ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กบฎ*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กบฎ, -กบฎ-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
กบฎ (n ) เป็นคำที่สะกดผิด ที่ถูกต้องคือ กบฏ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-These rebels have no will to fight! -Poor things.กบฎพวกนี้ไม่มุ่งมั่นจะสู้ น่าสงสาร The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Where's the Rebel going?ไอ้กบฎนี่จะไปไหน? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The Reb's have decided that damn bridge is the key to this whole area.พวกกบฎมันคิดว่าสะพานเฮงซวยนั่น คือกุญแจเข้าสู่พื้นที่นี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Oh, a survivor. Where's the rebel base? Talk!โอ้ ผู้รอดชีวิต พวกก่อกบฎอยู่ไหน บอกมาซะ Toy Story (1995)
Where are your rebel friends now?ตอนนี้ เพื่อนที่ก่อกบฎกับนายอยู่ที่ไหน? Toy Story (1995)
And then we'll drive the last of the rebels into the sea.จากนั้นเราจะขับไล่กบฎทุกคนลงทะเล The Scorpion King (2002)
- He's just a gardener. - He's been spying for the rebels.เขาเป็นแค่คนสวน พวกมันเป็นสายลับให้พวกกบฎ Hotel Rwanda (2004)
"The Faun Tumnus is hereby charged with High Treason against Her Imperial Majesty,ฟอนทัมนุสถูกกล่าวหา \ ว่าเป็นกบฎ ต่อต้านท่านเจดิส ราชินีแห่งนาร์เนีย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I thought you were like that. I thought you were one of those privileged revolutionaries.นึกว่าคุณเป็นแบบนั้นซะอีก เป็นพวกกบฎชั้นสูง The Constant Gardener (2005)
The gunpowder treason and plotกบฎดินปืน และ อุบาย V for Vendetta (2005)
The gunpowder treason and plotกบฎดินปืน และ อุบาย V for Vendetta (2005)
I know of no reason Why the gunpowder treasonกบฎดินปืน... V for Vendetta (2005)
Any discussion of this document or its contents will be regarded, at the very least, as an act of sedition if not a willful act of treason.ข้อถกเถียงเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้ หรือตัวเนื้อหาของมัน... ...จะต้องไม่มีใครเผยแพร่เพื่อไปปลุกระดม ฝูงชน... ...ถ้าหากไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นกบฎV for Vendetta (2005)
On September 2, 1506, he was dethroned violently after a revolt by the nobles.พระองค์จึงมีนิสัยที่แปลก จนกระทั่งวันที่ 2 กันยายน ปี ค.ศ. 1506 เกิดการกบฎโดยขุนนางชั้นสูง พระองค์จึงถูกขับจากราชบัลลังก์ The King and the Clown (2005)
- And treason.- และกบฎ Monster House (2006)
- No, not treason.- ไม่ ไม่ใช่กบฎ Monster House (2006)
To report treasonous thoughts.ให้รายงานไป ว่าใครเป็นกบฎ .. ไม่รักชาติ Letters from Iwo Jima (2006)
He's committing treason by talking to Ross.เขากำลังทำการกบฎโดยการพยายามพูดกับรอส The Bourne Ultimatum (2007)
Only this fella I saw, he didn't look like no insurgent.แต่ไอ้เด็กผู้ชายที่ฉันเห็น มันไม่เหมือนพวกกบฎเลยว่ะ The Fourth Man in the Fire (2008)
There was no corruption of morality or betrayal in my father's daysแม้ยังไม่มีใครคิดก่อการกบฎ ในวันเกิดของพ่อข้า Portrait of a Beauty (2008)
To those conspiring to bring down the Kingเป็นการก่อกบฎเพื่อโค่นล้มข้า Portrait of a Beauty (2008)
And now you're become a traitor while trying to avoid being a murderer.และพอจะหนีจากการเป็นฆาตรกร สุดท้าย ก็มากลายเป็นผู้ก่อการกบฎเสียนี่ ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong is being accused of treason?กิลดงถูกจับข้อหาก่อการกบฎ งั้นหรือ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Just as the rebel forces might invade Jolbon any day, how could it possibly get any worse?ถ้าพวกกบฎจะยกพลขึ้นมาที่โชบลไม่วันใดก็วันหนึ่ง หากว่าสถานการณ์มันแย่ลง? The Kingdom of the Winds (2008)
