ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -麗-, *麗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[麗, lì, ㄌㄧˋ] beautiful, elegant, magnificent
Radical: 鹿, Decomposition:   丽 [, ㄌㄧˋ]  鹿 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [ideographic] The antlers of a deer 鹿, Rank: 7345

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Lí, ㄌㄧˊ, / ] Korea, #2,951 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] beautiful, #2,951 [Add to Longdo]
美丽[měi lì, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ, / ] beautiful, #1,377 [Add to Longdo]
华丽[huá lì, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous, #6,280 [Add to Longdo]
丽江[Lì jiāng, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄤ, / ] Lijiang prefecture level city in northwest Yunnan, #10,477 [Add to Longdo]
玛丽[Mǎ lì, ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] Mary; Mali (a person's name), #12,432 [Add to Longdo]
绚丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; magnificent, #13,348 [Add to Longdo]
秀丽[xiù lì, ㄒㄧㄡˋ ㄌㄧˋ, / ] pretty; beautiful, #15,983 [Add to Longdo]
艳丽[yàn lì, ㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; garish and beautiful, #16,670 [Add to Longdo]
佳丽[jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] beauty, #17,169 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[れいじん, reijin] (n) คนสวย

Japanese-English: EDICT Dictionary
々しい;しい[れいれいしい, reireishii] (adj-i) ostentatious; gaudy; showy [Add to Longdo]
しい[うるわしい, uruwashii] (adj-i) beautiful; lovely [Add to Longdo]
しい情景[うるわしいじょうけい, uruwashiijoukei] (n) heartwarming scene [Add to Longdo]
らか;か(io)[うららか, uraraka] (adj-na) bright; beautiful; fine; glorious [Add to Longdo]
[れいく, reiku] (n) elegant phrase [Add to Longdo]
景殿[れいけいでん, reikeiden] (n) (See 七殿,十七殿) ladies' pavilion (of the inner Heian Palace) [Add to Longdo]
姿[れいし, reishi] (n) beautiful figure [Add to Longdo]
[れいしつ, reishitsu] (n) genius; beauty; charm [Add to Longdo]
[れいじん, reijin] (n) beautiful woman; beauty; belle [Add to Longdo]
[れいじつ, reijitsu] (n) glorious spring day [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ann always keep her room clean.アンはいつも自分の部屋を綺にしておく。
Keep your hands clean.いつも手を綺にしておきなさい。
Please clean the floor with this mop.このモップで床を綺にしてください。
This book has many beautiful pictures.この本には綺な絵が沢山ある。
What lovely flowers these are!これらはなんて綺な花でしょう。
Its flower is beautiful, but it bears no fruit.その花は奇だが実はならない。
When someone speaks with such rhetorical flourish it starts to sound like they're lying.そんなに美辞句を並べられると、かえって嘘に聞こえるよね。
They could hear the elegant, flowing sound of a harp coming from somewhere.どこからかハープの流な調べが聞こえてきた。
The scene from the hotel was very beautiful.ホテルからの眺めはとても奇だった。
The king was famous for his splendid palace.王は壮な宮殿で有名だった。
Wipe your face clean.顔を奇にふきなさい。
The queen was wearing a magnificent silver dress.女王は華な銀色のドレスを着ていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[うるわしい, uruwashii] -schoen, -huebsch [Add to Longdo]
[れいじん, reijin] schoene_Frau [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top