ผึ้งที่มีไส้อยู่ภายในให้เป็นเล่มเทียน เรียกว่า ฟั่นเทียน.
มธุเศษน. ขี้ผึ้ง.
รักแก้วน. น้ำรักผสมสมุกและขี้ผึ้ง เคี่ยวให้งวดจนจับเป็นก้อน เพื่อนำไปปั้นหรือกดลงในแม่พิมพ์ทำเป็นลวดลายต่าง ๆ.
ลน ๑ก. อังไฟเพื่อให้ร้อนแต่ผิว ๆ หรือให้อ่อนเป็นต้น เช่น เอาขี้ผึ้งลนไฟ เอาไม้ลนไฟให้อ่อน.
ลูกทอยน. ไม้แหลมสำหรับตอกต้นไม้เป็นต้นเพื่อเหยียบขึ้นไป, เหล็กแหลมหรือตะปูที่ตอกเข้ากับหุ่นขี้ผึ้งให้ติดกับแกนในสำหรับพยุงพิมพ์ดินให้คงที่ในการหล่อโลหะเช่นพระพุทธรูป.
สีผึ้งน. ขี้ผึ้งที่ปรุงแล้วใช้สำหรับสีปาก, บางทีเรียกว่า สีผึ้งสีปาก.
สีเทียนน. สีสำหรับวาดเขียนชนิดหนึ่ง ทำขึ้นจากผงสีผสมกับขี้ผึ้ง อัดเป็นแท่งกลมขนาดสั้น ๆ.
หม่องเรียกยาขี้ผึ้งชนิดหนึ่งใช้ทา นวด เป็นต้น ว่า ยาหม่อง.
หยิกเล็บก. ใช้เล็บหัวแม่มือกดลงบนดินเหนียวหรือขี้ผึ้งเป็นต้นเพื่อทำเครื่องหมายไว้.
หล่อก. เทโลหะเหลวหรือขี้ผึ้งเหลวเป็นต้นลงในแม่พิมพ์ แล้วทิ้งให้แข็งเป็นรูปตามแบบ (มักใช้ในงานประติมากรรมและอุตสาหกรรม) เช่น หล่อพระพุทธรูป หล่อกระทะ หล่อกระบอกปืนใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periphery waxขี้ผึ้งดามขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pomade; pomatumยาขี้ผึ้งใส่ผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pomatum; pomadeยาขี้ผึ้งใส่ผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lost wax; cire perdueสูญขี้ผึ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salveยาขี้ผึ้งข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmic ointment; oculentum; ointment, eyeขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oleaginous; oleosus-เป็นมัน, -เป็นไข, เหมือนขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oleosus; oleaginous-เป็นมัน, -เป็นไข, เหมือนขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment; unguent; unguentumยาขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ unction ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment, eye; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment, ophthalmic; oculentum; ointment, eyeขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occlusal indicator waxขี้ผึ้งชี้จุดสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
oculentum; ointment, eye; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
burnout waxขี้ผึ้งชนิดไหม้หมด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
baseplate waxขี้ผึ้งแผ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxing waxขี้ผึ้งล้อมขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
casting waxขี้ผึ้งหล่อแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cire perdue; lost waxสูญขี้ผึ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cerateขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
denture, model waxฟันปลอมฐานขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ denture, trial] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eye ointment; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encaustic; encaustic paintingการเขียนสีขี้ผึ้งร้อน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encaustic painting; encausticการเขียนสีขี้ผึ้งร้อน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inlay waxขี้ผึ้งอุดฝัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inunction๑. การทาถู [มีความหมายเหมือนกับ infriction]๒. ยาขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unguent; ointment; unguentumยาขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ unction ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unguentum; ointment; unguentยาขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ unction ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unction๑. ยาขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ ointment; unguent; unguentum]๒. การทาถูด้วยยาขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wax patternแบบขี้ผึ้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wax patternแบบขี้ผึ้ง, กระสวนขี้ผึ้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wax sculptureประติมากรรมขี้ผึ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wax templateขี้ผึ้งรอยสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
waxing; waxing upการแต่งขี้ผึ้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
waxing up; waxingการแต่งขี้ผึ้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wax modelหุ่นขี้ผึ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ointmentsยาขี้ผึ้ง [TU Subject Heading]
Wax craftหัตถกรรมขี้ผึ้ง [TU Subject Heading]
Analgesic Balmขี้ผึ้งแก้ปวดบวม [การแพทย์]
Anesthetic Ointmentsยาชาชนิดขี้ผึ้ง [การแพทย์]
Antibiotic Ointmentขี้ผึ้งปฏิชีวนะ [การแพทย์]
Bacitracinแบซิทราซิน,ขี้ผึ้งแบซิทราซิน [การแพทย์]
Beeswaxขี้ผึ้งขี้ผึ้งจากผึ้ง [การแพทย์]
Coal Tar Ointmentsขี้ผึ้งรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง [การแพทย์]
Dithranol Ointmentไดธรานอลในยาขี้ผึ้ง [การแพทย์]
cutinคิวทิน, สารประเภทขี้ผึ้ง พบมากในคิวทิเคิล ป้องกันการซึมผ่านของน้ำและแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
waxไข, เอสเทอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่กลีเซอรอล มีอยู่ทั้งในสถานะของเหลว เช่น ไขปลาวาฬ  ในสถานะของแข็ง เช่น ขี้ผึ้ง เทียนไข เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
paraffinsพาราฟิน, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในอนุกรมพาราฟินหรือแอลเคน สูตร เคมีทั่ว ๆ ไป คือ CnH2n+ 2 มีทั้งอยู่ในสถานะแก๊ส ของเหลวและของแข็ง พวกที่เป็นของแข็งและมีจุดหลอมเหลว 50 - 60°C นิยมเรียกว่าขี้ผึ้งพาราฟิน ซึ่งใช้ทำเทียนไข กระดาษไขและน้ำมันขัดพื้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
lipidลิพิด, ไขมัน, สารประกอบอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยธาตุ C, H, O เป็นส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ำแต่ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์  เช่น ขี้ผึ้ง  ไขมันสัตว์  น้ำมันที่สกัดจากพืช เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
