ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -麵-, *麵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[麵, miàn, ㄇㄧㄢˋ] face; surface, side; plane, dimension
Radical: , Decomposition:   麥 [mài, ㄇㄞˋ]  面 [miàn, ㄇㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] face, Rank: 9704

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, / ] flour; noodles, #410 [Add to Longdo]
面包[miàn bāo, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ, / ] bread, #6,188 [Add to Longdo]
面粉[miàn fěn, ㄇㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, / ] flour, #10,872 [Add to Longdo]
面包车[miàn bāo chē, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄔㄜ, / ] van for carrying people; taxi minibus, #10,977 [Add to Longdo]
方便面[fāng biàn miàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 便 / 便] instant noodles, #11,010 [Add to Longdo]
面条[miàn tiáo, ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] noodles, #12,116 [Add to Longdo]
拉面[lā miàn, ㄌㄚ ㄇㄧㄢˋ, / ] pulled noodles; ramen, #15,714 [Add to Longdo]
冷面[lěng miàn, ㄌㄥˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] naengmyeon (Korean dish based on cold noodles in soup), #29,864 [Add to Longdo]
白面[bái miàn, ㄅㄞˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] wheat flour; flour, #30,846 [Add to Longdo]
面团[miàn tuán, ㄇㄧㄢˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] dough, #33,959 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top