ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

麻痺

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -麻痺-, *麻痺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小儿麻痹[xiǎo ér má bì, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, / ] polio (poliomyelitis), #74,774 [Add to Longdo]
使麻痹[shǐ má bì, ㄕˇ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, 使 / 使] paralyze [Add to Longdo]
小儿麻痹病毒[xiǎo ér má bì bìng dú, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] poliovirus [Add to Longdo]
脑性麻痹[nǎo xìng má bì, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, / ] cerebral palsy [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
麻痺[まひ, mahi] (n) อาการชาเป็นอัมพาต

Japanese-English: EDICT Dictionary
麻痺(P);痲痺[まひ, mahi] (n,vs) paralysis; palsy; numbness; stupor; (P) [Add to Longdo]
麻痺性痴呆[まひせいちほう, mahiseichihou] (n) (See 進行麻痺) paralytic dementia [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Smith died of a heart attack.スミスは心臓麻痺で死んだ。
The general strike paralyzed the whole country.ゼネストで国中の機能が麻痺した。
The traffic was paralyzed by the snowstorm.吹雪のために交通は麻痺状態となった。
A massive flood paralyzed the local transportation network.大洪水がその地域の交通網を麻痺させた。
The massive flood paralyzed the local transportation network.大洪水で現地の交通網が麻痺した。
The Tokaido Line was crippled by the typhoon.東海道線は台風で麻痺状態になった。
Fright gave the old lady heart failure.突然の恐怖に老婆は心臓麻痺を起こした。
He was so used to that kind of back-room wheeling and dealing that he didn't feel guilty.彼はこの手のダーティーな手法にはすっかり麻痺していてなんの罪の意識も無かった。
He was struck with polio when he was five.彼は五歳の時に小児麻痺にかかった。
She is paralyzed in both legs.彼女は両足が麻痺している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
麻痺[まひ, mahi] Laehmung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top