ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กลับกลอก*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กลับกลอก, -กลับกลอก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลับกลอก(adv) unreliably, See also: changeably, Example: ใครที่พูดจากลับกลอกตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้ท่านว่าเป็นคน ลิ้นตวัดถึงหู
กลับกลอก(adj) unreliable, See also: undependable, changeable, unstable, Syn. กลอกกลับ, พลิกแพลง, Example: เขาได้กลับใจไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งแล้วถือว่าเป็นคนกลับกลอก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระกลับกลอกก. กลับกลอก เช่น มีตาดุจแก้วแสงสาย กระกลับกลอกพราย ชื่อรัตนจักษุมงคล (ตำราช้างคำฉันท์).
กลับกลอกก. เปลี่ยนไปมาเชื่อถือไม่ได้ เช่น พูดจากลับกลอก, กลอกกลับ ก็ว่า.
กลับกลอกว. ที่พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอย เช่น คนกลับกลอก.
กระ ๔ใช้เป็นพยางค์หน้า (๑) ซึ่งเดิมเป็น ก กำ กุ ข ต ส เช่น กบิล-กระบิล, กำแพง-กระแพง, กุฎี-กระฎี, ขจัด-กระจัด, ตวัด-กระหวัด, สะท้อน-กระท้อน. (๒) โบราณใช้แทน ตระ เช่น ตระกูล-กระกูล, ตระลาการ-กระลาการ. (อัยการเบ็ดเสร็จ). (๓) เติมหน้าคำโดยไม่มีความหมายก็มี เช่น ซุ้ม-กระซุ้ม, โดด-กระโดด, พุ่ม-กระพุ่ม, ยาจก-กระยาจก, เติมให้มีความหมายแน่นแฟ้นขึ้นก็มี เช่น ทำ-กระทำ, ทุ้ง-กระทุ้ง, เสือกสน-กระเสือกกระสน. (๔) ยํ้าหน้าคำอันขึ้นต้นด้วย ก ในบทกลอน คือ กระกรี๊ด กระกรุ่น กระกลับกลอก กระเกริ่น กระเกรียม กระเกรียว กระเกรี้ยว กระเกริก. (๕) นอกนี้เป็น กระ มาแต่เดิม เช่น กระทรวง กระบือ.
กลอกกลับก. เปลี่ยนไปมาเชื่อถือไม่ได้ เช่น พูดจากลอกกลับ, กลับกลอก ก็ว่า.
จั้งก. ตั้ง เช่น คือคชกลับกลอกจั้ง จญสีห์ (ยวนพ่าย).
ตรละ ๒(ตะระละ) ว. กลับกลอก
ตวัดลิ้น, ตวัดลิ้นไปมาก. พูดกลับกลอก.
ตีหลายหน้าก. ตลบตะแลง, กลับกลอก.
แปรปากหลากคำก. พูดกลับกลอกไม่ยั่งยืนคำ.
พาลีหลายหน้าว. กลับกลอก, ไม่ซื่อสัตย์.
มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูกน. คนกลับกลอก.
ร้อยลิ้น, ร้อยลิ้นกะลาวนว. อาการที่พูดกลับกลอกตลบตะแลง.
ลิ้นตะกวดว. ที่พูดจากลับกลอกเชื่อถือไม่ได้.
ลิ้นไม่มีกระดูกก. พูดสับปลับ กลับกลอกเอาแน่ไม่ได้.
สับปลับว. กลับกลอกเชื่อไม่ได้ (มักใช้แก่กริยาพูด) เช่น พูดสับปลับ เขาเป็นคนสับปลับ, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ สับปลี้ เป็น สับปลี้สับปลับ หรือ สับปลับสับปลี้.
สับปลี้ก. พูดกลับกลอกเชื่อไม่ได้ มักใช้ประกอบกับคำ สับปลับ เป็น สับปลี้สับปลับ หรือ สับปลับสับปลี้.
อสัตย์ว. ไม่ซื่อสัตย์, ไม่ซื่อตรง, กลับกลอก, เช่น คนอสัตย์, อาสัตย์ ก็ว่า.
อาสัตย์ว. ไม่ซื่อสัตย์, ไม่ซื่อตรง, กลับกลอก, เช่น คนอาสัตย์, อสัตย์ ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลับกลอก[klapkløk] (adj) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable  FR: versatile ; changeant ; instable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cattishadj. คล้ายแมว,กลับกลอก,โหดเหี้ยม,อำมหิต
catty(แคท'ที) adj. เหมือนแมว,คล้ายแมว,ปลิ้นปล้อน,กลับกลอก,โหดเหี้ยม,อำมหิต, See also: cattiness n. ดูcatty, Syn. spiteful
prevaricate(พริแว'ริเคท) vi. โกหก,พูดกลับกลอก,พูดหลบหลีก,พูดปัดภาระ, See also: prevarication n. prevaricative adj. prevaricatory adj. prevaricator n.
serpentine(เซอ'เพินไทนฺ,-ทิน) adj. คล้ายงู,คล้ายงูเลื้อย,วกวน,คดเคี้ยว,คดโกง,กลับกลอก,ปลิ้นปล้อน,เจ้าเล่ห์,หักหลัง, Syn. zigzag, winding
slick(สลิค) adj.,vt. (ทำให้) ลื่น,เป็นมัน,เรียบเป็นมัน,ไพเราะ,สุภาพ,เรียบร้อย,คล่องแคล่ว,ชำนาญ,มีเล่ห์เหลี่ยม,ปลิ้นปล้อน,กลับกลอก,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์. adv. ลื่น,ฉลาด. n.. สิ่วช่างไม้ชนิดหนึ่งที่มีใบกว้างกว่า2นิ้ว
slippy(สลิพ'พี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,กลับกลอก,รวดเร็ว,แคล่วคล่อง,ว่องไว,ตื่นเต้น,ระมัดระวัง., See also: slippiness n., Syn. slippery
snake(สเนค) n. งู,ผู้ทรยศ,ผู้หักหลัง,คนกลับกลอก,ชายที่ชอบหลอกลวงหญิงสาว vt.,vi. คดเคี้ยวไปมา,เคลื่อนตัวเหมือนงู,, Syn. reptile, serpent
tricksy(ทริค'ซี) adj. ขี้เล่น,ซน,ชอบสนุก,กลับกลอก,ควบคุมยาก,เก๋,แต่งตัวสวยงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ,กลับกลอก,ไม่แน่นอน,เหลาะแหละ,โลเล
prevaricate(vi) พูดเลี่ยง,กลับกลอก,พูดหลบหลีก,โกหก
prevarication(n) การพูดหลบหลีก,การกลับกลอก,การพูดเลี่ยง,การโกหก
serpentine(adj) คดเคี้ยว,กลับกลอก,คดโกง,เจ้าเล่ห์
sly(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม,ขี้โกง,ปากว่าตาขยิบ,กลับกลอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top