synthetic dyeสีย้อมสังเคราะห์, สารเคมีที่มีสีซึ่งได้จากการสังเคราะห์ สีย้อมสังเคราะห์ส่วนมากมีโมเลกุลเล็กและสามารถละลายได้ในสารละลาย  ใช้ย้อมวัสดุพวกสิ่งทอ กระดาษ หนังสัตว์ ขี้ผึ้ง หรือขนสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vaselineวาสลิน, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันอยู่ในสถานะครึ่งแข็งครึ่งเหลว มีสีขาวหรือสีเหลือง ใช้ทำเครื่องสำอางและขี้ผึ้งต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ichthammol Ointmentยาขี้ผึ้งอิชแทมมอล [การแพทย์]
Methyl Salicylate Ointmentขี้ผึ้งน้ำมันระกำ [การแพทย์]
Myocerosisกล้ามเนื้อเสื่อมมีลักษณะคล้ายขี้ผึ้ง [การแพทย์]
Myokerosisกล้ามเนื้อเสื่อมมีลักษณะคล้ายขี้ผึ้ง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ผึ้ง[khīpheung] (x) EN: beeswax ; wax  FR: cire d'abeilles [f]
ขี้ผึ้ง[khīpheung] (n) EN: ointment ; unguent ; salve ; pomade  FR: pommade [f] ; onguent [m]
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง[phiphitthaphan hun khīpheung] (n, exp) EN: wax museum
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย[Phiphitthaphan Hun Khīpheung Thai] (org) EN: Thai Human Imagery Museum
เทียนขี้ผึ้ง[thīen khīpheung] (n, exp) EN: wax candle ; beeswax candle
ยาขี้ผึ้ง[yā khī pheung] (n) EN: ointment  FR: pommade [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
mineral oil(n, phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balm(n) น้ำมันหอม, See also: ขี้ผึ้ง, ไขมันหอม, ยาหม่อง, Syn. emollient
batik(n) การพิมพ์ผ้าด้วยมือ, See also: เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม, สิ่งทอท, Syn. tie-dyeing
beeswax(n) ขี้ผึ้ง
beeswax(vt) ทาด้วยขี้ผึ้ง, See also: เคลือบด้วยขี้ผึ้ง
chamber of horrors(n) สถานที่แสดงวัตถุที่น่ากลัว (โดยเฉพาะห้องแสดงอาชญากรรมร้ายแรงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussaud)
mote(n) ขี้ผึ้ง, See also: ผงธุลี, Syn. speck
ointment(n) ขี้ผึ้ง, Syn. unguent
petrolatum(n) สารขี้ผึ้ง
polish(n) ขี้ผึ้งสำหรับขัดเงา, See also: ยาขัดให้มันเงา
pomade(n) น้ำมันใส่ผม, See also: ขี้ผึ้งใส่ผม, Syn. hair oil, hair dressing, styling gel
pomade(vt) แต่งผมด้วยน้ำมันใส่ผม, See also: แต่งผมด้วยขี้ผึ้งใส่ผม
salve(n) ยาทาแผล, See also: น้ำมันขี้ผึ้งสำหรับทาแผล, Syn. healing ointment
unguent(n) ยาที่ใช้ทา, See also: ขี้ผึ้งที่ใช้ทา, Syn. balm, cream, ointment
unguentary(adj) ซึ่งใช้ขี้ผึ้งหรือน้ำมันทา, Syn. unctuous
wax(n) ขี้ผึ้ง, See also: สารที่คล้ายขี้ผึ้ง
wax(vt) เคลือบด้วยขี้ผึ้ง, See also: ขัดด้วยขี้ผึ้ง
waxen(adj) ซึ่งคล้ายขี้ผึ้งทั้งลักษณะและสี, Syn. waxy
waxen(adj) ซึ่งทำด้วยขี้ผึ้ง, See also: ซึ่งทำมาจากขี้ผึ้ง
waxjack(n) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหลอมขี้ผึ้ง
waxwork(n) หุ่นขี้ผึ้ง
waxworks(n) นิทรรศการหุ่นขี้ผึ้ง
waxy(adj) คล้ายขี้ผึ้ง, Syn. waxen
waxy(adj) เคลือบด้วยขี้ผึ้ง, See also: ทำด้วยขี้ผึ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balm(บาล์ม) n. ยาหม่อง,ยาขี้ผึ้งแก้ปวด, Syn. emollient
balsam(บอล'เซิม) n. ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง,ขี้ผึ้งยา,ยาหม่อง, See also: balsamy adj.
