ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黃-, *黃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[黃, huáng, ㄏㄨㄤˊ] yellow; surname
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ)  一 (yī )  由 (yóu ㄧㄡˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictographic] A jade pendant,  Rank: 4,883

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, / ] yellow; sulfur; surname Huang or Hwang, #1,157 [Add to Longdo]
黄金[huáng jīn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ, / ] gold, #1,972 [Add to Longdo]
黄色[huáng sè, ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] yellow; pornographic, #5,203 [Add to Longdo]
黄河[Huáng hé, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] Yellow River or Huang He, #5,702 [Add to Longdo]
黄瓜[huáng guā, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄚ, / ] cucumber, #8,906 [Add to Longdo]
黄牌[huáng pái, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄞˊ, / ] (sport) violation warning sign; yellow card, #10,986 [Add to Longdo]
黄昏[huáng hūn, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄣ, / ] dusk; evening; nightfall, #11,754 [Add to Longdo]
黄山[Huáng shān, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄢ, / ] Mt Huang; Yellow mountains; Huangshan prefecture level city centered around Huangshan Mountains in south Anhui, #13,036 [Add to Longdo]
黄牛[huáng niú, ㄏㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ, / ] ox; cattle; scalper of tickets etc; to fail to show up; to break a promise, #13,990 [Add to Longdo]
金黄色[jīn huáng sè, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] gold color, #15,396 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a time.[CN] 金時代啊 It Was a Very Good Year (2012)
The Golden Age of Vegas.[CN] 拉斯維加斯的金歲月 It Was a Very Good Year (2012)
My warriors have returned from the land of the dead![JA] もどってきた. 泉の國から戰士たちが歸ってきた. Princess Mononoke (1997)
Why don't I go out front with the Vespa?[CN] 要不我騎小蜂從前門走? Where the Vile Things Are (2012)
Yellow bandana.[CN] 絲巾 Play Dead (2012)
You bought a Vespa?[CN] 你買了輛小蜂? Where the Vile Things Are (2012)
I had bought coffee at the Kashiwadai Park and was sketching plants on a bench until the sun set.[CN] 我在柏台公園買了咖啡 然後坐在長椅上給植物寫生 直到 Episode #1.1 (2012)
A little less tin on my uniform is the least of it.[CN] 僅僅是制服上的一塊銅 僅此而已 Red Tails (2012)
Yeah, I love what you've done with all the... the beige.[CN] 我喜歡你家裡的... 米色調 There's Always a Downside (2012)
Kizaru...![CN]  One Piece Film Z (2012)
Don't you think you're feeling too sure of yourself by becoming "Admiral Kizaru" of the Navy?[CN] 現在是不是該稱呼為你大將猿了啊 你是不是有點太自以為是了 One Piece Film Z (2012)
I couldn't rent a place because of my race[CN] 我要租 她一看是種人就不租了 One Tree Three Lives (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top