ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

SS

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -SS-, *SS*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It says a DSS agent who has a soul to stop a valid stolen EMP[JA] 盗まれたEMPの奪還に 命を懸けるDSS捜査官 The Fate of the Furious (2017)
The radio said 20,000 SS troops have been drafted in to look for us.[JA] ラジオでは2万名のSS隊員が 捜索してるって言ってる Anthropoid (2016)
SOS. This is the S.S. California with an emergency SOS.[CN] SOS,这是SS加州号 紧急状况SOS Justice League: Throne of Atlantis (2015)
Careless.[JA] CARELESS (軽率、不注意) Spectre (2015)
S.S. Security.[JA] SS警備です Fallout (2016)
Full sails.[JA] 帆を拡げろー! ALICE Through the LOOKING GLASS [ THE END ] Alice Through the Looking Glass (2016)
And you have another two years in the SSBI, so you still have top secret clearance.[JA] そして後2年 守秘証明(SSBI)資格者だ だから極秘任務の資格がある Arrival (2016)
The SS still have the hospital surrounded, so presumably, he's still alive.[JA] 病院はSSに囲まれてるから 多分 まだ生きているんだろう Anthropoid (2016)
USS VIRGINIA SSN743[JA] 米海軍バージニア SSN743 Criminal (2016)
In such moments, I miss my SS. Let's go.[JA] こんな時は SS がいないのが残念だ まったく さあ行くぞ Look Who's Back (2015)
SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich.[JA] SS大将のラインハルト・ハイドリヒを Anthropoid (2016)
-DIPLOMATIC SECURITY SERVICE- LOS ANGELES DIVISION[JA] DSS(外交保安部) - ロサンゼルス Furious 7 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜急性硬化性全脳炎[あきゅうせいこうかせいぜんのうえん, akyuuseikoukaseizennouen] (n) (See SSPE) subacute sclerosing panencephalitis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top