ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

黄金

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黄金-, *黄金*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
黄金[] (n) ประเทศ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄金[huáng jīn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ, / ] gold, #1,972 [Add to Longdo]
黄金[huáng jīn zhōu, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓㄡ, / ] Golden Week; refers to three 7-day holiday periods at New Year 春節|春节, Labor day 勞動節|劳动节, National day 國慶|国庆, #16,062 [Add to Longdo]
黄金分割[huáng jīn fēn gē, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄈㄣ ㄍㄜ, / ] golden ratio; golden section, #51,331 [Add to Longdo]
黄金[Huáng Jīn Bǎo, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄅㄠˇ, / ] Wong Kam Po, #69,512 [Add to Longdo]
黄金[Huáng Jīn huī, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟ, / ] Wee Kim Wee, #173,722 [Add to Longdo]
满城尽带黄金[Mǎn chéng jìn dài huáng jīn jiǎ, ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ, / 滿] Curse of the Golden Flower (2007), period drama movie by Zhang Yimou [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄金(P);金[おうごん(黄金)(P);こがね(P);きがね(黄金)(ok);くがね(黄金)(ok), ougon ( ougon )(P); kogane (P); kigane ( ougon )(ok); kugane ( ougon )(ok)] (n,adj-no) gold; (P) [Add to Longdo]
黄金[おうごんこく, ougonkoku] (n) El Dorado; legendary land of wealth [Add to Longdo]
黄金時代[おうごんじだい, ougonjidai] (n) Golden Age; (P) [Add to Longdo]
黄金週間[おうごんしゅうかん, ougonshuukan] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan) [Add to Longdo]
黄金[おうごんじゅつ, ougonjutsu] (n) alchemy [Add to Longdo]
黄金[こがねいろ, koganeiro] (n,adj-no) golden; gold-colored; gold-coloured; honey-colour [Add to Longdo]
黄金崇拝[おうごんすうはい, ougonsuuhai] (n) mammon worship [Add to Longdo]
黄金世界[おうごんせかい, ougonsekai] (n) utopia [Add to Longdo]
黄金大蜥蜴[こがねおおとかげ;コガネオオトカゲ, koganeootokage ; koganeootokage] (n) (uk) (See イエローヘッドモニター) quince monitor (Varanus melinus, species of carnivorous monitor lizard native to Indonesia); yellow-head monitor [Add to Longdo]
黄金蜘蛛[こがねぐも, koganegumo] (n) (uk) Argiope amoena (an Oriental species of orb-weaving spider) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There's a rich man sleeping on a golden bed.黄金のベッドで眠る金持ち。
Many men went west in search of gold.黄金を捜し求めて多くの男たちが西部へと出かけていった。
The girl in the picture is wearing a crown not of gold but of flowers.絵の中の少女は黄金ではなくて花のかんむりをかぶっています。
No wonder the retirement years are often referred to as the golden years.退職後の年月が黄金の年月と呼ばれるのも不思議ではない。
He had heard wonderful stories about cities of gold with silver trees.彼は銀の木がある黄金の都についてすばらしい話を聞いたことがあった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
黄金[こがね, kogane] Gold [Add to Longdo]
黄金[こがね, kogane] Gold [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top