ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -麟-, *麟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[麟, lín, ㄌㄧㄣˊ] female unicorn
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] deer, Rank: 2752

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] female unicorn, #18,222 [Add to Longdo]
[qí lín, ㄑㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Chinese unicorn, #18,546 [Add to Longdo]
谭咏[Tán Yǒng lín, ㄊㄢˊ ㄩㄥˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] Alan Tam (1950-), Hong Kong Canto-pop singer and actor, #42,801 [Add to Longdo]
章炳[Zhāng Bǐng lín, ㄓㄤ ㄅㄧㄥˇ ㄌㄧㄣˊ, ] Zhang Taiyan 章太炎 (1869-1936), scholar, journalist, revolutionary and leading intellectual around the time of the Xinhai revolution, #141,824 [Add to Longdo]
游县[Lín yóu xiàn, ㄌㄧㄣˊ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Linyou county in Shaanxi, #182,463 [Add to Longdo]
[Lín yóu, ㄌㄧㄣˊ ㄧㄡˊ, / ] Linyou county in Shaanxi), #184,792 [Add to Longdo]
[qí lín zuò, ㄑㄧˊ ㄌㄧㄣˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Monoceros (constellation), #424,742 [Add to Longdo]
萨摩[Sà mó lín, ㄙㄚˋ ㄇㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] Samotherium (early giraffe) [Add to Longdo]
洛乡[Lín luò xiāng, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Linlo (village in Taiwan) [Add to Longdo]
[Lín jīng, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] another name for the Spring and Autumn annals 春秋 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A qilin with a king too has no limit on its lifespan, but this illness alone admits of no remedy.王を得た麒もまた寿命を持たない生き物だが、この病ばかりは治癒の方法がない。 [Manga]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top