ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黴-, *黴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[黴, méi, ㄇㄟˊ] bacteria, fungi, mold
Radical: , Decomposition:   微 [wēi, ㄨㄟ]  黑 [hēi, ㄏㄟ]
Etymology: [ideographic] A small 微 black 黑 growth; 微 also provides the pronunciation, Rank: 7218

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] bacteria; fungi; moldy, #182,520 [Add to Longdo]
[hóng méi sù, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, / ] erythromycin [Add to Longdo]
组织浆菌病[zǔ zhī jiāng méi jūn bìng, ㄗㄨˇ ㄓ ㄐㄧㄤ ㄇㄟˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, / 漿] histoplasmosis [Add to Longdo]
肺炎浆菌[fèi yán méi jiāng jūn, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, / 漿] Mycoplasma pneumoniae [Add to Longdo]
[qīng méi sù, ㄑㄧㄥ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, ] penicillin [Add to Longdo]
浆菌肺炎[méi jiāng jūn fèi yán, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, / 漿] mycoplasma pneumonia [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かび, kabi] (n) เชื้อรา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かび(P);カビ, kabi (P); kabi] (n) mold; mould; mildew; (P) [Add to Longdo]
びる;る(io)[かびる, kabiru] (v1,vi) to become moldy or musty (mouldy) [Add to Longdo]
止め;かび止め[かびどめ, kabidome] (n) fungicide; preservative against mold; antimold agent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top