ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙-, *龙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[龙, lóng, ㄌㄨㄥˊ] dragon; symbol of the emperor
Radical: Decomposition: 尤 (yóu ㄧㄡˊ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictographic] A dragon,  Rank: 696
[袭, xí, ㄒㄧˊ] to attack, to raid; to inherit
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  衣 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 1,213
[垄, lǒng, ㄌㄨㄥˇ] grave, mound; furrow, ridge
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,336
[龚, gōng, ㄍㄨㄥ] to give, to present; reverential
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 3,184
[龛, kān, ㄎㄢ] niche, shrine
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon,  Rank: 4,015
[砻, lóng, ㄌㄨㄥˊ] millstone; to grind, to mill
Radical: Decomposition: 龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ)  石 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 5,566

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] dragon; imperial; surname Long, #1,054 [Add to Longdo]
[lóng tóu, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet; water tap, #4,595 [Add to Longdo]
[lóng nián, ㄌㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, / ] Year of the Dragon (e.g. 2000), #4,998 [Add to Longdo]
[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river, #7,495 [Add to Longdo]
[shā lóng, ㄕㄚ ㄌㄨㄥˊ, / ] salon, #8,249 [Add to Longdo]
江省[Hēi lóng jiāng shěng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. 黑, capital Harbin 哈尔滨, #9,475 [Add to Longdo]
[Chéng Lóng, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Jackie Chan (1954-), kungfu film and cantopop star, #11,736 [Add to Longdo]
[kǒng lóng, ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dinosaur, #11,940 [Add to Longdo]
[Lóng mén, ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] (N) Longmen (place in Guangdong), #12,019 [Add to Longdo]
[xiǎo lóng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dragons, #16,755 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-The Bishop of the Black Canons.[CN] -布莱克卡的主教 The Adventures of Robin Hood (1938)
Sire, Prince John's calling Bishop of the Black Canons...[CN] 陛下 明天约翰王子让布莱克卡的主教... The Adventures of Robin Hood (1938)
-Was it a dragon?[CN] 是不是一条 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
If the Bishop of the Black Canons is performing the ceremony tomorrow...[CN] 如果明天布莱克卡的主教 要举行典礼... The Adventures of Robin Hood (1938)
- You want a dragoon?[CN] -你想要一个骑兵 Wuthering Heights (1939)
Take the lady to the Abbey of the Black Canons...[CN] 带女士去布莱克卡的修道院... The Adventures of Robin Hood (1938)
Any minute now, he'll pull a fast one out of that little book of his and it'll rain milk.[CN] Any minute now, he'll pull a fast one out of that little book of his and it'll rain milk. 他随时会从他的小册子里放出王行云施雨 Strange Cargo (1940)
Mr Lung![CN] 先生 A Better Tomorrow II (1987)
-You, Sir Boron?[CN] -你 伯爵士 The Adventures of Robin Hood (1938)
Or a dragon.[CN] 或者是 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Bruce...[CN] 小 Adventure of the King (2010)
...are you going to the underwater castle?[CN] 他住在海底 Episode #1.8 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top