ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -齒-, *齒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[齒, chǐ, ㄔˇ] teeth; gears, cogs; age
Radical: , Decomposition:   止 [zhǐ, ㄓˇ]    凵 [qiǎn, ㄑㄧㄢˇ]    从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]  一 [, ]  从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]
Etymology: [pictographic] Upper and lower teeth 从; 止 provides the pronunciation, Rank: 7140
[齡, líng, ㄌㄧㄥˊ] age; years
Radical: , Decomposition:   齒 [chǐ, ㄔˇ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] age, Rank: 7016
[齮, yǐ, ㄧˇ] to bite
Radical: , Decomposition:   齒 [chǐ, ㄔˇ]  奇 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] teeth, Rank: 7453
[齧, niè, ㄋㄧㄝˋ] to bite, to gnaw; to erode, to wear down
Radical: , Decomposition:   㓞 [qià, ㄑㄧㄚˋ]  齒 [chǐ, ㄔˇ]
Etymology: [pictophonetic] teeth, Rank: 7608
[齦, kěn, ㄎㄣˇ] gums
Radical: , Decomposition:   齒 [chǐ, ㄔˇ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] teeth, Rank: 8748
[齲, qǔ, ㄑㄩˇ] tooth decay
Radical: , Decomposition:   齒 [chǐ, ㄔˇ]  禹 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] teeth, Rank: 9708
[齜, zī, ] to bare one's teeth; crooked teeth
Radical: , Decomposition:   齒 [chǐ, ㄔˇ]  此 [, ㄘˇ]
Etymology: [pictophonetic] teeth, Rank: 9855
[齙, bāo, ㄅㄠ] buck teeth
Radical: , Decomposition:   齒 [chǐ, ㄔˇ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [pictophonetic] teeth
[齟, jǔ, ㄐㄩˇ] irregular teeth; discord
Radical: , Decomposition:   齒 [chǐ, ㄔˇ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] teeth
[齪, chuò, ㄔㄨㄛˋ] narrow, small-minded; dirty (2)
Radical: , Decomposition:   齒 [chǐ, ㄔˇ]  足 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] teeth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
齿[chǐ, ㄔˇ, 齿 / ] tooth, #9,629 [Add to Longdo]
牙齿[yá chǐ, ㄧㄚˊ ㄔˇ, 齿 / ] dental; tooth, #6,731 [Add to Longdo]
齿轮[chǐ lún, ㄔˇ ㄌㄨㄣˊ, 齿 / ] (machine) gear; pinion (gear wheel), #17,495 [Add to Longdo]
锯齿[jù chǐ, ㄐㄩˋ ㄔˇ, 齿 / ] sawtooth, #30,182 [Add to Longdo]
龋齿[qǔ chǐ, ㄑㄩˇ ㄔˇ, 齿 / ] dental caries; cavity, #35,371 [Add to Longdo]
口齿[kǒu chǐ, ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] mouth and teeth; enunciation; to articulate; diction; age (of cattle, horses etc), #45,118 [Add to Longdo]
智齿[zhì chǐ, ㄓˋ ㄔˇ, 齿 / ] wisdom tooth, #45,212 [Add to Longdo]
不齿[bù chǐ, ㄅㄨˋ ㄔˇ, 齿 / ] despise; hold in contempt, #47,319 [Add to Longdo]
唇齿[chún chǐ, ㄔㄨㄣˊ ㄔˇ, 齿 / ] lit. lips and teeth (成语 saw); fig. close partners; interdependent, #54,225 [Add to Longdo]
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 齿 / ] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab, #55,451 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top