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
In the end, I let my foes steal our capital from us, and ran away to Jolbon.ในที่สุด, ข้าก็ต้องปล่อยให้พวกกบฎมันชิงบ้านเมืองของเราไปได้ และต้องหนีมาที่โชบล The Kingdom of the Winds (2008)
Did you rise in revolt only to give up everything to King Daeso? !หรือว่าท่านก่อการกบฎเพียงเพื่อจะยกทุกอย่างเพื่อแดโซหรือ The Kingdom of the Winds (2008)
Why would you meet someone who plotted treason with Baegeuk?ทำไมท่านถึงจะไปพบคนที่ช่วยแพกิอุคก่อกบฎ The Kingdom of the Winds (2008)
After killing your father and conspiring with the enemy, the heavens shan't forgive you!หลังจากที่ฆ่าพ่อของเจ้าแล้วและร่วมกับศัตรูก่อกบฎ สวรรค์จะไม่ให้อภัยท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
And we were threatened with treason if we ever talked about it.เราโดนขู่ด้วยข้อหากบฎ ถ้าแพร่งพรายเรื่องนี้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I want to join in when the rebellion starts.ฉันอยากจะเข้าร่วม ตอนที่มีการก่อกบฎ Episode #1.8 (2008)
You want us to stop? That's probably a treasonable offense.คุณต้องการให้เราหยุดมันหรือ นั่นเป็นการกบฎนะ WarGames: The Dead Code (2008)
Jonas hodges is a traitor and a terrorist,โจนัส เป็นพวกกบฎและก่อการร้ายนะครับ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Princess, I'm sorry, but General Kane has taken control of your country and assumed command of its government.เจ้าหญิง, ผมขออภัย, แต่กบฎ นั้นควบคุมประเทศคุณอยู่ และมันเป็นคำสั่ง และสันนิษฐานของทางรัฐบาล Princess Protection Program (2009)
General Kane is hoping you'll contact her so he'll know where to find you.กบฎนั้นหวังว่า คุณจะติดต่อกับแม่ และเขาจะรู้ว่าจะหาคุณที่ไหน Princess Protection Program (2009)
Somewhere where General Kane will never think of looking for the Princess of Costa Luna.ที่ที่ กบฎอาจนึกไม่ถึง ในการหา เจ้าหญิงแห่งคอสตาลูน่า Princess Protection Program (2009)
General Kane's announcement of his engagement to dona Sophia Montoya has popped up in several tabloid magazines.พวกกบฎ ประกาศงานหมั้นของเขา กับ โดนา โซเฟีย มอนโตย่า มันมีป๊อบอัพ ขึ้นมาในนิตรยสาร tabloid. Princess Protection Program (2009)
General Kane's doing this to draw Rosalinda out.กบฎทำมัน เพื่อที่จะให่โรซาลินด่ากลับไป Princess Protection Program (2009)
General Kane is forcing my mother into marriage.กบฎกกำลังบังคับให่แม่ชั้นแต่งงาน Princess Protection Program (2009)
General Kane.กบฎเคน Princess Protection Program (2009)
We should trust him. Fantastic!น่ามหัศจรรย์ นายอยู่นี่แค่ห้านาท และฉันก็ได้ลูกน้องกบฎเลย Episode #3.5 (2009)
Dude, you full-on rebelled against heaven.เพื่อนนายก่อกบฎต่อต้านกับสวรรค์เต็มตัวไปแล้ว Free to Be You and Me (2009)
He needs all the rebellious angels he can find.เขาต้องการหาเทวทูตที่จะก่อกบฎ Free to Be You and Me (2009)
I have a full-blown rebellion on my hands.มือฉันมันก็ก่อกบฎ How to Succeed in Bassness (2009)
Never got near the fucking rebels.ไม่มีทางเข้าใกล้พวกกบฎได้เลย The Bang Bang Club (2010)
It's sedition, general brucker.นี่คือการกบฎ นะท่านนายพล Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
You will beg forgiveness for your treason, and you will renounce the peace agreement.ยกโทษให้กับการคิดกบฎของเเก เเล้วเเกจะยุติข้อตกลงความสงบ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
These are treasonous allegations.เอ่อ... นี่เป็นการกล่าวหาว่าเป็นกบฎ Everything Is Broken (2010)
Insurgents?พวกกบฎChuck Versus First Class (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top