ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กระถาง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กระถาง, -กระถาง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระถาง(n) pot, See also: pitcher, vessel, Example: น้องเป็นคนมือหนัก ทำกระถาง อ่าง ไห หลายใบแตกหักเสียหายจนพ่อโกรธ, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะปากกว้าง มีรูปต่างๆ สำหรับปลูกต้นไม้หรือใส่น้ำ และอื่นๆ
กระถางธูป(n) joss stick pot, See also: incense burner, Example: ช่วยขยับกระถางธูปให้พ้นมือเด็กหน่อยค่ะ
กระถางดอกไม้(n) flowerpot, See also: pot, Example: แถวนี้ทุกบ้านนิยมเอากระถางดอกไม้นานาชนิดปลูกประดับไว้ตามริมหน้าต่างบ้าน, Count Unit: ใบ, ลูก
กระถางต้นไม้(n) flowerpot, See also: pot, Example: ตามถนนหนทางเต็มไปด้วยกระถางต้นไม้ทำให้ดูเจริญหูเจริญตา, Count Unit: ใบ, ลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระถางน. ภาชนะปากกว้าง มีรูปต่าง ๆ สำหรับปลูกต้นไม้ หรือใส่ของอื่น ๆ เช่น กระถางต้นไม้ กระถางธูป.
กระถางธูปน. กระถางที่บรรจุทรายหรือข้าวสาร สำหรับปักธูป .
ไม้กระถางน. ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง ใส่ในกระถาง ลำต้นเป็นต้นไม้แห้งผูกดอกไม้เพลิงชนิดต่าง ๆ เช่น จู้จี้ นกบิน ฝอยทอง ล่ามชนวนให้ต่อกัน เวลาจุดจะแตกเป็นระยะ ๆ
ไม้กระถางดอกไม้กระถางเล็ก ๆ ใช้ไม้โสนทำ สำหรับถวายพระในเวลาเข้าพรรษา.
กี๋น. ฐานสำหรับรองสิ่งของหรือสำหรับนั่ง ทำด้วยวัตถุต่าง ๆ มีรูปต่าง ๆ กัน เช่น กี๋รองแจกัน กี๋รองกระถางต้นไม้
เครื่องตั้งน. เครื่องตั้งโต๊ะบูชา มีแจกัน เชิงเทียน กระถางธูป และพานดอกไม้ เป็นต้น.
เครื่องห้า ๑น. เครื่องบูชาชนิดหนึ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงใช้บูชาพระธรรมเวลาทรงสดับเทศนา มีเชิงเทียน ๒ เชิง กระถางธูป ๑ ใบ กรวยปักดอกไม้ ๕ กรวย ตั้งในพานทองลงยาราชาวดี, เรียกเต็มว่า เครื่องนมัสการทองน้อยเครื่องห้า.
ไม้ดัดน. พรรณไม้ใหญ่ นิยมปลูกในกระถางและดัดกิ่งให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามที่ต้องการ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamma greenhouseเรือนรังสีแกมมา, เรือนเพาะเลี้ยงพืชที่มีหลังคาโปร่งแสง บริเวณตรงกลางเรือนหรือด้านใดด้านหนึ่งของห้องติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมา มีกำแพงคอนกรีตหนาเพื่อป้องกันไม่ให้รังสีออกสู่ภายนอก และมีเครื่องควบคุมการฉายรังสีอยู่ด้านนอก ใช้สำหรับศึกษาผลของรังสีต่อพืชและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยให้พืชที่ปลูกในกระถางได้รับรังสีปริมาณต่ำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน [นิวเคลียร์]
Potting soilsสิ่งที่ใช้ปลูกพืชกระถาง [TU Subject Heading]
reuseใช้ซ้ำ, นำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยอาจใช้งานในรูปแบบเดิม หรือดัดแปลงเพื่อใช้งานในรูปแบบอื่น เช่น การนำขวดน้ำพลาสติกที่ดื่มน้ำจนหมดแล้วกลับมาบรรจุน้ำดื่มใหม่ หรือนำไปดัดแปลงใช้เป็นกระถางต้นไม้ หรือกล่องใส่ดินสอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระถาง[krathāng] (n) EN: flowerpot ; pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel  FR: pot [m] ; bac [m] ; cruche [f] ; pot de fleurs [m]
กระถางดอกไม้[krathāng døkmāi] (n, exp) EN: flowerpot  FR: pot de fleurs [m]
กระถางน้ำ[krathāng nām] (n, exp) EN: water basin ; water bowl

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
censer(n) กระถางธูป, Syn. thurible
fernery(n) สถานที่ปลูกเฟิร์น, See also: กระถางปลูกเฟิร์น
flowerpot(n) กระถางดอกไม้, See also: กระถางต้นไม้
planter(n) กระถาง
pot(n) ภาชนะดินเผา, See also: กระถางดินเผา
pot(vt) ปลูกลงกระถาง
potted(adj) ที่ปลูกในกระถาง
pot up(phrv) ปลูกในกระถาง, See also: ย้ายลงกระถาง
vase(n) แจกัน, See also: ขวด, กระถาง, ภาชนะทรงสูง, Syn. jar, pottery, urn
window box(n) กระถางต้นไม้ที่เป็นกล่องแคบๆ ที่วางไว้ข้างหน้าต่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
censer(เซน'เซอะ) n. กระถางรูป,ภาชนะเผาเครื่องกำยาน
jardineren. กระถางต้นไม้,ผักหั้นและต้มสุก
pot(พอท) n. หลุมลึก,ภาชนะบรรจุ,หม้อ,กระปุก,เหยือก,กระถาง,กาน้ำ,เงินพนันกองกลางทั้งหมด,จำนวนมากมาย,กัญชา,ถ้วยรางวัล vt. บรรจุกระถาง,บรรจุขวด,แทงลูกลงหลุม. vi. ยิงกราดกระสุน,ยิง
potted(พอท'ทิด) adj. ใส่หม้อ,ใส่กระถาง,ย้ายลงกระถาง,ดองในหม้อหรือโถหรือโหล,เมาเหล้า
vase(ฺBritish:วาซ,Ameri.:เวส,เวซ) n. แจกัน,ขวด,ภาชนะกลวง,โถ,กระถาง., Syn. pot, urn

English-Thai: Nontri Dictionary
censer(n) กระถางธูป
cresset(n) กระถางคบเพลิง
flowerpot(n) กระถางต้นไม้
pot(n) หม้อ,โหล,กระปุก,ไห,กระถาง,เหยือก,ถ้วยรางวัล
vase(n) แจกัน,โถ,ขวด,กระถาง

German-Thai: Longdo Dictionary
Ampel(n) |die, pl. Ampeln| กระถางต้นไม้ที่ใช้แขวนห้อย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top