ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鼠-, *鼠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鼠, shǔ, ㄕㄨˇ] rat, mouse
Radical: , Decomposition:   臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  ?
Etymology: [pictographic] A mouse, with two paws to the left and the tail to the right, Rank: 1693
[鼹, yǎn, ㄧㄢˇ] a kind of insectivorous rodent
Radical: , Decomposition:   鼠 [shǔ, ㄕㄨˇ]  晏 [yàn, ㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] rat, Rank: 4932
[鼬, yòu, ㄧㄡˋ] weasel, mustela itatis
Radical: , Decomposition:   鼠 [shǔ, ㄕㄨˇ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] rat, Rank: 5410
[鼩, qú, ㄑㄩˊ] shrew
Radical: , Decomposition:   鼠 [shǔ, ㄕㄨˇ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] rat, Rank: 6596
[鼯, wú, ㄨˊ] flying squirrel
Radical: , Decomposition:   鼠 [shǔ, ㄕㄨˇ]  吾 [, ㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] mouse, Rank: 6807
[鼷, xī, ㄒㄧ] mouse
Radical: , Decomposition:   鼠 [shǔ, ㄕㄨˇ]  奚 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] mouse, Rank: 6865
[鼱, jīng, ㄐㄧㄥ] shrew
Radical: , Decomposition:   鼠 [shǔ, ㄕㄨˇ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] rat, Rank: 7413
[鼢, fén, ㄈㄣˊ] a variety of mole
Radical: , Decomposition:   鼠 [shǔ, ㄕㄨˇ]  分 [fēn, ㄈㄣ]
Etymology: [pictophonetic] rat, Rank: 7423
[鼴, yǎn, ㄧㄢˇ] a kind of insectivorous rodent
Radical: , Decomposition:   鼠 [shǔ, ㄕㄨˇ]  匽 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] rat

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] rat; mouse, #2,729 [Add to Longdo]
[lǎo shǔ, ㄌㄠˇ ㄕㄨˇ, ] rat; mouse, #5,996 [Add to Longdo]
[shǔ biāo, ㄕㄨˇ ㄅㄧㄠ, / ] mouse (computer), #7,006 [Add to Longdo]
[sōng shǔ, ㄙㄨㄥ ㄕㄨˇ, ] squirrel, #22,141 [Add to Longdo]
[dài shǔ, ㄉㄞˋ ㄕㄨˇ, ] kangaroo, #29,143 [Add to Longdo]
[tún shǔ, ㄊㄨㄣˊ ㄕㄨˇ, ] guinea pig, #30,464 [Add to Longdo]
[shǔ yì, ㄕㄨˇ ㄧˋ, ] plague, #32,068 [Add to Longdo]
米老[Mǐ lǎo shǔ, ㄇㄧˇ ㄌㄠˇ ㄕㄨˇ, ] Mickey Mouse, #34,465 [Add to Longdo]
[cāng shǔ, ㄘㄤ ㄕㄨˇ, / ] hamster, #38,446 [Add to Longdo]
[yǎn shǔ, ㄧㄢˇ ㄕㄨˇ, / ] mole, #52,749 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ねずみこう, nezumikou] แชร์ลูกโซ่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ねずみ, nezumi] TH: หนู

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ねずみ(P);ネズミ;ねず, nezumi (P); nezumi ; nezu] (n) (1) mouse; rat; (2) (See 色) dark gray; dark grey; slate (color, colour); (P) [Add to Longdo]
の嫁入り[ねずみのよめいり, nezuminoyomeiri] (n) light shower [Add to Longdo]
カンガルー[ねずみカンガルー;ネズミカンガルー, nezumi kangaru-; nezumikangaru-] (n) (uk) rat kangaroo (any marsupial of family Potoroidae, inc. bettongs and potoroos) [Add to Longdo]
[そえき, soeki] (n) plague; pest [Add to Longdo]
花火[ねずみはなび, nezumihanabi] (n) pinwheel [Add to Longdo]
海豚[ねずみいるか, nezumiiruka] (n) (uk) harbor porpoise (harbour); common porpoise (Phocoena phocoena) [Add to Longdo]
[そがい, sogai] (n) damage by rats or mice [Add to Longdo]
径ヘルニア[そけいヘルニア, sokei herunia] (n) inguinal hernia [Add to Longdo]
径管;蹊管[そけいかん, sokeikan] (n) inguinal canal [Add to Longdo]
径腺[そけいせん, sokeisen] (n) inguinal gland [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I wouldn't push him too far. You don't know what he might do. I'd say you can't be too careful. They say even a doomed mouse will bite a cat if he has no choice.あいつ追いつめられたら何するか分からないぞ。窮猫を噛むってこともあるからな。気を付けるに越したことはない。 [M]
The ship abounds with rats.この船にはがいっぱいいる。
This mouse was killed by my cat.このは私の猫に殺されました。
A cornered rat will bite a cat. [Proverb]猫をかむ。 [Proverb]
Rats desert a sinking ship.は沈みかかった船を見捨てる。
Everybody was so up in arms but it seems they got all panicky about nothing.大騒ぎした割には、大山鳴動して一匹ということになったようだね。
Dr. Tanaka carried out tests for two years on three hundred rats.田中先生は、300匹のを使って、二年間実験を行った。
The culprit is caught like a rat in a trap.犯人は袋の中のだ。
"I don't think she's an opponent you can ignore like that ..." "That's right, they say a cornered rat bites back, don't they?"「そんなに舐められた相手じゃないけどなぁ・・・」「そうだよ、窮猫を噛むって言うじゃないか」

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top