ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -麥-, *麥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[麥, mài, ㄇㄞˋ] wheat, barley, oats
Radical: , Decomposition:   來 [lái, ㄌㄞˊ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] Grains 來 ready to be harvested 夂; compare 麦, Rank: 6665
[麯, qū, ㄑㄩ] yeast, leaven
Radical: , Decomposition:   麥 [mài, ㄇㄞˋ]  曲 [, ㄑㄩ]
Etymology: [pictophonetic] wheat, Rank: 7750
[麩, fū, ㄈㄨ] bran
Radical: , Decomposition:   麥 [mài, ㄇㄞˋ]  夫 [, ㄈㄨ]
Etymology: [pictophonetic] wheat, Rank: 9703
[麵, miàn, ㄇㄧㄢˋ] face; surface, side; plane, dimension
Radical: , Decomposition:   麥 [mài, ㄇㄞˋ]  面 [miàn, ㄇㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] face, Rank: 9704

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mài, ㄇㄞˋ, / ] wheat; barley; oats; surname Mai; transliteration of Mac-, #3,883 [Add to Longdo]
小麦[xiǎo mài, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] wheat, #5,821 [Add to Longdo]
麦当劳[Mài dāng láo, ㄇㄞˋ ㄉㄤ ㄌㄠˊ, / ] MacDonald or McDonald (name); McDonald’s (fast food company), #8,326 [Add to Longdo]
丹麦[Dān mài, ㄉㄢ ㄇㄞˋ, / ] Denmark, #9,234 [Add to Longdo]
麦克风[mài kè fēng, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄈㄥ, / ] microphone (loan word), #18,972 [Add to Longdo]
大麦[dà mài, ㄉㄚˋ ㄇㄞˋ, / ] barley, #18,979 [Add to Longdo]
燕麦[yàn mài, ㄧㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] oat, #23,640 [Add to Longdo]
喀麦隆[Kā mài lóng, ㄎㄚ ㄇㄞˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Cameroon, #24,067 [Add to Longdo]
麦子[mài zi, ㄇㄞˋ ㄗ˙, / ] wheat, #24,466 [Add to Longdo]
麦片[mài piàn, ㄇㄞˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] oatmeal; rolled oats, #29,436 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
繞;麦繞[ばくにょう, bakunyou] (n) kanji "wheat" radical [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top