batik(บะทีค') n. เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม,สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว, Syn. battik
beeswax(บีซ'แวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง vi. ใส่ขี้ผึ้งเข้าไป
ceraten. ขี้ผึ้ง
cero-Pref. " ขี้ผึ้ง"
cerotic acidn. ขี้ผึ้งขาว
crayon(เคร'ออน,-เอิน) n. ดินสอสี,ดินสอเทียน,ดินสอขี้ผึ้ง,ดินสอชอล์ค,ภาพที่เขียนด้วยดินสอดังกล่าว, See also: crayonist n. ดูcrayon
ointment(ออยทฺ'เมินทฺ) n. ครีม,ยาขี้ผึ้ง,ยาที่เป็นครีม
paraffin waxn. พาราฟินในรูปขี้ผึ้ง
salve(แซฟว,ซาฟว) n. ขี้ผึ้งทาแผล,ขี้ผึ้ง,น้ำมันขี้ผึ้ง,ยาบรรเทา,สิ่งบรรเทา,การทำให้ผ่อนคลาย,การประจบสอพลอ,การปลอบใจ -v. บรรเทา,บำรุงขวัญ,ทำให้ผ่อนคลาย,กู้,กอบกู้,ช่วยให้รอดพ้นจากภัยหรือการสูญเสีย,ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต, Syn. ointment
style(สไทลฺ) n. ชนิด,รูปแบน,ลักษณะ,ท่าทาง,สำนวน,โวหาร,ทำนอง,ท่วงทำนอง,วิธีการ,วิธีการเขียน,แบบอย่าง,ลีลา,คำขนานนาม,ปากกาสมัยโบราณสำหรับเขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,สิ่งที่คล้ายปากกาดังกล่าว,เข็มเครื่องเล่นจานเสียง,เข็มนาฬิกาแดด,วิธีการจับเวลา,แกนดอกไม้,เดือย,หนาม,
stylograph(สไท'ละกราฟ,-กราฟ'ฟิค) n. ปากกาหมึกหลอดจิ๋ว (แทนที่จะเป็นปุ่มที่หัว) ,ปากกาปากเหล็ก (สมัยก่อน) สำหรับเขียนแผ่นขี้ผึ้ง
stylographic pen(สไท'ละกราฟ,-กราฟ'ฟิค) n. ปากกาหมึกหลอดจิ๋ว (แทนที่จะเป็นปุ่มที่หัว) ,ปากกาปากเหล็ก (สมัยก่อน) สำหรับเขียนแผ่นขี้ผึ้ง
stylus(สไท'ลัส) n. เข็มจานเสียง,ปากกาปากแหลมสมัยก่อนที่ใช้เขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,เข็มนาฬิกาแดด,เข็มวาดภาพ, (พืช) ท่อรังไข่,แกนดอกไม้ pl. styli,styluses
taro(ทาร์'โร,แทร'โร) n. เผือกด้วยน้ำดินหรือส'หรือขี้ผึ้ง pl. taros
unguent(อัง'เกวนทฺ) n. ยาขี้ผึ้ง,ยาทาผิว,ทายาภายนอก., See also: unguentary adj.
unguentum(อังเกวกนก'ทัม) n. , (pl. -ta) ขี้ผึ้ง,ยาขี้ผึ้ง,ยาทาแผล (ointment)
waxแวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง,สารที่คล้ายขี้ผึ้ง,ขี้หู,แผ่นเสียง,ครั่ง,ยางเหนียว,อารมณ์โกรธ vt. ทาด้วยขี้ผึ้ง vi. เพิ่ม,เสริม, (ดวงจันทร์) เพิ่มความสว่างขึ้น adj. ทำด้วยหรือเกี่ยวกับหรือคล้ายขี้ผึ้ง, See also: waxer n. waxlike adj. คำที่มีความหมายเหมือน
waxwork(แวคซ'เวิร์ค) n. รูปปั้นหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยขี้ผึ้ง
waxworks(แวคซฺ'เวิร์คซฺ) n. นิทรรศการหุ่นขี้ผึ้ง,พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง pl. waxworks
waxy(แวค'ซี) adj. คล้ายขี้ผึ้ง,ทำด้วยขี้ผึ้ง,โกรธ, See also: waxily adv. waxiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
balsam(n) ขี้ผึ้ง,ยาหม่อง
beeswax(n) ขี้ผึ้ง
grease(n) ไข,มัน,ขี้ผึ้ง,น้ำมันหล่อลื่น,จาระบี
ointment(n) ครีม,ขี้ผึ้ง,น้ำมันนวดตัว
salve(n) ยาบรรเทา,ยาขี้ผึ้ง,สิ่งบรรเทา
unguent(n) ขี้ผึ้งใส่แผล,ยาทาภายนอก
vaseline(n) น้ำมันขี้ผึ้ง,วาสลิน
wax(n) ขี้ผึ้ง,ไข,ครั่ง,ยางเหนียว,ขี้หู
wax(vt) ทาขี้ผึ้ง,ขัดมัน,โรย,รูด,ฉาบ
waxen(adj) ทำด้วยขี้ผึ้ง,เหมือนขี้ผึ้ง,ซีดเหมือนผีตาย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top